Tag: Innovatie

Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei; zou ‘t?

innovatie, een appeltje voor de dorst...

Het Innovatieplatform stuurde vanochtend verheugd, opgelucht kan ook, het persbericht ‘Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei‘ de wereld in. Het bericht werd vervolgens breed door de media opgepikt.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep KIA binnen het Innovatieplatform geeft als toelichting: “Dit onderzoek bewijst dat investeren in kennis geld oplevert. Juist nu we voor de taak staan de publieke uitgaven grondig te herzien is dit een belangrijke boodschap voor een volgend kabinet. Een sterke economie vraagt om hogere uitgaven aan kennis. De Kennisinvesteringsagenda, die door een brede coalitie van bijna 30 organisaties en instellingen wordt ondersteund, verdient het daarom onverkort uitgevoerd te worden.”

Mooi maar op zich is dit weinig nieuws. Al langere tijd & uit meerdere onderzoeken is bekend dat het Investeren in Mensen Rendeert.

Wat het rapport Intangible Capital in the Netherlands and its Implications for Future Growth van The Conference Board hieraan toevoegt dat is dat het onderzoek specifiek gericht is op de Nederlandse markt & dat de resultaten m.n. ingaan op de economische implicaties voor ons land.

Eenvoudig gezegd is de conclusie van de onderzoekers: ‘ieder % dat wordt geïnvesteerd in immateriële activa (nb; activa waarvan kennis & innovatie ook deel uitmaken) voegt op termijn ‘iets’ toe aan het Bruto Binnenlands Product c.q. aan de economische welvaart van ons land’. Dat zou kunnen, zou kunnen ….

Ergo, met dat ‘ieder %’ heb ik wat moeite. Wellicht is het verstandig dat het investeren in kennis & innovatie, het investeren in je medewerkers, gericht plaatsvindt. Dat de investering past binnen het Strategisch Plan (nb; Plannen, Uitvoeren, Beoordelen) van een c.q. van iedere organisatie in ons land. Op dat moment zal het rendement voor ons BBP vele malen groter zijn.

(nb; Zelfs al plukken we de 1e vruchten van de investering die we nu gaan doen ‘pas’ in 2020; zoals het rapport suggereert. Maar ook dat kan ‘gericht’ sneller….)

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Over Digitale Rechters en Androïde Verzorgenden.

'Waarmee kan ik u van dienst zijn?'

'Waarmee kan ik U van dienst zijn?'

Vanochtend 2 berichten in een regionaal dagblad: ‘Scepsis over nieuwe digitale rechter’ en ‘Androïden gaan in ziekenhuizen drankjes inschenken’. Het lijkt er sterk op dat de virtuele toekomstvisie van AVATAR sneller op ons afkomt dan dat we dit nu voor mogelijk houden…..

Binnen relatief korte tijd, een decennium, zijn we al gewend geraakt aan het delen van kennis, nieuws, berichten en informatie op & over de digitale snelweg, kiezen we onze nieuwe producten op basis van een schat aan consumenten info online, winkelen we steeds meer online, staat de  actuele uitvoering van steeds meer beroepen op de tocht: zo lijkt het vak van vertaler virtueel te worden overgenomen door een gratis(!) digitale variant en staat het vak van uitgever op losse schroeven door de komst van print-on-demand.

Die nu als eerste volgen in de evolutie van actueel naar virtueel dat zijn de rechters. Met de komst van E-Court wordt voor het eerst in ons land aan de stoelpoten van de uitvoering van de rechtelijke macht gezaagd. & Zoals altijd bij nieuwe trends is er weerstand! Maar die tegenstand was er ook tegen de mededeling dat de Aarde rond was, de komst van de 1e auto, de melding dat de pc meer zou zijn dan een typemachine etc. Toch zal snel blijken dat deze digitale versie van rechtspraak toekomst heeft: de consument wil snelheid.

Iets meer relevant is dat waarmee de TU Eindhoven nu komt: een Androïde of robot die binnen ziekenhuizen de rol overneemt van verzorgende door drank en voedsel rond te brengen naar de patiënten en door de vloer te dweilen. TU/e projectleider Rene van de Molengraft verwacht dat deze Androïden over een decennium inzetbaar zijn. Dat lijkt mooi maar dat is het niet. De kans is groot dat deze Androïde nog sneller inzetbaar is. Motivatie is 2-ledig: – de personele zorg in de Zorg is groot, – kijkt u naar het Japanse filmpje hieronder (nb; de jongeman is nog geen echte patiënt maar die grijze zal, met de extreme vergrijzing in Japan, snel volgen).

NB; Wanneer komt het moment dat uw service is gedigitaliseerd?

Vacatures

Manager Wonen & Beheer

Wil jij samen met de medewerkers de uitgangspunten vaststellen die zij nodig hebben om zelfstandig te acteren en te leren? En heb je affiniteit met digitalisering en procesoptimalisatie? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Enterprise 2.0, Employee 2.0

Je kan ook zeggen ‘Onderneming 2.0, Medewerker 2.0’ maar omdat deze hype wordt aangezwengeld vanuit de VS hanteren we hier de Engelse term: Enterprise 2.0. Eenvoudig gezegd: the social platform onderneming, een vorm van ondernemen & organiseren die een essentiële invloed zal hebben op de nieuwe manier van werken.

Enterprise 2.0 maakt gebruik van de nieuwste IC-T technieken/-ontwikkelingen; technieken zoals social software (zie Wikipedia) en social platforms (zie LinkedIn), social communication (zie Twitter). De voorwaarden bij het hanteren van deze technieken zijn dat ze: direct toegankelijk zijn, de laatste ontwikkelingen laten zien & niets is verplicht.

Doel van Enterprise 2.0: zo efficiënt & zo snel mogelijk de laatste kennis delen, delen zowel met collegae, met klanten, met stakeholders. Je bent vanaf nu dus een Open Organisatie! Juist in dat laatste, openheid, zal voor de meeste organisaties de grootste uitdaging liggen, zelfs al biedt dit je de toegang tot die broodnodige innovatie.

Andrew McAfee schreef Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges & dat zullen we weten!

76% Meer Winst per Medewerker/jr., wie wil dat niet?

Recent verscheen de 4e editie van het boek  Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change van Joe Tidd en John Bessant.

Over het boek zegt Professor Arnoud De Meyer, Director, Judge Business School, University of Cambridge, U.K.: Tidd and Bessant’s text has become a standard for students and practitioners of innovation. They offer a lively account on innovation management full of interesting and new examples, but one that at the same is rigorously anchored in what we have learned over the last thirty years on how to manage that ultimate business challenge of renewing products, processes, and business models. Those who want to innovate must read this book. “

& Een ‘must read’, dat is het. Ook voor degenen die, zoals ik een (bovenmatig?) interesse hebben in het Investors in People Model. 😉 In deze nieuwste editie besteden Tidd en Bessant namelijk aandacht aan de financiële aspecten van het IiP-ModelOp pg. 485 van het boek halen ze onderzoek aan dat aantoont wat het een organisatie oplevert zodra je aandacht besteedt aan een Kwaliteits Cirkel zoals het Investors in People Model. Waarbij IiP, volgens de auteurs, ook nog eens het (extra) voordeel heeft dat hierbij duidelijk de medewerkers betrokken zijn. ‘Medewerkers die, met hun kennis, kunde & competenties, aan de basis staan van zoveel innovaties.’ (nb; misschien wel alle…)

De resultaten zijn, zelfs voor een IiP-practitioner zoals ik, opmerkelijk:

  • de RRC of Return on Capital is bij een Investor in People 77% hoger dan bij een reguliere organisatie,
  • de omzet per medewerker is 33% hoger,
  • de winst per medewerker is 76% hoger.

Om stil van te worden…. Daarom: goed weekeinde!

Nb; wordt lid van de Investors in People in Nederland Groep op LinkedIn & je ontvangt periodiek onze nieuwsbrief met deze e.a. info gerelateerd aan het IiP-Model.

Ja We Moeten Vernieuwen, langs de A12.

Nu kan er langs de A12 ‘vanalles’ worden vernieuwd, maar da’s niet wat ik vanochtend hier bedoel. Waar ik je wel op wil wijzen is het initiatief van ManPro columnist Riens Meijer.

Riens brengt vandaag de site Ja, We Moeten Vernieuwen ‘in de lucht’ & ter ere daarvan hangt er nu aan de A-12 bij Waddinxveen een doek van 13 x7 met daarop de missie  “Ja , we moeten vernieuwen!”  Kijk, da’s nog eens initiatief tonen in tijden van ‘crisis’ (nb; want je weet, neem ik aan, wat zo’n investering betekent).

Riens merkt zelf op: “Daarmee is gestart het katalyseren van een nieuwe mentaliteit die noodzakelijk is om van de kansen in het Kennis en Innovatie tijdperk maximaal als Nederland te gaan profiteren en daardoor een goede balans te krijgen tussen duurzaamheid, welzijn en welvaart.” De site Ja, We Moeten Vernieuwen biedt je de mogelijkheid je opvattingen & ideeën te geven aan c.q. te delen met de webpopulatie: “Het kennis-en innovatietijdperk verlangt andere visies, structuren en methodieken, dan het industriële tijdperk.”

Mooi initiatief Riens, ongetwijfeld hou je ons hier met je columns op de hoogte over de voortgang & de ervaringen c.q. ideeën. Suc6!!!

Een ‘MidTerm’ Leerrecht van 2 Jaar; realistisch?

Mr.Dr. Jan Peter Balkenende liet gisteren in het NRC Handelsblad de opinie Sterker uit de crisis met RijnDeltamodel. Premier Balkenende breekt in zijn opinie een lans voor het (relatief nieuwe & bijna door hemzelf gecreëerde) RijnDelta Model. Een Model dat mij toch doet denken aan het, o.m. in het ondergewaardeerde boek ‘Schaduwen in de Woestijn’, gepresenteerde Rijnlands Model; ‘maar dat terzijde’.

1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren traject dat zijn Overheid (nb; tot nu halfslachtig, dat wel) presenteert. Een traject om onze Kennis Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de INSEAD publicatie Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe’.

Balkenende stelt nu het volgende voor: “Kenniszekerheid en een activerende arbeidsmarkt. (….) Daar hoort bij dat we blijven investeren in een ‘leven lang leren’, bijvoorbeeld door een ‘midterm’ leerrecht van twee jaar te creëren. Waarom niet, als je tussen je 20e en 66e werkt ergens halverwege, rond je 45e, een langere studie of bijscholing inplannen?’

Op zich een prima idee, 1-tje dat i.i.g. een noodzakelijke Kennis-discussie kan losmaken maar of het ook uitvoerbaar is? Of werkgevers & zelfs werknemers hierop zitten te wachten? Zitten te wachten op 2 jaar ‘studieverlof’ in een (kennis)Economie die binnen afzienbare tijd toch al een (ernstig) tekort aan arbeidskrachten heeft? Ik betwijfel ‘t.

Het is raadzaam als onze premier, sterker nog onze Overheid, kennis neemt van het rapport Leitch Review of Skills, (ook) kennis neemt van het Britse Overheid document World Class Skills, kortom kennisneemt van het Investors in People Model. Een Model waarin Kennis Ontwikkeling niet een 1-malige actie is maar een (vol)continue Proces. Ik informeer hem hierover.

Nieuw Business Model, het Vaticaan ging u voor.

nu uw organisatie nog!

Eén van de oudste CEO’s (nb; 81) van één van de oudste organisaties (nb; bijna 2.000 jr.) ter wereld heeft de nieuwe media geïmplementeerd in het business model van zijn organisatie. Daarmee ligt hij ver voor op veruit de meeste andere organisaties.

Nu zijn in het Westen (nagenoeg) alle organisaties te vinden op het Wonderlijke Wereld Wijde Web. Echter, de meesten van hen beschikken sec. over een ‘stille’ webpagina. OK, met daarop contact gegevens zoals het telefoonnummer (nb; ‘dan weet u ons te bereiken’), maar voor het overige gebeurt er daar weinig. 

In diezelfde tijd geeft The Holy See ofwel Het Vaticaan  o.l.v. Benedictus XVI, YouTube een rol in de wijze waarop ‘de klant’ wordt benaderd. Compliment.

& Dit Vatican’s Channel ziet er nog goed uit ook! Iets voor u?

Ideeën zijn nodig om de CRISIS te bestrijden.

“Een CRISIS ontstaat als we zijn vastgelopen, als we niet meer in staat zijn om tot (nieuwe) ideeën c.q. innovaties te komen.” Dit zou zo maar een stelling kunnen zijn, 1-tje die zeker door veel mensen wordt verdedigd.

Toch was in 2003 Prof. Kimberly D. Elsbach een andere mening toegedaan: er is juist geen tekort aan ideeën! Zij schreef dat jaar in de Harvard Business Review: “Coming up with creative ideas is easy; selling them to strangers is hard. All too often entrepreneurs, sales executives and marketing managers go to great lengths to show how their new business plans or creative concepts are practical and high margin – only to be rejected by corporate decision makers who don’t seem to understand the real value of ideas.” Hoe herkenbaar. 😉

Het zou dus ook zo maar kunnen dat er binnen uw organisatie ook al allerlei ideeënmakers rondlopen!! Maar waaraan herkent u die dan? Daarvoor verschijnt er juist deze maand een artikel.

Handig, toch, al die tips & ideeën. 🙂

CADEAUTJES.

Vandaag vieren we het oud-Hollandse Sint Nicolaas feest, ook wel genoemd Sinterklaas, & dan geven we aan liefdevolle maar ook aan gewaardeerde relaties cadeautjes!

Voor u heb ik er ook een paar: ‘zoals daar is’ mijn artikel dat het meest van het Web wordt gehaald, een podcast over Leiderschap, enkele van mijn PoPo’s (nb; jammer dat u mijn presentatie mist, voor u dan 😉 ), een paar e-books voor op uw pda, zelfs een downloadable filmpje van één van mijn hobbies.

Dat alles, zoals het hoort bij cadeautjes, GRATIS natuurlijk? De nuchtere Hollandse zakenman vraagt zich dan af ‘Wat is hiervan het verdienmodel?’ Ook dat leg ik u uit.

Pak ze maar uit, uw cadeautjes! 🙂