Tag: Transformation-management

Op zoek naar Leiderschap Quotes? Filmpje!

een Leider wijst je in de juiste richting

een Leider wijst je in de juiste richting....

If Your Actions Inspire People to Dream More, Learn More, Do More and Become More, Then You Are A Leader.” John Quincy Adams. Quotes van leiders zijn er meer dan voldoende.

“Een Leider is een visioniar, een opleider, een innovator, een motivator, een communicator, een facilitator, een adviseur! Ben jij die Leider?”

Wat een leider allemaal behoort te kunnen, kerncompetenties, daarvan zijn er ook meer dan genoeg boeken en sites te vinden. Nu zijn er een aantal quotes & kerncompententies samengevat in een filmpje.

Nb; De reclame aan het einde is een ‘beetje’ out of focus (nb; wat de reclame te maken heeft met de inhoud is niet direct helder; waarschijnlijk is het de sponsor van de film)maar dat maakt het filmpje er niet minder leuk om.

De confronterende auditor/controller? Een Utopie.

eenvoudig te controleren, 1 potje

De entry over LEHMAN Brothers roept dialoog op; zo ook dit weekeinde & da’s mooi.

De banken in Nederland zijn momenteel druk bezig om hun auditors & controllers (nb; A&C) een andere rol te geven, een confronterend controlerende. In een scala aan trainingen, cursussen & workshops worden A&C’s klaargestoomd om vanaf nu: indringender vragen te stellen, meer objectief te handelen en managers confronterender te benaderen! Doel van dit alles: een volgende CRISIS voorkomen!

Om e.e.a. ook in de dagelijkse praktijk ‘handen & voeten’ te geven wordt het vanuit de productie-industrie afkomstige LEAN Model ingezet: een focus op de bewaking van processen, procedures & protocollen.

Zou dit alles helpen? Zou ’t helpen om banken meer ‘in control’ te hebben & houden? Zou het ons belastingbetalers een volgende Financiële CRISIS kunnen besparen?

Nee. Zo lang banken zich niet committeren aan het Model van de Lerende Organisatie blijft dit alles een utopie; helaas……

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Financieel Herstel vraagt om een DeltaWerk, met principes!

tegen de CRISIS

tegen de CRISIS!

Een blijvend financieel en economisch herstel na  de Financièle Crisis vraagt om een beschermingsysteem dat net zo robuust is als onze Deltawerken. Dat concludeert The Economist in het gisteren gepubliceerde special report On Financiel Risk. Zij citeren daarmee Jean-Claude Trichet, president van de Europese Centrale Bank.

“The Delta Works are a series of dams, sluices and dikes built in the second half of the 20th century to protect the lowest-lying parts of the Netherlands from the sea. They are considered one of the seven wonders of the modern world. The task facing global regulators is to construct the financial equivalent of this protective network.”

Dat de Deltawerken ook al tot de ‘7 Wereld Wonderen’ behoorden wist ik niet maar de metafoor naar onze economisch redding is i.i.g. interessant.

Vacatures

Teamleider Information Skills & Support

Wil jij de studenten en docenten van de Radboud Universiteit ondersteunen in het gebruik van digitale informatie, IT-systemen en -tools? Word jij de leidinggevende van ons nieuwe team? Bekijk alle vacatures

Advertorial

Wordt Saab-Spyker een Succes? Waarschijnlijk wel; met deze lessen.

SPYKER & SAAB, wie was de hamer?

SPYKER & SAAB, wie is hier feitelijk de hamer?

Nulla tenaci invia est via’ ofwel: “Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar.” zo luidt het meer dan een eeuw oude motto van SPYKER. Het motto past perfect op SPYKER’s CEO Victor Muller, geen weg lijkt ‘m onbegaanbaar; dat bleek deze week maar weer eens.

Zelfs al leiden beide organisaties nu nog financieel verlies, zou alleen al dit gedrag van Muller in-lijn-met-het-motto van de organisatie dé basis kunnen zijn voor het suces van het nieuwe concern SAAB-SPYKER Automobiles: de CEO als ‘the steward of a living strategy’.

Volgens deze theorie van Harvard Prof Cynthia Montgomery dient de CEO niet alleen 100% gecommitteerd te zijn aan de Strategie van zijn organisatie, hij is in zijn doen & laten ook nog eens volledig één met de Strategie van zijn organisatie! Met alles wat Muller tot nu toe ondernam, lijkt hij hieraan volledig te voldoen. & Zo stond Muller gisteren, na nachten onderhandelen, al voor het Saab personeel….

Maar omdat dit gedrag maar zo weinigen gegeven is, volgen hier enkele lessen om een samenwerking, een fusie, een overname tot een succes te maken.

Over Davos, De Vos, Haren & Streken

'Ik heb zo mijn streken.....'

'Ik heb zo mijn streken.....'

Terwijl men zich in Davos voorbereid op het jaarlijkse Sustainability Congres van het World Economic Forum, hebben in ons land de bankiers het te druk om zich te bekommeren over ‘Davos’. Of zoals Van Lanschot preses het aan Het FD uitdrukte: ‘Davos is aan mij niet besteed. Al die maatschappelijk betrokken activiteiten acht ik niet in het belang van mijn klanten.’

Een opmerkelijke uitspraak, zeker van Deckers: ‘MVO, niet in het belang van mijn klanten’. & Hij was vorig jaar nog wel de man die als 1e bankier het boetekleed aantrok…..

Maar: ik kan me er ook wel ‘iets’ bij voorstellen, bij de reactie van Deckers. Terwijl collega Hommen voor de Commissie De Wit met (veel) verve het standpunt verkondigt dat ‘bonnussen binnen de financiële wereld écht niet te voorkomen zijn!’, is er in dat debat nauwelijks ruimte voor een dialoog over Maatschappelijk Verantwoord Ondernement; laat staan tijd voor een bezoek aan Davos.

& Zo lijkt het er sterk op dat de Financiële Vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Op naar ‘Davos 2011/2012/2013/20…’ dan maar.  😉

GREINER Model: Organisatie Verandering of Organisatie Ontwikkeling?

Organisatie Verandering of Organisatie Ontwikkeling? Een voorbeeld: de autonome auto, d.i. een trend.

De bestuurbare auto bevindt zich in een doodlopende straat. Ga je binnen de autoindustrie nu (toch) door met de productie van de bestuurbare auto (en je kan als grote speler niet in een niche blijven zitten), dan ontstaat er een sense of urgency, dan zijn bedrijfssluitingen en het ontslaan van medewerkers daarvan op korte termijn een logisch gevolg; Organisatie Verandering.

Anticipeer je nu echter op deze trend, ga je nu de samenwerking aan met de ontwikkelaars van deze autonome auto, pak je nu bedrijfsprocessen en -middelen aan, communiceer je nu met je stakeholders, leid je je medewerkers nu op voor nieuwe uitdagingen c.q. bereid je hen voor op werk tot (nieuw) werk, dan is er sprake van een (logische) Organisatie Ontwikkeling.

Iedere organisatie, iedere bedrijfstak heeft te maken met niet te negeren trends; zie momenteel de financiële dienstverlening, zie de detailhandel. Clayton Christensen adviseert je rekening te houden met disruptie, filosoof Nassim N. Taleb met de Zwarte Zwaan. M.n. voor Organisatie Ontwikkeling helpt je de continue ontwikkeling van je organisatie.

Organisatie Verandering of Organisatie Ontwikkeling? De keuze is aan jou…..

De Verander Diamant bij Organisatie Veranderingen

Ofwel het inzetten van the Change Diamond. Change practitioners die weten te voldoen aan de 4 belangrijkste zijden van deze Diamant, die zijn het meest succesvol in het Veranderen van Organisaties. Tot die conclusie komt IBM in het rapport Making Change Work.

In een periode van 2 jaar tijd volgden & interviewden onderzoekers van IBM met regelmaat CEO’s en practitioners, wereldwijd, van organisaties die ‘in verandering zijn’. De ervaringen uit deze best practices zijn in dit rapport verzameld. Eén van de uitkomsten is the Change Diamond.

De 4 belangrijkste zijden van deze diamant zijn: Real Insights & Real Actions, Solid Methods & Solid Benefits, Better Skills & Better Change, Right Investment & Right Impact.

Vlot vertaald: de juiste Inzichten leiden tot de juiste Acties, de juiste Methodes leiden tot de juiste Voordelen, betere Capaciteiten leiden tot betere Verandering en de juiste Investering geeft het goede Resultaat.

Eigenlijk allemaal héél logisch maar ja: doe het maar eens, je organisatie veranderen! Wie weet helpt het rapport.

Waarom doen we niets met ‘Best Practices’?

Mij verbaast dat ook wel eens: het Investors in People Model ‘om maar een voorbeeld te noemen’ (….) beschikt met 16 jaar groei, ontwikkeling en ervaring over een scala aan Best Practices, BP’s uit alle soorten van bedrijfstakken & toch is er, m.n. in ons land, nauwelijks navolging.

Dat andere organisaties succes hebben en dat zij bereid zijn die succesvolle ervaring met ons te delen, wil nog niet zeggen dat wij deze positieve ervaring in ons hart sluiten. Sterker nog: veel Best Practices worden simpelweg genegeerd….. Het lijkt er op dat ‘het wiel zelf uitvinden’ veruit onze voorkeur heeft & dat dan zeker niet alleen v.w.b. IiP.

VALUEDANCE’s CEO Susan Cramm is daarover ook verbaasd, dat we niets of op zijn minst te weinig doen met Goede Voorbeelden. Die verbazing zette haar vorige week aan tot het schrijven van de entry: Why Do We Ignore “Best Practices”? ‘Why does management behavior often diverge from “broadly accepted” theory or best practice? (….) Time and time again, I see leaders doing what they know they shouldn’t. Are we failing management theory and best practices or are they failing us?”

Die vraag leverde niet alleen een interessante entry op, ook interessante reacties want: wat is nu de verklaring dat we niets doen met de ervaringen van anderen? Het volgen van het voorbeeld zou ons op zijn minst veel geld kunnen besparen! Da’s handig zo’n besparing, zeker in deze tijden. Het lijkt zelfs logisch! Maar waarom volgen we de Best Practice dan tóch niet na?

Slechts 30% eindverantwoordelijken voorbereid op veranderingen, wat onderscheid hen?

Slechts 30% van de eindverantwoordelijken durft te stellen dat hun organisatie voorbereid is op de a.s. veranderingen o.i.v. de economische CRISIS en de noodzakelijke veranderingen binnen de bedrijfstak. Da’s niet veel, 30%, maar wat onderscheidt hen, wat maakt juist hen anders dan die 70% van de organisaties die niet zijn voorbereid? 

Dat verschil zit ‘m voor de succesvolle organisaties in: => Leiderschap dat Innovatie Stimuleert, => de Innovatie richt  zich op Meerdere Gebieden, => Flexibiliteit, ze zijn in staat hun Organisaties Sneller Aan te Passen aan Veranderingen, => ze hebben een Constante Focus op de Toekomst.

Dit zijn uitkomsten uit een recent McKinsey onderzoek onder organisaties die opereren binnen de Gezondheidszorg. Een bedrijfstak, incl. de diverse toeleveranciers en verzekeraars, die voor Grote Veranderingen staat niet alleen door de vergrijzing, ook door de hervormingen die de verschillende Overheden implementeren. Je kan daarop, als organisatie, maar beter voorbereid zijn, maar veruit de meesten zijn dat dus niet.

Je kan je afvragen of het percentage van 30% voor andere bedrijfstakken, die nu ook met ingrijpende veranderingen te maken hebben, zoveel beter is(?). Ook daarom is dit een interessante casus.

Matthew Robson (15) zet Financiële Wereld op zijn kop.

Twitter is (alweer) achterhaald, sterker nog het is zinloos want het blokkeert je pda en niemand kijkt naar je profiel. SMS-en blijft de voorkeur houden. Alles wat er op papier of in print verschijnt is irrelevant. Reclame die voorbijkomt op metershoge billboards, op tv & internet, daar letten ze niet op. Tieners consumeren veel meer media dan generaties voor hen. Films zijn daarbij favoriet, niet voor de inhoud, wel voor het sociale contact dat dit hen oplevert. Ook tv lijkt achterhaald, internet biedt tieners de mogelijkheid programma’s te bekijken waar en wanneer ze dat zelf willen. Touch screen in een gadget is favoriet. & Nog het meest schokkerend: ze willen niet betalen voor de content die ze op hun gadgets kunnen binnenhalen! (nb; de reden is héél simpel: ze hebben geen geld) Dit bericht werd vorige week door Morgan Stanley de wereld in gestuurd, de Financiële Wereld in & dat hebben ze geweten!

De 15 jaar oude tiener Matthew Robson heeft, bij hoge uitzondering , een stageplaats gekregen bij het prestigieuze Morgan Stanley. MS, net wakker geschud door de CRISIS, had zich blijkbaar voorgenomen om voortaan beter te luisteren naar signalen uit de markt(?!). Die mogelijkheid deed zich voor op het moment dat Matthew de marmeren hal binnenstapte. Deze keer werd een stagiair niet ingezet om te kopiëren, om koffie te halen bij Starbuck’s of maaltijden bij KFC, nee aan deze stagiair werd gevraagd een marktonderzoek te doen onder zijn leeftijdsgenoten met de opdracht: wat zij verwachten van de informatie en entertainment industrie? Een Prima Idee & Groot Succes, deze actie, dat zou al zéér snel blijken. Maar ook een opmerkelijke…..