Tag: Opleiding

Het Mobieltje en de scope van het Onderwijs.

“Studenten zullen willen begrijpen waarom ze opdrachten doen die dankzij AI achterhaald lijken. Ze zullen AI willen gebruiken als leerpartner, co-auteur of teamgenoot.” Ethan Mollick. “Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis.” Robbert Dijkgraaf. Zie hier de scope van het onderwijs in 2023.

Ligt het probleem van het gebruik in het leslokaal van mobieltjes maar ook de tablet en de smartwatch bij de leerling, student? Of is het de manier waarop we in ons land naar onderwijs kijken? Ik denk het laatste.

CEO VDL Groep Willem van der Leegte: ‘de 4e Industriële Revolutie vraagt om Investeren in Medewerkers’.

“Hij noemt het de uitdaging van de eeuw: hoe kan iedereen in het bedrijf mee binnen de ‘vierde industriële revolutie’, de verdere automatisering en robotisering? Bedrijven willen de concurrentiepositie behouden en innoveren. Eenvoudiger werk is makkelijk te automatiseren. Daarmee dreigt een grote groep medewerkers aan de zijlijn te komen staan. Die werknemers moeten worden bijgeschoold, of een ander vak gaan leren. ‘Maar dat is vaak ook een groep die meer moeite heeft met het volgen van onderwijs.'” ‘Hij’ is Willem van der Leegte jr, CEO van de VDL Groep, in gesprek met Het Financieele Dagblad.

VDL groep kent een omzet van €6 miljard en draait met 17.000 medewerkers prima. VDL Groep is al gestart met het investeren in hun medewerkers. Zo is er een klas opgericht voor lassen en voor mechatronica. Later volgt ook een eigen montageklas. “In 2018 zijn er al honderden mensen intern opgeleid”, zegt Van der Leegte in Het FD artikel Topman VDL: ‘Zolang er wordt gelachen, is er plek voor nieuwe dingen, zoals overnames’.

TIP: Massaal Openbare Online Cursussen gaan volgen (MOOC’s), de zich snelst ontwikkelende trend in Opleiding en Ontwikkeling.

There can be no contentment for any of us when there are children, millions of children, who do not receive an education.”* dat bericht twitterde Nelson Mandela tijdens het recente World Economic Form de wereld in. Mandela wilde daarmee aansluiten bij één van de dominante thema’s tijdens het WEF: de zich in razende tempo ontwikkelende MOOC’s (= massively open online classes).

Inderdaad: MOOC’s zijn niet alleen interessant voor Westerse studenten en hun (potentiële) werkgevers, maar zeker ook voor de massa’s (jonge) mannen & vrouwen wereldwijd die tot nu toe nauwelijks de mogelijkheid hadden om zichzelf optimaal te ontwikkelen. MOOC’s bieden hun die mogelijkheid want het aanbod neemt hand over hand toe. Onder dat aanbod zitten niet de minste universiteiten c.q. professoren, kwaliteit dus, & het grootste deel van het aanbod is nog GRATIS ook!

De volgende stap in de ontwikkeling van je medewerkers is dan ook dat je op zoek gaat naar een MOOC die prima aansluit bij de uitdagingen van je organisatie. Je organiseert het zelf &, ook om de vrijblijvendheid er van af te halen, je past er de Plannen, Uitvoeren en Beoordelen cyclus optoe.

Het opleiden & ontwikkelen van je medewerkers zal nooit meer hetzelfde zijn…..

Vacatures

Hoofd Management Support

Ben jij organisatiesensitief, flexibel en heb jij ervaring als leidinggevende? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Als Jeugdwerkloosheid het eindproduct is van opleiden, dient het Onderwijs dan niet structureel te veranderen?

The youth unemployment rate is close to 23% across the European Union – yet at the same time there are more than 2 million vacancies that cannot be filled.’ concludeert het EU orgaan CEDEFOP deze week. De beleidsmakers voor vaardigheidstrainingen adviseren dan ook dat we ons in de EU bezinnen over de Opleidings Strategie; als die er al is….. Rethinking Education Strategy.

Begin deze maand werd in Wenen de 4e Peter Drucker Conference georganiseerd, 103 jaar na zijn geboortedag. Drucker was de ur-guru die zich vooral boog over de ‘zachte’ aspecten van het management, w.o. opleiding & ontwikkeling.

Tijdens de conference waren er ook verschillende jongere sprekers: “The message from young people at the conference was that if joblessness is the  end-product of higher education, the institutions that provide it shouldn’t be  surprised if students choose to go their own way.”

In Business education is ripe for reinvention geeft Financial Times’ columnist Andrew Hill een ‘mooie’ weergave van één van de essentiële uitkomsten uit de conference. Eenvoudig gezegd: wat is nu het bestaansrecht van het reguliere onderwijs?….

Miljoenennota: Nix Kennis!

Of je nu voor of tegen de Kennis Economie bent, zie de 2 entries van gisteren, in de Miljoenennota die op Prinsjesdag  is gepresenteerd kunnen we over Kennis kort zijn (nb; ‘doorhalen wat n.v.t. is’): weinig.

De inhoud van de Nota vinden we op de site Prinsjesdag 2009. Interessante site maar over het onderwerp waar ik naar op zoek ben, ‘Kennis’ geeft de site maar bar weinig informatie. Feitelijk is de essentie m.b.t. Kennis c.q. Innovatie in de Nota in 2 alinea’s samengevat:

Onderwijs, kennis en innovatie

Het kabinet wil de ontwikkeling van onderwijs, kennis en innovatie op termijn tenminste op het niveau van het OESO-gemiddelde brengen. In deze tijd is dat moeilijk, want de crisis zet publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling onder druk. Daarom heeft het kabinet in het voorjaar in het Aanvullend Beleidsakkoord extra geld vrijgemaakt voor kennis en innovatie.Het is nu bijvoorbeeld fiscaal extra aantrekkelijk om onderzoekers en uitvinders in dienst te hebben (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Ook kunnen bedrijven met grote omzetdalingen tot 2011 hun kenniswerkers tijdelijk uitlenen aan universiteiten en TNO, zodat ze behouden blijven voor Nederland. Verder investeert het kabinet in het tegengaan van uitval op hogescholen en universiteiten.” (accentuering van mij)

De toelichting op deze alinea’s vinden we in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, artikel 2 ‘Een Sterk Innovatievermogen’ (de titel is i.i.g. veelbelovend!): OESO gaat voor de positiebepaling van de innoverende landen o.m. uit van de European Innovation Scoreboard. Op dat scoreboard lezen we over ons land: “The Netherlands is amongst the ‘innovation followers’, with innovation performance below those of the innovation leaders but above that of the EU average.”  We willen die midden-positie blijkbaar handhaven, als het aan ons Kabinet ligt. Niet echt taakstellend & inspirerend, dus.

In de begroting van ‘het andere Ministerie dat zich met Kennis bezig mag houden’, OC en W, lezen we dat Onderwijs prioriteit krijgt! Da’s mooi maar zelfs de hoeveelheid tekst die er daarvoor nodig is komt niet echt tot een Aanpak van Kennis & Innovatie. Conclusie is dan ook: v.w.b. ‘Kennis’ gaan wij de komende Kabinetsperiode met ons land voor een mager 6-je. INSEAD zal blij zijn. 😮

Overigens, ook wel interessant als benchmark: de 5 Europese innovation leaders uit de European Innovation Scoreboard zijn: Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland en Groot Brittannië.

Het Doel van Onderwijs is Leren en niet Onderwijzen.

Het traditionele onderwijs richt zich op het onderwijzen in plaats van op het leren. Het onderwijs veronderstelt, onterecht, dat er voor iedere ons onderwijs, een ons leren volgt bij degenen die worden onderwezen. (nb; ‘ons’ zoals ‘kilo’) Echter het meeste van dat wat wij leren voor, tijdens en na het bezoek aan scholen en universiteiten leren we zonder dat het ons is onderwezen!

Een kind leert fundamentele zaken zoals hoe te lopen, praten, eten, aankleden etc. zonder dat het in deze zaken wordt onderwezen. Volwassenen leren het meest over dat wat zij nodig hebben in hun werk, of in hun vrije tijd, terwijl zij aan dat werk zijn, of genieten van die vrije tijd. Het meest van dat wat wordt onderwezen in een klas wordt vergeten, en wat we onthouden uit die periode dat is meestal irrelevant (nb; voor het werk!).

Zie hier in het kort de synopsis van de uitdaging, Leren i.p.v. Onderwijzen, die in het interessante boek Turning Learning Right Side Up: Putting Education Back on Track aan de orde komt.

‘Wil jij geen opleiding volgen? Dan volgt er ontslag!’

Vandaag is het Jaarcongres van MKB Nederland. Tijdens dat Jaarcongres wordt vanochtend een onderzoek van TNS NIPO gepresenteerd, een onderzoek naar de beleving van werkgevers en werknemers rondom het volgen van opleidingen.

& De uitkomst van dit onderzoek is, volgens MKB Nederland, niet positief: het lijkt er namelijk op dat 40% van de werknemers in het MKB ‘niet te porren is voor het volgen van een opleiding’.

MKB voorzitter Loek Hermans is boos, hij slaat vanochtend met de vuist op tafel: ‘Wie geen opleiding wil volgen vliegt er uit!’ (nb: met dank aan het nieuwe ontslagrecht; opmerkelijk genoeg kwam de HBO Raad nu bijna 2 jaar geleden met een heel ander advies, maar dat lijkt iedereen vergeten). Of het nu binnen het MKB ook daadwerkelijk tot massa ontslagen zal komen?

Een financiële Tob-Opleiding?

We krijgen in ons land volgend jaar een financiële Top Opleiding en dat onder de naam ‘Duisenberg School of Finance’ (hoe krijg je de naam zo verzonnen?). Deze school past uitstekend binnen het Overheidprogramma ‘een Leven Lang Leren’, maar misschien is die vergelijking navrant.

Minister Bos verklaart dat deze nieuwe opleiding niets te maken heeft met de uitverkoop van Nederlandse organisaties!

Nu kan ik me echter goed voorstellen dat deze nieuwe opleiding juist studenten aantrekt die hun carrière willen maken in dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat ‘te koop’ staat, recente gebeurtenissen leren je nl. dat zeker dan je persoonlijke toekomst is gewaarborgd!

Toch één kanttekening: DISNEY laat deze weken weten dat het niet het (financiële) management is wat hét verschil maakt voor het (ook financiële) succes van hun onderneming maar: DISNEY’s straatvegers!!

Misschien toch maar een andere, ook ‘prestigieuze’, opleiding opstarten?

Mensen Ontwikkelen kan Stress opleveren……

Vorige week werd ik getriggered door een Brits bericht, een persbericht dat melding maakte over de invoering in de Britse economie van de SKILLS PLEDGE.

Deze Pledge, of Belofte, betreft het Ontwikkelen van Medewerkers. Britse bedrijven beloven dat zij hun medewerkers naar een Hoger Niveau gaan tillen. Dat ‘klinkt mij als muziek in de oren’ en ik vroeg mezelf dan ook af of wij, hier in Nederland, ook niet zo’n Belofte moesten invoeren?

Nu, amper 1 dag na die gedachte, lijkt het er op dat ik er al op terug dien te komen, op dat advies. Want wat blijkt uit Amerikaans CCL-onderzoek? Het ontwikkelen van medewerkers levert veel managers stress op…….

Investeren in Mensen; het drukt in ieder geval de ontslagvergoeding.

“Business leaders too often have vague or inconsistent ideas about where talent creates competitive advantage, so talent decisions provide situational rather than strategic solutions.” aldus John Bronson v/m Vice President HR bij PEPSI COLA.

Iets dergelijks doet zich ook voor in Nederland: met zijn allen investeren organisaties voor ruim € 4 miljard in de Opleiding van hun managers en medewerkers maar binnen de directiekamers overheerst toch de gedachte dat dit allemaal kosten zijn die er worden gemaakt.

Daarom is het ook goed dat de Overheid nu komt met een nieuwe ontslagregeling: alles wat een organisatie uitgeeft aan de opleiding van een werknemer mag worden afgetrokken van de, al gelimiteerde, ontslagvergoeding.

Eindelijk zijn nu dan de uitgaven voor het Opleiden en Ontwikkelen van werknemers Investeringen geworden……