Tag: Projectmanagement

Vijf tips voor Softe Projectmanagers; Tip 5: De Afsluiter

In tip vier hadden we het al over de never ending stories. Lange verhalen waar je eigenlijk al lang niet meer de hoofdrol in wilt vervullen ondanks je enorme commitment. Na deel 6 van Rocky was je toch echt wel afgehaakt, maar stiekem keek je toch om te weten hoe het afliep. En dan toch weer een open einde…. op naar deel 7. Voor de lezer van de 5 tips voor softe projectmanagers heb ik goed nieuws, met deze laatste tip stopt de serie…

Het komt vaak voor in Softe Projecten wereld. De projecten houden niet op, er zit geen einde aan. Denk aan de ontwikkeling van een nieuwe reeks procedures, het updaten van een zorgsysteem of implementatie van nieuwe softwaretools. Doordat de scope telkens aangepast wordt (ook wel scope creep genoemd), nieuwe eisen worden gesteld door klant, opdrachtgever of gebruikers, kan er maar geen streep onder het project worden gezet. Inspraak is ook met regelmaat een levensduurverlenger van het softe project. In veel gevallen leidt dat tot een (te) langlopend project, met gedemotiveerde teamleden, in enkele gevallen leidt het zelfs tot een vaag product waar niemand echt tevreden mee is. Of tot de veelgenoemde gekookte kikker…. Er moet een keer een einde komen aan een project, maar stoppen met een project, het afsluiten ervan blijkt niet altijd even makkelijk en dit kan flink frustreren. De laatste tip in de reeks van vijf tips voor softe projectmanagers: sluit het project af.

Vijf Tips voor Softe Projectmanagers; Tip 4: Commitment voor de Volhouder.

Never ending stories‘, lange filmreeksen die na de eerste 2 delen alleen maar minder spannend worden. Waarin acteurs vervangen worden door lookalikes, maar niet meer het niveau halen van de eerste delen, de kassuccessen. Met aan ieder filmeinde een cliffhanger, waardoor je weet: dit verhaal is nog niet afgelopen. Maar eigenlijk heb je het er wel mee gehad…

Ik vergelijk een project wel eens op het beklimmen van een berg als de Mont Ventoux. Iedere wielrenner of toerfietser kan zich daar iets bij voorstellen. In het begin ben je enthousiast, je ziet de berg van verre al liggen en je hebt er zin in. De Mont Ventoux is een lange klim en ze wordt steeds zwaarder. Eenmaal boven de boomgrens zie je de top liggen maar gaandeweg lijkt ze steeds verder weg. Het is heet en je lichaam schreeuwt “stoppen, nu!”, het enige dat je door doet fietsen is: commitment…

In de loop der jaren ben ik vanuit verschillende posities en rollen in betrokken geweest bij het managen van projecten. Hierbij gaat het over technische projecten, meest in de petrochemie en veelal ook over implementatietrajecten en programma’s die al dan niet projectmatig zijn aangevlogen. De eerste tip ging over het (h)erkennen van een project. Zeker bij wat ik noem de softe projecten is het niet altijd zo dat projecten herkend worden binnen organisaties waarmee vaak eindeloos veel resources en tijd verspild worden zonder dat een formele (of informele) opdrachtgever hier om vraagt. Daarom 5 tips voor Softe Projectmanagers, in deze blog tip 4.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Vijf Tips voor Softe Projectmanagers; Tip 3: Relaties tegen Frustraties

In de vorige blog heb ik de gekookte kikker genoemd. Gekookte kikker worden is funest voor de motivatie van het projectteam. Ervaring leert dat projecten die met de grootst mogelijke enthousiasme en de beste bedoelingen worden opgestart toch vaak verzanden in een slepende affaire, met frustraties en mogelijk zelfs onenigheid en stuklopende relaties. Punt is dat ook met een goed plan een project kan tegen zitten, dat je zomaar een gekookte kikker kunt worden: niet weten of het project nog gaat leveren volgens afspraken en niet weten of je de stekker eruit moet trekken. En zie dan de focus en de flow nog maar eens goed te houden. Het medicijn tegen ziekmakende frustraties zijn goede relaties. Belangrijk daarbij is wel dat je niet alleen inschat wat een project in een negatieve flow kan doen veranderen, maar ook dat je weet wie invloed heeft op de genoemde focus en de flow. Met wie krijg je te maken bij het doorlopen van een project?

5 tips voor Softe Projectmanagers.
In de loop der jaren ben ik vanuit verschillende posities en rollen in betrokken geweest bij het managen van projecten. Hierbij gaat het over technische projecten, meest in de petrochemie en veelal ook over implementatietrajecten en programma’s die al dan niet projectmatig zijn aangevlogen. De eerste tip ging over het (h)erkennen van een project. Zeker bij wat ik noem de softe projecten is het niet altijd zo dat projecten herkend worden binnen organisaties waarmee vaak eindeloos veel resources en tijd verspild worden zonder dat een formele (of informele) opdrachtgever hier om vraagt. Daarom 5 tips voor Softe Projectmanagers, in deze blog tip 3.

Vacatures

Manager Geotechniek (Utrecht)

Voor de vestiging Utrecht van een snel groeiend innovatief en eigentijds Ingenieursbureau zijn wij op zoek naar een enthousiaste, commerciële en communicatief vaardige Teamleider Geotechniek d... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Vijf Tips voor Softe Projectmanagers; Tip 2: ‘Have a Plan!’

IPA

Kent u de o ja manager? Hij leeft in kantoren en u kunt hem herkennen aan de uitroep “o ja”! O ja is waarschijnlijk een soort lokroep en is bijzonder aanstekelijk, want voor dat je het weet roepen anderen in zijn omgeving allemaal vol verve “o ja”, meestal gevolgd door “vergeten”, “nietaangedacht” of “daswaarook”. De o ja manager zit vol met goede ideeën, pronkt graag met andermans veren en beweegt zich voort door management by walking around. Maar de belangrijkste eigenschap van de o ja manager is iets wat hij juist niet heeft. De o ja manager heeft namelijk geen plan….

5 tips voor Softe Projectmanagers.
In de loop der jaren ben ik vanuit verschillende posities en rollen in betrokken geweest bij het managen van projecten. Hierbij gaat het over technische projecten, meest in de petrochemie en veelal ook over implementatietrajecten en programma’s die al dan niet projectmatig zijn aangevlogen. De eerste tip ging over het (h)erkennen van een project. Zeker bij wat ik noem de softe projecten is het niet altijd zo dat projecten herkend worden binnen organisaties waarmee vaak eindeloos veel resources en tijd verspild worden zonder dat een formele (of informele) opdrachtgever hier om vraagt. Daarom 5 tips voor Softe Projectmanagers, in deze blog tip 2.

Als een project eenmaal (h)erkend is, is mijn ervaring dat het nog niet altijd evident is dat het ook projectmatig wordt aangevlogen. Wat ik vaak zie is dat na het herkennen van een project de uitvoering leidt tot het vormen van praatgroepjes. En waar alle goede intenties soms nog worden vastgelegd in notulen en mogelijk zelfs een actielijst, raakt de projectmatige benadering daarbij op de achtergrond. De scope wordt minder helder of niet begrensd, afspraken over gerichte inzet, planning en te maken kosten raken op de achtergrond. Zeker bij ICT gerelateerde projecten en implementatietrajecten zie je dat het enthousiasme van projectteams leidt tot een snel veranderende scope, telkens nieuwe wensen en het vervagen van de doelstelling van het project. Langzaam maar zeker zijn we met zijn allen iets anders aan het doen…. Mijn tip: werk planmatig.

Vijf Tips voor Softe Projectmanagers; Tip 1: (H)erken een Project!

 

In de loop der jaren ben ik vanuit verschillende posities en rollen in betrokken geweest bij het managen van projecten. Hierbij gaat het over technische projecten, meest in de petrochemie en veelal ook over implementatietrajecten en programma’s die al dan niet projectmatig zijn aangevlogen. Projectmanagement intrigeert mij. Reeds in de tijd van de Egyptenaren en de Maya’s moet er een vorm van projectmanagement geweest zijn. Want niet alleen technisch zijn de piramides en verborgen steden een hoogstandje voor die tijd, er moet ook tijddruk op hebben gestaan en de kosten zullen enorm geweest zijn.

Ik ga er zomaar van uit dat er kwaliteitseisen waren en dat niet iedere architect zonder uitgebreide screening was gekwalificeerd. En zo zullen er nog veel meer processen beheerst zijn, denk aan inzet van mensen, leiderschap, logistiek, leveranciers, etc. Projectmanagement is dus niet alleen van nu, maar wat relatief nieuw is, is dat ze methodisch omschreven wordt en dat daarin steeds meer verschillende aanpakken te herkennen zijn.