Tag: Banken

Topbankier VS: ‘Spreek Bankiers Financieel aan op genomen Risico’s.’ Een Cultuurschok?

“Als een bank wordt geconfronteerd met een boete dan wordt die boete nu voldaan door aandeelhouders en klanten. De gevolgen van deze boete voor het management van de bank zijn beperkt. Mijn voorstel is dat we de uitgestelde beloning van het management als eerste aanspreken voor het betalen van deze boete.” aldus William C. Dudley, President of the Federal Reserve Bank of New York, eind vorige maand in zijn speech tijdens de Workshop on Reforming Culture and Behavior in the Financial Services Industry.

Dudley gaat daarin nog verder: ook als een bank middelen tekort komt, solventieproblemen (denk aan de stress test), dan is het zijn voorstel hiervoor als eerste de uitgestelde beloning van het management aan te spreken om dit tekort aan te vullen. Zijn motivatie om tot deze, voor veel bankiers, vergaande maatregelen te komen is: “Not only would this deferred debt compensation discipline individual behavior and decision-making, but it would provide strong incentives for individuals to flag issues when problems develop.”

Dudley maakt hiermee van Bankiers (deels) Ondernemers v.w.b. het persoonlijk risico lopen. Wat hij impliceert dat is een voorstel voor een cultuurverandering binnen de financiële dienstverlening, mogelijk zelfs voor een cultuurschok…..

Hoe kan Nederland nu eens eindelijk uit de Crisis komen?

Met enige regelmaat proberen gezaghebbende personen ons te doen geloven dat de economische impasse, voortkomende uit de bank/kredietcrisis, voorbij is. Het oude adagium ”wie niet werkt, zal ook niet eten” wordt overstemd door de wijsheid dat “wie niet uitgeeft, de economische groei in gevaar brengt”. Echter in het tijdperk na 2008 zijn mensen op emotioneel niveau niet aan te zetten (zo is inmiddels duidelijk gebleken) tot blinde consumptie of bestedingen, simpelweg omdat “het systeem” dat van hen verwacht.

Er zijn twee kernoorzaken van de nog steeds voortdurende economische impasse :

FACEBOOK BANK: je betalingsverkeer maar dan anders, disruptief….

Terwijl de gevestigde bankenorde zich richt op hoger opgeleide medewerkers inzetbaar voor zware adviesfuncties, richt FACEBOOK zich op je betalingsverkeer via je sociale netwerk; tijden veranderen.

FACEBOOK heeft deze week bij de Centrale Bank van Ierland een licentie aangevraagd voor ‘e-money transfer’. De verwachting is dat deze licentie binnen enkele weken zal worden afgegeven waarna FACEBOOK toegang krijgt tot het betalingsverkeer van de EU.

Opnieuw komt de verandering, de disruptie binnen een bedrijfstak van buiten de gevestigde orde. Zo zagen we eerder de door whizzkids bedachte 3DPrinter, een apparaat dat een scala aan productie- en ontwikkelmogelijkheden op z’n kop zet (NB; van een eenvoudig hangertje via een hamburger tot je nieuwe schedel), en komt de autonome auto van GOOGLE. Nu is daar FACEBOOK Bank voor je betalingsverkeer en binnenkort zéér waarschijnlijk ook voor je hypotheek, je belegging.

Vacatures

Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Bereiken van de doelstellingen. Zichtbaar en aanspreekbaar met charisma en bezieling. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Provisieverbod heeft voor banken meer gevolgen dan uitsluitend financieel.

“Om te waarborgen dat beleggingsondernemingen (o.a. banken en vermogensbeheerders) volledig in het belang van de klant handelen, dienen zij alleen direct door de klant te worden betaald voor hun diensten. Momenteel kunnen provisies (ook wel distributievergoedingen) van aanbieders van financiële instrumenten er voor zorgen dat de beleggingsonderneming in haar rol als intermediair zich in haar dienstverlening laat leiden door andere belangen dan het klantbelang.” d.i. in essentie de toelichting van Minster De Jager op zijn voorstel aan de Tweede Kamer medio vorige week om een “Provisieverbod voor Beleggingsondernemingen” toe te passen.

Dat je gevoelig bent voor provisie opbrengsten & dat je dat vervolgens boven het belang van je klant stelt is (toch) te begrijpen, zeker als deze handelwijze al decennialang een onderdeel vormt van je business model, maar of het ook verstandig is? Nu, als dit voorstel van De Jager wet wordt & ‘binnen de huidige tijdsgeest’ is dat niet onmogelijk, dan was die provisiegerichte handelwijze echt niet handig & verstandig.

Deze wet is niet alleen van invloed op de miljarden die de banken nu genereren aan provisie opbrengsten, een mooie bron van inkomsten die dan wegvalt, of de daarvan afgeleide bonuscultuur ook de manier waarop er met de bankklant voortaan dient worden omgegaan verandert ingrijpend, wellicht zelfs dramatisch……

Business as usual: per 01/01 7 miljard bonus.

Dachten de ruim 2.000 NL.  ambtenaren en werknemers bij semipublieke instellingen dat zij goed zaten met hun beloning boven de ‘ministersnorm’ (nb; ca. 180 m.). Da’s echter nog nix vergeleken met de bonussen die ca. 2.500 bankiers uit de Londonse City op Nieuwjaarsdag op hun rekening krijgen bijgeschreven: GBP 7 miljard. Voor de bankiers is het dus weer business as usual; da’s snel. 

Op zich is dit niet zo verrassend: de banken draaien weer als vanouds met winst, veel winst. Je zou dan ook kunnen denken dat de financiële dienstverleners de ‘crisis’ als één van de eersten wonderwel hebben overleefd.

Toch is hier een kanttekening op zijn plaats: de financiële markt is niet meer wat ie is geweest ……

Commissie Burgmans: Klant (al) Centraal bij banken?

Op de dag dat ex-topvoetballer Eric Cantona bekend maakt een bankrun te willen organiseren omdat hij (nb; en volgens zijn volgers op facebook velen met hem) ontevreden is over het klantgerichte beleid van banken, besteden wij hier aandacht aan het tussentijds rapport van de Commissie Burgmans ‘Voortgang Implementatie Code Banken’. Eenvoudig gezegd: dat gaat niet voortvarend, het invoeren van die Code.

“De Commissie hoort van banken vaak terug dat men worstelt met een aantal thema’s uit de code. Een voorbeeld bij uitstek is het thema Klant Centraal. De Commissie beschouwt dit als positief. Tenslotte wordt er een geheel nieuwe aanpak gevraagd die moet leiden tot een cultuuromslag en uiteindelijk tot gedragsverandering. Het ligt voor de hand dat dit tot een worsteling leidt. Als het eenvoudige materie betrof dan was het al lang opgelost.” stelt voorzitter Antony Burgmans in zijn ‘conclusies’. Feitelijk is daarmee alles al gezegd….

Raar ook, want banken zijn toch vooral dienstverleners. Dat is toch hun core business? Dat kun je toch alleen & met suc6 doen als je altijd je klant centraal stelt & blijft stellen?

Commissie De Wit: Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan…..

hij lijkt wat verloren....

‘Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan.’ is nu al het eufemisme van het jaar 2010.

‘Er is duidelijk veel krediet verloren gegaan.’ is feitelijk de conclusie van de 272 pagina’s tellende 1e rapportage van de Commissie De Wit, getiteld ‘Verloren Krediet’. De Commissie De Wit heeft hier een punt: er is zowel letterlijk als figuurlijk véél krediet verloren gegaan.

Mocht je, nu er zoveel krediet verloren is gegaan & er tot op dit moment nog veel meer krediet verloren gaat, Harde Maatregelen verwachten, dan kom je bedrogen uit. Daarvoor is de vooraf al sceptisch beoordeelde Commissie niet in het leven geroepen. De Commissie doet 27 Aanbevelingen, Acties mogen er vanuit de nieuwe 2e Kamer gaan komen.

In de aanbevelingen zit een veelzeggende waarschuwing: “Of de financiele sector de discipline heeft om niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de Code Banken te gaan handelen.” Zit in deze zin/vraag feitelijk het antwoord al niet verscholen?

De Financiële Crisis & DuPont.

“Goldman Sachs en Morgan Stanley worden ‘gewone banken’.” kopte Het FD eerder deze week. Net bijgekomen van een weekje ‘hangen in de touwen van de boksring’ besluiten beide zakenbanken om zich te transformeren tot traditionele banken. Een Strategie-wijziging die ongetwijfeld zal vragen om, ingrijpend, Verandermanagement.

Het is in ieder geval een intentie die al direct zijn vruchten afwerpt want: “Warren Buffett steekt miljarden in Goldman Sachs” weet Het FD vandaag te melden. Er zijn organisaties die, wanneer zij hun Strategie willen wijzigen, langer op nieuw kapitaal wachten….

Mooi dat de middelen dus aanwezig zijn, nu de Verandering nog. Wellicht helpt daarbij het aloude Model van DuPont.

De Financiële Crisis & Het Psychologisch Contract.

‘Het Psychologisch Contract is het geheel van onuitgesproken verwachtingen bij manager en medewerker over wat beide partijen, afgezien van basisafspraken over salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, taken, werkomstandigheden e.d., in de relatie zullen geven en ontvangen.’ Edgar Schein (1965). De manier waarop beiden communiceren met elkaar is daarbij van cruciaal belang.

Zeer recent onderzoek door het Amerikaanse Center for Work-Life Policy laat zien dat het psychologisch contract op Wall Street momenteel onder grote druk staat. Niet zo zeer de financiële crisis is daar debet aan, als wel de manier waarop de managers nu in deze tijd van crisis (niet) communiceren met hun medewerkers. & Dat in een bedrijfstak die het juist moet hebben van snelle en up-to-date informatie, communicatie!

“No one knows anything about what’s going on. It’s been appalling from that point of view.” zegt een medewerker van Lehman Brothers in een interview met The Financial Times.

Komen de psychologische contracten binnen uw organisatie nu onder (grote) druk, weet u niet wat of hoe te communiceren, hoe het (psychologisch) contract met uw medewerkers in stand te houden? Dan heb ik enkele tips voor u.

Banken gaan weer langer open en Barbie gaat on-line

Terwijl de Nederlandse banken besluiten om (toch maar) weer langere openingstijden te gaan hanteren (nb: hoe lang is het ook al weer geleden dat een bankkantoor op de laatste-zaterdag-van-de-maand overvol was?) gaat de, zeker bij (ook oudere) meisjes, welbekende BARBIE on-line!

Mattel, BARBIE’s ‘ouder’ zo gezegd, komt met een nieuwe BARBIE, eentje met MP3 speler, met natuurlijk een breed scala aan outfit en accessoires én het is ook nog eens een jonge & moderne meid c.q. dame afhankelijk van uw voorkeur, die je met bluetooth kan koppelen aan je pc e/o mobi zodat jouw BARBIE digitaal contact kan leggen met haar soortgenoten all-over-the-world!

Wat zegt Richard Ogle ook al weer in zijn recente boek ‘Smart World, breakthrough creativity and the new science of ideas’: 1. Timing is Everything, 2. Challenge your Channel Assumptions.

Wie van de 2, de Nederlandse banken of BARBIE, zou hieraan volgens Ogle voldoen denkt u?