Tag: Sociale innovatie

Op weg naar een Tsunami van Innovatie; manager bereid je voor.

“Op de juiste manier toegepast kan de samenwerking van menselijk vermogen met de meest krachtige technologie die de mensheid ooit heeft ontwikkeld (NB; een disruptieve technologie die nog in de kinderschoenen staat) uitzonderlijke resultaten opleveren. Denk alleen maar aan de ongelofelijke verspilling die momenteel dagelijks plaatsvindt in organisaties aan onbenutte ideeën, creativiteit, motivatie en betrokkenheid.”

Donderdag start het 6e Global Drucker Forum. Het thema van dit forum: “The Great Transformation, managing our way to prosperity” & vooruitgang c.q. (het behoud van) welvaart, dat is ‘iets’ wat we momenteel wel kunnen gebruiken; daarom: samen op weg naar een tsunami van innovatie…. 😉

Het Global Drucker forum beschikt over niet de minste inleiders, contemporaine denkers die met hun publicaties het thema ‘management’ een (geheel) andere betekenis geven. Denk daarbij aan Gary Hamel, Clayton Christensen, Vineet Nayar. In deze entry vind je een synopsis van o.m. hun bijdragen.

96% Opleiders vindt dat Studenten geschikt zijn voor de Arbeidsmarkt, 11% Managers deelt die mening.

Een ‘kleine discrepantie’ noemen we dat. Managers zijn steeds minder geïnteresseerd in de (prestigieuze) naam van de Universiteit of Hogeschool waar je bent afgestudeerd. Zij willen m.n. weten wat de vaardigheden zijn die jij meebrengt naar de nieuwe werkvloer. Dat is een uitkomst uit een recent GALLUP onderzoek.

Beschikken je nieuwe medewerkers dan toch over zo’n mooi diploma, blijkt vervolgens dat 30% van hen onder hun niveau werkzaam is c.q. wordt ingezet. Reden: ze mogen dan over kennis beschikken maar (nog) niet over de geschikte vaardigheden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Britse Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance.

Tussen alle misère door, want dat is het of kan het zijn, voelen de opleiders zich nog steeds zéér op hun gemak. 96% van hen is juist van mening dat zij studenten effectief opleiden voor de Arbeidsmarkt (GALLUP). De vraag is dan: waarin investeer je als werkgever eigenlijk?

Boek van de week

Staan de komende 8 jaar voor ManagementPro in het teken van Social Business?

http://www.youtube.com/watch?v=T8imItcYxtw

I believe that if you put all the creative power of human beings on one side and all the problems of the world on the other, and put them into a battle, human creative power will always win. It’s just that we don’t use our creative power to address problems; we use it to make money. We have created a system of money-chasing entities, rather than problem-solving entities.” Life’s Work: Muhammad Yunus. interview in de Harvard Business Review.

Nu het ManagementPro blog 8 jaar bestaat is het een mooi moment om aandacht te besteden aan het business model dat prof. Muhammad Yunus al zijn leven lang promoot: ‘Social Business’. ‘Social Business‘ c.q. de ondernemingsvorm van de Sociale Organisatie maakt, anders dan een NGO, winst maar keert geen dividend uit (laat staan bonussen….). Social Business kan de volgende managementtrend zijn; er is i.i.g. voldoende aanleiding voor.

‘Het is onvoorstelbaar dat de jongeren van nu werkloos zijn op een moment dat de economische kansen wereldwijd enorm zijn.’, zoals Yunus stelt in het interview tijdens het World Economic Forum (vid.). Het is inderdaad onvoorstelbaar…..

Vacatures

Operationeel Directeur

Ben je op zoek naar een functie met veel vrijheid, verantwoordelijkheid en volop ruimte om initiatief te nemen? Bekijk dan deze vacature. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Disruptieve Technologieën die ons leven, onze organisaties, onze economie ingrijpend gaan veranderen. Het jongste thema binnen de directiekamer.

Volgens de banken neemt het app-bankieren een grotere vlucht dan men ooit had verwacht. Ongewild, door de bankiers zelf, draagt het app-bankieren bij aan een drastische verandering van het business model van de banken. Wat te denken alleen al aan de overbodige kantoren…. een disruptie dus. Dat vraagt om disruptieve technologieën.

Maar de financiële dienstverlening is zeker niet de enige bedrijfstak die met disruptieve  technologieën wordt geconfronteerd. Zo wordt er in de Zorg steeds meer gebruik gemaakt van robotica, gaat men in de Bouw 3D printers inzetten en transformeert het Onderwijs m.b.v. MOOC’s van ‘chalk & talk’ naar individuele coaching (ook) m.b.v. van nieuwe of social media.

Als je dan als MT/Directie/Bestuur verrast concludeert dat het allemaal ‘ongekend’ is wat er nu in je omgeving gebeurt, dan ben je de Wet van Moore vergeten maar helpt hier een rapport dat deze week verscheen bij McKinsey; een aanrader.

NB; zoals ook bij verschillende andere entries vind je onderaan deze entry in chronologische volgorde regelmatig opvallende updates. Maar: disruptie neemt in versneld tempo toe, daarom: volg voor recente updates op dit thema de hashtag #disruptievetechnologieën in resp. mijn twitteraccount en op mijn LinkedIn profiel.

In de nasleep van de aanslag in Boston wordt de invloed van nieuwe media op onze maatschappij meer dan duidelijk.

“Eén van de lessen die we leren van de aanslag in Boston is dat de mogelijkheid van informatie om zich razendsnel te verspreiden zowel kansen als gevaar in zich heeft.” &: “We leven in een wereld waarin amplified individuals* (d.i. mensen empowered** d.m.v. nieuwe technologieën en de collectieve intelligentie van hun sociale netwerken) tot dingen in staat zijn die tot voor kort alleen te realiseren waren door grote organisaties.”

Een scala aan mogelijkheden in onze maatschappij ontwikkelt zich, in een rap tempo zelfs. Alleen hebben we uitzonderlijke omstandigheden nodig om ieder van ons zich daarvan bewust te laten zijn. Zo’n ‘bijzondere omstandigheid’ is de aanslag op 15 april in Boston.

Dat openbare, en minder openbare, camera’s maar ook onze van GPS voorziene pda’s en smartphones onze privacy nagenoeg volledig hebben doen verdwijnen, dat wisten we al of hebben we kunnen weten. Dat instanties als de FBI over allerlei gadgets beschikken om mensen op te kunnen sporen, ook. Maar dat het collectief een cruciale bijdrage levert aan de razendsnelle oplossing van een probleem, da’s voor velen nieuw.

Mogelijk schuilt hierin inderdaad een gevaar, maar het kan ook een kans zijn: als je organisatie in ontwikkeling c.q. in verandering is bijv……

Adaptive Advantage c.q. Reactievermogen als Nieuwe Strategie (gratis e-boek)

Reactievermogen (nb; ‘reactie’ lijkt hier een betere vertaling van ‘adaptibility’ dan ‘aanpassing’) op de (snelle) veranderingen op je markt, wordt de nieuwe Strategie voor veel organisaties. OK, ik weet ‘t: ben je je organisatie net gereed aan het maken voor een strategie gebaseerd op Corporate Social Responsibilty, is de inkt van je papier daarvoor nog niet eens droog, komt er alweer een volgende basis waarop je de Strategie van je organisatie kan baseren: Adaptability. ‘Kan’, want het hoeft natuurlijk niet….

Met een Adaptieve Strategie verhoog je het reactievermogen van je organisatie op 5 gebieden: 1. organisatieverandering; 2. je innovatievermogen; 3. je vermogen om je organisatie effectief te kunnen managen; 4. je vermogen om je organisatie-inrichting, je procedures, je processen snel op één lijk te krijgen; & wellicht het Grootste voordeel: 5. je bent in staat de capaciteiten van je medewerkers optimaal te benutten!

Met dank aan BCGPerspectives is er nu ook een gratis e-boek voor je beschikbaar die dit interessante model van Adaptive Advantage verder uitwerkt!

Uit de jaarlijkse Ontmoeting met Onze Klanten: Ik heb een Idee!

Het zou een Idee zijn voor veel, zo niet alle (….), organisaties die ‘iets’ leveren aan consumenten, aan afnemers: jaarlijks een bijeenkomst organiseren om daar Ideeën met elkaar te delen! Het is allemaal zo simpel, als je dat ziet bij anderen: door samen te komen & te luisteren naar je klanten creëer je nieuwe producten, nieuwe ideeën. Samen(!) kun je daarvan dan nog jááááren lang plezier hebben…..

Alleen blijkt nu dat, wil die ideeënuitwisseling voor langere tijd succesvol(!) zijn, je dan niet incidenteel deze klantontmoetingen plant maar deze benadering een specifiek onderdeel maakt van je klantgerichte business model!

Het voorbeeld dat ik voor je heb is de recent door HCL Technologies georganiseerde UNSTRUCTURE, HCL Global Meet 2011: ‘I Have an Idea!‘.

Rendement op Sociale Innovatie II: duurzame inzetbaarheid, wat is dat? (+ 6 tips + gratis ebook)

‘Iedereen praat over Duurzaam Ondernemen maar hoe lang gaan mensen eigenlijk mee?’ Deze vraag komt naar voren in de reclamecampagne van Zilveren Kruis. Als je ziet dat werkloze 55 plussers nauwelijks meer aan werk komen & dat bij een gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer van 42,3 jaar veel werkgevers 45 plussers al ‘oud’ vinden, dan krijg je de indruk dat mensen op de werkvloer inderdaad ‘niet lang meegaan’….

Omdat de Europese, & dus ook de Nederlandse, beroepsbevolking vergrijst is het begrijpelijk dat de EU de inzetbaarheid van de medewerkers ‘duurzaam’ c.q. van lange(re) duur wil maken. Maar dat je dit niet ‘zo maar’ van de grond krijgt is ook de EU duidelijk: niet voor niets noemen ze dit een cultuuromslag.

Toch vormt duurzame inzetbaarheid een belangrijke uitdaging voor organisaties. In een recent rapport noemt de Boston Consulting Group dit ‘Turning the Challenge of an Older Workforce into a Managed Opportunity’: van uitdaging naar kans dus!

BCG heeft daarvoor 6 stappen, er is een gratis ebook & het ESF heeft een aanvullende susidie. Dus wat houd je nog tegen?

Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid.

In tijden van financiële en economische crises toch nog subsidie (kunnen) ontvangen op een investering die je doet, welke organisatie wil dat niet? Nu, dat kan & wel dankzij een (nieuwe) ESF subsidie: “Bedrijven kunnen in 2011 en 2012 € 18.000 subsidie ontvangen voor sociale innovatie.”  In dit ‘subsidiekader’ is ‘sociale innovatie’ gedefinieerd als:

  • “Procesverbetering: dit is het binnen de arbeidsorganisatie(s) het verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.”
  • “Duurzame inzetbaarheid: ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.”

Conclusie: “Door te innoveren op deze thema’s vergroten werkgevers de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf.” Nix mis mee met deze conclusie, toch?

Mits je dat investeren Goed doet natuurlijk(!). Ergo: subsidie kunnen ontvangen ‘is 1’, mooi, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven. Wat is dan ‘2’ c.q. de beste manier om je investering in sociale innovatie vervolgens in je organisatie ook daadwerkelijk tot rendement te laten komen?

Oplossing? Er zijn natuurlijk ‘meerdere wegen die tot sociale innovatie leiden’, maar in dit geval is er één oplossing die hier prima op aansluit….