Quote van de Dag: LLL of WCS?

“De extra maatregelen uit het plan van aanpak hebben tot doel het opleidingsniveau van de Nederlandse (beroeps)bevolking te verhogen. Hiervoor is het nodig dat mensen een leven lang leren, één van de speerpunten van dit kabinet om de arbeidsparticipatie van mensen fors te vergroten.” d.i. een quote uit het gisteren gepubliceerde Plan: ‘Doorpakken met Leren en Werken; Plan van Aanpak 2008-2011’.  Dit Plan is een onderdeel van het ‘Leven Lang Leren programma’, een programma dat oorspronkelijk ‘in het leven is geroepen’ om de zogenaamde ‘Lissabonnorm’ te kunnen halen. Belangrijkste doel van dit nieuwe Plan van Aanpak: ‘90.000 extra volwassenen aan leren en werken’. Mooi en uitdagend, toch?

“Our recommendations start with an ambitious vision. The UK must become a world leader in skills. Skills is the most important lever within our control to create wealth and to reduce social deprivation.” quote uit het Britse Leitch Review of Skills report dat recent verscheen. De Britse Overheid heeft de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen in haar World Class Skills programma. Dit programma heeft tot doel Groot Brittannië in 2020 tot de leidende kenniseconomie te maken van de OESO landen. Ook mooi, maar:

Welke van de 2 is nu eigenlijk het meest ambitieus?

1 thought on “Quote van de Dag: LLL of WCS?”

Persbericht: IiP’s Nieuwe Manier van Werken 13 jaar ago

[…] & ‘Testing Times’ dat zijn het zeker voor de Britten. Niet alleen wat betreft het declaratiegedrag van de geachte parlementariërs maar ook v.w.b. de huidige satus van de Britse economie (nb; nagenoeg gelijk aan de Nederlandse….). Ook al heeft het IiP Model een speciale plaats ingeruimd voor Corporate Social Responsibility, het zou iets zijn voor de parlementariërs, toch ligt daar in dit nieuwe Beleid niet de 1e focus. De prioriteit ligt nu bij de ‘wederopstandig’ van de Britse economie, een actie waarbij het IiP Model een cruciale rol gaat spelen (nb; zoals al eerder werd voorspeld door de Commissie van Lord Leitch). […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *