Wateroverlast is niets vergeleken met de nieuwe koopkracht van 3 miljard wereldburgers.

Duurzaamheid, of beter nog Corporate Social Responsibility, wordt de basis van de Strategie van je organisatie of je dat nu wil c.q. denkt of niet…..

De wateroverlast van de laatste dagen lijkt voor ons een “Groot Probleem” te zijn (nb; inderdaad kun je jezelf afvragen of we een stijging van het waterniveau met een extra 15 cm. ‘overleven’, maar dat ‘terzijde’), het is i.i.g. nog niets in vergelijking met de extra koopkracht van een nieuwe middenklasse van 3 miljard wereldburgers zoals we die in de komende 25 jaar kunnen verwachten.

Die nieuwe, extra koopkracht legt een grotere druk op de beschikbare natuurlijke bronnen als water, brand- & grondstoffen. Dat vraagt noodzakelijkerwijs om efficiencyverbetering & innovatie willen we daarvan met z’n allen kunnen blijven profiteren; een mooie Strategische uitdaging…..

Van de benzineprijs wordt al niet meer verwacht dat die nog ooit echt in prijs omlaag gaat. Met voedsel zullen we spaarzamer dienen om te gaan, er is nu veel te veel verspilling, steden dienen een meer duurzaam karakter te krijgen. Door de groei van de economie in m.n. de BRICS-landen, & de daarmee gepaard gaande vraag naar natuurlijke (hulp)middelen, zijn de prijzen van deze middelen de laatste 10 jaar al nauwelijks meer gedaald. ‘Iets’ dat daarvoor wel voorkwam nl. in de vorm van prijsschommelingen.

Is het dan allemaal kommer & kwel? Als je niets doet (waarbij de kenniseconomie een ‘goed’ voorbeeld is….) dan wel, maar als je actie onderneemt dan zijn hier zelfs kansen aan verbonden!

In hun artikel Mobilizing for a resource revolution voorziet McKinsey kansen in bijv. het energie-efficiënt maken van gebouwen en woonhuizen. Sterker nog: daarmee is de komende jaren de grootste besparing op de aanslag op natuurlijke bronnen te behalen nl. $ 696 miljard. Als organisatie je bijdragen leveren aan deze besparing kan al een goede Strategie zijn.

Maar nu eerst je eigen organisatie: je kan nl. wel duurzaam-adviseren/-installeren maar als je zelf niets bespaart c.q. toch aanslagen pleegt op het milieu, dan is het de vraag hoe integer je Strategie is?…..

25 jaar lijkt lang maar weet de natuur kent geen kalender, ofwel: die wacht daar niet op. Strategie vraagt om een Visie, een visie gericht op die leefbare toekomst. Vervolgens krijg je je Missie, die Missie kan MVO ‘in’ zich hebben; het zou (heel) mooi zijn.

*VID ter inspiratie Climate voices. 6 billion Others (aanrader net zoals het HOME project van dezelfde cineast: Yann Arthus Bertrand), bekijk ‘m voordat je je CSR-Strategie schrijft & bezoek ook eens de site 6 Billion Others (inmiddels 7 miljard and counting).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *