Tag: Familie

Secretaressedag, met één hand!

Nooit geweten maar het woord ‘secretaressedag’ is het langste dat in het 10-vingersysteem alleen  met de linkerhand wordt getypt, geldt niet voor mij overigens. 😉 Dit wetenswaardigheidje haal ik uit het boek ‘de baas, De Baas’ van Ria Harmelink. Zoekt u nog een aardigheidje voor donderdag, ‘Secretaressedag’ weet u wel, dan is dit een aanrader.

Maar niet alleen voor uw secretaresse, ook u als manager haalt uit dit boek nog informatie m.n. hoe bazen naar het werk van hun secretaresse kijken. De bazen die in het boek aan het woord komen zijn dan ook niet de minsten. Zo krijgen wij een interessant kijkje in de managementkeuken van mensen als Job Cohen (‘Zuidas’), Henk Koop (‘bouwfraude’) en Peter van Uhm (‘bevelhebber en vader’).

Duidelijk is mij nu ook wat de belangrijkste taak is van een secretaresse: ervoor zorgen dat de baas op tijd is voor zijn volgende afspraak! Ergo, vriendelijk afpoeieren dus die gast(en) die nu op bezoek is(zijn), de baas zelf doet dat niet……

AOW-er: naar het Budgetbejaardenhuis of emigratie naar ZO-Azië?

Uit het BD 280613

Bron: Brabants Dagblad

Bron: Brabants Dagblad

Zoals hierna blijkt is het niet verrassend dat steeds meer AOW-ers naar ZO Azië emigreren, alleen verwachtte ik in 2009 (nog) dat dit sneller zou gebeuren. 😉

===============================

Picture this: We horen een kakofonie aan tropische geluiden. Een zwoele oceaanwind waait de kamer binnen door de openstaande terrasdeuren. De veelkleurige gordijnen worden opgetild en raken mijn gezicht. Ik ontwaak, sta op, pak de linnen kleren van mijn stoel. ‘Gelukkig’ denk ik, ‘hoef ik dat geitewollenondergoed nooit meer aan.’ Terwijl ik me aankleed laat ik plotseling wat lopen. ‘Sorry’ zeg ik nog, maar het is al te laat. Achter me hoor ik ‘No problem sir.‘ & met een mop wordt mijn ongelukje opgeveegd. Ik zal eens gaan kijken wat het ontbijt me vanochtend brengt in het guesthouse, ik heb wel zin in verse ananas, papajas en mango. Ik ben een AOW-er in de Gordel van Smaragd.

Change camera position: Ik zit in mijn kamer, 4 bij 4, en kijk naar buiten door het enige raam. Het weer lijkt me wat somber vandaag, ik schat dat het buiten een graad of 10 – 12 is. Vanochtend had ik nog wel even willen blijven liggen, maar ja het protocol is dat iedereen voor 09.00u uit bed is. Sinds ongeveer een half uur zit ik in mijn volle incontinentieluier. Ik weet het, het personeel is aardig en van goede wil maar pas over ongeveer 1 uur is er tijd om me te verschonen. Maar goed dat ik mijn geitewollenondergoed aan heb, dan blijf ik tenminste nog wat warm. Ik ben een AOW-er, ergens in Nederland.

Wat denkt u: welke van beide hiervoor genoemde zorgscenario’s is het goedkoopst? Doreen, mijn  partner, & ik hebben al vast een plaatsje gereserveerd; u mag raden waar.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Een Compliment? Ik krijg het er niet uit.

 

Deze week sprak ik een assessor, iemand die in Nederland al meerdere jaren diverse organisaties, van Klein tot Groot & in de meest uiteenlopende bedrijfstakken, beoordeelt aan de hand van de criteria van verschillende accreditatiemodellen zoals INK c.q. EFQM, ISO, IIP e.a. Mijn vraag aan hem: ‘Herken je nu een Rode Draad in de aandachtspunten die je signaleert?’

Zijn antwoord was verrassend: ‘Over de gehele lijn merk ik dat het in ons land op de werkvloer ontbreekt aan aandacht en waardering. Dit zijn opmerkingen die ik hoor van zowel medewerkers als managers.’ Opmerkelijk, ben je niet bezig met een ‘tevredenheidsonderzoek’, krijg je wel een antwoord dat er direct aan is gerelateerd.

Opmerkelijke waren ook de reacties van 2 andere aanwezigen. Een man antwoordde: ‘Inderdaad, ik vind het lastig om mijn waardering uit te spreken.’ Een vrouw reageerde: ‘Nou, ik merk anders dat mannen vaak naar een complimentje hengelen bij hun baas. Dat zou een vrouw nooit doen! Die verwacht dat haar baas een goede prestatie toch wel waarneemt.’

& Zo werd het nog een interessante middag….. 😉

Vacatures

Kantoormanager

DVAN Advocaten zet een volgende stap in de verdere opbouw van haar kantoor en is daarom op zoek naar een Kantoormanager. Bekijk alle vacatures

Advertorial

CRISIS: vriendelijke opa pleegt zelfmoord.

OK, het nieuwste boek van Manfred Kets de Vries heeft dan wel ‘Dood’ in de titel staan (nb; ‘Seks & Geld, Geluk & Dood; Mijmeringen uit het ondergrondse’) & hij schrijft vaak over het narcissistische gedrag van managers, toch breekt hij in zijn boeken geen lans voor het ultiem desolate gedrag namelijk het plegen van zelfmoord…..

Helaas was dit niet besteed aan 1 van Duitslands Turbo-Unternehmer namelijk niet aan Adolf Merckle. Merckle, No. 5 in de Duitse equivalent van de Quote 500, wierp zich gisteren voor de trein met dramatische gevolgen voor familie, vrienden (w.o. banken) en werknemers. De trein als een zelfmoordwapen dat helaas stipt op tijd Merckle’s idyllische Schwabische woonplaats Blaubeuren passeerde.

Merckle als, voorlopig, laatste slachtoffer van de CRISIS?

‘Kennis weg uit familiefirma’

‘Kennis weg uit familiefirma’ meldde De Telegraaf zaterdag n.a.v. het rapport met de titel  “Over loslaten en vastpakken van het estafettestokje” dat BDO c.s. morgen aanbieden aan Minister Van der Hoeven. 

DTG: “Bij een op de vier familiebedrijven wordt informatie bij een bedrijfsopvolging onvoldoende overgedragen aan de nieuwe directie. Daarmee gaat belangrijke kennis verloren en komt de concurrentiepositie van deze bedrijven op de tocht te staan. Als familiebedrijven de overdracht niet beter regelen, krijgt de Nederlandse economie een tik.”

& : “Duurzame bedrijfsvoering komt op de tocht te staan als de kennisoverdracht niet soepel verloopt. Bij familiebedrijven zit veel kennis ‘in het hoofd’ van de directeur of de familieleden, die lang niet altijd wordt doorgegeven aan de volgende generatie.” Een waar woord, 1 waarover we het hier ook al eerder hadden.

Een oplossing die wordt geboden is het ‘Familiestatuut’, een document dat zijn oorsprong kent in de al in 2005 verschenen ‘Code Buysse’. Deze Code is een meer dan interessant document waarmee in Nl. helaas nog weinig is gedaan. Wie weet met het BDO rapport in de hand, nu wel. (Nb; moet de overdrager wel ff meewerken om zijn/haar kennis ook écht los te laten…..)

Buffet lost de Financiële Crisis op.

“Warren Buffet is een authentiek leider doordat hij écht Commitment laat zien, zowel in woorden als in daden, bij het realiseren van toegevoegde waarde voor alle betrokkenen bij zijn organisaties; betrokkenen zoals aandeelhouders, medewerkers, klanten, de lokale omgeving etc.

Buffet toont zich zowel een Groot Leider als een Groot Leraar. Hij is een onafhankelijk denker die de conventionele manier om naar zaken te kijken uitdaagt en zijn manier van tegendraads handelen verklaart op een logische en ongecompliceerde manier.

Zijn sterke focus op het verhogen van de boekwaarde van Berkshire Hathaway heeft de levens van ontelbare gezinnen op een positieve manier veranderd.

Hij is mijn mentor, ook al heb ik hem nooit ontmoet en zal hij mij nooit kennen.” Kurt Hoffmann; Sacramento, California USA.

Zo bezien is Warren Buffet met zijn handelen op dit moment de juiste persoon op de juiste plaats.

Zaken gaan voor het meisje!

Da’s de tip die menig zoon & opvolger meekrijgt als hij in het opvolgingsbootje van het familiebedrijf stapt. ‘Eerst dit bootje dan het huwelijksbootje.’

Tot voor kort leek dit toch vooral een emotionele tip (‘Als hij nu ook nog maar denkt aan het werk!’), nu blijkt uit onderzoek dat het Familie Bedrijf toch het meest geholpen is als de (nieuwe) eigenaar De Zaak boven De Familie stelt. Sterker nog: de familie zelf heeft er ook voordeel bij, althans financieel.

Het blijft een interessante combinatie: Familie & Bedrijf. Een NN vermogensadviseur zei het ooit zo: “A family business combines the most rational human institution – a business – with the most irrational human institution – families.” & Zo is het maar net.

Pa overlijdt! Wat nu?

Wrang, ik weet het om zo vlak voor de komende Feestdagen de Dood hier aan bod te brengen en toch, toch is dit geboren uit noodzaak. Noodzaak omdat ons a.s. sterven (bijna) het enige is wat we zeker weten; alleen het moment waarop hé. Misschien is juist dit moment wel beter dan ieder ander, want in deze dagen komt de Familie weer bijeen. Je hebt nu een gespreksonderwerp.

Als nu de pater of mater familias overlijdt en zijn / haar bedrijf in eenzaamheid achterlaat, wat gebeurt er dan? Is de opvolging goed geregeld? Ik hoop het.

Wat na het overlijden in ieder geval ‘om de hoek komt kijken’ dat is het successierecht. Recent heeft ons Ministerie van Financiën de Bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 aangepast. Op zich betreft het hier een mooie aanpassing, toch gaat mijn voorkeur uit naar het Vlaams Successiedecreet zoals het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dat, zelfs in deze regeringsloze tijden, in record tempo voor elkaar heeft gekregen; (ook) voor de Feestdagen dus.

Zoon (83) bedriegt Moeder (105)!

Tot vlak voor haar dood werd de 105 jaar oude Brooke Astor bedrogen door haar zoon, de 83 jaar oude Anthony Dryden Marshall. Het bedrag waarmee de bejaarde zoon zijn hoog bejaarde moeder bedroog is ook niet mis: $ 65 miljoen. Het lijkt wel op een slecht sprookje…..

Nu komt fraude voor in de Beste Families, in de Beste Familiebedrijven. Sterker nog: fraude blijkt opvallend vaak voor te komen in familiebedrijven en wel omdat juist families van mening zijn dat ‘we elkaar kunnen vertrouwen, we zijn tenslotte familie.’

Ja, ja & toch kan een beetje voorzichtigheid, noem het zakelijkheid, geen kwaad. Ook daarvoor hebben dan de Code Buysse tot onze beschikking.

Het Testen van een Prins: ‘Hoe geschikt ben jij om te Leiden?’

‘Followers grant leaders the authority to lead, which the latter tend to forget.’Voor mij ‘een waarheid als een koe’. Maar: er zijn nog steeds managers die denken dat ze ‘zo maar’, c.q. ook, de leider zijn van hun team….. dat kan, maar dat hoeft niet!

(pas) Als medewerkers vertrouwen hebben in hun manager schenken medewerkers hem/haar dat vertrouwen om hen, naast dat managen, óók te mogen leiden. Zij zullen hem volgen.

(nb: Dat een manager ‘iets’ anders is als een leider, kijk daarvoor nog eens in de rubriek ‘leiderschap’.)

Hier gaan we nu verder met een test. Het is dé Test voor een Prins, voor een opvolger en dan m.n. de opvolger in een familiebedrijf. Maar: ook andere would be Leiders kunnen er hun voordeel mee doen.