Tag: Investor-in-People

Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie? Robotica…

‘Er is één crisis waar niemand het over heeft terwijl hij bepalend is voor de toekomst van ons land.’ Zo opent VPRO’s meest recente TEGENLICHT-uitzending ‘Nederland buiten Kennis’. De crisis waaraan de uitzending aandacht besteed is de crisis van de kenniseconomie.

Oorzaak van deze crisis is het tekort aan de belangrijkste grondstof namelijk ‘Kennis’. Investeer je nu in kennis, dan investeer je in de toekomst. Zo heeft de mens 20 jaar later (nog) een plaats in een, ongetwijfeld opnieuw sterk, veranderde economische omgeving. FME/CWM voorzitter Jan Kamminga gaat in de uitzending op bezoek bij ‘paradepaardjes’ als Van der Lande Industries en ASML. Kamminga’s cri de coeur is ‘Hoe komen wij aan vakbekwaam personeel?’

Je kan ook stellen: ‘Hoe komen we tot een meer effectieve en efficiënte productie ‘al was het maar’ om aan de klantvraag te voldoen?’ Het Taiwanese FOXCONN stond ook voor deze vraag, zij besloten hun in China gevestigde productielocaties volledig te robotiseren. Daarmee is tevens de (nb; juist in dit gebied ‘goedkope’) mens overbodig gemaakt…

Wat doen we: In or Out the Cloud? (vbc)

Cloud computing geeft via het internet toegang tot een gedeelde pool van IT-bronnen (hardware, software, enz.) die op aanvraag c.q. naar behoefte kunnen worden gebruikt, geconfigureerd en opgeschaald naar boven of beneden als dat nodig is.” Da’s de definitie die onderzoekers van Harvard Business Review Analytic gebruiken in een recent onderzoek.

Toch kun je de cloud-definitie veel ruimer interpreteren, ruimer zoals Lynda ‘The SH/FT’ Gratton dat doet: door de mogelijkheden van de virtuele wolk staan ons nu contacten open met miljarden andere wereldburgers. Gratton in een recent interview met collega Gary Hamel: ‘Niemand van ons heeft een idee wat er gebeurt als je de kennis van 5 miljard mensen bij elkaar brengt.’ Ik schat in dat er dan héél veel gebeurt….

Cloud computing is (bijna) ideaal of zoals op 04/08 jl. collega-blogger Robert Buisman vaststelde: ‘Geen gedoe met CD’tjes, software-updates, hoge licentiekosten en vaste contracten met leveranciers. Bovendien low-cost. Liefst gratis (voor niks dus).’ Als je binnen dat concept dan ook nog eens kennis kan delen c.q. opdoen wat houd je dan nog tegen? Toch nog relatief veel, zo blijkt.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Rendement op Sociale Innovatie II: duurzame inzetbaarheid, wat is dat? (+ 6 tips + gratis ebook)

‘Iedereen praat over Duurzaam Ondernemen maar hoe lang gaan mensen eigenlijk mee?’ Deze vraag komt naar voren in de reclamecampagne van Zilveren Kruis. Als je ziet dat werkloze 55 plussers nauwelijks meer aan werk komen & dat bij een gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer van 42,3 jaar veel werkgevers 45 plussers al ‘oud’ vinden, dan krijg je de indruk dat mensen op de werkvloer inderdaad ‘niet lang meegaan’….

Omdat de Europese, & dus ook de Nederlandse, beroepsbevolking vergrijst is het begrijpelijk dat de EU de inzetbaarheid van de medewerkers ‘duurzaam’ c.q. van lange(re) duur wil maken. Maar dat je dit niet ‘zo maar’ van de grond krijgt is ook de EU duidelijk: niet voor niets noemen ze dit een cultuuromslag.

Toch vormt duurzame inzetbaarheid een belangrijke uitdaging voor organisaties. In een recent rapport noemt de Boston Consulting Group dit ‘Turning the Challenge of an Older Workforce into a Managed Opportunity’: van uitdaging naar kans dus!

BCG heeft daarvoor 6 stappen, er is een gratis ebook & het ESF heeft een aanvullende susidie. Dus wat houd je nog tegen?

Vacatures

Technisch Manager

Ben jij als ervaren Technisch Manager in staat om complexe technische bottlenecks om te zetten naar praktische successen? Ben je liever betrokken in de praktijk dan de “manager” op afstand? Dan ben jij de Technisch Manager waar wij naar op zoek zijn. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid.

In tijden van financiële en economische crises toch nog subsidie (kunnen) ontvangen op een investering die je doet, welke organisatie wil dat niet? Nu, dat kan & wel dankzij een (nieuwe) ESF subsidie: “Bedrijven kunnen in 2011 en 2012 € 18.000 subsidie ontvangen voor sociale innovatie.”  In dit ‘subsidiekader’ is ‘sociale innovatie’ gedefinieerd als:

  • “Procesverbetering: dit is het binnen de arbeidsorganisatie(s) het verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.”
  • “Duurzame inzetbaarheid: ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.”

Conclusie: “Door te innoveren op deze thema’s vergroten werkgevers de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf.” Nix mis mee met deze conclusie, toch?

Mits je dat investeren Goed doet natuurlijk(!). Ergo: subsidie kunnen ontvangen ‘is 1’, mooi, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven. Wat is dan ‘2’ c.q. de beste manier om je investering in sociale innovatie vervolgens in je organisatie ook daadwerkelijk tot rendement te laten komen?

Oplossing? Er zijn natuurlijk ‘meerdere wegen die tot sociale innovatie leiden’, maar in dit geval is er één oplossing die hier prima op aansluit….

Wat als de talenten van de PIGS naar BRIC emigreren?

Brazilië is één van de BRIC landen (nb; de anderen zijn Rusland, India, China), landen met een exceptioneel sterke economische groei. Zo’n groei vraagt om veel talentvolle mannen & vrouwen, meldt de Wall Street Journal vanochtend. Als je die talenten nu niet lokaal beschikbaar hebt, ook omdat de kenniseconomie van je eigen land (i.c. Onderwijs) nog achter blijft bij die stormachtige groei, waar haal je dan die talenten vandaan?

Het is niet onmogelijk dat dit de (jonge) Europese mannen & vrouwen zijn, nu nog woonachtig in één van de PIGS (nb; Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje), de landen met extreem lastige financiële problemen. Het zijn de jongeren die de laatste weken verblijven op het Syntágmatos plein in Athene & het Puerta del Sol-plein in Madrid. Jongeren die wel degelijk beschikken over talenten die wij in de EU, maar zeker ook in ons land, nog hard nodig hebben.

Is hun emigratie nog te stoppen?

BCG over de HPO Productie Organisatie, over IiP.

BCG staat voor de Boston Consulting Group, bij de meesten van ons bekend met hun BCG Matrix. HPO staat voor de Hoge Prestatie Organisatie & welke organisatie/manager wil dat niet Hoog of op zijn minst Optimaal Presteren? IiP staat voor het Investors in People Model.

BCG komt met een interessante publicatie. De titel van de op onderzoek gebaseerde publicatie is ‘The High Performance Manufacturing Organization’. Nu gaat een deel van de publicatie inderdaad over productie maar de kern van de boodschap is voor ieder van ons interessant: Hoog (kunnen) Presteren; daarom een synopsis.

Waarom Het Nieuwe Werken niet werkt. Casus.

‘Om deze directeur er van te overtuigen dat zijn vaste werkplek tot het verleden behoort, nodigen we een extern bureau uit om tijdens een workshop met het directieteam deze directeur hierover te informeren.’ met stijgende verbazing luisterde ik naar de voorzitter van de ‘Het Nieuwe Werken’ werkgroep.

Niet alleen bleek dat men hier niet in staat was om met elkaar als leden van de organisatie in een interne dialoog te gaan om dit soort uitdagingen onderling te bespreken. Ernstiger was dat het directieteam een idee voor alternatieve vormen van werken op de organisatie had los gelaten zonder dat er in hun team sprake was van een unaniem & 100% commitment.

Onder leiding van een superenthousiaste werkgroepvoorzitter, van een werkgroep ‘waarvan de meeste leden net zo enthousiast zijn’ (nb; enkele leden hadden plaatsgenomen op verzoek van hun directeur…), waaide er nu een niet meer te stoppen ‘Wind van Verandering’ door de organisatie. Een Wind die vanaf nu alleen nog maar slachtoffers zal gaan eisen of wel door een gefrusteerde werkgroepvoorzitter met dito leden omdat HNW toch maar ‘op de lange baan wordt geschoven’, ofwel door het (gedwongen?) vertrek van een directeur die niet mee wou.

Dat kan nooit de bedoeling zijn van iets zo leuk (toch?) als HNW. Kan dat niet anders?

Als je als organisatie vanaf nu 60.000 baby boomers ziet vertrekken, wat doe je dan? Casus Dreamliner 787.

Als er één voorbeeld is van een organisatie die op dit moment ernstig wordt geconfronteerd met de uitstroom van baby boomers dan is het vliegtuig- & space shuttle bouwer BOEING, ook nog eens hét voorbeeld van een kennisintensieve organisatie.

Bijna 2/3e van 153.000 BOEING medewerkers valt onder de noemer ‘baby boomer’, logisch want juist in de periode dat zij toetraden tot de arbeidsmarkt kende BOEING een extreme groei. Tot een specifiek beleid voor deze groep medewerkers kwam het echter pas enkele jaren geleden, 2006. Voor veel organisaties zou dit al ‘mooi op tijd zijn’, voor BOEING was het bijna te laat want (specifieke) kennis, kunde & ervaring loopt zo met de betreffende medewerker je bedrijfsterrein af & wat dan? Erger nog dan een kwantitatief tekort aan werknemers is een kwalitatief tekort aan medewerkers!

NB; Er is een Boomers Gossip dat de introductie van de BOEING Dreamliner 787 jaren is uitgesteld juist doordat er teveel kennis & ervaring de poort uitliep…..

Toch is TNT een Investor in People.

Een man zit thuis, op de bank, samen met zijn partner. Hij is geëmotioneerd, zijn baan als postbode bij TNT staat op de tocht. Het is een beeld uit de ZEMBLA documentaire ‘Einde van de Postbode’.

Gisteravond bij Pauw & Witteman reageerde Peter Bakker, CEO van TNT, op deze beelden. Het was hem ook niet in de koude kleren gaan zitten, maar de noodzaak om de prestaties van zijn organisatie te verbeteren lagen hieraan ten grondslag. In TNT’s Annual Report 2010 lezen we hierover “In the next few years, Mail will face significant human resources challenges. These challenges are vital to the future success of Mail and, as a result, the human resources function is represented in the Board of Management of the new independent company.”

De reorganisatie van TNT roept reacties op, meer nog dan bij andere reorganisaties, waarschijnlijk ook omdat ‘Postje’ voor ons dagelijks, in weer en wind zo zichtbaar is. Reacties als de vraag over het Investors in People Model die ik van Ischa ontving:

Business Model dat tot Omzet verDUBBELING leidt……

Management modellen c.q. Business Models, ze zijn er ‘te kust en te keur’. Je hoeft daarvoor ‘slechts’ de resp. Kennisbank onderwerpen van ons ManSite Netwerk te raadplegen.

Business modellen, volgens sommigen zijn er ruim 300. Je komt daarin dan ook aan de meer bekende namen als INK/EFQM, LEAN/SIX SIGMA, ISO maar ook Investors in People.

Juist over dat laatste model verschenen deze week 2 interessante berichten, één uit Nederland & één uit het Verenigd Koninkrijk. St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein komt na ruim 5 jaar IiP-ervaring tot de aanbeveling aan andere organisaties ‘Ga serieus aan de slag met IiP.’.  VOICE Marketing, sinds de oprichting in 2006 een Investor in People, stelt ‘We have used Investors in People to support our growth as a business, seeing turnover increase from £3.6M to £6.8M.’

Utopie deze resultaten? Nee hoor het is zoals mijn ESAA collega Helga Hohn stelt ‘Opeens neemt Strategisch HRM een essentiële plaats in in de bedrijfsvoering van je organisatie.’ Voor haar zijn deze resultaten dan ook niet opmerkelijk.