Tag: Six sigma

De rol van competentiedenken in procesoptimalisatie

Competentie-onderzoek wijst uit dat sommige ondernemingen over competenties beschikken die lijken voort te komen uit het beheer van een complex web van onderlinge verbanden (relaties) en de coördinatie van een groot aantal onderling afhankelijke (bedrijfs)processen. Voor andere ondernemingen geldt echter dat competenties voortkomen uit de vereenvoudiging van (bedrijfs)processen (procesoptimalisatie) en door zich te concentreren op een klein aantal activiteiten dat veel waarde creëert.