Tag: Samenwerking

Ontstaat er door de komst van meer ZZP-ers en meer AOW-ers geen onbalans in de sociale voorzieningen? Is er een oplossing?

De artsen zijn van mening dat zij terminale patiënten nu toch echt te lang doorbehandelen. Minister Kamp meldt dat de AOW-er langer door mag werken, al is dat tegen uitgeknepen arbeidsvoorwaarden. ‘Zo maar’  2 berichten uit de media deze week, zou je denken. Voor mij zit er toch enige, rare, synchroniciteit in. Hoe dan ook: de samenleving vergrijst & maatregelen daarvoor-/tegen: die zullen we nemen!

Vervolgens verschijnt vandaag ook nog eens het bericht dat de Zelfstandigen in de bouw op de armoedegrens leven.  Dat op het moment dat volgens het CBS het aantal ZZP-ers ‘hand over hand toeneemt’. Als we beseffen dat de werkende beroepsbevolking nodig is om de welzijnsstaat minimaal in stand te kunnen houden en die werkenden leven nu zelf al op de armoedegrens, dan blijft er voor de ouderen (ook) weinig over & komen de ideeën van Medisch Contact en de Minister ineens in een héél ander schril licht te staan…..

Wordt het nu dan toch echt tijd om het vanuit India overgewaaide Inclusive Business Model economisch breed te gaan invoeren?

CBS: Inkomen van mannen bijna twee keer zo hoog als dat van vrouwen.

De uitkomst in de titel is één van de minpuntjes in het zojuist door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde rapport ‘Welvaart in Nederland’. Voor de rest lijkt het onderzoek van het CBS toch vooral positieve zaken over ons land te hebben opgeleverd. Zo opent het rapport met:

“Hoewel de economische crisis ook Nederland niet onberoerd heeft gelaten, is ons land nog steeds een van de meest welvarende ter wereld. In vergelijking met veel andere landen kunnen we bogen op een hoge koopkracht, een beperkte inkomensongelijkheid, veel eigenwoningbezit en de nodige spaartegoeden. Ook beschikken we over een deugdelijk onderwijssysteem, een degelijk stelsel van sociale zekerheid en een goede gezondheidszorg.”

Waarom dan toch al dat gesomber? Zou je zeggen. Leesbaar rapport, waarvan de resultaten ook meegenomen kunnen worden in de Strategie van je organisatie.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Integer ben je als je je woord houdt; maar kom je dan ook je afspraken na? & Wat is het verschil?

(alweer) 4 jaar terug plaatste ik hier de entry ‘Afspraak is Afspraak! Zou ‘t?’. Sinds de ‘crisis’ ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat je door het nakomen van je afspraken een straatlengte voorligt op je concurrentie; opmerkelijk, wellicht, maar waar. (nb; ‘nog meer van overtuigd’ volg de ‘tevreden’ tag om te lezen ‘waarom’).

Nu verschijnt er het onderzoeksrapport met de titel Putting Integrity into Finance: A Purely Positive Approach. Werner Erhard en Harvard’s Michael Jensen hielden ‘de positieve theorie van integriteit’ tegenover de theorie en de praktijk van financieringen & dat in de ruimste zin van het woord: van financieel onderwijs tot de financiële praktijk. Een mooi onderwerp, in deze tijden van crisis.

Morgen ga ik ‘iets’ dieper in op dit rapport maar ook omdat het zo leuk is nu al een korte samenvatting van het hoofdstuk dat gaat over je Woord Houden v.s. je Afspraken Nakomen. Het onderzoek laat zien zien dat dit verschil inderdaad in woorden zit, letterlijk zelfs.

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Val Kabinet Rutte of: ELK NADEEL HEEFT EEN VOORDEEL!

Het heeft geen enkele zin om lang stil te blijven staan bij het gegeven dat heer Wilders van zich zelf geen  toestemming heeft gekregen akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat waar hij zelf  zeven weken lang  aan heeft meegewerkt en verantwoordelijk voor is. Een niet te onderschatten voordeel van  heer Wilders`  manoeuvre is dat nu alle andere politieke partijen met de rug tegen de muur staan en kunnen aantonen dat zij wel bereid zijn hun eigen belang aan het overstijgende collectieve belangvan Nederlandondergeschikt te maken. De huidige politieke en economische crises dwingt hen daartoe.

Immers op korte termijn ( 30 april a.s.)  en dus vòòr de  nieuwe verkiezingen, moet op basis van de binnende EUovereengekomen 3 % norm een totaal pakket aan bezuinigen en hervormingen gereed zijn. Gebeurt dat niet op een aanvaardbare wijze dan zal Nederland daarvoor beboet kunnen worden en zal te rente op nieuwe leningen omhoog kunnen gaan. Mocht dit gebeuren dan heeft dat niet te overziende nadelige gevolgen voor de koopkracht van alle Nederlanders. En wat veel erger is dat Nederland dan in een neerwaartse spiraal van definitief verval zal komen.

Ik vraag me af of de politici zich dat allemaal voldoende realiseren.

Waar ging het mis bij het COA?

“Onze Missie: Wij zorgen ervoor dat mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving professioneel worden gehuisvest en begeleid, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.” Het is ff zoeken naar de Missie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, maar dan weet je i.i.g. waar zij voor ‘staan’.

Nog ff verder zoekend kom ik (als meest recent) in het Jaarverslag 2002 (….) de Kernwaarden van het COA tegen: “Dit zijn compassie, respect, betrouwbaarheid en gedrevenheid.” Feitelijk ben ik dan al klaar met deze entry….. Want als ‘kernwaarden’ alweer 10 jaar geleden voor het laatst zijn afgestoft, ver voor jou tijd dus, dan kan ik je inderdaad niet kwalijk nemen dat je die niet meer kent.

“Het COA als organisatie heeft resultaten bereikt die de opdrachtgevende ministeries, met name ook de betrokken bewindslieden, tevreden hebben gesteld. Voor het bereiken van deze resultaten zijn alle betrokken actoren verantwoordelijk.”

Als de Friesland Bank een zakelijke relatie was geweest, had RABObank dan de financiering verstrekt?

Nee‘, is hier het juiste antwoord. Korte toelichting. De jaarcijfers van cliënt geven het volgende beeld = de organisatie is verliesgevend, = rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit zijn zorgwekkend, = zekerheden zijn op z’n hoogst ‘redelijk’. De organisatie opereert in een markt die het komend decennium aanmerkelijk zal veranderen. De Strategie, het businessmodel en de organisatie-inrichting zijn onvoldoende voorbereid op deze uitdaging. De kans dat dit op korte termijn te herstellen is, is nihil.

De verwachting is dat er vestigingen gesloten zullen worden en ontslagen zullen vallen. Daarnaast tonen o.m. recente reclamecampagnes aan dat er in het bestaande cliëntenbestand te weinig groeipotentieel zit. De conclusie van de KredietCommissie kan dan ook niet anders luiden dan:

Willem was bij ANOUK en constateert dat entertainmentindustrie meer toekomst heeft dan kenniseconomie.

http://www.youtube.com/watch?v=15_5OKmWvqE

Wachtend op een puntzak friet (zonder zout ;-)), vraagt een man met duidelijk Amerikaans accent me ‘Where can I get these plastic “Munten”?’. Nadat ik hem de weg wijs naar de kassa realiseer ik me dat er op de parkeerplaats van het Gelredome inderdaad veel auto’s staan voorzien van een Belgisch en Duits kenteken en zelfs enkele met een Frans, Brits & zelfs Deens ex. ANOUK treedt 2x op in Arnhem én ANOUK is hot!

& Nadat vorige week societycelebrity Perez Hilton in zijn over-populaire blog aandacht besteedde aan “SUPER talented Dutch Singer ANOUK”, is het niet onmogelijk dat zelfs fans vanuit de VS overvliegen naar Arnhem. OK de kans is groot dat de man is afgereisd vanuit onze hoofdstad, maar toch. ANOUK staat zo synoniem voor het succes dat de NL entertainmentindustrie momenteel wereldwijd behaalt.

Het internationale succes van ANOUK & the likes staat in schril contrast met de oproep, deze zelfde zondag, van ASML baas Peter Mennink om nu toch écht, maar dan toch ook héél écht IETS te gaan doen aan de NL kenniseconomie….

Overgewicht bij Medewerkers? Managen is pas Topsport! Daarom: de Prestatie Piramide!

Er is nix tegen het absorberen/inhaleren van de geneugten van het leven, wellicht, maar het is niet handig als je daarmee de tijd, dat er van je wordt verwacht een manager te zijn, vervu(i)lt (nb; hoezo alleen ‘overgewicht bij medewerkers’?). Dat overmatig absorberen zou ‘zo maar’ afbreuk doen aan de kwaliteiten die je medewerkers je toeschrijven. & Dat wil je niet, toch?

Met de transparantie van het werken, van het managen wordt het cruciale van je rol als manager nu meer dan ooit onder een vergrootglas gelegd. Je bent net een TopSporter, die weten daar alles van.

Maar daarmee houdt de vergelijking nog niet op. Het managen van een afdeling, een organisatie, een bedrijf is échte TopSport. Al was het maar omdat ook jij voor je verantwoordelijkheid een bedrag van 6 cijfers, of i.i.g. iets dat daar dicht bij in de buurt komt (toch?), ontvangt. Dan mag daar ook wel ‘iets’ tegenover staan nl. je optimale inzet. Je ‘supporters’, i.c. medewerkers/klanten/bazen, zullen je daarvoor belonen.

Om je te helpen hoe je een TopSportend Manager wordt, een introductie op de Prestatie Piramide.

Is je Baas een Mens of een Robot? Een test: de Meest Menselijke Mens.

We hebben nog nooit met zoveel mensen in dit land gewoond. We zijn nog nooit in het bezit geweest van zoveel mobiele apparten om met elkaar in contact te kunnen komen (nb; daarvan zijn er meer dan mensen). & We hebben ook nog nooit zo lang dienen te wachten voordat we met elkaar in contact komen. “Toets 1, 5, 3, & 8: ‘er zijn nog 5 wachtenden voor u, de wachttijd bedraagt ca. ’22′”. Als je dan uiteindelijk contact hebt, dan vraag je jezelf toch af ‘spreek ik nu met een mens of heb ik contact met een gedigitaliseerde versie?’. In een tijd dat de robotisering van arbeid in rap tempo op de werkvloer afkomt, is die vraag zeker terecht.

Voor WOII ontwikkelde onderzoeker Alan Turing zijn ‘Turing test’: Een menselijke ondervrager wordt in verbinding gesteld met een mens en met een computer en moet door ondervraging zien vast te stellen welke van de twee de mens is. De test gebeurde op afstand van elkaar via zgn. “teletype”-machines, vergelijkbaar met het tegenwoordige chatten. (nb; zie je de overeenkomst?) Als de ondervrager niet consistent kan vertellen wie mens en wie machine is, doorstaat de machine de test.

Dus het zou ‘zo maar’ ook kunnen dat je baas nu een robot is of sterker nog: een robot inzet zodat hij/zij zelf kan genieten van ‘Het Nieuwe Werken’…. Om dat te kunnen achterhalen is er een test: de Meest Menselijke Mens.

Vier Gedragskenmerken bij Samenwerken. Hoe staat het met Integriteit?

‘Ik doe (pas) iets voor jou, als jij iets voor mij doet.’ Da’s één van de 4 gedragskenmerken op het moment dat mensen samenwerken of samen gaan werken aldus venture capatalist Reid Hoffman. (nb; Hoffman is één van de co-founders van LinkedIn). Hoffman baseert zich bij zijn karakterisering op persoonlijke ervaringen in een scala aan samenwerkingstrajecten.

Dit eerste karaktertype, ‘Ik doe pas iets voor jou, als jij iets voor mij doet!‘ komt volgens Hoffman het vaakst voor in samenwerkingen. Mensen die zich hiermee bezig houden, zich zo karakteriseren, doen niet alleen anderen maar ook zichzelf (ernstig) tekort. Daarvoor is zeker ‘iets’ te zeggen.

Als wij hier, binnen het ManagementSite Kennis Netwerk, ons d.i. (hoofd)redactie & een groot aanbod aan gastcolumnisten(!), daaraan ook schuldig zouden maken, dan zou de inhoud maar een karige site opleveren….. 😮

Laten we kijken of er onder de 3 andere types ‘iets’ voor je bij zit.