Tag: Innovatie

Zweverige dagdromers zijn in de strijd om de toekomst taboe.

De meeste boeken over management, innovatie en ontwikkeling van producten gaan ervan uit dat de onderneming over de meeste middelen beschikt die nodig zijn voor de commercialisering van die innovatie. Die veronderstelling zal steeds vaker onterecht blijken te zijn. Veel van de meest opwindende nieuwe mogelijkheden vragen eerder om de integratie van complexe systemen dan om de innovatie rondom een op zich zelf staand product.

Anno 2011 is geen enkele businessunit, bedrijf of land instaat in zijn eentje de toekomst te creëren; daartoe is de hulp van anderen nodig. Toegang hebben tot adequate netwerken is onontbeerlijk geworden. De mentaliteit die past bij het Industriële Tijdperk van “ Wij winnen – Zij verliezen” is taboe en moet vervangen worden door een van “Win/Win situatie door kennis met allerlei partners uit netwerken te delen.

In het huidige Kennis en Innovatietijdperk zijn kennis en innovatie de belangrijkste factoren; dus niet langer de factor kapitaal is de belangrijkste. IBM is een uitstekend voorbeeld van een traditionele onderneming die dat heeft ingezien en dienovereenkomstig haar onderneming heeft omgevormd en met haar nieuwe werkwijze, waarbij zij optimaal gebruik maakt van haar met zorg gevormde netwerken, zeer succesvol is.

Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid.

In tijden van financiële en economische crises toch nog subsidie (kunnen) ontvangen op een investering die je doet, welke organisatie wil dat niet? Nu, dat kan & wel dankzij een (nieuwe) ESF subsidie: “Bedrijven kunnen in 2011 en 2012 € 18.000 subsidie ontvangen voor sociale innovatie.”  In dit ‘subsidiekader’ is ‘sociale innovatie’ gedefinieerd als:

 • “Procesverbetering: dit is het binnen de arbeidsorganisatie(s) het verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.”
 • “Duurzame inzetbaarheid: ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.”

Conclusie: “Door te innoveren op deze thema’s vergroten werkgevers de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf.” Nix mis mee met deze conclusie, toch?

Mits je dat investeren Goed doet natuurlijk(!). Ergo: subsidie kunnen ontvangen ‘is 1’, mooi, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven. Wat is dan ‘2’ c.q. de beste manier om je investering in sociale innovatie vervolgens in je organisatie ook daadwerkelijk tot rendement te laten komen?

Oplossing? Er zijn natuurlijk ‘meerdere wegen die tot sociale innovatie leiden’, maar in dit geval is er één oplossing die hier prima op aansluit….

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Ophouden met symptomen bevechten.

In de 21ste eeuw hebben we het Industriële Tijdperk achter ons gelaten en zijn we het Kennis – en Innovatietijdperk binnen getreden. Die overgang heeft fundamentele veranderingen veroorzaakt die niet vaak voorkomen. Een vergelijkbare omwenteling vond maar liefst 160 jaar geleden plaats. Daarom is het onbegrijpelijk dat overheid, politiek en bedrijfsleven denken met enige aanpassingen de crisis te kunnen “repareren” en dat daarmee volstaan kan worden. Dit is een misrekening met, als we zo doorgaan, catastrofale gevolgen voor de toekomst van Nederland.

Fundamentele veranderingen generen bedreigingen, maar ook kansen. Om de bedreigingen te minimaliseren en van de nieuwe kansen gebruik te kunnen maken, moeten de zaken vanuit een nieuwe conceptie worden aangepakt. De essentie van die nieuwe aanpak is een aansprekend perspectief op basis van een SWOT – analyse van Nederland in de context van een globaliserende wereld en een Verenigd Europa in de 21ste eeuw.

Vacatures

Manager Wonen & Beheer

Wil jij samen met de medewerkers de uitgangspunten vaststellen die zij nodig hebben om zelfstandig te acteren en te leren? En heb je affiniteit met digitalisering en procesoptimalisatie? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

BCG over de HPO Productie Organisatie, over IiP.

BCG staat voor de Boston Consulting Group, bij de meesten van ons bekend met hun BCG Matrix. HPO staat voor de Hoge Prestatie Organisatie & welke organisatie/manager wil dat niet Hoog of op zijn minst Optimaal Presteren? IiP staat voor het Investors in People Model.

BCG komt met een interessante publicatie. De titel van de op onderzoek gebaseerde publicatie is ‘The High Performance Manufacturing Organization’. Nu gaat een deel van de publicatie inderdaad over productie maar de kern van de boodschap is voor ieder van ons interessant: Hoog (kunnen) Presteren; daarom een synopsis.

Willem was bij de bank, wachtte en wachtte, nog ff wachten om: niet te worden geholpen…..


(Willem is ff naar de bank…..)

Persoonlijk ben ik (1956) een groot voorstander van de technologische/digitale ontwikkelingen die in versneld tempo op ons afkomen & die ons functioneren een stuk eenvoudiger/efficiënter/effectiever kunnen(!) maken. Zo bestel ik de dingen die ik nodig heb wereldwijd, laat ik boeken eerder digitaal binnenkomen dan als hard-/softcover.

In ons dorp merk ik dat ook de gemiddelde middenstander meegaat in de vaart der volkeren. Zo heeft de A/V zaak een i-Phone app, het benzinestation een pinautomaat bij de pomp, de lokale supermarkt een scankassa, bij de bakker kan ik mijn bestelling digitaal plaatsen, zelfs de beide 70+sers die de stomerij bedienen hebben hun zaak zodanig ingericht dat je niet onnodig lang hoeft te wachten. Nee, wachten dat doe ik alleen nog in een pretpark. (nb; je merkt: ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer 😮 )

Google Art Project of wanneer krijgen wij een 3D kijkje in jouw organisatie?

Het Google Art Project past uitstekend binnen het (‘nieuwe’) business model van free content sharing. Op een moment dat veel bedrijfstakken nog vertwijfeld vasthouden aan hun vermeende(!) bezittingen, bieden virtuele media en technieken meer en meer gratis content. Een aantal prestigieuze musea hebben zich nu aan dit virtual reality rijtje toegevoegd, w.o. ons eigen Rijksmuseum. Handig ook omdat het er sterk op lijkt dat ‘De nieuwe Rijks’ voorlopig nog niet opengaat….

Google Art Project is een voorbeeld van gratis content, iets dat tot voor kort nog werd afgedaan als ‘minderwaardig’. Wat te denken van Wikipedia binnen de Onderwijswereld? Gratis maar ook een site met content die steeds meer in waarde toeneemt. Vragen zijn dan: wat is het verdienmodel? & Zou jouw organisatie ook gratis content aanbieden?

Sterker nog: wat zou jij er van vinden als wij een, al dan niet 3D, kijkje kregen in jouw organisatie? (nb; wat te denken van de TUBANTIA in 3D) Ben je trots op de producten & diensten die je organisatie levert of zeg je ‘liever niet’……

Nu Steve ziek is wordt de Jobs-Methode relevant: met o.m. het Mac Team

Steve Jobs, APPLE’s CEO, heeft zich opnieuw ziekgemeld. De signalen, zoals de reactie van de beurzen op dit bericht, lijken deze keer mee te vallen wat zou kunnen betekenen dat wij ons geen zorgen meer mogen maken over Steve’s opvolging, hopelijk vindt die opvolging pas ‘t.z.t.’ plaats.

Omdat Steve er dus ‘even’ niet is, is het interessant om te kijken naar de “Steve Jobs Methode” ofwel: hoe pakt deze succesvolle entrepreneur zijn zaken aan? Daarvoor buigen we ons over een recent interview met John Sculley, Steve’s voormalig ‘dynamic duo’ partner. Sculley analyseert de “Jobs Methode” alsvolgt:

 • “Steve always believed the most important decisions you make are not the things you do – but the things that you decide not to do. He’s a minimalist.
 • He was able to work in multiple levels in parallel from “change the world,” to the details of what it takes to actually build a product. 
 • Steve had this perspective that always started with the user’s experience. The user experience has to go through the whole end-to-end system.
 • In each case, he always reached out for the very best people he could find in the field.
 • Steve had a rule that there could never be more than one hundred people on the Mac team: “The organization can become bigger but not the Mac team.”.
 • The one that Steve admired was SONY. The first thing he did with Sony’s new Walkman was take it apart and he looked at every single part. How the fit and finish was done, how it was built.
 • Steve was incredibly methodical; he believed in perfection.
 • What Steve’s brilliance is, is his ability to see something and then understand it and then figure out how to put into the context of his design methodology — everything is design.

Op deze manier, Sculley gebruikt verleden tijd, lijkt het wel een necrologie toch publiceerde ‘Cult of Mac’ het interview met John Sculley al in oktober 2010: John Sculley On Steve Jobs, The Full Interview Transcript; een aanrader, zeker nu……

19/01/11

Prof. Jeffrey Pfeffer komt vandaag met de volgende Jobs-lessons:

 • The first is the most inspiring: it’s that power can result from sheer drive, persistence, resilience, and the ability to tolerate conflict.
 • The next lesson to be learned is that power can come through the projection of an image of strength that may not yet be the reality.
 • This brings us to the third lesson: that likeability is not a prerequisite to power. While being liked can increase your influence, the equation works more reliably the other way around: being powerful will get you liked.

Zoals Pfeffer stelt: Jobs managementstijl wordt niet gedoceerd in managementboeken & MasterClasses maar da’s nog maar een kwestie van tijd. Pfeffer: ‘There are few careers more worthy of study than Steve Jobs’.

Lees ook Jeffrey Pfeffers blog ‘Without Steve Jobs, Can Apple Stay Powerful?‘.


Bookmark and Share

 

Douchen voortaan wettelijk verplicht, mooi maar wie doucht mij? (+poll)

Sinds 2008 kennen we de ‘Zeven Rechten voor Cliënten in de Zorg’. Aanvullend daarop wil het Kabinet de ‘concrete’ rechten van de patiënt/cliënt opnemen in ‘Beginselenwet Zorg’. ‘Geconcretiseerd’ betekent dat dan, bijvoorbeeld: “In de Beginselenwet komt het recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne zoals een dagelijkse douchebeurt.”

Mooi inititiatief, passend bij een weldenkend land, een land waarin het welzijn van de burger centraal staat. Ik ben het er dan ook helemaal mee eens met dit initiatief vraag is dan alleen nog: wie doucht mij als het zover is?

De beginselenwet lijkt in ernstige mate voorbij te gaan aan het schreeuwend tekort aan medewerkers nu in de komende jaren. Aan de andere kant biedt dit de mogelijkheid om innovatie in de Zorg in versnelde vorm in te voeren. De volgende vraag is dan: komt er ook een ‘Beginselenwet’ voor de rechten van de consument-in-algemene-zin?

Innovatie in de Zorg, hoe lang nog? Patiënt of Idee?

http://www.vimeo.com/12184562

Nu innovatie, & dan hier m.n. in de Zorg, hoeft niet eens zo lang te duren. Het lijkt er alleen op dat ons omringende landen daarvoor eenvoudiger c.q. sneller oplossingen hebben gevonden dan wij. Zo is daar de Idepoliklinikken van het Oslo Universitetssykehus de vertaling is niet lastig, toch?

Dit Universiteitsziekenhuis hanteert een eenvoudige basisgedachte: wij behandelen ideeën in plaats van patiënten.

Houd die gedachte nog maar even vast. ‘Nee meneer, met uw prostaatkanker bent u voor ons geen patiënt. U levert ons nieuwe ideeen op!’ Alleen die uitspraak is al innovatief…..

Hoe is het na 10/06 met Kennis en Innovatie?

jawel, blijven leren & ontwikkelen ....

Iedere politieke partij besteedt in het politieke programma op de één of andere manier aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Variërend van het verbeteren van de werkomstandigheden van leerkrachten, ergo stemmentrekken door iedere partij, tot aan een meer ingrijpend onderwijsprogramma zoals D66 zich dat voorstelt. Maar aandacht voor Kennis en Innovatie, gerichte aandacht met een Strategisch Plan ‘hoe dit op te pakken’ in de komende 4 jaar, ontbreekt helaas.

Aandacht voor Kennis en Innovatie gaat dan ook veel verder. Het Onderwijs, van LO tot WO, legt daarvoor de basis, organisaties & ondernemingen dienen vervolgens dit stokje over te nemen zodat we kunnen gaan spreken van een leven lang leren,  kunnen gaan spreken van employability, van de beste Research & Development. Ons land is tenslotte nu nog vooral een Dienstenindustrie (nb; bij ongewijzigd beleid gaan we geruisloos over naar een Zorgindustrie), K&I spelen daarin een cruciale rol.

Business School INSEAD kwam vorig jaar met het, blijkbaar door onze politici nauwelijks gelezen, rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”, jammer. De COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION kwam deze week met het rapport “New Skills for New Jobs: the way forward”. Dat rapport is net te laat voor onze verkiezingen, zo (b)lijkt.