Tag: Kenniseconomie

Leren van de Aziatische Manager, hij komt er aan.

ik ben er nog 1-tje van de oude stempel

nee, ik ben er nog 1-tje van de oude stempel

Crisis of niet & of je het nu wil of niet: Azië komt er aan. Nu nog sec. menselijke (d.i. in bevolkingsaantal) grootmachten als China en India staan te trappelen van ongeduld om ook de economische rol van de VS maar m.n. van Europa over te nemen. De eind 2009 gepubliceerde lijst The Best Performing CEO’s in the World was daarvan al een veeg teken. Relatief veel Aziaten zijn runnersup in deze lijst.

Om nu na te gaan wat de Aziatische CEO anders / beter maakt dan zijn Westerse collega, deed Wharton prof. Peter Capelli een onderzoek onder succevolle Indiase CEO’s. De verschillen die naar voren komen met hun Amerikaanse collegae zijn opmerkelijk. Noem het: management nieuwe stijl; een synopsis.

5 Jaar Bloggen…..

Feestje: 5 jaar IiP-en.....

Feestje: 5 jaar IiP-en.....

Nou ja, voor 5 jaar bloggen in het ManPro blog dienen we nog even te wachten tot de laatste maanden van dit jaar maar vandaag vieren wij hier wel een feestje voor het 5-jarig bestaan van het Investeren in Mensen blog!

‘Wat vliegt de tijd’ & eerlijk gezegd had ik 5 jaar geleden niet verwacht dat ik 5 jaar lang, bijna werk-dagelijks, zou kunnen bloggen over relatief gezien ‘slechts’ 1 onderwerp namelijk het ‘Investeren in Mensen’.

Zeker niet op het moment dat Willem Mastenbroek sr. mij, september ’05, benaderde voor dit blog. Hoe heb ik mezelf zo kunnen vergissen….

O ja, vanuit het Lerende Organisatie-principe (& omdat je de indruk zou kunnen krijgen dat ik zakelijk niets anders doe dan bloggen….) nog een tip: ‘Waar ik de inspiratie vandaan haal?’ Ben van nature nieuwsgierig & schaf een hond aan. Na die dagelijkse wandelingen heb je zo weer een entry geplaatst. 😉

Goed voor de Kenniseconomie dat ‘Balkenende’ is gevallen.

& nu weer snel opstaan!

& nu weer snel opstaan!

In Het FD schrijft Bert van Kalles vanochtend het artikel ‘Haagse raderwerk valt stil bij crisis’. Nu ‘Balkenende IV’ is gevallen stelt Van Kalles dat er afbreuk wordt gedaan aan de volgende dossiers: AOW, naar 67; Files, km heffing; Crisis, herstelwet; Tekort, bezuinigingen en Zorg, marktwerking. Inderdaad, de kans is groot dat we bij een nieuw kabinet met deze dossiers weer van vooraf aan beginnen. (Overigens, opmerkelijk dat hier ‘Uruzgan’ ontbreekt, ook dat dossier kan m.i. nu niet ‘zo maar’ worden gesloten…..)

Toch is er zeker iets positiefs te melden bij de val van dit kabinet: in een volgend kabinet kan(!) nu eindelijk eens het dossier Kenniseconomie Hoog op de agenda komen staan! Het zal nodig zijn…..

Ondanks diverse oproepen van NL CEO’s aan de verschillende kabinetten ‘Balkenende’ om nu eindelijk eens ‘als idioten te gaan investeren in de Kennis Economie’, kwamen Balkenende c.s. niet veel verder dan met het plan voor een Mid-Term Leerrecht van 2 jaar….

‘Balkenende’ vergat blijkbaar kennis te nemen van INSEAD’s rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”; een gemiste kans. O.m. de Britten deden dat wel. Zij plaatsen Kennis Hoog op de agenda, lees “Towards Ambition 2020: skills, jobs, growth”.

Beide rapporten kunnen interessante leesstof zijn voor de leden van het volgende kabinet.

Het is alleen jammer dat ‘slechts’ D66 de Kennis Economie explicitiet in het programma heeft opgenomen. & Ondanks de te verwachten groei van D66, is het nog maar de vraag of zij het kabinet halen…..

Vacatures

Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Bereiken van de doelstellingen. Zichtbaar en aanspreekbaar met charisma en bezieling. Bekijk alle vacatures

Advertorial

De politiek in Nederland smoort urgentie van excellent onderwijs en innovatie

Dé leidende gedachte in het onderwijsbeleid voor de komende decennia moet zijn dat het hoge loonniveau in Nederland alleen te rechtvaardigen is indien daartegenover een hogere toegevoegde waarde staat. Die hogere toegevoegde waarde kan alleen door goed opgeleiden worden geleverd. Omdat alle vragen over de toekomst van Nederland uitkomen bij de kwaliteit van onze beroepsbevolking is hoogwaardig onderwijs op basis -, hoger en academisch niveau – zowel regulier als niet- regulier- van het grootste belang.

Daarnaast moeten we ons goed realiseren dat de Nederlandse economische structuur met haar hoge loonkosten een beleid van de overheid vereist waarin naast onderwijs ook innovatie sterk moet worden gestimuleerd. We zijn in Nederland echter in een vicieuze cirkel beland. Dit omdat het hoge niveau van welvaart de wil en noodzaak om te innoveren heeft verminderd.

Geen Bezuiniging op Onderwijs!

Geen Bezuiniging!!

Geen Bezuiniging!!

Da’s direct de 1e verstandige zin die we horen in de aanloop van de verkiezingen voor de Gemeenteraden: ‘Niet bezuinigen op Onderwijs!’.

Deze stellingname komt van Mariëtte Hamer, fractievoorzitter van de PVDA, maar had net  zo goed van iedere andere politicus mogen komen: Kennis is Cruciaal voor de ontwikkeling van onze economie & kennisontwikkeling is dat dus zeker! Langzaam, héél langzaam, te langzaam wellicht, dringt dat besef bij ons door.

Wij dienen blijkbaar wakker te worden geschud door anderen voor dat we de ernst van de situatie in zien. Die concurrentie zet ons pas aan tot actie. Zo deed ook Koning Abdullah II zondag bij CNN de uitspraak die zijn land Jordanië vooruit dient te helpen in de vaart der volkeren: ‘Education, Education, Education!’. Waar hebben wij dat mantra eerder gehoord?

Het wordt dan ook tijd dat ook onze politiek Kennis c.q. Onderwijs Hoog op de agenda plaatst. INSEAD waarschuwde ons vorig jaar al: “Invest in education: Europe spends too little on higher education – about half as much, as a percentageof GDP, as the U.S. and Japan.”

Inderdaad het wordt hoog tijd, niet alleen om niet te bezuinigen op Onderwijs maar om er extra in te investeren!

59% van de ondernemers niet voorbereid op oudere werknemer

  

Ik word er zelf ook niet jonger op ......

Ik word er zelf ook niet echt jonger op....

Vorige week donderdag vond het “Arbeidsvoorwaardencongres 2010” plaats. Het congres werd georganiseerd door de AWVN. Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van het AWVN gaf er een toelichting op de recente ledenenquête. De uitkomsten uit die enquête zijn interessant maar ze leiden ook tot de conclusie “Een grote meerderheid van de werkgevers zegt er niet klaar voor te zijn om langer doorwerken binnen het bedrijf mogelijk te maken. Het bestaande hr-instrumentarium is niet meer voldoende.” 

Van der Steen gaf daarom direct een waarschuwing: “Krapte is onvermijdelijk, dus moéten we inzetten op duurzame inzetbaarheid, om produktiviteit en participatie op te voeren.” Daar is ie weer: Krapte op de Arbeidsmarkt & dat niet alleen in ons land maar in de gehele EU, zodra de ‘crisis’ weer écht voorbij is. Veranderingen in de demografische samenstelling van onze werknemers is daarbij dan een ‘vaststaand feit’. 

“If our organisations are going to successfully benefit from the changing demographics, we need to change the way we work.” (Bron: IiP UK) Ligt in het IiP Model de mogelijke oplossing als we lezen wat Jan Auke Walburg, directeur van het Trimbos Instituut (nb; het instituut is een Investor in People) over dit onderwerp te melden heeft n.a.v. zijn boek ‘Mentaal vermogen. Investeren in geluk.‘. 

Over Digitale Rechters en Androïde Verzorgenden.

'Waarmee kan ik u van dienst zijn?'

'Waarmee kan ik U van dienst zijn?'

Vanochtend 2 berichten in een regionaal dagblad: ‘Scepsis over nieuwe digitale rechter’ en ‘Androïden gaan in ziekenhuizen drankjes inschenken’. Het lijkt er sterk op dat de virtuele toekomstvisie van AVATAR sneller op ons afkomt dan dat we dit nu voor mogelijk houden…..

Binnen relatief korte tijd, een decennium, zijn we al gewend geraakt aan het delen van kennis, nieuws, berichten en informatie op & over de digitale snelweg, kiezen we onze nieuwe producten op basis van een schat aan consumenten info online, winkelen we steeds meer online, staat de  actuele uitvoering van steeds meer beroepen op de tocht: zo lijkt het vak van vertaler virtueel te worden overgenomen door een gratis(!) digitale variant en staat het vak van uitgever op losse schroeven door de komst van print-on-demand.

Die nu als eerste volgen in de evolutie van actueel naar virtueel dat zijn de rechters. Met de komst van E-Court wordt voor het eerst in ons land aan de stoelpoten van de uitvoering van de rechtelijke macht gezaagd. & Zoals altijd bij nieuwe trends is er weerstand! Maar die tegenstand was er ook tegen de mededeling dat de Aarde rond was, de komst van de 1e auto, de melding dat de pc meer zou zijn dan een typemachine etc. Toch zal snel blijken dat deze digitale versie van rechtspraak toekomst heeft: de consument wil snelheid.

Iets meer relevant is dat waarmee de TU Eindhoven nu komt: een Androïde of robot die binnen ziekenhuizen de rol overneemt van verzorgende door drank en voedsel rond te brengen naar de patiënten en door de vloer te dweilen. TU/e projectleider Rene van de Molengraft verwacht dat deze Androïden over een decennium inzetbaar zijn. Dat lijkt mooi maar dat is het niet. De kans is groot dat deze Androïde nog sneller inzetbaar is. Motivatie is 2-ledig: – de personele zorg in de Zorg is groot, – kijkt u naar het Japanse filmpje hieronder (nb; de jongeman is nog geen echte patiënt maar die grijze zal, met de extreme vergrijzing in Japan, snel volgen).

NB; Wanneer komt het moment dat uw service is gedigitaliseerd?

Expanderende organisatie leidt 40.000 leerlingen op!

De Draak komt er aan......

De Draak komt er aan......

‘Een van de sterke punten van GEELY is het tempo waarin het de kwaliteit van zijn medewerkers opvoert. Educatie is dan ook iets waarvoor topmannen Zhao en Shufu zich enorm sterk maken. Het bedrijf heeft vier eigen hogescholen met bij elkaar opgeteld 40.000(!) leerlingen. Van alle geslaagden vindt 95 procent een baan. Vooral Zhao is sterk bij het scholingsprogramma betrokken en het laat zich raden waarom.  GEELY kan machines en grondstoffen kopen, maar het kan zijn groei nooit volhouden als het niet beschikt over goede mensen, vooral ingenieurs.’ Bron: Autovisie van 07/01/10.

GEELY is een nog relatief jonge (1986) Chinese autoproducent en 1 van de groeibriljanten die bijdragen aan de sterke groei van de Chinese economie. Frank Zhao is Chief Technical Officer. Hij deed zijn ervaring op bij het Amerikaanse CHRYSLER. In 2006 trad Zhao in dienst van GEELY, bij zijn aantreden had de organisatie 400 ingenieurs nu 1.400 & Zhao wil nog meer ingenieurs, wil nog meer kennis, veel meer kennis.

Nu lijkt het er voor ons misschien nog op dat China, zoals voorheen Japan e.a. Aziatische landen, het Westen kopieert, op korte termijn wil men echter een technologische én kennis voorsprong opbouwen op het Westen. (nb; & dat op een moment dat de Westerse automobielindustrie verloren lijkt, zie SAAB)

Chinese topmanagers als Frank Zhao lijken op de goede weg. Ze beseffen i.i.g. dat kennis cruciaal is voor innovatie en expansie.

Het lijkt er verdacht veel op dat Chinese managers wel het in april vorig jaar verschenen INSEAD rapport Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe lazen; nu wij nog……

Een Nieuw Jaar, een Nieuw Decennium, een Nieuw Boek!

Leer o.m. over + 76% Rendement!

Leer o.m. over + 76% Rendement!

Beste vrinden, beste relaties, beste lezers: allereerst & uiteraard zeker op dit tijdstip: onze Beste Wensen!! Dat het u & de uwen, zowel privé als zakelijk, in 2010 én in het komende, nieuwe decennium op zijn minst uitermate Goed mag gaan!

Vandaag verschijnt mijn nieuwste boek ‘Investors in People, Vergelijk & Leer’; ook ter Inspiratie voor dit nieuwe decennium. Volg deze link dan kun je de TASTER van de eBook versie downloaden. Wie weet brengt het boek je naast inspiratie ook nieuwe c.q. andere inzichten.

De volledige eBook versie is beschikbaar voor € 5,00 & uiteraard is ‘Investors in People, Vergelijk & Leer’ ook als softcover te bestellen, beiden via mijn boekwinkel; de prijs voor de fysieke versie is € 17,50.

Het boek wordt ondersteund door een filmpje.

Nog een prettige dag vandaag & in het komende jaar gaan we samen op zoek naar nog meer managementtrends! Wie weet creëren wij ze zelf?! 😉

Is Dienstverlening ook een Zwaar Beroep?

Gisteren bleek dat de definitie van een ‘Zwaar Beroep’, zoals de bij de AOW discussie betrokken partijen die voor ogen hebben, steeds inzichtelijker wordt. Waarbij ik overigens niet kan zeggen dat ie ook duidelijker wordt. Er spelen nu naast lichamelijke factoren zoals de belasting van het lichaam ook salariseisen een rol nl. max. € 35.000/jr.

De vraag is nu of een dienstverlener zoals een notaris, een accountant, een advocaat, een consultant, zelfs een bankier ook een Zwaar Beroep kan hebben? Zij voldoen gemiddelde genomen namelijk niet aan de huidige definiëring ‘Zwaar Beroep’.

Als we één van de weinige openbare cijfers van een dienstverlener: de RABO nu even voor het gemak als uitgangspunt nemen voor de gehele Dienstverlening dan is de gemiddelde dienstverlener: een man, 43 jaar oud, MBO+ opgeleid & verdient hij € 43.000/jaar. Verondersteld wordt dat hij een zittend beroep heeft waarbij het lichaam nauwelijks wordt belast.

Al voldoet hij niet, toch veronderstel ik dat er voldoende redenen zijn om ook hem, dienstverlener, onder het Zware Beroep te schuiven; al was het maar in het belang van ons, consumenten & hun cliënten!

Waar de gehele discussie nu aan voorbij lijkt te gaan dat is de broodnodige kennisontwikkeling: kan mijn huidige nu nog maar 43 jaar oude dienstverlener mij over 20 jaar, in zijn nog steeds werkzame leven(!), voorzien van een optimaal advies? Ik betwijfel het. Op dit moment blijkt Kennisontwikkeling binnen ons land, zelfs binnen Europa, niet al te best te staan aangeschreven, dit belooft ‘wat’ voor de toekomst. Voor dat je het weet, als cliënt, krijg je over enige tijd een advies waarbij het debakel van DSB nog maar een vingeroefening blijkt te zijn geweest.

Maar misschien hebben wij, cliënten, 1 “geluk”: de digitalisering van informatie neemt inmiddels & in snelheid zodanige vormen aan dat de functie van menselijk dienstverlener binnen enkele jaren volledig kan worden vervangen door die van de virtuele dienstverlener. Dienstverlenende organisaties hoeven er daarvan maar 1, digitaal, te ontwikkelen i.p.v. een heel scala aan ouder wordende personen/dienstverleners die nu al moeite lijken te hebben om zichzelf  te ontwikkelen c.q. bij te schaven. 

Het zou ‘zo maar’ kunnen: Dienstverlening als Zwaar Evoluerend Beroep.