Tag: Commitment

‘In 2017 willen we de Beste zijn!’. Mooi, wat mag dat kosten?

De Beste, de Grootste, de Mooiste, een 9 voor Klanttevredenheid! Dat willen organisaties zijn voor zichzelf maar ook voor hun klanten in 2017. Persoonlijk de mooiste vind ik: ‘We willen groeien.’ (waar?)

Het is november 2016 en¬†2017 staat voor de deur dus tijd voor een aangepast Strategisch Plan. Zowel in mijn adviespraktijk als in mijn rol als docent zie ik de meest interessante Plannen voorbij komen. Uitdagingen blijken er meer dan voldoende te zijn binnen Nederland BV en nu de economie weer enigszins lijkt aan te trekken (want files) kent het vertrouwen in nieuwe mogelijkheden nauwelijks grenzen. Tot dat je mij tegenkomt….. ūüėČ

Stel bijv. dat je organisatie, zoals 1 van de grootbanken, een 9 voor klanttevredenheid ambieert, dan is mijn 1e vraag: ‘Op welke schaal is dat?’ gevolgd door de vraag ‘Wat mag dat kosten?’. Het worden weer interessante weken, de laatste 6 weken van 2016.

Wat OR Nationale Politie en Donald J. Trump kunnen leren van Willem Holleeder.

“We hadden te maken met een informatie achterstand.”, “Sorry to keep you waiting complicated business, complicated business.”, “Je bent verraden door je beste vriend, je kunt beter op mij vertrouwen.” Dit lijken ‘zo maar’ 3 uitspraken, toch kun je er een correlatie in zien.

“We hadden te maken met een informatie achterstand.” zei Anja Nijs gisteren bij de NOS. Nijs is interim Centrale Ondernemingsraad voorzitter bij de inmiddels roemruchte Nationale Politie. Idd niet handig een informatie achterstand, zeker niet¬†als je als OR optimaal wil functioneren.

Sorry to keep you waiting complicated business, complicated business.”, zei vanochtend Nederlandse tijd de zojuist tot¬†president van de VS gekozen Donald J. Trump. Nu het voor het ‘eggie’ is, is zelfs¬†de Real Donald van mening dat regeren ‘gecompliceerd’ is.

“Je bent verraden door je beste vriend, je kunt beter op mij vertrouwen.” citeert¬†Astrid Holleeder haar broer Wim (‘Willem’ voor buitenstaanders) in het zojuist van haar hand verschenen boek ‘JUDAS, een familiekroniek’. Waar Nijs en Trump informatie misten en complicaties zien, dacht Willem juist in oplossingen.

Willem Holleeder als inspirator voor crisismanagement, wie had dat gedacht? Iig zeker niemand bij de Nationale Politie….

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Vertrek Talentrijke Vrouwen Doodsteek voor je Organisatie

Gebrek aan ondersteuning door de leidinggevende, gebrek aan waardering, een functie die niet of onvoldoende aansluit op je kennis en vaardigheden, een niet optimale onderlinge samenwerking, je beperkt voelen bij beloning en in carri√®reperspectief, onvoldoende persoonlijk aansluiting hebben bij de Missie en doelstellingen van de organisatie. Zie hier ‘zo maar’ wat redenen voor talentrijke vrouwen om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. & Dan hebben we het hier nog niet eens over het gevoel (het feit?) dat er binnen je organisatie geen sprake¬†zou kunnen zijn¬†van gelijke behandeling van vrouwen en mannen……

Dat die talenten vervolgens vertrekken is funest voor je organisatie. Niet alleen door de kennis, kunde en competenties die nu uit de voordeur lopen, ook door het feit dat dit vertrek de betrokkenheid van de overige medewerkers bij je organisatie sterk be√Įnvloedt. Goede maar minder talentvolle medewerkers trekken zichzelf op aan hun meer talentrijke collegae (√©√©n talent kan een geheel team tot succes brengen, zie voorbeelden in de sport) en inderdaad: ook minder talentrijke mannen voelen zichzelf gemotiveerd en ge√Įnspireerd door hun meer talentvolle vrouwelijke collega’s. Zo blijkt¬†uit vorige week verschenen onderzoek van zowel het World Economic Forum als de Boston Consulting Group.

Vacatures

Manager Engineering (Breda)

Voor een toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikant zijn wij op zoek naar een Manager Engineering. Met ruim 300 medewerkers ontwikkelen ze van thrill- tot familyrides en maatwerkproj... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Rebellerende Medewerker is je Beste Medewerker.

Rebelleren, constructieve non-conformiteit: gedrag dat afwijkt van organisatorische normen, van acties van anderen, of van gemeenschappelijke verwachtingen, dat alles in het voordeel van de organisatie. Ook al kan rebelleren voordelen opleveren, toch overheerst in organisaties vooral conformiteit en wordt ‘afwijken van de norm’ zeker niet op prijs gesteld! Jammer, een gemiste kans zo blijkt.

Conformiteit op het werk neemt vele vormen aan: het¬†kopi√ęren van het gedrag van anderen in soortgelijke rollen, passende emoties uitdrukken, het dragen van de juiste kleding, het¬†routinematig eens zijn met de meningen van managers, berusting¬†van een team bij door management genomen twijfelachtige of zelfs slechte beslissingen en ga zo maar door. Conformiteit of aanpassen,¬†het gebeurt o.i.v. peer pressure¬†c.q. groepsdruk. Maar dat buigen voor groepsdruk vermindert de betrokkenheid van medewerkers met hun werk met alle gevolgen van dien.

Deze week is Harvard prof. Francesca Gino begonnen met een tijdelijke cyclus van artikelen en multimedia n.a.v. haar uitgebreide onderzoek naar de impact van rebellerende medewerkers met als titel REBEL TALENT!; interessant.

Belastingdienst: Cultuur is NIET de Dader!

Zodra een organisatie in de problemen komt, is een cultuurverandering¬†het voorgeschreven recept. Alle ogen zijn vervolgens gericht op de¬†organisatiecultuur, cultuur als zowel de oorzaak van het probleem als de oplossing voor dat zelfde probleem….

De vorige¬†entry¬†Cultuurverandering Belastingdienst is vooraf al Mislukt‚Ķ.. heeft ‘nog al wat’ bekijks gehad en daarbij¬†het onderwerp ‘Belastingdienst’ in verwarring achterlatend. Het is vervolgens passend dat je met een, mogelijke, oplossing komt.¬†Praktijkvoorbeelden van succesvolle organisatiecultuurveranderingen kunnen je daarbij dan de helpende hand bieden.

Cultuur is niet iets wat je ‘repareert’. Eerder is culturele verandering¬†‘iets’¬†dat je krijgt nadat je nieuwe processen of structuren¬†op de juiste plaats hebt gezet om keiharde business uitdagingen zoals het¬†vernieuwen van een verouderde strategie, het aanpakken van het¬†business model, de manier waarop je met je klanten omgaat, zelfs (of ook)¬†de manier waarop je vergadert, te implementeren. Zodra je dit cruciale herstelwerk als eerste¬†uitvoert zal de¬†cultuur van je organisatie als vanzelf evolueren, veranderen; aldus 4 CEO’s die ervaring opdeden met deze aanpak.

Cultuurverandering Belastingdienst is vooraf al Mislukt…..

“De werkwijze, waarbij weinig op papier werd vastgelegd, en cultuur hebben ertoe bijgedragen dat de besluitvorming rondom de totstandkoming van de afvloeiingsregeling, impliciet, informeel en ongestructureerd is geweest en dat daarbij ook inhoudelijke fouten zijn gemaakt.” Conclusie van staatssecretaris Wiebes is vervolgens: Cultuurverandering is noodzakelijk binnen de Belastingdienst! Om dit te bewerkstelligen is zijn eerst actie onder curatele stelling; cultuurverandering, dat helpt (sic.)…..

‚ÄúTenzij managers bereid zijn tot persoonlijke veranderingen, zal de organisatiecultuur weerbarstig blijven.‚ÄĚ aldus Cameron en Quinn in hun boek ‘Onderzoeken en Veranderen van Organisatiecultuur’ (1998). Het boek waarmee zij het (te?) veel toegepaste OCAI introduceren:”Organizational Culture Assessment Instrument“. Let je even op: er staat hier niets over “Change“. De ‘waarschuwing vooraf’ van C & S lijkt¬†weinig indruk te hebben gemaakt (of het boek is niet geraadpleegd)….

Organisatiecultuurverandering is een containerbegrip geworden. Te pas en, vooral, te onpas nemen (eind)verantwoordelijken ‘cultuurverandering’ in de mond als d√© oplossing voor al hun uitdagingen. Uitdagingen zoals: het niet¬†of onvoldoende volgen¬†van procedures, het niet tijdig reageren op klanten, het niet realiseren van de beoogde doelstellingen, vergaderen zonder dat er iets wordt vastgelegd…. D√© oplossing: CULTUURVERANDERING!

Van Harte! Cadeaukaart? Nee dank je, doe maar contant……. Over Klantgerichtheid.

49,75% kosten kunnen in rekening worden gebracht als de cadeaukaart die je kreeg op je verjaardag verlopen (b)lijkt te zijn. Zelfs banken wisten voorafgaand en tijdens de financi√ęle crisis niet zoveel boeterente in rekening te brengen….

Zelden deel ik hier negatieve persoonlijke ervaringen over mijn beleving als klant. Als dat delen¬†gebeurde dan waren dat vooral positieve berichten, volg de tag ‘tevreden’ (NB; ik¬†ben een aanhanger van het Appreciative Inquiry gedachtengoed). Toch ontkom ik er nu niet aan om een minder positieve ervaring met je te delen. Thesis – anti-thesis ofwel: een theorie wordt pas een model als het tegendeel wordt bewaarheid; zo ook het begrip ‘klantgerichtheid’ c.q. ‘klanttevredenheid’.

“Voor onze klanten zijn wij de vertrouwde winkel in de buurt met een unieke combinatie van producten en diensten voor iets leuks voor jezelf of een snelle boodschap.” Nu dat ‘vertrouwd’, dat laat maar weg….

Zin en Onzin Flexcontracten: Value Creation

‘De twintigers en dertigers worden de nieuwe, verloren generatie. Daarvoor waarschuwt hoogleraar Ton Wilthagen. ,,Als er niets verandert, vangen jongeren alle klappen op.” Alexander Pechtold (D66) is het met hem eens.’ Dit bericht verscheen gisteren bij de AD media groep onder de titel “Je bent Jong en krijgt…. de Klappen.”: ‘Wilthagen juicht nu Pechtold het flexen op de schop wil gooien!’.

De motivatie voor deze ‘schop’: onder de huidige wet- en regelgeving blijkt het voor jongeren bijna onmogelijk een toekomst op¬† te bouwen.¬†Werkende jongeren¬†leveren hun bijdrage¬†aan pensioenlasten en¬†zorgmaatschappij, maar krijgen zelf¬†nauwelijks de kans een bestaan op te bouwen. Niet alleen woningcorporaties en financi√ęle dienstverleners zijn niet op hen gericht, ‘wat is de waarde van een flexcontract?’,¬†ook onze maatschappij lijkt nog niet ingericht voor deze nieuwe manier van werken…..

Toch lijkt de actie van Wilthagen en Pechtold weinig kans van slagen. We leven en werken midden in een disruptie: vergrijzing, globalisering, diversiteit, robotisering, kunstmatige intelligentie e.d.¬†Disruptie die schreeuwt om andere manieren van economische productie. Flexcontracten vormen daarvan een logisch onderdeel. Dat terwijl ook al lang bekend is¬†dat juist¬†medewerkers die zich voor langere tijd aan je organisatie verbinden¬†de meeste waarde(n) cre√ęren…..

Casus Yuri van Gelder: volop Communicatieve Onhandigheid

“De turner heeft toegegeven dat hij tijdens zijn verblijf buiten het dorp alcohol heeft geconsumeerd.” ‘De turner’ is Yuri van Gelder. Degene die gisteren het persbericht plaatste NOC*NSF. Alcohol¬†gebruik als, blijkbaar, belangrijkste¬†reden om een gedreven sporter¬†uit¬†TEAMNL te zetten.

Omdat er in het Olympisch dorp geen alcohol te verkrijgen was had Van Gelder zaterdagnacht na een kort bezoek aan het Holland Heineken House vervolgens (waarschijnlijk) in gezelschap van zijn Braziliaanse schoonfamilie een bezoek gebracht aan een lokale nachtclub. Dat Van Gelder ontspanning zocht is, voor mij als sportleek, te begrijpen: zijn doel voor RIO 2016 was zaterdag ruimschoots bereikt nu hij volgende week maandag (pas) in de finale stond; tijd voor een feestje!

Dat n.a.v. het wegsturen van Van Gelder gisteren op de sociale media vervolgens HEINEKEN werd gevraagd of het handig was, het sponsoren van een alcoholvrij TEAMNL: ‘de kat op het spek binden’? Werd door HEINEKEN in alle toonaarden ontkend: ‘men was geen sponsor, men faciliteerde slechts’. In dit geval een beetje onhandige uitdrukking: ‘faciliteren’……

Invloed van Organisatiecultuur op effectief Leiderschap en Bestuur, een Zorgplicht.

“Ons uiteindelijke doel was de cultuur binnen de organisatie te veranderen van een¬†cultuur die gericht was op richtlijnen naar een cultuur waarbij de medewerkers zich betrokken voelen¬†bij hun organisatie en zelf initiatief tonen.

Inmiddels zijn we erin geslaagd om deze cultuur van betrokkenheid verder te ontwikkelen waardoor medewerkers zich identificeren met de organisatie. We hebben nu een groot aantal teamleden die zelfstandig projectgroepen opzetten, mannen en vrouwen¬†die samen werken om onze gezamenlijke Visie te realiseren.”

Organisatiecultuur, het ‚Äėis‚Äô er, het heeft¬†een grote invloed op¬†de prestaties van de organisatie. Dat besef is binnen¬†een organisatie (vaak)¬†voldoende aanwezig. Maar¬†daarbij¬†is cultuur in¬†het algemeen en organisatie cultuur in het bijzonder¬†ook een ontastbaar ‚Äėiets‚Äô.

Culture consists of the unwritten rules of the social game. It is the collective programming of the mind that distinguishes the member of one group or category of people from others.”, Geert Hofstede.