Tag: Samenwerking

Darwin of zijn we al uitgeëvolueerd?

Dit is het jaar van Charles Darwin, of je nu een voor- of tegenstander bent van zijn evolutieleer we zullen weten dat dit zijn 200e geboortejaar is. Er is veel aandacht voor Darwin’s gedachtegoed en dat dan m.n. aan de overzijde van de Noordzee. De Britse BBC vertoont momenteel prachtige docu-series, series die ons (kunnen) laten zien dat er op dit moment nog veel meer gebeurt op onze Globe dan ‘onze CRISIS’.

‘Zo zijn daar’ South Pacific, een al weer wat oudere serie over het wel & wee van flora, fauna & mens ter plaatse, en The Incredible Human Journey, een serie die laat zien vanaf welke plek wij onze Grote Reis zijn begonnen. Indrukwekkend.

Maar als er 1 volk is dat alles weer op tijd in het juiste perspectief weet te zetten, dan lijken dat wel de Britten. Hebben we net met veel Oh’s & Ah’s naar al dat moois zitten kijken, zien we vervolgens dat VIRGIN’s CEO Richard Branson momenteel aan het vasten is voor de slachtoffers in Darfur….. Dat heeft de evolutie dus niet voor ons opgelost.

O ja & ‘onze CRISIS’, die lijkt alweer over zijn dieptepunt heen.  (Ook een evolutie?) 

Vergaderen, maar dan anders.

Vergaderen, de Amerikaanse Ayers Group heeft enkele jaren terug berekend dat er in ‘Corporate America’ 25 miljoen vergaderingen plaatsvinden, dagelijks! Soms kreeg ik de indruk dat wij, hier in Nederland, met veel minder bedrijven, dat aantal moeiteloos kunnen benaderen.

‘Kreeg’ want het huidig tijdsbeeld lijkt een compleet andere kijk op vergaderingen los te maken, bij veel organisaties. Het is ‘CRISIS’ dus ‘all hands on deck’: aan het werk! Nu is de beperkte tijd die we beschikbaar hebben Hard nodig voor onze cliënt, zelfs in de financiële dienstverlening: ‘Eureka, bank ontdekt klant’.

Mooi, dat laatste, toch zijn er zo af en toe toch nog vergaderingen nodig. Al was het maar om je mensen te commiteren en te motiveren. Maar hoe doe je dat dan????

Ben blij, er is nu een mooi voorbeeld beschikbaar!

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Weerstand definiëren en tegen gaan.

Weerstand tegen Verandering, het zou je als organisatie kunnen overkomen, zeker in deze onzekere tijden. Weerstand van je medewerkers, van je klanten, van je aandeelhouders, van je financier, van de Overheid, zelfs van je managers! ‘Wat kunnen we er tegen doen?’ is dan een reële vraag. Maar eerst is het handig om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Welk gedrag is te definiëren als weerstand?’

Dat iemand vragen gaat stellen als je midden in je betoog zit over de a.s. (organisatie) Verandering, kan door u als inleider al als een 1e teken van Verzet, van Weerstand worden opgepakt! ‘Hem spreek ik er zo dadelijk na deze bijeenkomst nog eens even op aan, op dit recalcitrante gedrag!’ Terwijl het hier, wellicht, toch maar om een eenvoudige vraag ging. Een vraag gesteld om het door u geschetste beeld helder te krijgen.

In de 2e helft van de vorige eeuw werden stakingen gezien als hét teken van Weerstand tegen Verandering. Omdat dit nauwelijks meer gebeurt, stakingen, hebben ook managers hun grenzen verlegd en menen ze dus veel sneller Weerstand te herkennen.

Dat terwijl diezelfde manager tekenen van Weerstand in het Eigen(!) Gedrag nauwelijks lijkt te erkennen……

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Secretaressedag, met één hand!

Nooit geweten maar het woord ‘secretaressedag’ is het langste dat in het 10-vingersysteem alleen  met de linkerhand wordt getypt, geldt niet voor mij overigens. 😉 Dit wetenswaardigheidje haal ik uit het boek ‘de baas, De Baas’ van Ria Harmelink. Zoekt u nog een aardigheidje voor donderdag, ‘Secretaressedag’ weet u wel, dan is dit een aanrader.

Maar niet alleen voor uw secretaresse, ook u als manager haalt uit dit boek nog informatie m.n. hoe bazen naar het werk van hun secretaresse kijken. De bazen die in het boek aan het woord komen zijn dan ook niet de minsten. Zo krijgen wij een interessant kijkje in de managementkeuken van mensen als Job Cohen (‘Zuidas’), Henk Koop (‘bouwfraude’) en Peter van Uhm (‘bevelhebber en vader’).

Duidelijk is mij nu ook wat de belangrijkste taak is van een secretaresse: ervoor zorgen dat de baas op tijd is voor zijn volgende afspraak! Ergo, vriendelijk afpoeieren dus die gast(en) die nu op bezoek is(zijn), de baas zelf doet dat niet……

Regering staakt Onderhandeling!!

‘Regering staakt onderhandeling over de oplossingsplannen voor de CRISIS.’, ‘De Regeringspartijen komen er niet uit.’, ‘Regering valt!!’ Dit zouden ‘zo maar’ mediakoppen kunnen zijn nu de onderhandelingen maar lijken voort te slepen.

Al weken onderhandelen de Regeringspartijen over De Oplossing die ze aan Het Volk willen presenteren. Het lijkt een lastige klus. Niet zo zeer het onderwerp, want dat is duidelijk: ‘CRISIS’!  Ook over ‘hoe te handelen in tijden van CRISIS’ is er meer dan genoeg wetenschapelijke literartuur te vinden. Nee de partijen lijken positie te hebben gekozen tijdens de onderhandelingen en lijken niet van plan die positie los te laten (gezichtsverlies?) 

Het proces van het onderhandelen zelf, lijkt hier dan ook dé uitdaging; (ook) daarom: enkele TIPS, om het Proces te versnellen.

Bonus? Het is de gedachte die telt!

‘FORTIS snijdt in bonussen.’, ‘Obama boos omdat AIG bonussen uitkeert’, zo maar 2 ‘bonus’-berichten van de laatste dagen.

De discussie rondom Bonussen lijkt maar niet te verstommen en dat terwijl wetenschappelijk onderzoek juist laat zien dat grote bonussen c.q. dure cadeaus helemaal NIET nodig zijn om mensen gelukkig te maken! Sterker nog: alleen al het feit dat er aan hen wordt GEDACHT, maakt mensen al gelukkig!!!

Geen Chanel, geen Dior, geen Harley Davidson, geen A8, geen 5- of zelfs 6-cijferige bonus helpt om mensen aan u c.q. uw organisatie te binden. ‘Slechts’ het gebaar dat u met een klein cadeautje laat zien dat u speciaal aan haar/hem dacht, is al meer dan genoeg!

Verrassend? Nee hoor, niet als u ‘Money Can’t Buy me Love’ kent & Dit geldt dus niet alleen voor uw geliefde…..

Een Compliment? Ik krijg het er niet uit.

 

Deze week sprak ik een assessor, iemand die in Nederland al meerdere jaren diverse organisaties, van Klein tot Groot & in de meest uiteenlopende bedrijfstakken, beoordeelt aan de hand van de criteria van verschillende accreditatiemodellen zoals INK c.q. EFQM, ISO, IIP e.a. Mijn vraag aan hem: ‘Herken je nu een Rode Draad in de aandachtspunten die je signaleert?’

Zijn antwoord was verrassend: ‘Over de gehele lijn merk ik dat het in ons land op de werkvloer ontbreekt aan aandacht en waardering. Dit zijn opmerkingen die ik hoor van zowel medewerkers als managers.’ Opmerkelijk, ben je niet bezig met een ‘tevredenheidsonderzoek’, krijg je wel een antwoord dat er direct aan is gerelateerd.

Opmerkelijke waren ook de reacties van 2 andere aanwezigen. Een man antwoordde: ‘Inderdaad, ik vind het lastig om mijn waardering uit te spreken.’ Een vrouw reageerde: ‘Nou, ik merk anders dat mannen vaak naar een complimentje hengelen bij hun baas. Dat zou een vrouw nooit doen! Die verwacht dat haar baas een goede prestatie toch wel waarneemt.’

& Zo werd het nog een interessante middag….. 😉

– 15%, is TNT daarmee trendsetter?

“Ik sluit niet uit dat er een precedentwerking van uitgaat. Werkgevers weten nu dat loonsverlaging tot de mogelijkheden behoort als de nood aan de man komt.” stelt UvU Hoogleraar Peter Leisink; TNT als trendsetter, dus.

15% inkomensderving! Zelfs al verdien je geen ‘topsalaris’ (sic.), dan nog is het fors. Maar om nu te stellen dat de vakbonden naïef zijn geweest en dat je hen ook voor uw organisatie zo ver krijgt, dan onderschat je toch de CAO van TNT.

TNT medewerkers zijn niet gelukkig met deze ‘loonreparatie’, da’s zeker. Toch is er onder hen nog geen spontane actie uitgebroken. Vandaag ontvingen wij van TNT ‘gewoon’ onze post. Ook dat maakt deze onderhandeling leerzaam. Er zullen nog stevige gesprekken worden gevoerd op de vakbondskantoren voordat alle handtekeningen zijn gezet onder de definitieve versie maar dat deze overeenkomst doorgaat, dat is geen lastige voorspelling.

Misschien valt er hier nog iets te leren over salarissen en CAO’s.

Zeg’s eerlijk: Pest U?

 € 1.500.000.000 dat kostte onze economie vorig jaar het ‘fenomeen’ Pesten op het Werk. 100.000 werknemers die stelselmatig worden gepest op het werk, waren samen ‘goed’ voor 4.000.000 verzuimdagen. De totale directe en indirecte kosten van dit pesten levert de genoemde € 1,5 miljard op.

Het bedrag is nog altijd minder dan de € 2,2 miljard die de dagelijkse files ons op jaarbasis kostte. Het menselijk drama dat achter het pesten schuilgaat is echter vele malen groter dan het dramagevoel dat je krijgt in een file…..

Er is nog wel 1 ‘heugelijk feit’ verbonden aan al dat Pesten op het Werk: samen met Finland scoort Nederland het hoogst! Landen dus waar op de werkvloer het meest wordt gepest; ‘proficiat’.”!!” Het gaat hier nl. om veel meer mensen dan de 100.000 die stelselmatig worden gepest. Uit het onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat 650.000 werknemers (10% van het totaal) met dat ‘gepest worden op het werk’ in meer of mindere mate te maken heeft.

Vraag is dan ook: Zeg’s eerlijk: Pest u?

Fusie, Succes of Crisis?

Twee provinciale voetbalclubs hebben het voornemen om te gaan fuseren. Motivatie: als dit niet gebeurt dan zal de kleinste van de 2 geen overlevingskansen hebben. ‘This town isn’t big enough for the both of us.’

Het lijkt dan logisch dat je achterban geen enkele moeite heeft met deze fusieplannen want: je continuïteit is gewaarborgd! Helaas, niets is weer eens minder waar. Er is revolte! Vooral onder de stakeholders van de kleinste partij. Maar ook de aanhangers van de grote jongen zijn niet echt blij. & Dat terwijl de bestuurders toch écht van mening zijn dat ze het Beste voorhebben met de nieuwe organisatie.

Wie heeft er nu gelijk? Wordt de fusie een Succes of eindigt het in een Crisis?

Overigens, zelfs wetenschappers zijn het er nog steeds niet overeens wat nu de succesratio is van een fusie. Is het succes % minder dan 60% zoals Michael Porter ooit onderzocht of is de kans op slagen bijna 90%, zoals vorig jaar uit Frans onderzoek bleek? (nb; zoals u verwacht: beiden gebruiken een andere onderzoeksmethode)