Strategie bij de Pyramides van Cheops.

Wij, de ‘moderne mens’, verbazen ons nog dagelijks bij het aanschouwen van imponerende bouwwerken uit de Oudheid, bouwwerken zoals Stonehenge en de Pyramide van Cheops. ‘Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?’ Vragen we onszelf in verwondering af, ook omdat we denken te weten met wat voor beperkte hulpmiddelen deze mensen i.d. hadden kunnen verwezenlijken.

Vervelend voor ons is het dat niemand van de toen aanwezigen ‘iets’ op papier of papyrus heeft gezet zodat we alles nog eens kunnen nalezen. Daarom, als u nu wil voorkomen dat uw opvolgers, vroeg of laat, zichzelf verwonderd afvragen ‘Hoe hebben ze dat ooit voor elkaar gekregen?’ is mijn tip: Houd een logboek bij!
Imponerend dat is het zeker als je voor bouwwerken staat die enkele duizenden jaren geleden zijn neergezet. Soms kennen we hun doel, de pyramides als een laatste rustplaats bijvoorbeeld, soms niet want waartoe diende Stonehenge nu feitelijk (nb: druïden waren er toen nog echt niet) en dat ook nog eens voor de toenmalige Britten duizenden jaren lang?…….

We hebben geen geschreven bronnen meer en met ons ‘verhalend- of overleveringsgeheugen’ is ook al veel mis. Dus gaan we gokken en gissen. Interessant is het dan ook als wetenschappers er hun ideëen ‘op loslaten’. Hoe zou ‘het’ gebeurd kunnen zijn? Hoe zou ‘het’ gebouwd kunnen zijn (het ‘waarom’ van zoiets blijft dan toch vaak nog een twijfelgeval). Hier is zo’n idee, in 3D nog wel (alleen dat al maakt het leuk om de theorie in praktijk te kunnen zien): Frans architect Jean-Pierre Houdin bedacht een theorie hoe de pyramide van Khufu (of Cheops zo u wil) opgericht zou kunnen zijn. Dassault Systemes maakte de 3D film.

Wat de 3D-theorie in ieder geval duidelijk maakt is dat de ‘oude’ theorie van duizenden en nog eens duizenden medewerkers, medewerkers die geen economische bijdrage leverden (dus feitelijk voor de toenmalige Egyptische samenleving overtollig waren….), nodig om binnen een redelijke tijdsspanne de pyramide op te bouwen nu (waarschijnlijk) achterhaald is. Volgens Houdin kon de pyramide gebouwd worden met aanmerkelijk minder mensen en toch binnen het oorspronkelijke tijdspad. Waar of niet waar, het levert interessante beelden en technieken op.

Hadden de oude Egyptenaren, de oude Britten en al die andere oude bewoners van onze planeet maar meer bronnen achtergelaten, dan was al dat vormen van nieuwe ideëen niet nodig geweest. Ook al beschikken wij over moderne(re) technieken, over digitale geheugens, toch kan het geen kwaad dat we alles wat we doen (binnen onze organisaties) vastleggen in een logboek, zodat ons nageslacht niet hoeft te gokken.

(nb: anders weten we later niet eens meer wat er nu in 2007 écht is gebeurd met ABN AMRO, om maar ‘iets’ te noemen…..)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *