Tag: Nieuwe werken

De laatste manager …..

Bij Haystack verscheen ‘De Laatste Manager’, het laatste (?) boek van Ben Kuiken. Ben is geinspireerd geraakt door het onderwerp ‘organisaties zonder manager’ na een bezoek aan ‘Buurtzorg’. Buurtzorg is een netwerkorganisatie die met veel ‘hart voor de zaak’ is opgezet door Jos de Blok.

Met veel gedrevenheid geeft Jos zijn medewerkers een grote vrijheid van handelen. Dat gedachtengoed past prima binnen deze Zorgsector: medewerkers  in de (buurt)zorg willen vooral met de cliënt bezig zijn & zo min mogelijk met andere activiteiten, activiteiten waarin het juist NIET lijkt te gaan om de cliënt. Aan die vrijheid van handelen is een grote mate van zelfstandigheid & verantwoordelijkheid gekoppeld. Dat maakt een managementlaag overbodig & juist daarmee weet Jos met zijn Buurtzorg aanmerkelijke resultaten te behalen.

Werken Nieuwe Stijl…..

Hoofdstuk  2 ‘Technologie en Communicatie’ en Hoofdstuk 3 ‘De Werkplek’ zijn de aanraders in Bas van de Haterds’ nieuwe boek ‘Werken Nieuwe Stijl’. Daarin ligt ook Bas’ force: hij was één van de eersten die ons enkele jaren geleden alweer (bijna) dagelijks via twitter op de hoogte hield over het reisschema van de treinen op Utrecht Centraal.

‘Werken Nieuwe Stijl is het anders organiseren van werk zodat het beter aansluit bij de informatie- en creativiteitgedreven beroepen die in de 21e eeuw de belangrijkste factor in onze economie zullen worden.’ lezen we. Omdat de meeste organisaties toch trendvolgers zijn, i.p.v. trendsetters, kan dit boek hen leerzame adviezen opleveren.

Tussen de voorbeelden die genoemd worden van organisaties Nieuwe Stijl mis ik helaas W.L. Gore & Associates. De organisatie die voor mij (….) ‘Het Nieuwe Werken’ symboliseert, maar het is naturlijk ook maar net wat je onder ‘Het Nieuwe Werken’ c.q. ‘Werken Nieuwe Stijl’ verstaat.

Hoofdstuk 2 en 3 zijn goed, waarmee ik meer moeite heb dat is….

Boek van de week

Surplus aan Kennis, wat doen we er mee?

kennissurplus => innovatie => ....

CEDEFOP, the European Centre for the Development of Vocational Training, komt in haar jongste rapport ‘Skills Supply and Demand in Europe; medium-term forecast up to 2020’ tot 2 essentiële uitspraken die zo langzamerhand bij de meeste besluitvormers wel bekend zijn, hoop ik: – de behoefte van de EU aan meer kenniswerkers, ‘kennis’ waartoe ‘ons’ MBO ook behoort, – de behoefte van de EU aan vervangende werkkrachten, gezien de uitstroom van ouderen.

Voor die items hoef je dit rapport dan ook niet te lezen. Maar wat dit jongste rapport deze keer interessant maakt dat is de aandacht voor het kennissurplus, overskilling, waarover relatief veel Europese kenniswerkers blijken te beschikken!

Het rapport signaleert dat bij de meeste Europese ondernemingen medewerkers onder hun niveau werken. De door medewerkers in het verleden gevolgde, of juist nu gevolgde, opleidingen, trainingen e.d. worden niet optimaal benut. Het rapport spreekt zelfs over een mismatch; jammer….

Advertorial

Eerst Wouter & Camiel, nu Barack & Michelle: W/L Balans.

flexibel én in balans

Het Nieuws dat Wouter Bos en Camiel Eurlings kiezen voor een gezondere Werk/Leven balans leverde bij oud OPZIJ hoofdredactrice Ciska Dresselhuys al direct een ochtendhumeur op.

Gisteren presenteerde het presidentiële Amerikaanse koppel Barack & Michelle Obama gezamenlijk hun plannen voor een New Era of Workplace Fexibility. Ciska bereid je maar voor je volgende ochtendhumeur…. 

Amerikaans onderzoek van the White House Council of Economic Advisers laat zien dat organisaties waar medewerkers, vrouwen én mannen, hun werkzaamheden flexibel kunnen inrichten meer resultaten behalen: “Companies with flexible work arrangements can actually have lower turnover and absenteeism, and higher productivity, and healthier workers.”

Op zich is dat nog niet eens zo verrassend (flexibiliteit => betrokkenheid => commitment => (zelfs) plezier=> resultaat) als wel het feit dat beide Obama’s hierin een cruciale rol voor zichzelf zien! Kom daar in ons land maar eens om.