Tag: Abn-amro

ABN AMRO: Beter Bankieren voor Toekomstige Generaties.

“Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat binnen de bank sprake was van een cultuur waarbij zaken soms mooier werden voorgedaan dan zij in werkelijkheid waren met als achterliggende gedachte “we lossen het wel op in de Business as Usual”. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan ABN AMRO een boete opgelegd van “480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen.” ook zijn door het OM “drie natuurlijke personen aangemerkt als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ABN AMRO. Het betreft leden van de voormalige Raad van Bestuur van ABN AMRO”. Forse aanpak door het OM, maar er was binnen ABN AMRO dan ook ‘nog al wat’ mis:

“Daarnaast waren de gebrekkige dossiervorming, het tekort aan aandacht op bestuursniveau voor de naleving van de Wwft, de cultuur binnen ABN AMRO, de gebrekkige en versnipperde IT-systemen, de organisatie van de bank in Business Lines die als ‘silo’s’ functioneerden en gebrek aan goede management-informatie naar het oordeel van het OM een belangrijke oorzaak van de strafbare feiten.” Onder ‘normale’ omstandigheden zou je zeggen ‘mismanagement’.

Was Priscilla Zalm ook in de witwasproblemen gekomen?

Op het moment dat Het FD meldt ‘OM wil vervolgonderzoek naar rol bestuur-Zalm in witwaszaak ABN Amro’ verschijnt bij ScienceDirect’s Journal of Corporate Finance de paperGender diversity and bank misconduct‘ van prof. Francesca Arnaboldi c.s. Dat kan geen toeval zijn.

Het 1e artikel gaat in op de al enige tijd slepende kwestie rondom het, bewust of onbewust, faciliteren van witwaspraktijken binnen de kantoren van ABN Amro. De onderzoekers in het 2e artikel concluderen ‘that greater female representation significantly reduces the frequency of misconduct fines’. Interessant is nu dat Zalm binnen zijn bestuur ook kon beschikken over o.m. Caroline Princen en Annemieke Roobeek. Mogelijk dat hier masculiene v.s. feminiene machtsverhoudingen een rol speelden.

ABNAMRO of: hoe snel kun je een (belonings) Beleid Veranderen…..

“We vinden het belangrijk dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Ditt past bij goed werkgeverschap.” (NB; de typefout hoort bij het intern memo van 27 maart; achteraf een veelzeggende typefout want het memo werd te snel geplaatst).

“Nu onze beloning ter discussie staat laten wij als altijd het bank- en algemeen belang voor gaan en zien wij af van de conversie.” lezen we vandaag in een persbericht. Zelden is het Beleid van een organisatie zo snel gewijzigd. Bijna net zo snel als de U-bocht die de boot in bijgaand filmpje maakt. (NB; het lijkt er op dat enkele zeelui van boord zijn gevallen e/o zeeziek zijn geworden, bij ABNAMRO zal het er komende week niet veel anders aan toe gaan…..).

Vacatures

Hoofd Management Support

Ben jij organisatiesensitief, flexibel en heb jij ervaring als leidinggevende? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

ABN AMRO neemt je gesprek op, een digitale revolutie.

De jongste reclame uiting van ABN AMRO past volledig in het nieuwe tijdperk. De Bank maakt melding van het feit dat je hypotheekgesprek met hen wordt opgenomen ‘dan kunt u het thuis nog eens terug luisteren’. Da’s dan inderdaad ‘een hypotheekgesprek anno nu’.

De apps op je pda/mobiel/i-pad e.d. bieden je als klant al voldoende mogelijkheden om je gesprekken op te nemen & wellicht deden klanten van ABN AMRO dat al, ook daarom is het een goede zaak dat de Bank de zaak nu omdraait. Gevraagd aan een manager van ABN AMRO ‘of de gesprekken met cliënten niet al veel eerder werden opgenomen?’ was het antwoord: ‘Gesprekken over beleggingen nemen we altijd op, om misverstanden te voorkomen. Dat doen de andere banken ook.’ Op mijn vervolgvraag ‘of de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld?’ was de reactie ‘Dat weet ik niet…..’. Ook daarom: goed zo’n tv-reclame. 😉

6.500 ontslagen; wat is het nut van deze oefening? & andere tips.

ABN AMRO schrapt 6.500 banen” melden de media vanochtend. & Dat op het moment dat de, inmiddels illustere, voorganger van ABN AMRO’s huidige CEO Gerrit Zalm, t.w. Willem Johan Rijkman Groenink aan een nieuwe uitdaging begint: hij maakt een comeback met het investeringsvehikel Oranje Nassau. Terwijl je organisatie nog nasiddert van jou Ooit zo Gro(o)t(t)e Plannen, begin jij weer aan iets nieuws; “het kan verkeren.”

Zalm heeft al van zich doen spreken: was het niet dat hij managers liet gaan die te veel bonus wilden ontvangen, dan is het wel zijn weblog waarin hij openhartig zijn agenda deelt met de ABN AMRO populatie. Vraag is of hij zijn medewerkers vanochtend in zijn intrablog al informeerde over de a.s. ontslagronde. ‘T is te hopen; ’t zou jammer zijn als ze ’t nu als 1e uit de media halen.

Vraag is dan nog wel: ‘Wat is het nut van deze oefening?’

Waarom de 1 € 500.000+ krijgt, de ander 15% inlevert & weer een ander bij voorkeur niets ontvangt.

Er is iets raars aan de hand: we hebben nu dringend behoefte aan Leiders om ons uit de CRISIS te halen, blijkt uit veel oproepen, maar we blijven maar vasthouden aan het ‘standaard handelen’ van onze oude Garde. Sterker nog: we blijven hen zelfs nu nog waarderen ondanks dat hun organisaties verlies leiden & dat er dus sprake lijkt te zijn van aantoonbaar mismanagement.

Een voorbeeld: de nieuwe CEO van ING, Jan Hommen, huilde krokodilletranen toen hij vorige week opmerkte dat hij de bonussen ad. € 300.000.000 liever niet uitbetaalde aan zijn mensen. Maar ja hij kan er niets aan doen, ‘afspraak is afspraak’ (nb; zou ‘t?) & ‘het is zeker niet de eerder in de Media aangehaalde € 950.000.000!’, riep hij nog. Vraag is dan ‘waar dat bedrag vandaan komt?’, maar dat terzijde.

ING rapporteert over 2008 een ‘onderliggend’ verlies van € 171.000.000, ontvangt een Staatssteun van € 10.000.000.000. ‘Niet zo heel goed gepresteerd’ zou je dan zeggen, & ING deelt toch bonussen uit ‘wegens goed gedrag’. Da’s raar, toch?

Démasqué van de financieel bestuurder.

Belegger Peter Paul de Vries vroeg gisteren aan Bert Heemskerk, voorzitter RvB RABOBANK: ‘Maakt u het volgende zinnetje af “Mijn Grootste Fout is:”‘ Heemskerk antwoordde: ‘Geen.’

Leest u het nog eens goed: ‘Geen.’ Let wel: we verkeren momenteel in een ‘CRISIS’, een ‘CRISIS’ aangezwengeld door disfunctioneren van het financiële systeem & dan durf je als 1 van de spelers in dit Spel met droge ogen te zeggen: ‘Ik maakte geen fouten, dat deden anderen!’ Mea Culpa, Après moi le Déluge & Wir haben es nicht gewusst struikelden in mijn gedachten over elkaar om voorrang te krijgen, toen ik dit hoorde.

Deze scene vond plaats na de hoorzitting in de 2e Kamer, een hoorzitting waar de old boyzzz van de financiële dienstverlening rekening & verantwoordeing mochten afleggen. Over de beelden zei De Vries: ‘Het leek wel een bijeenkomst van de winkeliersvereniging.’ Oordeelt u zelf, ik waarschuw u: het zijn schokkende beelden!

Louter lachende gezichten.

‘Overheid Redt FORTIS van Ondergang’ koppen de media vanochtend. Na een enerverend weekeinde, waarbij letterlijk alles & iedereen uit de kast is gehaald, lijkt FORTIS gered! Waarmee tevens een ondergang van de bank-verzekeraar en een beurscrisis in de BeNeLux is voorkomen. 

Nou ja, met een aandelenprijs van € 5,- was FORTIS vrijdag ook een écht koopje geworden. Wie weet in welke obscure handen dat FORTIS vanochtend zonder dit ingrijpen terecht zou zijn gekomen. (nb; op dit moment, 12.00u, is de prijs weer € 5,-: Kopen?) Maar of daarmee de Crisis ook is voorkomen? Of wij ook al kunnen lachen zoals de Beslissers op bijgaande foto? Betwijfel het.

Het laatste hebben we zeker nog niet gezien van FORTIS, na alle hectiek in 2007/2008, maar dat de bank er ‘als de kruitdampen zijn opgetrokken’ geheel anders uit zal zien, da’s duidelijk. (ABNAMRO naar ING? bijv.)

U als spaarder bij FORTIS hoeft niet bang te zijn. De BeNeLux regeringen hebben dit weekeinde maatregelen getroffen & dat juist dat ingrijpen nu noodzakelijk is blijkt ook uit het the Economist artikel van vanochtend: ‘The mortgage-rescue plan; Unpleasant but Essential’. Niet Fijn maar wél Noodzakelijk, dat Overheids ingrijpen. & Weet: als straks de rust is teruggekeerd dan leveren die aandelen FORTIS (veel) meer op dan de huidige € 5,-.

Intussen blijft het toch leuk om te zien wat er allemaal op het Web verschijnt, zoals dit.

(Nb; u ziet in het filmpje het karakter van de politicus Francis Urquhart uit de, zeker nu weer, interessante BBC serie House of Cards. Urquhart reageert in de serie op allerlei politiek gekonkel steeds met: ‘You may very well think that; but ofcourse I couldn’t possibly comment.’: Ik mag dan denken dat FORTIS niet meer FORTIS zal zijn, maar de Beslisser, i.c. Bos c.s., zal daarop zeker geen commentaar geven…… 😉 )

Leiderschap Crisis => Financiële Crisis

“Te veel managers in de financiële sector besloten eenvoudig om geen Leiding te geven. Zij dachten dat ze konden volstaan met het in dienst nemen van slimme mensen en hen te voorzien van meer dan uitstekende financiële beloningen. ‘Het management’ van hun financiële instelling zou vervolgens als vanzelf geregeld zijn.” (Zelfsturende teams in optima forma, zo gezegd. sic.)

Dat stelt deze week WHARTON professor Peter Cappelli in zijn column Leadership Fails Wall Street in HR Ececutive. Cappelli is boos.

Cappelli is terecht boos want het lijkt er sterk op dat managers in de financiële sector niet alleen niet in staat zijn om hun mensen te Leiden, ook aan hun Managementcapaciteiten kunnen we gaan twijfelen.

Eén voorbeeld: nog maar 3 weken in dienst is Vorstandvorsitzender Ulrich Schröder bij ‘zijn’ KfW of zijn organisatie maakt een Mega Blunder: Lehman Brothers krijgt 2 weken terug ‘uitstel van betaling’ (Nb; vanaf dat moment is het niet verstandig om nog zaken te doen met zo’n partij!). Zelfs na die bekendmaking maken medewerkers van de Duitse staatsbank KfW vorige week maandag nog even € 300.000.000 over aan Lehman…… Kwijt (Nb; want nu in de failliete boedel). 

Kan Schröder nu nog aanblijven? Was het niet zijn voorganger die deze fout in de schoenen kan worden geschoven? Ik dacht het niet. Het is raadzaam dat Schröder zijn vertrek aankondigt en liefst z.s.m.. Manager zou hij bij KfW misschien nog kunnen zijn maar een Leider niet meer.

Quote van de Dag: Revolte aan de Zuidas!

‘Als we het geld niet krijgen, voorspel ik een revolte’, zegt een ABN AMRO bankier vandaag in Het FD. De investment bankers van ABN Amro willen de gouden kettingen, die hen bonden aan ABN AMRO en nu binden aan the Royal Bank of Scotland, zo snel mogelijk contant uitgekeerd krijgen.

Het hiermee gemoeide bedrag is ook niet misselijk, dat verklaart waarschijnlijk deze revolutionaire oproep. De betrokken investment bankers of key employees worden nu nog tegengehouden van een voortijdig vertrek voor een bedrag van € 750.000.000. Overigens, onduidelijk is over hoeveel key employees dat we het hier eigenlijk hebben.

Volgens mij kun je deze revolte als RBS, maar ook als FORTIS, missen als kiespijn. Waarschijnlijk doet voor de betrokken investment bankers toch ‘goed voorbeeld, goed volgen’.

Wat betekent dit trouwens voor de niet-zo-key-employees, als straks de rust op de dealingroom is weergekeerd aan de Zuidas, komen zij dan vervolgens in opstand? Het worden interessante tijden, daar aan de Zuidas, sterker nog: het blijven interessante tijden…..

In zijn laatste boek vraagt Ben Kuiken zichzelf af: ‘Wie is hier nu eigenlijk de baas?’. Dat geldt hier ook maar daarover later meer.