Tag: Cultuurverandering

Vermoordt de Visie!

‘Kus de Visie Wakker’ is een succesvol boek. Mij is dat nog wat te vrijblijvend: ‘een Visie die een sluimerend bestaan leidt en dan uiteindelijk toch nog op tijd door de Top Man i.c. ‘Knappe Prins’ wordt wakker gekust’. Dat kan beter.

Daarom, het is tijd voor de Boze WolfVisies worden Vermoord!! Sleeping Beauty by the name of Vision gaat er aan!

Nu ben ik niet zo zeer zelf van plan om de ‘moorddadige’ uit te hangen. Maar dat hoeft ook niet want dat doet menig (Top) Manager zelf al…….

De Financiële Crisis & DuPont.

“Goldman Sachs en Morgan Stanley worden ‘gewone banken’.” kopte Het FD eerder deze week. Net bijgekomen van een weekje ‘hangen in de touwen van de boksring’ besluiten beide zakenbanken om zich te transformeren tot traditionele banken. Een Strategie-wijziging die ongetwijfeld zal vragen om, ingrijpend, Verandermanagement.

Het is in ieder geval een intentie die al direct zijn vruchten afwerpt want: “Warren Buffett steekt miljarden in Goldman Sachs” weet Het FD vandaag te melden. Er zijn organisaties die, wanneer zij hun Strategie willen wijzigen, langer op nieuw kapitaal wachten….

Mooi dat de middelen dus aanwezig zijn, nu de Verandering nog. Wellicht helpt daarbij het aloude Model van DuPont.

Boek van de week

Het ‘Horrible’ resultaat van een staking…..

Eerst waren het de scenarioschrijvers die in Hollywood voor lange tijd in staking gingen, nu lijkt het de beurt aan de acteurs: ‘Kans op Staking Groeit’, meldt het NRC.

Een staking! Hét schrikbeeld van menig organisatie. De tijd dat stakers en de (door werkgevers ingehuurde?) Hermandad met elkaar op de vuist gingen ligt al lang achter ons. Toch heeft een staking  vaak vergaande gevolgen voor een organisatie, voor een industrie zelfs.

Nu blijkt dat zo’n gevolg niet altijd verschrikkelijk c.q. horrible hoeft te zijn. Want op zijn minst 1 resultaat van de laatste staking in Hollywood mag er zijn! Het resultaat is zelfs zéér innovatief! Het resultaat zou zelfs wel eens deze industrie op zijn kop kunnen zetten…… Je zou bijna zeggen laat de volgende staking maar komen!

Maar laten we het eerst eens hebben over Dr. Horrible’s Sing Along Blog.

Vacatures

Operationeel Directeur

Ben je op zoek naar een functie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en volop ruimte om initiatief te nemen? Bekijk dan deze vacature. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Jouw CEO ook al op YouTube? Koningin Rania ging hem/haar voor.

Jezelf kwetsbaar (durven) opstellen, da’s 1 van de significante eigenschappen van een Leider.

YouTube vormt daarvoor een uitgelezen platform: je plaatst je boodschap op dit open platform, iedereen kan het vervolgens zien en iedereen mag er op ‘schieten’. Dat niet alleen, voor dat je het weet heb je er een dagtaak aan om alle reacties te screenen en er vervolgens jouw reactie op te geven. Je kan soms ‘wat’ op gang brengen.

Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, koningin van Jordanië, deed dit recent toch. Ze plaatste een oproep op YouTube met de titel : ‘Send me your stereotypes’, stereotiepen over de Arabische wereld, over Jordanië, over Moslims. De stereotiepen die vervolgens naar voren kwamen, en nog steeds komen, weet Queen Rania met verve te beantwoorden. Compliment.

Zo wordt dit tevens een leerzame excercitie voor Leiders-in-de-dop.

HOLIDAY!! ook wel: VAKANTIE!!

Jawel: de vakantie staat ook weer voor de deur, héél snel zelfs.

Dat betekent dat het hier ‘iets’ rustiger wordt. (nb; kan soms ook fijn zijn, toch? 😉 ) Maar: we blijven ook ‘van verre’, dankzij de moderne technieken, gewoon doorgaan. Beter nog: we halen daar nieuwe inspiratie! & Zo weten onze (gast)columnisten niet van ophouden! Gelukkig maar…… pfff

Van hieruit (al vast) een Prettige Vakantie gewenst! Je hebt het verdiend!

{nb; Je toelating tot de ManProGroup gaat in de vakantie gewoon door.}

Back in the USSR

“Flew in from Basel Switzerland BOAC
Didn’t get to bed last night
On the way the paper bag was on my knee
Man I had a dreadful flight
I’m back in the U.S.S.R.
You don’t know how lucky you are boy
Back in the U.S.S.R.”
(vrij naar sir Paul McCartney, zo bestaan zowel BOAC als USSR inmiddels niet meer)

Dit zou zaterdagavond zo maar gezongen kunnen zijn door Tsaar Guus.

Opmerkelijk wat Guus Hiddink keer op keer & ook nog eens met verschillende culturen(!) presteert. Minstens zo opmerkelijk als het opzichtelijke falen van ‘onze jongens’. Wat zou nu van dat laatste de oorzaak kunnen zijn? Ik vermoed dat er een kern zit in de opmerking die smart Guss in de voorbespreking op de wedstrijd maakte: Als hij in Nederland dan toch een verrader moest zijn, dan maar op de manier door te winnen van Oranje!

& Wie van ons wil van beminnelijke Guus nu een verrader maken??

Eckart’s Onbewezen Stellingen

In de nieuwste uitgave van Management & Consulting schrijft Yvonne Burger een column met de titel ‘Eckart Wintzen, een Inspirerend Leider’.

Burger sprak Wintzen minder dan een week voor zijn overlijden. Tijdens dat gesprek overhandigde Eckart Wintzen aan Burger een 12-tal ‘onbewezen stellingen’ met het verzoek naar hem te verwijzen als zij iets met deze stellingen zou doen. Als iets dergelijks gebeurt zo kort voor iemands overlijden, dan vraagt men zich af: ‘Zou hij wellicht zijn dood hebben zien aankomen?’. Wie weet. Anderszijds: overlijdt iemand kort na zo’n ‘belangrijk moment’ niet, dan vragen we ons dat niet af…..

Los van deze overweging: de 12 onbewezen stellingen van Wintzen zijn interessant & intrigerend genoeg om ook hier te vermelden én om hem de eer daarvoor te geven.

Cultuur?!

Wat onder een cultuur verstaan wordt is dikwijls niet echt duidelijk.

Een cultuur in een land heeft te maken met cultuur erfgoed zoals gewoontes, eten en drinken, geloof, normen en waarden, wensen, bedreigingen, milieu, locatie enz. Vergelijkbare culturen kunnen  een bedrijf, organisatie, familie, club, vereniging, een vriendenkring of zelfs je eigen gezin zijn.

Culturen overleven van generatie op generatie en zitten er dikwijls goed ingebakken. (te goed soms…….)

Hoeveel monden kun je voeden met 280.000 euro?

U hebt het ongetwijfeld gelezen/gehoord: oud-minister Eva Leonie (Eveline) Herfkens ontving € 280.000 ‘verhuiskostenvergoeding’, al dan niet terecht, maar ze weigert die ‘hoe dan ook’ terug te betalen.

Als je geld krijgt dat eigenlijk niet voor jou bestemd is, ‘fout van de bank in uw voordeel’ (nb; we zijn allemaal opgevoed met MONOPOLY, toch?), waarom zou je dit dan terugbetalen? Op zijn minst kun je gaan dwarsliggen of traineren, dan ontvang je in ieder geval nog rente op dit geld. Herfkens is zeker niet de 1e die dit overkomt. Sterker nog: zelfs mensen die geen geld ontvingen maar toch recht menen te hebben op geld, spannen nu rechtszaken aan. The times they are a changing.

Daarmee is Herfkens gedrag niet te billijken, zeker niet vanuit haar functie bij de United Nations, als (mede-)verantwoordelijke voor de bestrijding van de armoede. Opmerkelijk is dat Herfkens, ondanks haar achtergrond, opleiding en maatschappelijke positie, niet in de gaten heeft dat dit gedrag haar aanzienlijke imagoschade oplevert.

Maar zou ze daar mee zitten als ze haar besluiten neemt om de hongerigen op deze aarde te voeden?

In het Verpleeghuis.

‘We zullen er aan moeten wennen.’

Dat zegt de dochter van een verpleeghuisbewoner in het, nu al spraakmakende, ZEMBLA programma van zondagavond ‘Wie Verschoont Moeder?’. Ze krijgt gelijk: we zullen er aan moeten wennen dat de verzorging van onze pa en ma er niet op vooruit gaat in de komende jaren……..

Het programma kraakt een zéér kritische noot over de kwaliteit van de verzorging van onze dementerende ouderen. Oorzaak: geld- en personeelstekort.

Het 1e daar kunnen we wat aan doen. Het 2e niet tot nauwelijks, da’s een trend. ‘Tel daarbij op’ dat we door onze welvaart én de goede Gezondheidszorg(!) steeds ouder worden, met dementie als de daarbij behorende welvaartsziekte, en je mag dus gerust stellen: We zullen er aan moeten wennen!