Tag: Competenties

“Wat ik als Coach kan doen voor U.”

Harvard Univ. deed de afgelopen periode een onderzoek naar de effectiviteit van coaching: “Executive coaching is a confidential, individually-tailored engagement designed to meet the needs both of the executive being coached and the organization paying for the service. A coach meets behind closed doors with an executive, and together they create personalized goals and explore specific ways to achieve them. But what exactly happens behind those closed doors?”

Precies, dat is: wat gebeurt er eigenlijk, daar achter die gesloten deur? De resultaten van het onderzoek ‘Realities of Executive Coaching’ geven een kijk in de (coaching) keuken.

Nieuw fenomeen: Vrouwen lopen Voorop.

De laatste weken valt mij, tijdens mijn wandelingen met onze Kangal Rémy door Natuurgebied ‘De Geelders’, iets opmerkelijks op:  als nu een man en een vrouw samen & achter elkaar wandelen over de smalle paden dan loopt de vrouw voorop. Hoe anders was dit nog maar enkele maanden geleden: nagenoeg altijd liep dan de man voorop. Liep hij voorop als spoorzoeker? Als verkenner? Wie weet. Die rol is nu dus blijkbaar overgenomen door de vrouw. Zou dit een voorteken zijn voor de aanpak van de CRISIS?

Wat in ieder geval duidelijk is, uit een recent onderzoek van INSEAD, dat is dat vrouwelijke deelnemers aan hun Global Leadership Center Program op 7 van 10 Leiderschap Competenties hoger scoren dan mannelijke deelnemers. Vrouwen lopen dus niet alleen voorop in de bossen…….

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Een Kerstverhaal: ‘The Music is Coming from the House’.

“On Christmas Eve, the king invited the prime minister to join him for their usual walk together. He enjoyed seeing the decorations in the streets, but since he didn’t want his subjects to spend too much money on these just to please him, the two men always disguised themselves as traders from some far distant land.

They walked through the centre of the city, admiring the lights, the Christmas trees, the candles burning on the steps of the houses, the stalls selling gifts, and the men, women and children hurrying off to celebrate a family Christmas around a table laden with food.

On the way back, they passed through a poorer area, where the atmosphere was quite different. There were no lights, no candles, no delicious smells of food about to be served. There was hardly a soul in the street, and, as he did every year, the king remarked to the prime minister that he really must pay more attention to the poor in his kingdom. The prime minister nodded, knowing that the matter would soon be forgotten again, buried beneath the day-to-day bureaucracy of budgets to be approved and discussions with foreign dignitaries.

Suddenly, they heard music coming from one of the poorest houses.”

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Cuba ook in CRISIS?

Nu nadat ik gisteren Eliades Ochoa heb zien optreden twijfel ik of de landgenoten van Ochoa zich ook écht negatief laten beïnvloeden door de decennia lange economische crisis op dit tropische eiland. Van deze veerkracht kunnen wij nog iets leren!

Buiten viel de sneeuw in grote vlokken neer, binnen creëerden Ochoa & zijn kameraden van de Buena Vista Social Club binnen no time sferen die mijn herinnering terugbrachten naar het Caribisch gebied.

Cuba heeft een Bruto Nationaal Product van slechts $ 11.000,-. (Nb; VS: $ 45.800; NL: $ 39.000) Da’s niet veel, daarvan kun je aardig depressief worden maar Ochoa niet & volgens hem ook zijn landgenoten niet.

Ochoa was net te laat om opgenomen te worden in de 1e ‘CRISIS 2008’ PoPo synopsis. Er komt ongetwijfeld een 2e, daarin krijgt hij een prominente plaats.

Vogelaars’ Beste.

De beste toespraak van v/m Minister Ella Vogelaar was toch wel haar laatste, die van haar afscheid op donderdagavond. De toespraak, na een kordate wandeling, was to the point, kort, kernachtig, met een krachtige aanzet van kernwoorden, licht emotioneel maar net niet té, houding was goed, blik in de camera en naar publiek dito.

De enige minpuntjes die ik in haar toespraak kon ontdekken, dat waren:

  • Bevuil tijdens je toespaak, zelfs al is het je laatste, nimmer het eigen nest! (nb; smeer er ook geen honing op! Blijf objectief of op zijn minst reëel.)
  • Een goede toespraak kost je energie, dat je na afloop dan ook in de armen valt van je getrouwen daar is niets mis mee, maar doe dat nimmer voor het oog van je publiek / de camera’s!

Zo vormt dit een leerzaam voorbeeld voor uw einde- of Nieuwjaarstoespraak. 

Staat ING nu onder Curatele?

& Wat betekent het voor de Korte Termijn bonussen over 2008 voor Michel Tilmant c.s.? Ben ik toch wel benieuwd naar, naar het antwoord op beide vragen.

ING ontving dit weekeinde € 10.000.000.000 van ons c.q. van de Nederlandse Staat ‘Om goed bestand te zijn tegen de risico’s van de financiële crisis.’ aldus Bos c.s. Een fors bedrag en ING is er meteen mee aan de slag gegaan: om aan ons de beloofde 8,5% rendement te kunnen geven op onze investering deden ze vanochtend direct de Taiwanese verzekeringstak van de hand en openbaarde ze plannen voor een ingrijpende reorganisatie. Sterker nog: op dit moment geeft Tilmant een teleconference om e.e.a. toe te lichten. All hands on deck dus.

Toch vraag ik me nu af: zijn deze heren in de RvB van ING wel de meest geschikte personen om leiding te kunnen geven aan de nieuwe uitdaging van ING? Dient Bos hen niet onder curatele te stellen?

Bassie & Brand in het Land

Clown Bassie stond vorige week in het middelpunt van de belangstelling: op 71 jarige leeftijd werd hij nog vader! Wie had dat gedacht? Niemand. Nou ja, achteraf bleek alles een hoax. Gelauwerd roddeltantes ‘Ik voel me genaaid!’ Santegoeds & ‘Ik doe hem een proces aan!’ Nanninga huilden krokodillentranen.

Waar had ik zoiets deze week eerder meegemaakt???? O ja, ik wist het weer: in ons, inmiddels veelbesproken, Parlement.

Als je de laatste tijd ziet en hoort wat daar op die enkele m2’s in Den Haag allemaal wordt uitgespookt dan kun je zeggen dat het gedrag van onze ‘geachte’ volksvertegenwoordigers verwildert. Een flauw woordgrapje, ik weet het. Beter is dan ook te stellen dat we ‘veramerikaniseren’: zichzelf zéér bewust van de aandacht van de media, halen de ‘geachte’ parlementariërs allerlei fratsen uit. Nog even & we krijgen hier in ons Parlement Aziatische toestanden, een volgende stap in onze evolutie…… 

Dus voordat u het weet slaat dit ‘algemeen geaccepteerd’ gedrag over naar uw organisatie! Hoe managet u dan die emoties?

Eckart’s Onbewezen Stellingen

In de nieuwste uitgave van Management & Consulting schrijft Yvonne Burger een column met de titel ‘Eckart Wintzen, een Inspirerend Leider’.

Burger sprak Wintzen minder dan een week voor zijn overlijden. Tijdens dat gesprek overhandigde Eckart Wintzen aan Burger een 12-tal ‘onbewezen stellingen’ met het verzoek naar hem te verwijzen als zij iets met deze stellingen zou doen. Als iets dergelijks gebeurt zo kort voor iemands overlijden, dan vraagt men zich af: ‘Zou hij wellicht zijn dood hebben zien aankomen?’. Wie weet. Anderszijds: overlijdt iemand kort na zo’n ‘belangrijk moment’ niet, dan vragen we ons dat niet af…..

Los van deze overweging: de 12 onbewezen stellingen van Wintzen zijn interessant & intrigerend genoeg om ook hier te vermelden én om hem de eer daarvoor te geven.

When the going gets tough…..

…. the tough get going. zong Billy Ocean jáááren geleden, Het is zoiets als: (pas) Als het écht Spannend wordt, in de organisatie, dan komen de Leiders ‘boven drijven’!

Daaraan dacht ik toen ik eerder deze week deelnam aan The First Global Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance te Rotterdam. De bij veel organisaties bekende Internal Audit Dpt stond 2 dagen lang in het middelpunt van de aandacht. Het succes van Internal Audit is er maar het kan beter, veel beter. Wat bleek: het ontbrak vaak nog aan Commitment bij het Management van de diverse organisaties, Commitment om IA tot een succes te kunnen maken óók in het belang van het management zelf.

Hierna is er in ieder geval muziek, wellicht zijn er ook nog tips…..

Snel, Sneller, Snelst

‘De besluitvorming rondom infrastructurele projecten kan worden ingekort tot de helft van de tijd. Dit is de belangrijkste conclusie uit het vandaag aan de ministers Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangeboden rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding.’ meldde het Ministerie van Verkeer & Waterstaat gisteren.

Kijk dat schiet nu eens op: als je naar ons wegennet kijkt dan heb je de indruk, zeker als argeloze toerist rijdend op de A2 (nb; toeristen die de komende dagen weer in grote getalen ons land bezoeken), dat ons land één Grote bouwput is! Dankzij Elverding c.s. weten we nu ook dat zo’n bouwprocédé 11 jaren in beslag neemt! Het is niet niks.