Tag: Investors in People

3 jaar bloggen over Investors in People……

‘Toen ik in februari 2005 begon aan mijn weblog over Investors in People had ik ook niet verwacht dat ik er 3 jaar lang over zou kunnen (blijven) schrijven en dat terwijl Investors in People in Nederland(!) als accreditatie nauwelijks van de grond komt…. Ach, wie weet brengt het blog en dit 3e boek in de IiP-reeks er een verandering in! De inhoud van het blog is verbreed zo krijgt sinds ruim 2 jaar ook Strategisch Human Resource Management aandacht, en dat niet alleen omdat ik docent SHRM ben. De overeenkomst tussen IiP en SHRM is groot, beiden vullen elkaar aan. Sterker nog: ontwikkelingen in de bakermat, Groot Brittannië, laten zien dat IiP juist een heel goede start kan zijn om SHRM in te voeren in een organisatie, zelfs: in te voeren in een nationale economie!

De Britten beginnen daarvoor dit jaar met hun World Class Skills programma, een programma om de Britse economie in 2020 Leidend te maken binnen de OECD of OESO landen; IiP speelt daarbij een cruciale rol. Over deze ontwikkeling, die een begin nam eind 2007, leest u in dit boek.

Ook leest u over talentmanagement, over managers en hun medewerkers, over werknemer 2.0, over MVO, over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, over IiP tips & trics, over het tekort aan organisten, over kritiek die er ook is op IiP, over de schoonheid in organisaties, over the Skills Pledge, over Branding, er is een boekenlijst en er zijn weblinks.

Natuurlijk leest u over het rendement van Investors in People. Om met dat laatste te beginnen, starten we met een interview, een interview waaruit blijkt dat IiP: – strategisch is, – rendeert in meerdere opzichten, – dat een investering in IiP zich ruimschoots terugverdient.

Ik wens u weer veel lees plezier!’

Zo is de inleiding in mijn 5e en nieuwste boek dat vandaag verschijnt: ‘3e Jaar IiP & SHRM Bloggen, 2007’; een aanrader voor als je op de hoogte wil zijn over (de kansen met en mogelijkheden van) de Investors in People accreditatie. 🙂

WEF roept op tot Samenwerken bij Innovatie.

‘Innovation is the work of Knowing rather than Doing.’ Peter Drucker in The Discipline of Innovation (1985)

Het jaarlijkse World Economic Forum is gisteren van start gegaan en op het openingscongres werd er direct een oproep gedaan: Annual Meeting opens with calls for collaborative innovation.  Wereld wijd is er een overdaad aan Goede Ideeën maar Samen Werken ho maar. 

& Toch is er een noodzaak: ‘Collaboration, the main theme of this year’s Davos meeting, is the keyword to make progress on the issues of climate change, Africa’s development and the global economy.’ zo stelt Japan’s prime minister Yasuo Fokuda op deze openingsdag. Andere inleiders vallen hem bij waaronder co-dagvoorzitter Tony Blair.

‘Waar levert dat nu op?’ denkt u misschien nou, laat nu nét Tony Blairs’ thuisland, Groot Brittannië, een mooi voorbeeld zijn van succesvolle innovatie.

Boek van de week

Dream the Impossible Dream

Dream the Impossible Dream….

Dus jij droomt over geen Tekort aan Personeel, jij droomt over Diversiteit, jij droomt over Talentmanagement,  jij droomt over Betrokken Medewerkers, jij droomt over Tevreden Klanten, jij droomt over Optimale Communicatie in je organisatie, jij droomt over een tiende % Ziekteverzuim, je droomt over Rendement op de Investering in je Mensen, je droomt zelfs over de Continuïteit, over de Zonnige Toekomst van je organisatie? Blijf lekker Dromen!

Of: voer Investors in People in in je organisatie!

Ook een Droom? 0735134231  of  willem@willemscheepers.eu

Vanaf vandaag is er binnen ManPro een aparte rubriek voor de Investor in People erkenning(IiP).

Het succes dat er te behalen is met IiP is in Nederland nauwelijks bekend, daar gaan we vanaf Nu dus verandering in brengen! 😉

(nb; deze Droom is vrij naar Honda.)

HIER IS IE DAN: ‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’

Geheel binnen mijn (zelf opgelegde ….) planning is het boek met mijn verzamelde ManPro blogentries over 2007 in deze 1e week van januari gereed om te worden gekocht.

‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’ is het 2e boek in een serie boeken met ManPro blogentries. ‘WORDT een MANAGEMENTPRO!’ bevat op bijna 300(!) A4-pagina’s de verzamelde entries over het jaar 2007. (nb: de entries over 2005/2006 zijn verzameld in de voorganger ‘BEN een MANAGEMENTPRO’.)

Er zijn weer tips, tests, bullet points, cases; niet alleen met mijn eigen ideeën/ervaringen maar ook die van anderen en dan zeker niet de minsten: auteurs en wetenschappers die hun sporen hebben verdiend bij o.m. Harvard, Insead, MIT, Henley, Nasa.

U leest, natuurlijk, over ABN AMRO en over hun contacten met Barclay’s en met de groep rondom Fortis. U leest over Balkenende 4, over STORK, over het nieuwe familiebedrijf dat zich in Nederland vestigde: TATA. O.m. Spyker, Essent en Nuon komen voorbij,  net zoals de VVD, Rijkman, Votron en Bennink. We keren zelfs nog even terug naar Ivoorkust. Ook heb ik het over mijn eigen ziekenhuis!

Verder: de vaak bijzondere gang van zaken binnen familiebedrijven bespreek ik weer, de opvolging binnen het familiebedrijf, zelfs het overlijden van pa….. We lezen over enkele bijzondere families: de Bancrofts’s, de Mulliez’s, de Rothschilds. Het ‘Familie Geheim’ komt aan bod. Human Resources komen uiteraard ter sprake, ‘de handjes die het werk doen’ en niet alleen binnen familiebedrijven. Wat te denken van Werknemer 2.0 en zijn/haar CEO 3.0?

Maar ook Leiderschap en waarom Leiderschap zo essentieel is voor het succes van een organisatie! Bij Strategie en Bestuur sta ik stil, en jawel: daarbij komt ook Investors in People aan bod en wat te denken van de groeiende invloed uit China. ‘Verandermanagement’ kende het 1e halfjaar nog zo’n gering aantal entries  maar dit werd in de 2e helft van het jaar ruimschoots goed gemaakt (door niet altijd succesvolle veranderingen).

Nieuw(s) in 2007 was ook de serie ‘Quote van de dag’, ik citeer daarin quotes die al-dan-niet Leiderschap laten zien.

Ik sluit hier af met de aanbeveling die collega Willem Mastenbroek eerder deze week plaatste:

“Wat een repertoire aan tips en ideeën! Wat een arsenaal aan interessante vondsten en ervaringen! Dat wordt stevig bladeren in ‘Wordt een ManagementPro!’

Ik wens u veel Lees Plezier met ‘Wordt een ManagementPro!’ en dat de entries bij mogen dragen aan uw Succes in 2008!

AANBIEDING: ‘BEN een MANAGEMENTPRO’!

Eerder dit jaar publiceerde ik mijn ManagementPro entries uit de jaren 2005/2006 in een boek: ‘Ben een ManagementPro’. Omdat ik in januari a.s. de opvolger publiceer: ‘Wordt een ManagementPro’, een boek met de blog entries van 2007, gaat de 2006 uitgave nu al in de AANBIEDING!

Je kunt de AANBIEDING kopen via de print-on-demand-site van LuLu.com; ‘Ben een ManagementPro’ is verkrijgbaar zowel in luxe full colour als in ‘eenvoudig’ zwart/wit (nb: d.i. aangegeven met ‘Z/W’); beide boeken zijn in de AANBIEDING!

Bij LuLu vind je nog 2 andere boeken van mijn hand die nu ook in de AANBIEDING zijn: ‘Investors in People Bloggen 2005’ en ‘Investors in People & Strategisch Human Resource Management’ (2006). Beide boeken zijn gevuld met entries uit mijn SHRM & IiP blog. Overigens, ook in deze serie verschijnt er in januari een nieuw boek…..

En de IiP-Ondernemer van het jaar 2007 is: TNT’s Peter Bakker!

Nu ‘gebiedt de eerlijkheid te zeggen’ dat er (nog) geen Nederlandse verkiezing ‘IiP-ondernemer van het Jaar’ is. Maar als er zo’n verkiezing komt dan is voor mij TNT’s CEO Peter Bakker de winnaar voor dit jaar!

Niet alleen is zijn TNT al enige tijd een Investor in People en voert TNT het IiP-logo met trots, Bakker committeert zich ook aan de uitgangspunten. Dit alles leidt er o.m. toe dat Bakker recent is benoemd tot lid van de Regerings Commissie Participatie. Mooi, dan kan hij van daar uit Investors in People in Nederland nog meer/beter als succesvolle brand op de kaart zetten! Daarom: Peter Bakker als ‘IiP-Ondernemer van het Jaar 2007’!

‘Maar,’ zegt u ‘bij TNT staan er ook ontslagen op de rol.’ Ja, zelfs dat kan bij een succesvol IiP-er…. §

Quote van de Dag: allemaal toevalligheden.

Vandaag stelt Joep Schrijvers in Het FD Artikel ‘Tijd voor POP-Verbranding’: ‘Cruciale momenten in je loopbaan zijn toevalligheden.’

Voor mij is dit een zogenaamde ‘Waarheid als een Koe’ ergo: iets wat zeer evident is, al die toevalligheden in je leven. Zeker sinds ik de Britse docu serie ‘Earth, the Power of the Planet’ volg. Het blijkt allemaal één grote serie van toevalligheden te zijn dat wij überhaupt deel uit kunnen(!) maken van het gargantueske heelal. Sterker nog: meer en meer wordt duidelijk dat onze planeet Aarde ook de enige planeet kán zijn waar leven, in onze vorm, mogelijk is! Met zijn allen helemaal alleen in het Heelal dus & da’s toevallig.

Of er is toch ‘iets’ anders aan de hand: een Grote Baas die alles voor je regelt, zelfs zoiets als je POP……

Quote van de Dag: LLL of WCS?

“De extra maatregelen uit het plan van aanpak hebben tot doel het opleidingsniveau van de Nederlandse (beroeps)bevolking te verhogen. Hiervoor is het nodig dat mensen een leven lang leren, één van de speerpunten van dit kabinet om de arbeidsparticipatie van mensen fors te vergroten.” d.i. een quote uit het gisteren gepubliceerde Plan: ‘Doorpakken met Leren en Werken; Plan van Aanpak 2008-2011’.  Dit Plan is een onderdeel van het ‘Leven Lang Leren programma’, een programma dat oorspronkelijk ‘in het leven is geroepen’ om de zogenaamde ‘Lissabonnorm’ te kunnen halen. Belangrijkste doel van dit nieuwe Plan van Aanpak: ‘90.000 extra volwassenen aan leren en werken’. Mooi en uitdagend, toch?

“Our recommendations start with an ambitious vision. The UK must become a world leader in skills. Skills is the most important lever within our control to create wealth and to reduce social deprivation.” quote uit het Britse Leitch Review of Skills report dat recent verscheen. De Britse Overheid heeft de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen in haar World Class Skills programma. Dit programma heeft tot doel Groot Brittannië in 2020 tot de leidende kenniseconomie te maken van de OESO landen. Ook mooi, maar:

Welke van de 2 is nu eigenlijk het meest ambitieus?

CSM & Talentmanagement.

‘Wij willen Top Talent aantrekken en ontwikkelen. We willen dat realiseren door binnen ons segment de Grootste en Beste in de Wereld te zijn. Bij die leidende organisatie wil Talent werken!’ dat zei Gerard Hoetmer, CSM’s CEO, dinsdagavond in Eindhoven.

Voor CSM vormt een tekort aan ‘Personeel met de juiste kennis, kunde en instelling om de grote veranderingen binnen CSM te kunnen realiseren.’ een Strategisch Risico. Dinsdagavond was Hoetmer de enige inleider die, tijdens deze NYSE/EURONEXT bijeenkomst voor beleggers, specifiek stil stond bij dit SHRM issue.

Medewerkers ABNAMRO bij RBS Goed terecht gekomen.

‘NatWest win Investors in People award at ‘Business Oscars’ . NatWest have won the Investors in People Outstanding Workplace of the Year award at this year’s National Business Awards.’

NatWest is the Biggest’ in the Royal Bank of Scotland Group, & dit is dezelfde partij die een essentieel deel van ABNAMRO overnam: ‘RBS wordt eigenaar van de BU Noord-Amerika, de BU Global Clients en de grootzakelijke klanten in Nederland en Latijns-Amerika etc.etc.

De oud-medewerkers van ABNAMRO die nu in dienst zijn van RBS mogen tevreden zijn, dit succes van NatWest heeft haar invloed op het HR beleid van the RBS Group.

Een citaat uit het juryrapport: ‘What we found particularly impressive were the increasing links between the finalists’ people strategies and bottom-line performance.’