Tag: Bestuur

Begrippen #Graaiinterimmer, Commissie Halsema, Publeaks en Humanitas nader verklaard.

De #Graaiinterimmer (nb; ik gebruik de # omdat dit een begrip is dat m.n. over twitter rondzwerft) is iemand die tijdelijk binnen je organisatie verblijft en in die tijd (ook) zoveel mogelijk naar zich toe haalt.

De Commissie Halsema kreeg de opdracht van de Regering om de misstanden in de semi-publieke sector na te gaan. Eén van hun conclusies ‘Er zitten weeffouten in de besluiten die bestuurders nemen.’ wat dan inderdaad vaak leidt tot ‘een Lastig Gesprek’.

Publeaks is een stichting die tot doel heeft burgers de mogelijkheid te bieden min of meer geheime, maar i.i.g. voor het publiek onbekende, informatie aan de media anoniem ter beschikking te stellen.

Humanitas is een begrip ‘waarin verschillende facetten van menselijk gedrag tot uitdrukking worden gebracht. Belangstelling voor de medemens en zijn lot en vriendelijke en beschaafde omgang met elkaar maken er onderdeel van uit.’ Humanitas is dan ook een mooie term die zowel door goede doelen als door organisaties wordt gebruikt.

Wat is nu het causale verband tussen deze 4 begrippen? Dat is het bericht dat dit weekeinde bij de Volkskrant verscheen: Zorgconsultant Humanitas kreeg ton voor maand werk. Een bericht waarin de 4 begrippen, die nog maar enkele dagen daarvoor het licht zagen, als een Zwarte Zwaan samenkomen….

UITLEGGEN

Onlangs hoorde ik van een directeur, die met zijn managementteam sprak. Hij had een nieuw idee om een bepaald probleem op te lossen en legde dat uit. Hij besloot met te zeggen dat dit idee de ideale oplossing was. Eén van de aanwezigen zei toen dat hij het niet eens was met de directeur. Deze keek verstoord op en zei: “Wat heb je dan niet begrepen?”

Het is duidelijk dat de man zo overtuigd was van zijn onomstotelijk plan, dat hij aannam dat, indien je zei het er niet mee eens te zijn, dan had je het niet begrepen. Het kwam geen moment bij de directeur op dat hij het wel eens bij het verkeerde eind kon hebben.

Pensioenen terughalen, Bonussen niet uitkeren, opnieuw Overheidssteun aanvragen, nieuwe Ontslagrondes: inderdaad de Financiële Dienstverlening verandert….

Je kan niet zeggen dat er aan het eind van een (opnieuw) tumultueus jaar niet veel meer gebeurt. Zo lezen we binnen 24 uur in de media berichten die duidelijk maken dat de Financiële Dienstverlening voor een nog tumulenter 2013 staat.

Het meest navrante bericht is vanochtend nog wel dat (nb; niet eens ‘systeem-‘)bank SNS opnieuw een beroep doet op steun van de Overheid: SNS is niet alleen niet in staat om eerdere steun terug te betalen, het lijkt er ook niet op dat zij zonder steun de komende jaren doorkomen*/**….. Kon een ondernemer maar zo eenvoudig steun aanvragen van het collectief. 😮

Verder lazen we gisteren dat Allied Irish Banks bij hun v/m bestuurders de uitgekeerde pensioenen gaat terugvorderen & dat Commerzbank het vertikt om in de huidige omstandigheden eerder toegezegde bonussen uit te keren. ‘Daarbovenop’ komt dan vanochtend het bericht dat ING nog eens 2.350 extra banen schrapt.

Komt daar op 01/01/13 het provisieverbod bij & gaat de (potentiële) klant vervolgens over op execution only contacten, dan volgen er ongetwijfeld meer ontslagen, minder bonussen en minder pensioenen in deze sector…..

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial

Nu de Adviessector zelf in de problemen is, geldt dan het: Doctor, heal thyself?

Om maar met het ‘goede nieuws’ te beginnen: niet één arts heeft het Eeuwige Leven. M.a.w.: zelfs een goed, exceptioneel deskundig dokter komt vroeg of laat een keer aan zijn (nb; ‘haar’ kan ook) Einde. Als die stelling opgaat voor de Medische sector, waarom dan ook niet voor de Adviessector?

‘Nederlandse adviessector door diep dal’, meldt Het Financieele Dagblad vandaag. Dat het met de adviessector niet goed gaat wordt door de verschillende betrokken marktpartijen toegewezen aan de ‘moeilijke marktomstandigheden’. Voorbeeld: sinds oud-adviseur Mark Rutte het jarenlange, nauwelijks betwiste patroon van advies aan de Overheid heeft doorbroken, is voor veel partijen in de adviesbranche de omzet met 25%+ gedaald. Opmerkelijk is dat diezelfde Overheid zich vervolgens wonderwel weet te redden & dat terwijl we midden in een ‘crisis’ zitten. (hoewel….. een ‘incidenteel en zelfs disputabel advies’ mag voor een enkel Ministerie momenteel nog steeds ‘aan de prijs’ zijn: 5 dgn. voor 50m.)

De adviesbranche heeft decennialang organisaties ‘geadviseerd’ hoe om te gaan met dit soort ontwikkelingen, ‘beter nog’ tegenslagen in de markt? Nu het hen zelf overkomt blijkt praktijk toch ‘iets’ anders te zijn dan ‘advies’. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Démasqué van de financieel bestuurder.

Belegger Peter Paul de Vries vroeg gisteren aan Bert Heemskerk, voorzitter RvB RABOBANK: ‘Maakt u het volgende zinnetje af “Mijn Grootste Fout is:”‘ Heemskerk antwoordde: ‘Geen.’

Leest u het nog eens goed: ‘Geen.’ Let wel: we verkeren momenteel in een ‘CRISIS’, een ‘CRISIS’ aangezwengeld door disfunctioneren van het financiële systeem & dan durf je als 1 van de spelers in dit Spel met droge ogen te zeggen: ‘Ik maakte geen fouten, dat deden anderen!’ Mea Culpa, Après moi le Déluge & Wir haben es nicht gewusst struikelden in mijn gedachten over elkaar om voorrang te krijgen, toen ik dit hoorde.

Deze scene vond plaats na de hoorzitting in de 2e Kamer, een hoorzitting waar de old boyzzz van de financiële dienstverlening rekening & verantwoordeing mochten afleggen. Over de beelden zei De Vries: ‘Het leek wel een bijeenkomst van de winkeliersvereniging.’ Oordeelt u zelf, ik waarschuw u: het zijn schokkende beelden!

Je zal het maar zijn, directeur van het Slotervaart.

Sinds haar investeringsbedrijf Meromi Holding BV het A’damse Slotervaart Ziekenhuis overnam zwaait Aysel Erbudak daar de scepter over Neerlands 1e private ziekenhuis. In 1 zin hebben we zo voldoende ingrediënten om binnen afzienbare tijd een mooi managementboek te gaan schrijven. Daarop hoeft u niet te wachten, want ik begin al vast aan mijn 1e entry over dit fenomeen (‘in de brede zin van het woord’).

De overname van het nagenoeg failliete Slotervaart had ik al ‘op afstand’ gevolgd. Nu Erbudak op het punt staat om ook de IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, wordt het interessant om eens te kijken wat er nu gebeurt. Haar plannen roepen in ieder geval weerstand op binnen het old boyzzz network. Dit laatste is ook weer niet zo verbazingwekkend nu de economie in ‘CRISIS’ is en de plannen voor meer diversiteit bij veel organisaties blijkbaar onder druk komen te staan. Dus : ‘Waarom een vrouw aan de macht?’, zou zo maar een gedachte in de Lelystadse bestuurskamer kunnen zijn.

(Nb; ‘diversiteit onder druk’: De 1e vrouwelijke kopstukken rollen al, Alexandra Cook-Schaapveld is daarvan een ‘mooi’ voorbeeld.)

Staat ING nu onder Curatele?

& Wat betekent het voor de Korte Termijn bonussen over 2008 voor Michel Tilmant c.s.? Ben ik toch wel benieuwd naar, naar het antwoord op beide vragen.

ING ontving dit weekeinde € 10.000.000.000 van ons c.q. van de Nederlandse Staat ‘Om goed bestand te zijn tegen de risico’s van de financiële crisis.’ aldus Bos c.s. Een fors bedrag en ING is er meteen mee aan de slag gegaan: om aan ons de beloofde 8,5% rendement te kunnen geven op onze investering deden ze vanochtend direct de Taiwanese verzekeringstak van de hand en openbaarde ze plannen voor een ingrijpende reorganisatie. Sterker nog: op dit moment geeft Tilmant een teleconference om e.e.a. toe te lichten. All hands on deck dus.

Toch vraag ik me nu af: zijn deze heren in de RvB van ING wel de meest geschikte personen om leiding te kunnen geven aan de nieuwe uitdaging van ING? Dient Bos hen niet onder curatele te stellen?

De Thuiszorg & het Boomerang Principe.

Het Boomerang Principe ofwel Oorzakelijkheid, Causaliteit, Oorzaak <=> Gevolg. Het Boomerang Principe, of effect, kent zowel een filosofische, een boedhistische, een wetenschappelijke als een juridische betekenis. Eenvoudig gezegd: je kan pas Nemen als je eerst Gegeven hebt. Je ontvangt pas Rendement nadat je Investeerde. Logisch, toch?

Nou, niet iedereen vindt dat voordeel van het Boomerang Principe even logisch. Zoals bijv. relatief veel bestuurders in de, toch al geplaagde, Thuiszorg. Dat blijkt tenminste uit het ‘Over de Top’ onderzoek van de SP.

In de Thuiszorg sector heerst, volgens SP leider Agnes Kant een mentaliteit van ‘pakken wat je pakken kan’. Dat ‘terwijl werkers in de thuiszorg onder druk gezet worden om salaris in te leveren en de hulp verschraalt.’

Da’s niet best. Slecht voorbeeld doet Slecht volgen, aldus het tegenovergestelde van het Boomerang Principe, maar is dat ook overal zo?

Geen Koninginnendag voor Votron?

‘Ziet u dan niet hoe onze exec’s worden gestraft door de forse koersdaling!?’ Dat was de emotionele oproep die Graaf Maurice Lippens gisteren deed aan de aandeelhouders tijdens de Jaarvergadering van zijn mutinational FORTIS. Het hielp niet, sterker nog: de oproep om voor de voorgestelde top-bonussen alsnog instemming te krijgen, was als het alom bekende (& nu ook dure) ‘olie op het vuur’!

Stakeholder Survey bij Beursgenoteerde Onderneming….

Je ziet het soms: een enquête binnen een beursgenoteerde onderneming, vaak opgezet door de OR. Doel: nagaan wat er binnen een bepaald (verander)traject fout is gelopen. (nb: nooit zie je zo’n enquête plaatsvinden met als doel na te gaan wat er Goed ging…. raar eigenlijk) Binnen de Overheid is zo’n enquête zelfs wettelijk geregeld met het Recht van Enquête.

Als zo’n enquête dan plaatsvindt binnen een beursgenoteerde onderneming dan vind je de uitkomsten daarvan zelden op straat, in de oude actiejaren van eind vorige eeuw nog wel maar nu niet meer. Maar nu is er een uitzondering met het Rapport Coronel, het is volledig openbaar. Er kunnen zelfs direct stappen worden ondernomen: ontslag Algemeen Directeur en Inkopen Aandelen (c.q. alternatief om AJAX van de Beurs te halen).

Met dit rapport in handen kunnen we eens kijken of het ook ‘iets’ is voor andere ondernemingen, zelfs al zijn ze niet beursgenoteerd.