Tag: Kenniseconomie

Vandaag 12.00u EDT: Obama transformeert jeugd in Kennis Werkers.

OK, in ons land zijn er regionaal alweer scholen begonnen met het lesgeven, vanmorgen starten de scholen in het Zuiden, maar worden onze leerlingen op hun 1e schooldag ook welkom geheten door Premier Balkenende e/o Minister Plasterk of zelfs door EU’s Barroso? Ik dacht het niet.

Aan de overzijde van de oceaan gebeurt dat deze Amerikaanse ochtend wel: President Obama zal zich om 12.00u Eastern Daylight Time (18.00u hier) ‘live’ richten tot de Amerikaanse jongeren, leerlingen en studenten van lagere school tot universiteit. Hij zal persoonlijk alle meisjes en jongens, alle jonge vrouwen en jonge mannen en zelfs enkele ouderen, WELKOM heten.

Zijn motivatie: het is cruciaal voor de Verenigde Staten dat het een Kennis Economie wordt & daarmee kun je niet vroeg genoeg beginnen. Een ‘hart onder de riem’ voor alle studenten van een charismatisch president kan daarbij héél zinvol zijn. Titel van Obama’s boodschap: Help get America’s students engaged!

Ik krijg steeds meer de indruk dat Obama c.s. de Waarschuwing van INSEAD wél ter harte hebben genomen, dat integenstelling tot onze Europese politici & voor hen was de booschap feitelijk bedoeld …..

Zelfs de bij de schooljeugd populaire NASCAR drivers zijn ingezet in dit programma.

Dat hadden wij ook kunnen doen, wij hadden daarvoor dan bijv. onze succesvolle dames voetbal 11 kunnen gebruiken. maar ja: ‘Dat hadden we kunnen doen maar dat hebben we niet gedaan……’

Zo ziet u maar weer: er is nog steeds ‘wat werk’ aan de winkel, als het in ons land om ‘Kennis’ (ontwikkeling) gaat.

Hier de link naar de site om Obama’s boodschap vanavond 18.00u live te kunnen volgen. Veel kijk plezier. 😉

Talent II: Terugvechten, de Innovatie van Talent (TIPS)

Deel II van de Chartered Institute of Personnel and Development’s hot topic on Talent: FIGHTING BACK THROUGH TALENT INNOVATION, Talent management under threat in uncertain times. Dit deel II valideert de berichten die we gisteren lazen in deel I: ‘De Strijd tegen Talent’. Het rapport valideert dat talentmanagement eerder van méér belang wordt dan van minder belang in tijden van recessie.

De organisaties die deze keer in het onderzoek naar voren komen hebben ‘oog voor talent’. Maar, zij ondervinden ook de gevolgen van de CRISIS. Zij mogen dan wel meer focus hebben op het belang van talentmanagement- en ontwikkeling, veel van hen passen dit toe binnen een aanpassing van de bedrijfsprocessen als gevolg van de economische ontwikkelingen.

Wat deze organisaties innovatief maakt dat is o.m. het hanteren van een HR Strategie die bestaat uit de volgende onderdelen: – ze maken van de gelegenheid gebruik om kansen op de arbeidsmarkt te benutten en daar een merknaam neer te zetten, – als het van toegevoegde waarde is werven zij juist nu talent van branchevreemde organisaties, – ze koesteren de talenten die ze hebben.

CRISIS en toch tekort aan Kennis, zelfs tekort aan Personeel.

Vrijdag vertelde een verkoopdirecteur me: ‘Enkele weken terug plaatsten wij advertenties voor vacatures van logistiek medewerkers en tot onze grote verbazing reageerden er slechts 6 mensen! Opvallend was ook nog dat de jongste van hen 37 is! In de Logistiek is het CRISIS dus we verwachtten dat er veel reacties zouden komen, niet dus.’

Dat de jongste sollicitant 37 jaar jong is, is niet zo verrassend. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer bedraagt tenslotte 40 jaar dus in dat licht bezien is deze 37 jarige nog een jonkie (nb; maar wel 1-tje overtuigd van eigen Kennis). We kunnen er maar beter aan wennen. 😉

Dat er zo weinig werklozen solliciteren betekent werk aan de winkel voor het UWV. Of komt het omdat de vakantie voor de deur staat en de Nederlander juist deze vakantie ziet als een ‘laatste kans’ zoals Het FD meldde? Is goed mogelijk.

Het is echter niet alleen kwantiteit die ons parten speelt, ook de kwaliteit van de beschikbare Europese (want: open markt) medewerkers is (bijna) om te huilen. Dat dit zo is blijkt uit onderzoek van Britse vestiging van KPMG: SKILLS SHORTAGES STILL A PROBLEM. ‘T is mooi (sic.)

Vacatures

Hoofd Management Support

Ben jij organisatiesensitief, flexibel en heb jij ervaring als leidinggevende? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Een ‘MidTerm’ Leerrecht van 2 Jaar; realistisch?

Mr.Dr. Jan Peter Balkenende liet gisteren in het NRC Handelsblad de opinie Sterker uit de crisis met RijnDeltamodel. Premier Balkenende breekt in zijn opinie een lans voor het (relatief nieuwe & bijna door hemzelf gecreëerde) RijnDelta Model. Een Model dat mij toch doet denken aan het, o.m. in het ondergewaardeerde boek ‘Schaduwen in de Woestijn’, gepresenteerde Rijnlands Model; ‘maar dat terzijde’.

1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren traject dat zijn Overheid (nb; tot nu halfslachtig, dat wel) presenteert. Een traject om onze Kennis Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de INSEAD publicatie Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe’.

Balkenende stelt nu het volgende voor: “Kenniszekerheid en een activerende arbeidsmarkt. (….) Daar hoort bij dat we blijven investeren in een ‘leven lang leren’, bijvoorbeeld door een ‘midterm’ leerrecht van twee jaar te creëren. Waarom niet, als je tussen je 20e en 66e werkt ergens halverwege, rond je 45e, een langere studie of bijscholing inplannen?’

Op zich een prima idee, 1-tje dat i.i.g. een noodzakelijke Kennis-discussie kan losmaken maar of het ook uitvoerbaar is? Of werkgevers & zelfs werknemers hierop zitten te wachten? Zitten te wachten op 2 jaar ‘studieverlof’ in een (kennis)Economie die binnen afzienbare tijd toch al een (ernstig) tekort aan arbeidskrachten heeft? Ik betwijfel ‘t.

Het is raadzaam als onze premier, sterker nog onze Overheid, kennis neemt van het rapport Leitch Review of Skills, (ook) kennis neemt van het Britse Overheid document World Class Skills, kortom kennisneemt van het Investors in People Model. Een Model waarin Kennis Ontwikkeling niet een 1-malige actie is maar een (vol)continue Proces. Ik informeer hem hierover.

Who Cares? Who Dares? Kennis Tekort! Wie Trekt het zich aan? Wie Durft?

De Europese Unie lijdt aan een Ernstig Tekort aan Kennis, een tekort dat ook nog eens wordt verslechterd door de huidigde CRISIS. De laatste 10 jaar is er door verschillende prominenten benadrukt dat de EU nauwelijks in staat is om kennis te produceren, aan te trekken en te behouden om aan de vraag, sterker nog: om aan de Eisen van de Europese Economie te kunnen voldoen. Zo was er in 2007 een ‘brandbrief’ van enkele Nederlandse CEO’s. & De Lissabon akkoorden lagen al eerder in de prullenbak.

Omdat het voor dit onderwerp al ‘5 voor 12’ is geweest onderneemt INSEAD nog een laatste poging. Zij publiceren nu het rapport: ‘Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe,” calls for Europe’s government and business leaders to turn their attention to the importance of strengthening skills, and recommends a set of practical actions to help Europe face its most urgent challenges in this area.’  Het is een moedige poging, maar of het ook helpt?

Loyaliteit Wint! Uiteindelijk.

Nu zelfs het CWI en het CBS tot de conclusie komen dat de werkloosheid de komende weken/maanden sterk zal toenemen, moet ik er ook aan gaan geloven: dat het toch écht CRISIS is…… Nou ja ‘bijna aan geloven dan’, ik blijf positief. 😉

Reden: het is nog maar de vraag of al die ontslagen uiteindelijk wel zo goed zijn voor de bedrijven. 2 redenen:

  • => (al) In 2001 ontdekte Bain & Co dat organisaties pas na 12 tot 18 maanden de positieve (financiële) gevolgen ondervinden van een ontslagronde.
  • => de loyaliteit van de werknemers die ‘achterblijven’ neemt met sprongen af zodra zij hun ontslagen collegae zien vertrekken; dat bleek in april van dit jaar uit een onderzoek van Winsconsin Univ’s Charlie Trevor en Anthony Nyberg.

& Dan voeg ik er nog een 3e aan toe:

  • => wat denkt u dat er aan Kapitaal door uw deur wegloopt? ‘Kapitaal’ in de vorm van Kennis & Kunde. Bouw dat in Goede Tijden maar weer eens op, dat lukt je zeker niet zo snel.

Uiteindelijk zal de organisatie die nu Loyaal blijkt aan zijn (haar kan ook) medewerkers het best voorbereid zijn op de toekomst!

Het Doel van Onderwijs is Leren en niet Onderwijzen.

Het traditionele onderwijs richt zich op het onderwijzen in plaats van op het leren. Het onderwijs veronderstelt, onterecht, dat er voor iedere ons onderwijs, een ons leren volgt bij degenen die worden onderwezen. (nb; ‘ons’ zoals ‘kilo’) Echter het meeste van dat wat wij leren voor, tijdens en na het bezoek aan scholen en universiteiten leren we zonder dat het ons is onderwezen!

Een kind leert fundamentele zaken zoals hoe te lopen, praten, eten, aankleden etc. zonder dat het in deze zaken wordt onderwezen. Volwassenen leren het meest over dat wat zij nodig hebben in hun werk, of in hun vrije tijd, terwijl zij aan dat werk zijn, of genieten van die vrije tijd. Het meest van dat wat wordt onderwezen in een klas wordt vergeten, en wat we onthouden uit die periode dat is meestal irrelevant (nb; voor het werk!).

Zie hier in het kort de synopsis van de uitdaging, Leren i.p.v. Onderwijzen, die in het interessante boek Turning Learning Right Side Up: Putting Education Back on Track aan de orde komt.

Impliciete Kennis ook overdragen!

“Bij een overdracht mag de impliciete kennis niet onderschat worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kennis van het klantenbestand en het aankoopbeleid. Daarbij wordt te vaak gedacht dat de ‘jarenlange onderdompeling in het bedrijf’ de opvolger klaarstoomt. ‘Niets is minder waar, expliciete en formele overdracht van kennis is nodig”, aldus Lambrecht.” deze week op de Belgische HLN Nieuws & Economie site.

‘Lambrecht’ is: professor Johan Lambrecht van het Studiecentrum voor Ondernemerschap (SVO) van Ehsal en de K.U.Brussel. Prof. Lambrecht deed op verzoek van L’Institut de l’Entreprise Familiale een onderzoek onder familiebedrijven naar overdracht en opvolging. Veel van de resultaten zijn bij ons c.q. is hier 😉 al bekend, toch is de opmerking over het belang van impliciete kennis een interessante!

TU-D, Bouwkundig Hoogstandje?

Het is natuurlijk té flauw om grapjes over te maken maar toch: Hét gebouw waarin de Trots van ons land, op bouwkundig gebied dat is, wordt opgeleid tot Grootse Dingen (nb; namelijk in het gebouw van de faculteit Bouwkunde bij de TU-Delft), brandt tot de grond toe af! Reden: een op het oog onschuldige lekkage veroorzaakt door een kapotte koffie automaat…..

Had nu net dát door dat overdadig potentieel aan hot shots juist & zeker op deze hot spot niet voorkomen kunnen worden? Blijkbaar niet. Gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen, zeggen we dan. Zo is het maar net.

Maar: hoe herstellen we de imagoschade die de faculteit nu internationaal oploopt? (‘T’is niet best wat ze daar bouwen.’) Waarschijnlijk het meest effectief door te antwoorden op de vraag: Hoe voorkomen we i.d. een volgende keer? Wellicht helpen hier de ervaringen van ‘Red’ Adair.

2 dd á € 20.000.000,-

Gisteravond hoorde ik op de radio een hoogleraar verklaren dat de 888 km van die dag onze economie in totaal € 40.000.000 kost! Da’s nog al een bedrag. Je kan je zelf natuurlijk afvragen wie dat dan betaalt? Da’s eenvoudig: u & ik, waarschijnlijk. Maar hoe kom je nu aan zo’n bedrag?

Zodra we het over het fileleed in Nederland hebben, een zo langzamerhand vast onderdeel van onze couleur locale, dan vliegen de Gro(ot)te bedragen je om de oren. Vorig jaar nog meldde EVO en TLN dat alleen al de Logistieke (extra) kosten die ontstaan door de fileproblematiek de Nederlandse Economie € 700.000.000 kost(te) in 2007. Wel was daarover wat onduidelijkheid want Elsevier hield het, na lezing van het rapport, op ‘slechts’ € 500.000.000 (nb; Er is hier ‘slechts’ sprake van een ‘te verwaarlozen verschil’.)

Gisteren was TLN er ‘als de kippen bij’ om te verklaren dat deze zwarte dinsdag de boeken in zou gaan voor € 10.000.000 ‘Wie betaalt dat?’ vroeg de verslaggever. De TLN vertegenwoordiger(v) stelde dat ‘e.e.a. toch in de kosten verrekend zou dienen te worden.’ Kortom: de consument betaalt want ook de tussenhandel c.q. detaillist die nu geconfronteerd wordt met deze hogere logistieke uitgaven zal deze extra kosten wat graag doorberekenen in zijn (eind)product….. De verslaggever merkte nog fijntjes op dat veel van de extreme files toch werden veroorzaakt door ongelukken met transportmiddelen. ‘………’.

De ‘duit in het zakje’ werd vervolgens gedaan door de hoogleraar die, na rijpe studie, verklaarde dat de kosten voor onze economie gisteren nog vele malen Hóger waren dan de door TLN genoemde € 10.000.000 Hij schatte in dat er hier sprake was van een verliespost van wel € 40.000.000! (nb; ofwel € 20 miljoen per dagdeel.) Hoe hij aan zijn bedrag kwam? Nou: ‘mensen komen te laat op hun werk, vergaderingen gaan niet door, verkoopgesprekken ook niet, wat te denken van sollicitatiegsprekken etc. etc.’ ‘Verschrikkelijk!’

Op zich klopt het dat al deze, en andere, zaken gisteren geen doorgang vonden. Het klopt ook dat je aan die zaken, gesprekken, vergaderingen een prijskaartje (€) kan hangen. Da’s zelfs héél verstandig, dan weet je waar je geld blijft. Maar met de hoogte van dit bedrag veronderstel je ook dat al deze zaken, gesprekken, vergaderingen succesvol zouden zijn geweest! & Da’s voor mij nog maar de vraag:

  • Ook zonder file weten veel mensen nog te laat op hun werk te komen.
  • Bij veel vergaderingen vragen de deelnemers zichzelf af wat de zin van de bijeenkomst is.
  • Bij veel verkoopgesprekken wordt de intentie uitgesproken om ‘iets’ af te nemen maar daarmee is dé deal nog geen feit.
  • Het zal niet voor het eerst zijn dat een sollicitatiegesprek eerder een kennismaking was dan de ondertekening van een contract.

Zo zijn er meer voorbeelden. De veronderstelling gaat dus mank.

Dat de extreme file gisteren onze economie geld heeft gekost, dat mag waar zijn, maar het échte bedrag wat dit ons heeft gekost dat zullen we nooit weten. & Da’s maar goed ook. Het toont weer eens aan dat wij hier een rijke economie hebben, 1-tje die zich dit verlies kan veroorloven. Dat kunnen veel andere landen op onze Globe ons niet nadoen. Maar ja, daar zijn dan ook geen files……. 😉