Tag: Cultuurverandering

Jouw CEO ook al op YouTube? Koningin Rania ging hem/haar voor.

Jezelf kwetsbaar (durven) opstellen, da’s 1 van de significante eigenschappen van een Leider.

YouTube vormt daarvoor een uitgelezen platform: je plaatst je boodschap op dit open platform, iedereen kan het vervolgens zien en iedereen mag er op ‘schieten’. Dat niet alleen, voor dat je het weet heb je er een dagtaak aan om alle reacties te screenen en er vervolgens jouw reactie op te geven. Je kan soms ‘wat’ op gang brengen.

Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, koningin van Jordanië, deed dit recent toch. Ze plaatste een oproep op YouTube met de titel : ‘Send me your stereotypes’, stereotiepen over de Arabische wereld, over Jordanië, over Moslims. De stereotiepen die vervolgens naar voren kwamen, en nog steeds komen, weet Queen Rania met verve te beantwoorden. Compliment.

Zo wordt dit tevens een leerzame excercitie voor Leiders-in-de-dop.

HOLIDAY!! ook wel: VAKANTIE!!

Jawel: de vakantie staat ook weer voor de deur, héél snel zelfs.

Dat betekent dat het hier ‘iets’ rustiger wordt. (nb; kan soms ook fijn zijn, toch? 😉 ) Maar: we blijven ook ‘van verre’, dankzij de moderne technieken, gewoon doorgaan. Beter nog: we halen daar nieuwe inspiratie! & Zo weten onze (gast)columnisten niet van ophouden! Gelukkig maar…… pfff

Van hieruit (al vast) een Prettige Vakantie gewenst! Je hebt het verdiend!

{nb; Je toelating tot de ManProGroup gaat in de vakantie gewoon door.}

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Back in the USSR

“Flew in from Basel Switzerland BOAC
Didn’t get to bed last night
On the way the paper bag was on my knee
Man I had a dreadful flight
I’m back in the U.S.S.R.
You don’t know how lucky you are boy
Back in the U.S.S.R.”
(vrij naar sir Paul McCartney, zo bestaan zowel BOAC als USSR inmiddels niet meer)

Dit zou zaterdagavond zo maar gezongen kunnen zijn door Tsaar Guus.

Opmerkelijk wat Guus Hiddink keer op keer & ook nog eens met verschillende culturen(!) presteert. Minstens zo opmerkelijk als het opzichtelijke falen van ‘onze jongens’. Wat zou nu van dat laatste de oorzaak kunnen zijn? Ik vermoed dat er een kern zit in de opmerking die smart Guss in de voorbespreking op de wedstrijd maakte: Als hij in Nederland dan toch een verrader moest zijn, dan maar op de manier door te winnen van Oranje!

& Wie van ons wil van beminnelijke Guus nu een verrader maken??

Vacatures

Locatiemanager (werkplaats treinen)

Als locatiemanager ben je veel in beweging. Je bent regelmatig in de werkplaats te vinden voor overleg met de medewerkers, leveranciers, collega’s van buiten de locatie en vanzelfsprekend met onze klanten. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Eckart’s Onbewezen Stellingen

In de nieuwste uitgave van Management & Consulting schrijft Yvonne Burger een column met de titel ‘Eckart Wintzen, een Inspirerend Leider’.

Burger sprak Wintzen minder dan een week voor zijn overlijden. Tijdens dat gesprek overhandigde Eckart Wintzen aan Burger een 12-tal ‘onbewezen stellingen’ met het verzoek naar hem te verwijzen als zij iets met deze stellingen zou doen. Als iets dergelijks gebeurt zo kort voor iemands overlijden, dan vraagt men zich af: ‘Zou hij wellicht zijn dood hebben zien aankomen?’. Wie weet. Anderszijds: overlijdt iemand kort na zo’n ‘belangrijk moment’ niet, dan vragen we ons dat niet af…..

Los van deze overweging: de 12 onbewezen stellingen van Wintzen zijn interessant & intrigerend genoeg om ook hier te vermelden én om hem de eer daarvoor te geven.

Cultuur?!

Wat onder een cultuur verstaan wordt is dikwijls niet echt duidelijk.

Een cultuur in een land heeft te maken met cultuur erfgoed zoals gewoontes, eten en drinken, geloof, normen en waarden, wensen, bedreigingen, milieu, locatie enz. Vergelijkbare culturen kunnen  een bedrijf, organisatie, familie, club, vereniging, een vriendenkring of zelfs je eigen gezin zijn.

Culturen overleven van generatie op generatie en zitten er dikwijls goed ingebakken. (te goed soms…….)

Hoeveel monden kun je voeden met 280.000 euro?

U hebt het ongetwijfeld gelezen/gehoord: oud-minister Eva Leonie (Eveline) Herfkens ontving € 280.000 ‘verhuiskostenvergoeding’, al dan niet terecht, maar ze weigert die ‘hoe dan ook’ terug te betalen.

Als je geld krijgt dat eigenlijk niet voor jou bestemd is, ‘fout van de bank in uw voordeel’ (nb; we zijn allemaal opgevoed met MONOPOLY, toch?), waarom zou je dit dan terugbetalen? Op zijn minst kun je gaan dwarsliggen of traineren, dan ontvang je in ieder geval nog rente op dit geld. Herfkens is zeker niet de 1e die dit overkomt. Sterker nog: zelfs mensen die geen geld ontvingen maar toch recht menen te hebben op geld, spannen nu rechtszaken aan. The times they are a changing.

Daarmee is Herfkens gedrag niet te billijken, zeker niet vanuit haar functie bij de United Nations, als (mede-)verantwoordelijke voor de bestrijding van de armoede. Opmerkelijk is dat Herfkens, ondanks haar achtergrond, opleiding en maatschappelijke positie, niet in de gaten heeft dat dit gedrag haar aanzienlijke imagoschade oplevert.

Maar zou ze daar mee zitten als ze haar besluiten neemt om de hongerigen op deze aarde te voeden?

In het Verpleeghuis.

‘We zullen er aan moeten wennen.’

Dat zegt de dochter van een verpleeghuisbewoner in het, nu al spraakmakende, ZEMBLA programma van zondagavond ‘Wie Verschoont Moeder?’. Ze krijgt gelijk: we zullen er aan moeten wennen dat de verzorging van onze pa en ma er niet op vooruit gaat in de komende jaren……..

Het programma kraakt een zéér kritische noot over de kwaliteit van de verzorging van onze dementerende ouderen. Oorzaak: geld- en personeelstekort.

Het 1e daar kunnen we wat aan doen. Het 2e niet tot nauwelijks, da’s een trend. ‘Tel daarbij op’ dat we door onze welvaart én de goede Gezondheidszorg(!) steeds ouder worden, met dementie als de daarbij behorende welvaartsziekte, en je mag dus gerust stellen: We zullen er aan moeten wennen!

Over Voedsel.

Dachten we dat we net zo ‘lekker op weg waren’ voor ons milieu: in plaats van het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen het toepassen van schonere bio brandstoffen, blijkt dat wij Rijken der Aarde daarmee het gehele World Food Program ‘op zijn kop zetten’! Dat kan nooit de bedoeling zijn, toch?

De vraag naar bio brandstoffen is op dit moment (“al”! want we zijn nog niet eens ruimhartig begonnen…..) zo groot, en de prijs die dit voor de producenten oplevert dito hoog(!), dat dit de productie van levensmiddelen in ernstig gevaar brengt. Da’s de waarschuwing die Wereld Bank voorzitter Robert Zoelick vandaag de wereld in zendt. De gevolgen zijn nu al merkbaar: voedselrellen in diverse 3e Wereld landen……

Is de Uwe een Lerende Organisatie?

‘Learning is considered to be only way of obtaining and keeping competitive edge.’ De 1e stappen ‘op weg naar een Lerende Organisatie’ werden (al) in 1987 gezet door Pedlar, Boydell & Burgoyne. Nu & 21 jaar later (….) kunnen we stellen dat we er weinig van hebben geleerd, van dit advies.

OK sommige managers denken dat ze toch wel ‘iets’ doen aan al dat leren in hun organisatie, maar toch: de manier waarop dit gebeurt is over het algemeen verre van ideaal.

‘Leaders may think that getting their organizations to learn is only a matter of articulating a clear vision, giving employees the right incentives, and providing lots of training. This assumption is not merely flawed-it’s risky in the face of intensifying competition, advances in technology, and shifts in customer preferences.’ stellen Garvin, Edmondson & Gino komende maand in de Harvard BR. Om organisaties te helpen komen zij met een TOOLKIT, vandaag het 1e deel.

Innovatief = Investeren

Eind 2009 (pas….) verschijnt de FISKER KARMA op de automarkt. De KARMA is een opmerkelijke auto 1-tje die een niche creëert die van de eco-chique GT (bron: Autovisie).

De type-aanduiding KARMA is niet zo zeer innovatief als wel de techniek én de uitvoering van deze GT. De techniek bestaat uit lithium-ion accu’s waarmee je een actieradius hebt van 80 km. Om nu te zorgen dat je tóch verder komt, liefst véél verder, plaatst entrepreneur Henrik Fisker ook een generator onder de carrosserie. De generator drijft een electromotor aan op de achteras et voíla: rijden maar! Zo’n eco KARMA GT is in meer dan 1 opzicht nog eens wat anders dan uw hybride HONDA of TOYOTA.

Innovatie-guru Gary Hamel kan trots zijn (nb: IiPUK ook)!