Tag: Nieuwe tag toevoegen

Een ‘MidTerm’ Leerrecht van 2 Jaar; realistisch?

Mr.Dr. Jan Peter Balkenende liet gisteren in het NRC Handelsblad de opinie Sterker uit de crisis met RijnDeltamodel. Premier Balkenende breekt in zijn opinie een lans voor het (relatief nieuwe & bijna door hemzelf gecreëerde) RijnDelta Model. Een Model dat mij toch doet denken aan het, o.m. in het ondergewaardeerde boek ‘Schaduwen in de Woestijn’, gepresenteerde Rijnlands Model; ‘maar dat terzijde’.

1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren traject dat zijn Overheid (nb; tot nu halfslachtig, dat wel) presenteert. Een traject om onze Kennis Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de INSEAD publicatie Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe’.

Balkenende stelt nu het volgende voor: “Kenniszekerheid en een activerende arbeidsmarkt. (….) Daar hoort bij dat we blijven investeren in een ‘leven lang leren’, bijvoorbeeld door een ‘midterm’ leerrecht van twee jaar te creëren. Waarom niet, als je tussen je 20e en 66e werkt ergens halverwege, rond je 45e, een langere studie of bijscholing inplannen?’

Op zich een prima idee, 1-tje dat i.i.g. een noodzakelijke Kennis-discussie kan losmaken maar of het ook uitvoerbaar is? Of werkgevers & zelfs werknemers hierop zitten te wachten? Zitten te wachten op 2 jaar ‘studieverlof’ in een (kennis)Economie die binnen afzienbare tijd toch al een (ernstig) tekort aan arbeidskrachten heeft? Ik betwijfel ‘t.

Het is raadzaam als onze premier, sterker nog onze Overheid, kennis neemt van het rapport Leitch Review of Skills, (ook) kennis neemt van het Britse Overheid document World Class Skills, kortom kennisneemt van het Investors in People Model. Een Model waarin Kennis Ontwikkeling niet een 1-malige actie is maar een (vol)continue Proces. Ik informeer hem hierover.

Postbus 51 of: Hoe MultiCulti bent u eigenlijk?

In onze wijk wordt momenteel glasvezel aangelegd (nb; ik weet het: de provincie hé, jullie hebben dat natuurlijk al lang. 😉 ). Dat aanleggen gebeurt door een multicultureel team van zo’n 50 medewerkers. Los van het feit dat je ’s ochtend op alle mogelijke manieren ‘goedemorgen’ wordt toegewenst (nb; da’s mooi, toch? Het feit dat ik dan met onze Kangal rondloop draagt daar ook aan bij, m.n. het Turkse deel van de medewerkers is van haar onder de indruk.), is het interessant om te zien hoe de werkvoorbereiders de taken verdelen. Weet: het team bestaat uit 2e & 3e generatie Turkse Nederlanders, uit Polen, uit autochtone Nederlanders & nog een enkele andere ‘verdwaalde’ nationaliteit.

Wat in ieder geval direct duidelijk wordt als je het groepsoverleg in ogenschouw neemt: voor het aansturen van het team, is het spreken van de (oorspronkelijke) landstaal een essentiële voorwaarde! Dit de nieuwe Postbus 51 – spot ‘ten spijt’. 

& Verdorie: het werkt! Sterker nog: ruim binnen de oorspronkelijke planning raast het team door de wijk, ze zorgen daarbij alleen voor de voor-de-werkzaamheden-noodzakelijke-overlast & na afloop zie je niet eens meer dat er is gegraven. Je vraagt je af of ze toch wel écht zijn geweest: ‘Werkt de tv? & de pc?’ Yip, ook dat nog…..

We zijn een multiculturele samenleving, da’s duidelijk. Maar hoe MultiCulti bent u eigenlijk? Een Test!

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial