Tag: Crisis-2009

De Verantwoordelijke Manager, in 2010.

als verantwoordelijke eenvoudig te traceren

als verantwoordelijke ook eenvoudig te traceren

“De Wereldwijde Financiële CRISIS van de laatste 2 jaren heeft een niet eerder vertoond debat op gang gebracht over de rol van managers…..  …. While discussions about managerial performance, CEO pay, and the role of boards have been fierce, scant attention has been paid to managers’ responsibilities.

For the past 33 years, I have ended all my MBA and executive education courses by sharing with participants my perspective on how they can become responsible managers. I acknowledge that they will be successful in terms of income, social status, and influence, but caution that managers must remember that they are the custodians of society’s most powerful institutions. They must therefore hold themselves to a higher standard. Managers must strive to achieve success with responsibility.

My remarks are intended to serve as a spur for people to reexamine their values before they plunge into their daily work routines. Take a minute to study them:”

Er is hoop voor de ZP-er!

Er is hoop voor de ZP-er, de Zelfstandige Professional! Dat blijkt uit het vorige week door ABN AMRO gepubliceerde rapport: Update Human Capital in de 21e Eeuw.

M.n. de flexibiliteit van de ZP-er, de wijze waarop de ZP-er zijn-haar kennis up-to-date houdt & het Commitment aan het werk wat logischerwijs aan de ZP-er verbonden lijkt, blijken unieke KPI’s te zijn voor de organisaties die hen (kunnen) inhuren 

“Individuele kennis wordt steeds belangrijker voor de productiviteit van organisaties en deze kennisintensieve arbeid wordt door de vergrijzing schaarser. Dit betekent dat het individu machtiger wordt binnen het geheel van de organisatie.” het rapport citeert hier onderzoeker Arjen van den Born.

Het rapport breekt een lans voor de ZP-er, de zelfstandige professional. Het blijkt dat m.n. het hebben van een flexibele schil relatief veel organisaties door de huidige ‘CRISIS’ helpt; overigens, lang niet altijd  in het voordeel c.q. het belang van de ZP-er….. 

De onderzoekers vragen zich dan ook af: “‘Wat is een bedrijf?’ Misschien is het beter te vragen: ‘Wat is het verschil tussen een project en een bedrijf?’” Ja, wat is c.q. wat wordt het verschil?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Waarom Twente een vliegveld nodig heeft.

De regio Twente lijkt niet blij te zijn met de plannen om van het voormalige militaire vliegveld een commerciële luchthaven te maken. De normaliter zo nuchtere Twent klimt nu op de barricaden om deze stoute plannen weer terug te stoppen daar waar ze vandaan kwamen: in de kast. Toch is het nog maar zeer de vraag of dit een verstandige Strategie is; een voorbeeld.

Op een uur afstand van het vliegveld ligt Varsseveld. Nog niet eens zo heel lang geleden waren er plannen om daar het Guus Hiddink Museum te stichten. Doel: “Duizenden Koreanen naar de Achterhoek en Twente te lokken”.  Resultaat: Omzet. Mooi plan, voor zo’n plan is een (internationaal) vliegveld dat dicht in de buurt ligt dan héél handig.

Van het Museum is het er niet gekomen, maar dat kan ook niet anders: de infrastructuur om die toestroom Aziaten te ontvangen ontbreekt. Nog wel…..

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Kopenhagen of Hopenhagen?

Hopenhagen is a movement, a moment and a chance at a new beginning. The hope that in Copenhagen this December – during the United Nations Climate Change Conference – we can build a better future for our planet and a more sustainable way of life. It is the hope that we can create a global community that will lead our leaders into making the right decisions. The promise that by solving our environmental crisis, we can solve our economic crisis at the same time. Hopenhagen is change – and that change will be powered by all of us.”

Deze Missie is afkomstig van het Hopenhagen initiatief. Het is een Hoop op een betere wereld. Mooi initiatief, vind ik. Maar is het ook reëel te veronderstellen dat deze Hope ook maar ‘iets’ uithaalt? Twijfelachtig, vermoed ik.

Nog 12 dagen & dan vindt de United Nations Climate Change Conference plaats in het Deense Kopenhagen. De bedoeling is, natuurlijk, om daar nu eens te komen tot ingrijpende maatregelen m.b.t. ons milieu. Ook al zag het er eerst niet naar uit maar uiteindelijk maakten China en de VS vorige week bekend dat als het aan hen ligt er op zijn minst ‘iets’ wordt bereikt in Kopenhagen. Mooi, maar toch zijn er in Kopenhagen meer landen bij betrokken & allemaal willen ze een opkomende economie onder zo min mogelijk regels.

Zelfs onze milieuminister Jacqueline Cramer heeft niet veel vertrouwen in een goed resultaat. In het FD meldt zij dat ze met haar ‘gideonsbende’ afreist naar de Conferentie. I.i.g. tekenen van strijdbaarheid maar of het ook constructief is, zo’n opstelling?

Misschien helpt het als we Al Gore nog eens afstoffen?

Mintzberg: Managers en Leiders, ze kunnen niet zonder elkaar.

N.a.v. zijn nieuwe boek, MANAGING, had prof. / guru Henry Mintzberg een interview met MIT’s SLOAN Review. Daarin stelt Mintzberg dat het Managen niet kan plaatsvinden zonder ook te Leiden & het omgekeerde is ook waar. Let wel: samen zijn ze aanwezig in 1 persoon. Nou zegt u dat weinig maar ik ben het met hem eens. In deze tijden van focus op Leiderschap zou je bijna vergeten dat er ook nog zoiets is als Managen; het 1 kan niet zonder het ander.

Laten we even kijken naar de opmerkingen van Mintzberg: “Ever since the distinction was made between leadership and management — leadership somehow being the important stuff and management being what surgeons call the scut work — attention focused on leadership. My view is that management without leadership is disheartening or discouraging. And leadership without management is disconnected, because if you lead without managing, you don’t know what’s going on. It’s management that connects you to what’s going on. We can make the distinction between leadership and management conceptually, but in practice I don’t think we should.”

Management zonder Leiderschap is harteloos en ontmoedigend, Leiderschap zonder Management is stuurloos. Da’s een interessante samenvatting; vind ik.

In zijn boek besteedt Mintzberg aandacht aan het voorbeeldgedrag van Top Managers & hun invloed op het Midden Kader. Zo zal bij een goede combinatie van Leiderschap & Management in de CEO leiden tot een boven-zichzelf-uitstijgend Midden Kader. Ontbreekt dat verband echter dan zal dat Midden Kader in tijden van ‘crisis’ alsvolgt handelen: ‘That means don’t stick your neck out; don’t come to anybody’s attention. Just do your job, put your head down and hope for the best.’

& Dat alles terwijl recent onderzoek laat zien dat 70% van de managers niet eens een manager wil zijn….. Hoe zit dat eigenlijk met u?

Weggelopen Talent

Het Talent loopt weg uit organisaties & dat in deze crisistijden. Dat meldden Bersin & Associates en StepStone n.a.v. hun onderzoek onder 550 grote ondernemingen in 20 landen.

Er zitten ‘grote gaten in de HR-strategie en het talentmanagement van bedrijven. Van de ondervraagde managers geeft 60% toe dat de talentmanagementstrategie niet aansluit op de zakelijke doelstellingen.’dat meldt Het Financieele Dagblad n.a.v. dit onderzoek. Duidelijk gevalletje van een gemiste kans, dus.

“Talent vasthouden

Het rapport laat zien dat veel bedrijven te weinig doen om hun mensen te houden nu de economie weer lijkt aan te trekken.  
    
– Slechts 12% heeft een sterk talentplanningssysteem  
    
– Slechts 11% heeft goede interne recruitmentcapaciteiten
    
– Slechts 11% heeft een adequaat beloningsplanningsysteem
    
– Slechts 50% stimuleert medewerkers om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen    
    
StepStone ziet wel dat talent management bij wereldwijd actieve organisaties steeds hoger op de directieagenda staat.”

Da’s mooi, maar dat Talent Management ‘op de agenda staat’ betekent nog niet dat er in de praktijk ook écht iets mee wordt gedaan met dat aantrekken & behouden van Talent.

Héél jammer want als je nu nog niet, zelfs al is het ‘crisis’,  Talent op een Strategische manier benadert dan zou je binnen relatief korte tijd wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Nou ja, je kan zelf ook altijd nog weglopen…..

PERSBERICHT: 10.000 banen gecreëerd door SAINSBURY’s en dat in tijden van crisis!!!

 

 

Supermarktketen SAINSBURY’s creëert de komende 2 jaar 10.000 extra banen. Het gaat dus goed met deze supermarkt én Investor in People.

Het persbericht van vandaag meldt verder nog:

“Sainsbury’s had emerged as a surprise winner in the recession as it tempted shoppers away from Tesco and more expensive grocers, led by successful advertising campaigns such as Feed your Family for a Fiver. But it will be tough to maintain the sharp rises in sales over the past year as food prices ease back and the expected economic recovery arrives.

Chief executive Justin King said: “As we enter the second half, we expect the economic environment to remain challenging and market growth to slow due to reduced food price inflation.”

He added: “We remain confident that our universal customer appeal means we are well positioned to perform in this environment.”

& Zoals King eerder verklaarde: dat customers appeal komt voort uit de wijze waarop de medewerkers van SAINSBURY’s de klanten benaderen. Een basis die gelegd is door het IiP-Model.

Want waarom koos SAINSBURY’s CEO Justin King ook alweer voor het IiP-Model? He Chose Motivation. 😉

 

 

Opnieuw: Lijden in Tijden van Crisis

Over: Lijden, nee: Leiden in tijden van Crisis, het is niet iedereen gegeven. Dat was ons al duidelijk toch is het fijn als een autoriteit zoals CNN’s FORTUNE er nog eens extra de aandacht op vestigt: “Leadership problems come up again and again in a downturn.”

Maar het probleem, beter gezegd: de uitdgaging, kan niet Zo Groot zijn of er is wel een oplossing: “Solving them, these problems, doesn’t take fancy technology – just character and courage.”

Karakter & Moed, ik dacht het al. Is dat niet waar het écht om draait bij Leiderschap?

Dat een Leider even niet kan leiden blijkt m.n. uit de opmerking die medewerkers maken: “My leader won’t lead!”. Een klassiek probleem: als het even spannend wordt, laat de ‘leider’ zich niet zien…..

De oplossing?

  • Stand up and be seen.
  • Steer the culture with stories
  • Upgrade your people standards.

Eigenlijk is het allemaal zóóó eenvoudig, toch?

4 Cruciale Regels voor het bestrijden van een CRISIS

Op 05 augustus om 16.15u werden 16 brandweer- mannen gedropt in een natuurgebied waar een paar uur eerder een beginnende brand werd gesignaleerd. Het was extreem warm die dag in North Montana. Op basis van de informatie die teamleider Robert Wagner Dodge ontving, zou deze brand een ‘appeltje-eitje’ zijn. Samen met zijn team verwachtte hij binnen enkele uren weer terug te zijn op de kazerne. Hoe anders zouden de komende 2 uren verlopen: nog voordat het 18.00u was waren 13 brandweermannen omgekomen in de vlammen.

Deze brand, in 1949, staat bekend als de Mann Gulch fire. Het drama heeft veel indruk gemaakt maar het heeft, hoe macaber, ook leerzame lessen opgeleverd. Want: hoe kwam het dat deze CRISIS zo ernstig werd onderschat? Hoe kwam het dat 13 ervaren brandweerlieden, op weg om anderen te beschermen, het leven lieten? Sterker nog: hoe kwam het dat 3 van hen, de door een turbulente wind aangewakkerde vlammen, wisten te overleven? 

Na gedetailleerd onderzoek concludeerde wetenschapper en schrijver Norman McLean dat 4 zaken cruciaal zijn voor het bestrijden, beter nog het voorkomen, van een CRISIS zoals de Mann Gulch fire: improvisatie, wijsheid, respectvolle interactie en communicatie.

Scheringa, Lakeman e.a. acteurs: Robin Hood of Zware Jongens?

In de hele discussie rondom DSB, Scheringa, Lakeman en consorten, een discussie die het web overspoelt ook ons Kennis Netwerk, is voor mij (nog) 1 ding opvallend en interessant: de snelheid waarmee de rollen in dit DRAMA wisselen. Op het ene moment ben je nog de HELD, beter nog: ben je de ‘Robin Hood’. Binnen een vloek & een zucht is daarna je rol weer veranderd in die van ‘Zware Jongen’, een misdadiger in de dop. De oude-Grieken zouden bij het aanschouwen van dit DRAMA van verbazing van hun stenen bank vallen.

Hoe is die razendsnelle rolwisseling, je opgelegd door je publiek blijkbaar, mogelijk? Wat draagt bij aan dit fenomeen & wat kunnen we er van leren?

1 oktober ’s ochtends, nog voor het krieken van de dag, was SOBI’s Pieter Lakeman voor veel Nederlanders al de personificatie van Robin Hood: hij was degene die nu eindelijk eens zo’n graaiende bankier aan de schandpaal nagelde. Daar waar toezichthouders AFM & DNB, Politiek & Overheid opzichtig faalden was de 1-ling, zoals ooit legendarisch held Robin Hood, in staat om een bank op zijn kant te tillen. ‘Voor waar’ een held is geboren!!

Maar hoe snel kan die rol veranderen want koud 2 weken later wordt diezelfde Lakeman beschuldigd van drugshandel! & Is hij nu dus een Zware Jongen, een Disney-icoon.