Tag: Familie

De Gouden Regels van een Familiebedrijf w.o.: kostenbewustzijn, geringe financiering, gering verloop.

30% van alle organisaties wereldwijd zijn familiebedrijven. Onder hen zijn aansprekende multinationals als WALMART, SAMSUNG, TATA, PORSCHE. Algemeen wordt aangenomen dat familiebedrijven zichzelf van de massa andere organisaties onderscheiden door hun sterke focus op de toekomst, bij die ‘massa’ concurrenten ontbreekt het hier nog vaak aan. Deze laatsten zijn in een gevoelige economische situatie dan ook (veel) kwetsbaarder dan hun familie-bedrijf collegae.

De vraag is dan: wat maakt familiebedrijven nu minder kwetsbaar? Dat vroegen onderzoekers Nicolas Kachaner, George Stalk en Alain Bloch zich ook af: “How do family-run firms manage for resiliency?” Vervolgens kwamen zij tot 7 Gouden Regels die zij nu publiceren in de laatste Harvard Business Review.

Regel 1: Familiebedrijven zijn zuinig, zowel in goede als in slechte tijden. Da’s bekend, toch?

2011 het Jaar van Rentmeesterschap?

“Rentmeesterschap: het is een schijnbaar ouderwetse term, vermoed wordt dat deze term voor het eerst werd gebruikt in de 15e eeuw. Op het eerste gezicht is rentmeesterschap misschien enigszins achterhaald in de bedrijfs wereld van vandaag van driemaandelijkse winsten en aandeelhouderswaarde.” zo stelt Randel Carlock het in zijn boek ‘When Family Businesses are Best’.

Met deze 1.455e entry starten we 2011 ‘Het Jaar van Vertrouwen’ zoals ik eerder opmerkte, nu wat mij betreft mag het daarnaast ook het Jaar van Rentmeesterschap worden!

Rentmeesterschap: het gaat erover je bedrijf achter te laten in een betere situatie dan waarin je het hebt verkregen. Waarschijnlijk kreeg/erfde/nam je het bedrijf al over in een goede vorm maar het kan altijd beter dit jaar; toch? 😉

Op 1 avond aandacht voor 3 inspirerende familiebedrijven.

Ongetwijfeld heeft het te maken met de komende feestdagen, Kerst is altijd een spannende periode voor families zeker voor families met een bedrijf, maar zondag was er op 1 avond op tv aandacht voor 3 inspirerende zaken-families: de van Bommel’s, de Rieu’s en de Kennedy’s. Wat zijn hun drijfveren? Wat bracht het familielot hen? Wat onderscheidt hen? etc.

In de 3e aflevering van ‘Leiders Gezocht’ was het thema ‘De geboren Leider’. Als één van de voorbeelden van ‘de geboren leider’ werd het familiebedrijf aangehaald meer in het bijzonder de Familie Van Bommel. Bijzonder, want dat veronderstelt dat als je geboren bent in een familie met een bedrijf dat je dan als van nature een geboren leider bent….  Dat zou kunnen maar dat geldt dan m.i. niet voor alle leden van de familie.

Los daarvan was het interessant om de gedachten te horen van Reynier, Floris en Pepijn; niet eens zo zeer over leiderschap als wel over het familiebedrijf, hun familiebedrijf.

Vacatures

Teammanager klantenservice

Als Teammanager is het je eerste verantwoordelijkheid dat medewerkers optimaal zijn voorbereid om hun werk te doen. Je stuurt het team van twintig medewerkers aan, zodat de doelstellingen van het KCC in tijd, kwaliteit en budget worden behaald. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Wie is Familie & Wie Niet?

Deze vraag kunnen ze zichzelf stellen bij ALDI Nord nu Theo Albrecht is overleden, ‘opvolging’ weet je wel. Na een relatief geruisloos (nb; als 2e in de lijst van vermogende Duitsers goed verstopt voor de media) maar toch ook weer turbulent (nb; onenigheid met zijn broer naast een ontvoering) leven laat Th. Albrecht een uitermate succesvol imperium achter.

Aan de ene kant zaten de Albrechts (nb; want al was er enige onenigheid, beide Albrecht broers wisten altijd de gezamenlijke zakelijke belangen te laten prevaleren) bovenop leveranciers en medewerkers, aan de andere kant wisten zij het ‘goedkoop imago’ tot grote hoogte uit te nutten.

Kan het Brabantse Familiebedrijven Genootschap Organon redden?

Het is nu voor jou misschien nog de vraag of het recent opgerichte ‘Brabantse Familiebedrijven Genootschap’ het banenverlies bij MSD/Organon kan redden, toch acht ik de kans van slagen voor hen groter dan voor de lokale, provinciale, landelijke overheden.

“Het Brabantse Familiebedrijven Genootschap verbindt Brabantse bedrijven met meer dan 100 werknemers in dienst en met minimaal één familielid in de bedrijfsvoering. Met als doel het verder ontwikkelen van (familie)ondernemerschap, kennisdeling en samenwerkingsverbanden.” MSD/Organon voldoet niet aan deze doelstelling, maar weten we de kenniswerkers van Organon onder te brengen in een, eventueel nieuw op te richten, Brabants Familiebedrijf dan voldoet dat wonderwel!

8 intrigerende Carrièrelessen van John Tarbell

haar toekomst ....

THE 8 CAREER LESSONS FROM JOHN TARBELL

1. Seek out a mentor — possibly someone who was involved in your hiring process. Learn what to expect two or three years ahead and prepare for it.

2. Assume the behavior and habits of the people at the next level, and you will demonstrate that you can get there.

3. Whatever you do, be sure your involvement and actions’ ethics and results will look honorable and wise if they appear in the right hand column of the Wall Street Journal’s front page. They just might.

4. ”Try to find out what you’re good at, and have a passion for, and get someone to pay you for doing it” — advice I was given early on, and it has always proved to be the path for success and, just as importantly, happiness.

5. The first job is rarely anything but a start. Do the best you can, try to work with people you like and admire, and hope for the best. In your lifetime, you may change jobs, if not your career path, many times.

6. Avoid bosses who promise promotions and advancement but who take credit for your work. They won’t fulfill their promises to you.

7. Save for a rainy day and always be able to support yourself. You can lose everything in a flash, and scenarios of financial adversity do present themselves in life, even to the best prepared.

8. Avoid speculative ventures. If making money were easy, everyone would be wealthy. If someone can’t answer all your questions and ”what ifs,” there’s something wrong.”

Leerzame lessen die v/m bankdirecteur John Tarbell met ons deelt.

Wat zijn lessen intrigerend maakt dat is dat hij deze lessen opschreef op zijn sterfbed. Hij schreef levenslessen op voor zijn minderjarige dochter. Deze 8 lessen zijn gepubliceerd door Tarbell’s zwager Adi Ignatius, the Editor-in-Chief of the Harvard Business Review Group in zijn blog ‘A Dying Father’s Lessons on Life for His Teenaged Daughter‘.

Tarbell’s lessen verdienen het breed te worden gedeeld, zoals Ignatius opmerkt: ‘John’s lessons remind one that having a few simple guidelines can help yield a life of worthwhile accomplishments.’ Lessen voor een goede toekomst ….

DGA op zoek naar Advies, zou ‘t?

Inderdaad, best lastig.....

Inderdaad, best lastig.....

De interimmer heeft de weg gevonden naar het familiebedrijf, heeft de weg gevonden naar de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA). Dat blijkt uit recent onderzoek van Atos Interim Management i.s.m. Nijenrode BU.

Mooi, de vraag is nu alleen nog of de DGA ook de weg vindt naar de interimmer?

‘Interim-managers kunnen hun professionaliteit heel goed kwijt in het middenbedrijf. Bovendien vinden ze het vaak prettig om dichter bij huis actief te zijn.’ stelt Atos directeur Piet Hein de Sonnaville in Het FD. ‘Dichtbij huis actief’ als de motivatie voor je inzet ….. mmm.

Gelukkig vult journalist Bert Koopman dit nog aan met: ‘Voorwaarde is dat ze (nb; de interimmers/adviseurs) zich verdiepen in de mores van het MKB en dus ‘down to earth’ blijven.’

Daarin zit ‘m nu net de crux.

Overdracht buiten de Familie niet altijd verstandig.

overdracht, ook met je hoofd erbij.

overdracht, ook met je hoofd erbij.

Een Coöperatie dat is toch net zoiets als een familie, beter nog: net zoiets als een familiebedrijf. Wordt zo’n Familiebedrijf overgenomen dan speelt plots emotie een grotere rol dan ratio. Da’s niet altijd handig want die emoties kunnen je wel eens veel geld gaan kosten…..

Dat leert ook de ervaring van Frieslands’ melkveehouderijen met de overdracht van hun Friesland Foods aan Campina. Naar nu blijkt heeft hen dat uiteindelijk € 900 miljoen minder opgeleverd, ‘voor waar geen kattenpis!’.

De Friese boeren, feitelijk de eigenaren van de Coöperatie Friesland Foods, wilde in 2009 kost-wat-kost voorkomen dat door de hen aangestelde directie allerlei snode internationaal georiënteerde plannen ging uitvoeren. daarom dwongen zij een fusie af met Campina. Het FD meldt dat niemand, ook de externe adviseurs niet, zich heeft gebogen over de vraag wat Friesland Foods nu werkelijk waard was? Blijkbaar speelden ook bij hen allerlei emoties de hoofdrol.

Jammer want het kost de Friezen aan het einde van het vorige jaar toch veel geld, geld of beter nog een waarde die nu dankbaar wordt opgestreken door hun Brabantse collegae; voor hen wél een Goed Begin van 2010 dus. Maar: hoe kunt u dat nu voorkomen, als u uw bedrijf ook wil overdragen? Enkele tips.

Top 50 Familiebedrijven

Management Team & zusterblad Sprout hebben een nieuwe site ‘in de lucht’: FB 50 met daarop ‘alles over het familiebedrijf’. Da’s nog al wat: pretenderen dat je ‘alles’ hebt (zeker m.b.t. het bijna onvatbare familiebedrijf…..), maar vooruit de site is nieuw dus geven we hen een kans.

Ze beginnen met dat waar de ’50’ in de titel voor staat: met een Top 50: ‘De 50 beste familiebedrijven van Nederland’. Dat lijkt al direct een goed begin: wie vormen de Top in die Top 50? Zou het verrassend zijn?

Nu, eigenlijk niet, de Top 3 bestaat uit het bekende rijtje: SHV, HEINEKEN, RANDSTAD gevolgd door nr. 4 BCD (ook uit de ‘Fentener van Vlissingen-stal’ net als de nr. 1) & nr. 5 PON Holding. De laatste is op deze plek toch een verrassing omdat de hoofdactiviteit van de Holding feitelijk te maken heeft met de nu crisisgevoelige automotive sector. Het kan niet anders of ook de ‘nevenactiviteiten’ van de familie Pon, zoals wijn en jawel stierensperma, hebben bijgedragen aan deze hoge notering.

Interessant wordt het dan ook te weten wat de jury brengt tot de samenstelling van deze ‘gewogen lijst’? Nu, dat blijkt geen 1-2-3-tje te zijn. Hoog scoren op (familie)vermogen en, het meer relevante, continuïteitsprincipe wil niet automatisch zeggen dat je als familie(bedrijf) vervolgens ook hoog eindigt op de lijst. Ook familiebanden, aandelenverdeling, het al-dan-niet ‘zijn’ van een commanditaire vennootschap, het inzichtelijk maken van je jaarcijfers (iets dat voor een familie als Van der Valk not done is; zij staan dan ook niet in deze Top) en zoiets als failliet zijn gegaan in de laatste maanden (nb; de families Scheringa en Kroymans), spelen allemaal een rol; een tour de force, het opmaken van deze lijst.

Dat maakt het dan toch verrassend dat de Top 3 geen verrassing is…. Ben benieuwd wie volgend jaar de runners up zijn! U ook?

Quotum 30% Top-Vrouwen, Familiebedrijven voldoen!

‘Bijna één derde van de bestuurders in familiebedrijven blijkt een vrouw te zijn.’ met lichte verbazing constateerde Jozef Lievens dit in zijn in 2004 verschenen boek ‘Governance in het familiebedrijf: sleutel tot succes’. Daarmee voldoet het familiebedrijf ruimschoots aan de door PvdA Kamerlid Paul Kalma c.s. opgelegde norm.

“De top van grote bedrijven moet voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Lukt dat niet, dan moeten ondernemingen zich verantwoorden en met een verbeterplan komen.” meldt De Volkskrant n.a.v. het plan dat in de Kamer wordt besproken. Kalma vult dit op persoonlijke titel nog aan met: ‘Maar mocht dan onverhoopt blijken dat dit niet heeft gewerkt, dan overwegen we een quotum.’

De diversiteitsdiscussie wordt weer eens opgerakeld n.a.v. de publicatie vorige week van de Female Board Index 2009, opgesteld door dr. Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Van alle leden van de Nederlandse Raden van Bestuur is 2,4 procent vrouw. Van de 107 beursgenoteerde bedrijven heeft 65 procent geen vrouw in de raad van bestuur of raad van commissarissen.” Actie!! Dus. & De Overheid wil nu komen tot een wettelijk verplicht quotum, iets dat Lückerath zelf ‘een noodzakelijk paardenmiddel’ noemt. 

Het is mooi te constateren dat de Familiebedrijven i.i.g. al aan deze doelstelling voldoen! Zij vormen zo weer een inspirerend voorbeeld!

Overigens, Lievens merkt in zijn boek over die 1/3e ‘ Vrouwen in de Top’  nog wel op: ‘Meestal betreft het hier de vrouw van de eigenaar, die een zitje in de Raad van Bestuur krijgt om aan de wettelijke en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen.’ Oeps…. Zou de partner van Ad Scheepbouwer nu ook een zitje krijgen in de RvB van KPN?