Tag: Crisis-2009

Heb je (geen) vertrouwen in het sociaal akkoord? Denk dan even aan de arbeiders die de Mercedes van Nelson Mandela assembleerden.

The more people focus on their salaries, the less they will focus on satisfying their intellectual curiosity, learning new skills, or having fun, and those are the very things that make people perform best.”  Als je nu, o.i.v. het sociaal akkoord, te veel aandacht hebt voor de financiële gevolgen daarvan op je salaris, je beloning, je mogelijke ontslagvergoeding dan hebben die gedachten ook invloed op je natuurlijke nieuwsgierigheid. De kans dat je jezelf dan verder ontwikkelt is gering. Dat heeft vervolgens weer invloed op de prestaties van je organisatie. Uiteindelijk leidt dat in september dan tot nog meer bezuinigingen…..

De premier vraagt ons toch vooral om ‘vertrouwen’ te hebben!, niet alleen in de getallen in dit ‘noeste werkstuk’ maar gewoon omdat we er weer zin in hebben! Vertrouwen vraagt om intrinsieke motivatie. Die vorm van motivatie wordt beïnvloed door Meesterschap, Deelneming en Zingeving; aldus prof. Moss Kanter in haar boek EVOLVE!

Veel minder worden werknemers gemotiveerd door getallen, zo blijkt (ook) uit recent onderzoek door Prof. Tomas Chamorro-Premuzic. Van hem is het citaat waarmee deze entry opent: focus je nu teveel op salaris, op getallen, dan krijg je op de langere termijn het omgekeerde effect van dat wat je beoogt als werkgever, als land.

Er is geen crisis

Al een paar jaar zitten we in een crisis met onze economie. De waarheid is dat dit niet klopt.

Economie is niets anders dan een spanning tussen vraag en aanbod. Wat er aan hebben toegevoegd is dat de economie moet groeien. In de praktijk betekent dit dat de vraag groter moet worden, en het aanbod daar op inspeelt. In 2009 hebben we een punt bereikt waarin de vraag niet meer toenam. We noemen dat het begin van de crisis.

De reden waarom de vraag niet toeneemt is omdat we eigenlijk alles hebben wat we nodig hebben. Produkten worden niet meer bijgekocht, we vervangen alleen nog maar produkten.

Boek van de week

Het LIBORschandaal, een chronologie.

De oorspronkelijke titel van deze entry was ‘Een Nieuwe Week, een Nieuw Bankschandaal: over de vos, zijn haren, zijn streken; over het 800 triljoen belang in het LIBORschandaal.’ Inmiddels blijkt de impact van LIBOR chronisch te zijn.

241021

Premie 200 miljoen dollar voor Libor-klokkenluider‘, in de VS ontvang je als klokkenluider een percentage van de door de autoriteiten totaal opgelegde boete.

130417

LIBOR blijft voor de onderzoeksjournalistiek een casus waarin men zich vastbijt ook omdat een aantal rechtzaken nu nog lopen. Een voorbeeld is BBC’s Panorama die deze week komt met The Big Bank Fix. De Topbankiers, eindverantwoordelijken, blijken beter op de hoogte te zijn geweest over rentemanipulatie dan tot toe toegegeven.

Maar eerst het begin 020712:

LIBOR, ofwel: “de London Interbank Offered Rate is de gemiddelde interbancaire referentierentevoet waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt voor een bepaalde termijn.” (wikipedia)** Bij de meeste consumenten is LIBOR abracadabra*** & inderdaad, dat zou het behoren te zijn. (nb; BBC laat in een infographic de relevantie van LIBOR zien). ‘Behoren te zijn’ als het niet zo was dat LIBOR nu aan de basis staat van een Nieuw Bankschandaal…. Wie zei er ook alweer dat de bankiers hun gedrag zouden verbeteren?

Het LIBOR tarief wordt over de hele wereld gebruikt en dient als basis voor financiële producten als hypotheken en andere particuliere & zakelijke leningen (nb; totaal voor 10 triljoen USD). Uit onderzoek door Amerikaanse en Britse FRB/FSA autoriteiten**** blijkt nu dat al sinds 2008 (nb; uitbraak van de crisis, weet je nog?) LIBOR tarieven onjuist werden doorgegeven door een groep van 15 banken om zo extra winsten te behalen of verliezen te beperken. Deze manier van handelen was geen uitzondering maar blijkt ‘schering & inslag te zijn’, aldus Het FD. Zo kennen we nu het LIBORschandaal (eenvoudig gezegd: jij & ik betalen het verkeerde tarief…..).

De Britse Centrale Bank heeft vrijdag een 1e boete uitgedeeld van 290 miljoen GBP (nb; $ 451 miljoen) aan BARCLAYS. Vandaag besloot BARCLAY’s Bestuursvoorzitter Marcus Agius op te stappen. De gebeurtenissen waren voor hem ‘a devastating blow’; voor ons ook…..

Vacatures

Operationeel Directeur

Ben je op zoek naar een functie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en volop ruimte om initiatief te nemen? Bekijk dan deze vacature. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Bankiers willen Bankentaks doorspelen naar de klant. OK, maar hoe ga je dat dan doen?

‘Consumenten en bedrijfsleven zullen de gevolgen ondervinden!’ is de reactie van ING CEO Jan Hommen. ‘Dit gaat de economie verder in het slop helpen. Dit heeft consequenties voor de kredietverlening.’ Fulmineert hij verder in Het FD van vandaag. Zijn collegae-bankiers denken er al niet veel anders over.

De bankentaks is oorspronkelijk in het leven geroepen om het ’t leven van de belastingbetaler ‘iets’ eenvoudiger te maken nadat zij een forse bijdrage hadden geleverd om de banken overeind te kunnen houden; bankencrisis, weet je nog? Nu hebben de bankiers het idee om deze taks, nadat die bij hen is neergelegd, direct door te spelen aan hun ‘gewaardeerde cliëntèle’…. Ongetwijfeld zal dat gaan gebeuren, da’s niet zo verrassend. De vraag is alleen Hoe gaan zij dat doen?

Om Hommen c.s. een handje te helpen heb ik in deze korte entry een voorbeeld.

Beste Boele als jij niet meer financiert, wanneer gaan mijn dochters dan het huis uit?

‘Nederlanders moeten afkicken van bankleningen en andere financiering zoeken.’ die uitspraak deed Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken één dag voordat de Commissie de Wit concludeerde dat iedere Nederlander € 6.000 heeft bijgedragen aan de oplossing van de bankencrisis; dat kan geen toeval zijn….

Het is ook een opmerkelijke uitspraak, zeker van een bankiersvereniging, want juist van hen verwacht je een bijdrage aan de geldschepping. Geldcreatie die een bijdrage levert aan de (bloei van de) economie. Althans, zo zou ’t behoren te zijn, zo is de oudste bank ook begonnen…

Het ‘proefbalonnetje’ van Staal leidt er hier in huize Scheepers i.i.g. toe dat we ons afvragen: ‘wanneer zijn onze 3 dochters in staat zelfstandig een woning te kopen?’.

Waar blijven de e-mails van DSB, ING, ABN/AMRO e.a.?

inderdaad 'vertrouwelijk'.....

Terwijl wij nog steeds wachten op de rapportage van het DSB debacle, terwijl wij nog wachten op de parlementaire enquête als opvolger van de Commissie De Wit, zijn ze in de VS alweer stappen verder.

Tony Hayward, jawel de (ook) ‘veelgeplaagd’ CEO van BP, mag donderdag a.s. voor de Congress of the United States, House of Representative Committee on Energy and Commerce verschijnen: ‘We are looking forward to your testimony before the Subcommittee on Oversight and Investigations on Thursday, June 17, 2010, about the causes of the blowout of the Macondo well and the ongoing oil spill disaster in the Gulf of Mexico.’ is de uitnodiging in de brief die de CEC gisteren aan BP’s CEO verzond n.a.v. de meer recente olieramp in de Golf van Mexico. (nb; ‘meer recent’ dan onze financiële crisis.)

‘We are looking forward’, zoiets als ‘Wij zien er naar uit, naar uw bezoek!’. Ik geloof het graag.

Niet alleen de snelheid van handelen is bewonderswaardig, ook het feit dat de FBI weer tal van openhartige e-mail berichten boven tafel heeft gekregen (nb; eerder deden zij dat o.m. bij NASA & bij Goldman Sachs).

E-mails waaruit o.m. blijkt dat 6 dagen voor de ramp één van de verantwoordelijk ingenieurs de boorplek een “Nachtmerrie” noemde…. hoe waar zijn voorspelling nu.

Verder blijkt uit deze van oorsprong interne berichten dat na de ramp BP’s 1e focus lag bij het drukken van de kosten om daarna pas aandacht te gaan besteden aan de milieuramp die volgde. Dat scoort geen punten bij de CEC. 

Om nu te stellen dat wij ook een ‘FBI’ dienen te installeren gaat wat ver. Toch ben ik benieuwd naar de interne communicatie voorgafgaand aan onze crisis, tijdens de crisis maar ook na de crisis binnen onze banken. Waarschijnlijk is dat ook smullen maar zouden die e-mails hier ook boven tafel komen?….. 😮


Bookmark and Share

Wat heeft Lehman Bros met onze € 1.750 pp te maken?

deze keer gaat mijn bijdrage naar Jan-Kees

Op het 1e gezicht? Weinig. Feit blijft dat iedere Nederlander in januari 2011 een blauwe envelop op de deurmat krijgt met daarin een virtuele aanslag van € 1.750,-. Voor ons hier, op mijn woonadres, betekent dit een bedrag van € 8.750,- Dat bedrag kan je dus ook beter besteden aan je 2011 vakantie bijv., of aan je woning, of aan je pensioen, of aan goede doelen, of aan ….. maar toch niet om in problemen geraakte banken te redden?!@%$#&

Nu heeft de Amerikaanse ‘ooit prestigieuze & nu in faillissement verkerende investeringsbank’ LEHMAN Bros. direct weinig invloed op gehad, op onze € 1.750 pp, maar indirect wel! Al was het maar omdat het handelen van de LEHMAN top Strategisch voorbeeldgedrag werd voor andere bankiers; zie bijv. FORTIS’ Votron.

Het rapport dat examiner Anton R. Valukas opmaakte van het LEHMAN Bros debakel, geeft ons al een aardig inkijkje in dat wat wij kunnen verwachten van het steeds uitgestelde DSB rapport én van uit de uitkomsten uit een, mogelijke (…), parlementaire enquête naar het handelen van onze (investerings)banken.

De Amerikanen weten nu i.i.g. waar hun persoonlijke verplichting naar toe is gegaan. Hun persoonlijke aanslag voor het herstel van de Financiële Crisis bedraagt in 2011 ca. $ 10.000; ‘baas boven baas’, dus.

Goed voor de Kenniseconomie dat ‘Balkenende’ is gevallen.

& nu weer snel opstaan!

& nu weer snel opstaan!

In Het FD schrijft Bert van Kalles vanochtend het artikel ‘Haagse raderwerk valt stil bij crisis’. Nu ‘Balkenende IV’ is gevallen stelt Van Kalles dat er afbreuk wordt gedaan aan de volgende dossiers: AOW, naar 67; Files, km heffing; Crisis, herstelwet; Tekort, bezuinigingen en Zorg, marktwerking. Inderdaad, de kans is groot dat we bij een nieuw kabinet met deze dossiers weer van vooraf aan beginnen. (Overigens, opmerkelijk dat hier ‘Uruzgan’ ontbreekt, ook dat dossier kan m.i. nu niet ‘zo maar’ worden gesloten…..)

Toch is er zeker iets positiefs te melden bij de val van dit kabinet: in een volgend kabinet kan(!) nu eindelijk eens het dossier Kenniseconomie Hoog op de agenda komen staan! Het zal nodig zijn…..

Ondanks diverse oproepen van NL CEO’s aan de verschillende kabinetten ‘Balkenende’ om nu eindelijk eens ‘als idioten te gaan investeren in de Kennis Economie’, kwamen Balkenende c.s. niet veel verder dan met het plan voor een Mid-Term Leerrecht van 2 jaar….

‘Balkenende’ vergat blijkbaar kennis te nemen van INSEAD’s rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”; een gemiste kans. O.m. de Britten deden dat wel. Zij plaatsen Kennis Hoog op de agenda, lees “Towards Ambition 2020: skills, jobs, growth”.

Beide rapporten kunnen interessante leesstof zijn voor de leden van het volgende kabinet.

Het is alleen jammer dat ‘slechts’ D66 de Kennis Economie explicitiet in het programma heeft opgenomen. & Ondanks de te verwachten groei van D66, is het nog maar de vraag of zij het kabinet halen…..

Slimmer Werken!

Inderdaad: Slimmer Werken .....

Inderdaad: Slimmer Werken .....

2010 is het jaar ‘van na de crisis’, althans daar gaan we nu van uit. We hopen dat we met 2008/2009 het ergste hebben gehad. De toekomst zal het ons leren. Hoe dan ook, met 2010 beginnen we aan nieuwe uitdagingen! Om die uitdagingen tot een succes te maken gaan we Slimmer Werken! Slimmer Werken dan dat we dit voor de crisis deden, het zal nodig zijn.

Willen we vanaf nu slimmer gaan werken dan is het handig als we toch leren van het verleden. Als we leren van de zaken die goed gingen voor en zelfs tijdens de crisis. Zoals de banengroei van 10.000 werkplekken die supermarktketen Sainsbury’s wist te creëren midden in de crisis (zie entry dd 12/11/09). Maar dat zijn de uitzonderingen, dat zijn wellicht de pareltjes.

Voorspellen is lastig te voorspellen, zo blijkt.

FF in mijn kristallen bol kijken.....

FF in mijn kristallen bol kijken

Wellicht de meest opmerkelijke / meest eerlijke (…) uitspraak gisteren, op de 1e dag van de ‘verhoren’ door de Commissie De Wit, kwam van Coen Teulings directeur van het Centraal Plan Bureau. Iets meer dan 1 jaar geleden voorspelde Teulings ons het sombere bericht: ‘Krimp van 3/4%  met mogelijk 600.000 werklozen tot gevolg.’ Teulings vulde dit nog aan met: ‘Dit is Once in a Lifetime.’, ‘Nog nooit meegemaakt.’, ‘Hoop ook dit niet nog eens mee te maken.’ Ik noemde hem toen ‘een ras voorspeller’ omdat hij voor zichzelf de ‘crisis’ al helemaal had doorleefd; een cruciale voorwaarde voor een voorspeller zie Nostradamus.

Geconfronteerd gisteren met dat wat er in het afgelopen jaar nu werkelijk is gebeurd, reageerde Teulings met de opmerking dat niets zo lastig te voorspellen is als de voorspelling zelf…. Hoe waar.

Maar hoe dan wel?