Staat ING nu onder Curatele?

& Wat betekent het voor de Korte Termijn bonussen over 2008 voor Michel Tilmant c.s.? Ben ik toch wel benieuwd naar, naar het antwoord op beide vragen.

ING ontving dit weekeinde € 10.000.000.000 van ons c.q. van de Nederlandse Staat ‘Om goed bestand te zijn tegen de risico’s van de financiële crisis.’ aldus Bos c.s. Een fors bedrag en ING is er meteen mee aan de slag gegaan: om aan ons de beloofde 8,5% rendement te kunnen geven op onze investering deden ze vanochtend direct de Taiwanese verzekeringstak van de hand en openbaarde ze plannen voor een ingrijpende reorganisatie. Sterker nog: op dit moment geeft Tilmant een teleconference om e.e.a. toe te lichten. All hands on deck dus.

Toch vraag ik me nu af: zijn deze heren in de RvB van ING wel de meest geschikte personen om leiding te kunnen geven aan de nieuwe uitdaging van ING? Dient Bos hen niet onder curatele te stellen?

Organisaties gaan allemaal door de groeifases van Greiner. Diverse onderzoekers hebben vervolgens aangetoond dat iedere fase (toch) vraagt om andere management- en leiderschapskwaliteiten, waarom niet in het geval van ING? Exit oud & Welcome Nieuw dus.

Nu kan ik mezelf voorstellen dat Tilmant c.s. voorlopig ‘in het zadel blijven’ al was het maar ‘om de scherven op te ruimen’ van de schade die ze zelf hebben aangericht. Terwijl ze dat doen is ‘onder curatele stelling’ wellicht een betere optie dan het door Bos benoemen van een extra lid in de Raad van Toezicht. De kans dat die wordt ondergesneeuwd acht ik reëel. (nb; we weten allemaal wat oud premier Kok daar ‘voor elkaar kreeg’…..)

Onder curatele: “De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.” (bron: Ministerie van Justitie) Zou hier zo maar van toepassing kunnen zijn. Weet: soms is het ook wel prettig als je onder curatele wordt gesteld, scheelt een hoop verantwoordelijkheid.

Wat ik me nu ook nog afvraag: wat gebeurt er met de Korte Termijn bonussen over 2008 voor Tilmant & zijn 8 RvB collegae? In 2007 ontvingen ze samen aan KT bonussen toch nog zo’n € 9.500.000. (bron: ING jaarverslag 2007). Stel dat we deze trend nu toch nog ff doorzetten dan is daarmee direct de bestemming van 0,1% van ons geld bekend. (nb; & dan hebben we het nog niet over de investment bankers en hun managers binnen ING die onder de RvB functioneren maar ook ‘recht hebben’ op zo’n bonus; het bedrag kan zo nog flink oplopen)

Zeg nu niet ‘Dat gebeurt niet, dat hebben de Overheden te goed in de hand.’ Jammer dan want nadat eerder de Britse pers bekend maakte dat er zeker nog € 4.000.000.000 aan bonussen zou worden uitgekeerd aan bankers uit The City, komen er dit weekeinde dito berichten vanaf Wall Street: Wall Street banks in $70bn staff payout. Ondanks dat er daar ook allerlei voorwaarden verbonden zijn aan de Steun….. M.a.w. 10% van de staatssteun die de Amerikaanse Overheid geeft is al ‘goed besteed’. 😮

Zou hier ‘in het geval ING’ zo maar ook kunnen gebeuren. Lezer Richard vroeg zich af of ik n.a.v. de CRISIS ook de Conspiracy Theory ter sprake zou brengen, nu het 1e begin is daarvoor vandaag gemaakt.

========================

22/10 ‘nagekomen bericht’: Wie zei ook al weer dat er na onze financiële injecties aan de banksector geen bonussen meer zouden worden uitgekeerd? Het lijkt er in ieder geval op dat de Staatssteun voor FORTIS hen al direct goed van pas komt: ‘FORTIS deelt Bonussen uit’ melden de media vanochtend’.

’s Middags wordt duidelijk dat het Ministerie van Financiën, als nieuwe eigenaar, vanaf nu de bonussen echt niet meer uitbetaald! Volgende vraag is dan: wie blijft er nog over om de boel te managen?

Kent u het verhaal van de Vos & zijn Streken? Wat verloor die nu eigenlijk? Zijn Haren of zijn Streken? 😉

{Zoekt u wat inspiratie in Tijden van CRISIS? Sluit u dan aan bij de ManagementPro Groups op LinkedIn, Plaxo & Xing.}

1 thought on “Staat ING nu onder Curatele?”

De Koekenbakkers van ING. 11 jaar ago

[…] bouwplaats bezoekt waar een riante villa wordt opgetrokken. Wat blijkt: we zijn op de plaats waar v/m ING topman Michel Tilmant momenteel zijn nieuwe onderkomen laat oprichten om daar te kunnen genieten van zijn pensioen. Het […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *