Tag: Pensioen

Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna…..

 http://www.youtube.com/watch?v=VhO3d7c9fIU

‘De oplossing is een combinatie van er meer geld in stoppen, langer te gaan werken en korten op de pensioenuitkeringen.’ tot die conclusie komt de Wharton University in Pennsylvania, US n.a.v. onderzoek naar oplossingen voor de pensioenproblematiek in de VS, de EU en Japan.

Een al decennia eerder ingezette trend van afname in het aantal geboortes naast een toename in ouderdom van de pensioengerechtigden, stookt het pensioenvuur van 2 kanten op. Die trend is de komende decennia niet snel om te keren. Oplossingen zullen dan ook niet de meest eenvoudige zijn.

Op zich vertellen ze bij Wharton niet veel nieuws over de pensioenproblematiek, toch is het goed dat zij dit nog eens doen want het ziet er naar uit dat wij dit Probleem (nb; een Uitdaging is het al niet meer, helaas) niet onder ogen willen zien…..

From Chicago to the Champs-Elysees and beyond, distressed retirement plans these days face a set of bleak options.” Inderdaad: voor een belabberd pensioensysteem resteren er slechts sombere opties als oplossing.

Leidinggeven aan je Opa c.q. Oma, een verstoring van de natuurlijke orde?

Als jonge manager, ‘jong’ als < 45jr. (nb; in 2011 is 45 zo ongeveer de gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer), leidinggeven aan oudere werknemers, ‘oud’ als > 45jr., is dat een verstoring van de natuurlijke orde zoals Charles Darwin c.s. die voor ogen stond?

Zoals je ziet aan de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse/Europese werknemer wordt het leidinggeven aan ‘oudere’ werknemers een vast gegeven voor ‘jongere’ managers. Ook omdat de AOW-gerechtigde leeftijd verder zal toenemen, blijven ouderen langer in dienst (nb; zeker als je pensioentje ook nog eens in waarde afneemt….).

Je gaf al leiding aan medewerkers in de leeftijdsklasse van je ouders. Het is nog maar even & jij geeft leiding aan iemand die je opa c.q. oma had kunnen zijn….

Maar voordat het zover is, mag er nog wel ‘iets’ gebeuren op de werkvloer. Zo laat onderzoek van de Universiteit van Kent zien dat 29% van de werknemers zich gediscrimineerd voelt op basis van hun (hogere) leeftijd. Dit % is hoger dan discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, sexuele voorkeur…..

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips.

Circa 150.000 pensioengerechtigden leveren per januari tussen de 1% en 14% van hun pensioen in, volgens Het FD in ‘Massale korting pensioenen’. Dat is het resultaat van een door Minister Donner genomen maatregel. 18 pensioenfondsen lijken op termijn niet meer aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, ingrijpen is dan ook noodzakelijk.

In pensioenen gaan miljarden om, is het niet in bedragen dan wel in verplichtingen. De verplichtingen voor de werkgever zijn daarbij aanzienlijk, gevolgen kunnen dan ook niet te overzien zijn.

Zo is het Amerikaanse General Motors feitelijk niet ten onder gegaan aan het te laat inzien van de vergane glorie van benzineslurpende mastodonten. Nee, het waren de verplichtingen vanuit de met de vakbonden overeengekomen sociale zekerheden die GM uiteindelijk de das omdeden.

Een GM-toekomstbeeld dat voor onze bedrijven een ‘ver van ons bed show’ is? Tot voor kort leek het daar op maar met de recente ontwikkelingen én de ontwikkelingen op termijn (nb; bevolking) lijkt dit opeens geen utopie meer want wat te denken van andere sociale verplichtingen naast de pensioenen?

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial