Tag: Commitment

‘Ik betaal mijn familieleden intuïtief. Is dat OK?’

‘Bij de verloningscriteria valt op dat er nog heel wat bedrijven zijn bij wie de stijging in het vast salaris intuïtief wordt bepaald en dat prestaties nog meer hun weg kunnen vinden ter bepaling van de stijgingen in het vast salaris. Wat de bonus betreft, spelen de prestaties uiteraard een sterkere rol, maar het blijken vooral de ondernemingsprestaties te zijn die van belang zijn. De individuele prestaties spelen hier een minder belangrijke rol. Dit zou kunnen wijzen op een specifiek kenmerk van het familiebedrijf.’

Als het gaat om de beloningen in een familiebedrijf dat zijn er 2 stellingen die de heersende mening bepalen: – de familie zorgt vooral goed voor zichzelf, en: – de familie beloont vooral op basis van inituïtie en (veel) minder op basis van dat wat gangbaar is ‘in de markt’.

Uit ervaring weet ik dat het 1e stelling lang niet altijd klopt maar dat er in de 2e stelling een ‘kern van waarheid zit’. Recent Belgisch onderzoek bevestigt dit; lees ook de 1e zin.

Spelregels voor de Bestuurskamer (nb: Don’t Worry, Be Happy).

Bestuurders, incl. de leden van de Raden van Commissarissen, lopen steeds meer het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor hun handelen, of juist voor hun niet-handelen (……). Dat terwijl hun invloed of de vraag om hun invloed, de vraag naar hun rol steeds groter wordt; zie de dominante rol die enkele bestuursvoorzitters c.q. voorzitters RvC momenteel op zich nemen in deze voor grote Nederlandse organisaties hectische tijden.

Het is dan ook prettig als er enkele spelregels zijn, spelregels niet alleen om efficiënt te kunnen vergaderen maar ook om de individuele en collectieve risico’s tot een minimum te kunnen beperken. In de FD.Strategie uitgave van deze week staan enkele ‘Spelregels voor de Boardroom‘. Uitstekend, ik heb ze aangevuld met ‘Matters Reserved for the Board’ en, wellicht ook handig, tips: ‘How to Stop Worrying and Start Living’.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

De ‘blijf-bonussen’ van AJAX & ABN AMRO, helpen die Minister Bos?

AFC AJAX kent dit seizoen een leegloop aan talent (zo spelen nu Sneijder en Van der Vaart in het buitenland ‘de sterren van de hemel’). Om opheffing van AJAX te voorkomen heeft voorzitter John Jaake een voorstel gedaan om de ‘Blijf Bonus’ in te voeren. Blijf je nu als talentvolle speler, voorlopig c.q. in ieder geval tot het einde van je contract, bij AJAX dan krijg je een bonus!

Laat nu de sponsor van AJAX, ABN AMRO, ook i.d. hebben: een Blijf Bonus voor die managers en hots hots die dreigen te vertrekken nu ABN AMRO zéér waarschijnlijk wordt overgenomen door FORTIS c.s. Niet alleen kent de financiële wereld al geruime tijd extra financiële vergoedingen, ook in deze situatie is het belangrijk dat financieel & management talent behouden blijft voor de nieuwe combinatie FORTIS ABN AMRO. Dit is één van de voorwaarden, ‘continuïteit’, waaraan dient te worden voldaan wil Minister Bos vandaag zijn toestemming geven voor deze ‘omgekeerde overname’.

Ook daarom is de standaard bonus nu een Blijf Bonus geworden, maar denken betrokken nu écht dat dit helpt?

Vacatures

Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving (Terneuzen)

De RUD-Zeeland stelt zich tot doel om deze taken professioneel, doelmatig en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen te vervullen. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Is Wientjens (VNO/NCW) nu voor of tegen?

Bernard Wientjens 14/09/07: “Ouderwets socialistisch! Dit is terug naar de jaren zeventig van de vermogensaanwasdeling. Nederland zou zich met dit herverdelingsplan internationaal helemaal uit de markt prijzen. Dat is een blok aan het been op het internationale speelveld waarop zij opereren. Ook worden bedrijven onaantrekkelijk voor nationale overnames.”

Bernard Wientjens 08/05/07: “VNO-NCW vindt dat onderzoek gedaan moet worden naar de feitelijke mogelijkheden van bescherming van ondernemingen in Nederland. Recente ontwikkelingen hebben de indruk gevestigd dat de macht van aandeelhouders is doorgeschoten en dat ondernemingsbesturen onvoldoende gelegenheid hebben de belangen van de verschillende stakeholders van een onderneming tegen elkaar af te wegen.”

Nb: stakeholders, horen daar de medewerkers van een onderneming ook bij? (Dacht het wel…..)

Tips voor de VVD.

Als je, als onafhankelijk (& hier onbezoldigd 😉 ) adviseur c.q. mediator de ene partij tips geeft (zie tips voor Rita), dan verdient het respect dat je de andere partij ook wat tips geeft. Tips om een interne strijd te voorkomen, tips om te zien of er nog een grond is voor een entente met leden en kiezers.

De VVD staat aan de vooravond van een crisis, ook al probeert voorzitter Jan van Zanen de gemoederen te sussen, de kans is reëel dat de VVD na dit weekeinde in de 2e Kamer een geheel andere samenstelling kent.

Op de 123e Algemene Vergadering zal het belangrijkste aandachtspunt zijn: ‘Hoe herstellen we het vertrouwen in ons, het vertrouwen van onze leden, van onze kiezers?’ (ook) Daarvoor enkele tips.

Tips voor Rita.

Het is u niet ontgaan: de VVD zit sinds gisteren weer eens aan het begin van een crisis. Intern querulant en oud-minister Rita Verdonk is uit haar partij gezet. Rita zelf is zichtbaar geschrokken over dat waar haar nu, toch nog onverwacht, is overkomen. Op dit moment (< 10.00u) is haar volgende stap nog niet genomen: gaat ze achter de geraniums of blijft ze in de Kamer?

Het kan zijn dat ze teleurgesteld is, ‘ons Rita’, kwaad zelfs. (nb: Wie wordt dat niet als hij(zij) uit zijn positie wordt gezet?) Maar met die emoties kom je niet veel verder, zeker niet als er van je wordt verwacht dat je binnen 24 uur je nieuwe Strategie hebt bepaald. Daarom heb ik heb een paar tips voor haar, een paar tips om het vertrouwen dat ze in zichzelf heeft verloren, weer te herstellen.

Waar is de Supporter? Waar is de ‘sucker for support’?

Waar de ‘sucker for soccer’ is, dat weten we sinds gisteravond weer heel goed: toch nog altijd 600 Nederlandse voetbalsupporters waren afgereisd naar het trieste Tirana om daar het Nederlands elftal bijna ten onder te zien gaan. Je moet er als supporter ‘wat’ voor over hebben om jouw team dit soort strapatsen te zien maken. Zelfs het cynisch-humoristische commentaar van VI hoofdredacteur Johan Derksen kan aan die trouw geen afbreuk doen.

Hoe anders de supporters-problemen van die andere ‘bondscoach’: Eimert van Middelkoop. Vanuit Washington beklaagt hij zich vanochtend dat zijn team, zijn jongens en meiden in Uruzgan zo weinig steun krijgen, zo weinig supporters hebben. Hoe kan dat nu?

Nieuwe Arbeidsmarkt, Nieuwe Kansen!

Vandaag, tijdens het jaarlijkse AWVN Congres (nb: Algemene Werkgeversvereniging Nederland) staat de Arbeidsmarkt prominent op de agenda. Directeur Hans van der Steen meldt daar een andere kijk op de verkrappende arbeidsmarkt.

“Noem het flexibilisering van de vraag naar arbeid. Eenvoudig gesteld: kritische vragen stellen bij de eigen wensen. Moet die vacature écht vervuld worden door opnieuw een medewerker voor 38 uur en van 9 tot 5? Of kan het door 2 deeltijders? Kan de functie niet helemaal opgeknipt worden en de stukken herschikt? Kan de functie deels met thuiswerken worden vervuld zodat een potentiële kandidaat werk en privé beter kan combineren?”

Door flexibeler te zijn in de vraag naar arbeid boren ondernemingen volgens werkgeversorganisatie AWVN een breder arbeidspotentieel aan.

Da’s interessant want het waren juist lange tijd de werkgevers die op zagen tegen dat fenomeen: ‘Thuiswerken!’

Toeval of niet: laat nu net vandaag RABO bestuurder Piet van Schijndel zijn licht schijnen over ‘Thuiswerken’: ‘Geef ze Vrijheid, Technisch kan het!’ zo luidt de kop in Het FD. Klinkt goed.

Stephen Bantu Biko 12/09/77 – 12/09/07

‘The most potent weapon in the heads of the oppressor is in the minds of the oppressed.’

Vandaag is het 30 jaar geleden dat Zuid Afrikaans anti-apartheids activist Steve Biko overleed in de Pretoria Central Prison. Decennia lang hield de (voormalige & blanke) Zuid-Afrikaanse regering vast aan het verhaal dat Biko overleed na een hongerstaking. Nu kennen we de omstandigheden van zijn dood en weten we zelfs wie er bij betrokken waren.

Voor de zwarte bevolking in Zuid Afrika was Biko een Leider, een charismatisch Leider zelfs. In een tijd gekenmerkt door onderdrukking stond hij, letterlijk, op waar anderen dit nalieten. Biko zocht niet de confrontantie met de blanke heersers maar ‘Biko wanted to integrate the whites and the blacks, and to perhaps end the problems of oppression and Apartheid .’ Hij heeft die omwenteling niet meer mee mogen maken.

Wij, die er niet bij waren, kunnen ons niet voorstellen wat de aftermath van de ‘Apartheid’ betekende voor betrokkenen, zowel voor zwarten als voor blanken. ‘The Elevator Story’ , een zeer kort verhaal, helpt ons daarbij op een humoristische maar ook op een wrange manier.

Biko’s legacy wordt door velen in leven gehouden, o.m. door zijn stichting maar ook door de artiest Peter Gabriel. In ieder van zijn optredens brengt Gabriel het lied ‘Biko’, ook dit jaar in het Westerpark. Da’s maar goed ook, de herinnering aan Grote Leiders dient te worden gekoesterd. Zij kunnen een imponerend voorbeeld zijn voor ons.

http://www.youtube.com/watch?v=Swm_9Nb9Gos

Weet wie je uitnodigt voor je feestje…..

Mijn moeder adviseerde me lang geleden al: ‘Wie met pek omgaat raakt er mee besmet of heeft op zijn minst de schone schijn tegen zich.’ Wijze woorden, dus als ik een feestje gaf lette ik goed op wie ik uitnodigde. 1, in de ogen van anderen(!), ‘verkeerd vriendje’ uitnodigen, foto’s c.q. video maken en wie weet waar dat zou eindigen. Zo werd/wordt het organiseren van feesten en partijen een Strategisch handelen.

Metterwoon directeur/eigenaar Chris Thunnessen lijkt die tip, die hij misschien ook kreeg van zijn moeder, te zijn vergeten. Hij was ‘m in ieder geval vergeten toen hij enkele jaren geleden, 2002, een imposant feest(je) gaf in Monaco. Naar nu blijkt liepen daar toch mensen rond waarvan je jezelf achteraf kunt afvragen of die uitnodiging nu wel zo verstandig was….

Op de 1 of andere manier is de privé video van dit feest in handen gekomen van de NOS. Ook al vertoont de NOS deze video met enige omzichtigheid, begrijpelijk is ook dat Thunnessen nu not amused is. (nb: je ziet op de video meer prominenten die zichzelf nu wellicht afvragen: ‘Wat deed IK daar eigenlijk?’) Advocaten zijn al in stelling gebracht, dus het laatste woord over de video is nog niet gezegd.

Ik begrijp Thunnessen’s reactie alleen is het nu jammer dat hij in zijn emotionele weerwoord de zwarte piet neerlegt bij de begunstigde van dit 2002 feest namelijk AMREF Flying Doctors. (mede) Dankzij Thunnessen haalde AMREF die avond ca. € 800.000 op, maar nu krijgen zij van hem te horen dat het juist zij zijn geweest die de onderwereld hadden uitgenodigd…… Vriendje AMREF krijgt zo na 5 jaar alsnog ‘de rekening gepresenteerd’ (Strategisch Communicatief toch &  ook niet verstandig, lijkt mij).