Tag: Transformation-management

Nu ook in A’dam en D’Haag: Occupy Wall Street, is dit het einde van the Man in the Middle?

De bankier is het prototype van ‘the man in the middle’: je hebt huishoudens met spaargeld en je hebt huishoudens met leningen, de bankier zit in het midden & reguleert dit proces. De oudst bekende bank ter wereld is de Banca Monte dei Paschi di Siena (1472). Waarschijnlijk heeft deze ‘man in het midden’ uitsluitend gebankierd, want de bank bestaat nog steeds.

Het bancaire veranderingsproces verliep vervolgens langzaam. Pas op 01 september 1602, de dag dat de Banca Monte dei Paschi di Siena & zijn bancaire collegae eens niet in staat waren om een lening te verstrekken, eindigde de allereerste aandelenemissie. Op 06 september 1606 betaalde kamerbode & investeerder Pieter Harmensz de laatste termijn van zijn investering van 150 gulden in de Compagnie van Verre. De NYSE EURONEXT als instituut om geld te lenen buiten het bancaire systeem om, was geboren.

Nu komt dat bancaire veranderingsproces in een stroomversnelling. Zo lijkt NYSE EURONEXT veranderd in een roulettespel waaraan zelfs Abdul Fattah “John” Jandali, de biologische vader van Steve Jobs en eigenaar van een casino, leiding zou kunnen geven. & De basis van het bankieren, namelijk het betalen, vindt binnenkort ook volledig mobiel plaats*; iets dat ooit nog met door de bank geaccordeerde wisselbrieven gebeurde.

& Toen was daar opeens Occupy Wall Street…..

Een Lean ‘project’ gedoemd om te mislukken.

Om te voorkomen dat met het afronden van een Lean project ook de resultaten wegvloeien, is het essentieel dat er continue aandacht blijft voor de resultaten. Die continuïteit kan alleen vanuit het lijnmanagement worden geboden. Verder betekent verandering dat er pijn optreedt: financieel, qua inspanning en/of door het loslaten van bestaande structuren en patronen. Is de manager bereid die pijn te dragen? Door in een verandertraject regie te voeren op het beleggen van eigenaarschap in de lijn wordt duidelijk of de wil en de ambitie voor verandering daadwerkelijk aanwezig zijn.

Hoe herken je eigenaarschap?

Maar wat houdt dit nu concreet in? Waaraan herken je of het eigenaarschap ook écht in de lijn verankerd ligt of dat het een ‘feestje’ van de projectleider is? Enkele vragen die als handvat kunnen dienen bij deze diagnose:

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

De Transformatie van het Onderwijs, op weg naar een nieuw tijdperk.

“Onderwijs is één van de weinige sectoren die nog niet ingrijpend is veranderd door nieuwe informatie en communicatie technologieën.” aldus Tom Vander Ark former exec. director for the Bill & Melinda Gates Foundation.

Inderdaad, het onderwijs vindt in deze 21e eeuw nog plaats op de manier waarop het in de 16e eeuw al plaatsvond.

Zelfs het rumoer op deze tekening van Pieter Breughel vind je nog terug in veel klassen… blijkbaar ook tijdens colleges trouwens. 😉

Je weet wellicht dat ik me (ook) bezighoud met onderwijs. Persoonlijk vind ik het prima, moedig ik het zelfs aan, als studenten tijdens door mij verzorgde MasterClasses & colleges gebruiken maken van hun interactieve mediatools. Zij kunnen dan direct checken of dat wat ik hen nu onderwijs up-to-date & ook door bewijslast te staven is; prima. 🙂

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Italië Zien & Sterven*.

Vroeg je mij 3 jaar geleden ‘wat de status is van mijn pensioen?’, dan antwoordde ik je dat ik een (pensioen)potje had bij mijn oud-werkgever, een financieel dienstverlener, dat ik zelf een potje opbouw, dat we overwaarde hebben op onze woning & dat er nog zoiets is als AOW. ‘Not a worry in the world!’, dus.

Vraag je mij nu, vandaag ‘wat de status is van mijn pensioen?’, dan antwoord ik je dat ‘ik geen enkel idee heb’. (nb; daarbij helpt geen enkel ‘mijn pensioen’). Ik hoop dat de bankiers mijn potje goed weten te investeren, het is tenslotte ook hun potje (gelukkig!), mijn eigen potje is o.i.v. de ‘crisis’ verdwenen ‘als sneeuw voor de zon’, op onze woning rust nog steeds een overwaarde alleen zijn bank, gemeente & ik het niet eens over de hoogte daarvan (uiteindelijk zal het bij verkoop wel zijn: ‘wat de gek er voor geeft’) & AOW, de kans dat ik je over 13(?) jaar vraag ‘wat was dat ook alweer?’ acht ik steeds aannemelijker.

‘Aannemelijk’ niet alleen omdat deze week P.I.G.S. => P.I.G.S.I. is geworden (Nb; door Italië) & miljarden €i nodig zijn om nog te redden wat er te redden valt, ook in ons land blijkt dat we heel wat miljarden verkwisten.

Wellicht is het handig als we ‘eerst de balk uit ons eigen land halen voordat we de splinter zien bij de P.I.G.S.I.’s’.

Stel nu dat APPLE met de MAC-Bank komt…..

Met de snelheid waarmee de bank apps alleen al in ons land populair zijn geworden sinds dat ze nog maar relatief kort geleden werden geïntroduceerd is het niet lastig te voorspellen dat financiële dienstverlening ingrijpend kan gaan veranderen. ‘Kan’ omdat die ingrijpende verandering dan zéér waarschijnlijk niet vanuit de banken zal komen….. (Nb; de apps. zijn van RABO en ABN AMRO)

Al geruime tijd buigen onderzoekers zich over de (on)mogelijkheden van mobiel bankieren. Het referentiekader wordt daarbij dan gevormd door de ontwikkeling van online- of internetbankieren, dat verliep niet zo vlot. Dit referentiekader bracht het Online Banking Report in 2009 dan ook tot de conclusie dat een zelfde penetratiegraad van mobiel bankieren zeker 10 jaar zou gaan duren.

RABO & ABN AMRO zullen die mening vandaag niet meer delen. Dit toont ook aan dat je in het huidige tijdperk niet meer kan & mag vertrouwen op oude data simpel omdat de omstandigheden waarin je organisatie nu opereert ingrijpend zijn veranderd & de spelregels van de markt ook.

(nb; in How We Will Live: A Synthesis of Life in the Future voorspelt Matthias Horx dat het nog maar even is & we worden geholpen door een financiële avatar adviseur…….)

ABN AMRO neemt je gesprek op, een digitale revolutie.

De jongste reclame uiting van ABN AMRO past volledig in het nieuwe tijdperk. De Bank maakt melding van het feit dat je hypotheekgesprek met hen wordt opgenomen ‘dan kunt u het thuis nog eens terug luisteren’. Da’s dan inderdaad ‘een hypotheekgesprek anno nu’.

De apps op je pda/mobiel/i-pad e.d. bieden je als klant al voldoende mogelijkheden om je gesprekken op te nemen & wellicht deden klanten van ABN AMRO dat al, ook daarom is het een goede zaak dat de Bank de zaak nu omdraait. Gevraagd aan een manager van ABN AMRO ‘of de gesprekken met cliënten niet al veel eerder werden opgenomen?’ was het antwoord: ‘Gesprekken over beleggingen nemen we altijd op, om misverstanden te voorkomen. Dat doen de andere banken ook.’ Op mijn vervolgvraag ‘of de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld?’ was de reactie ‘Dat weet ik niet…..’. Ook daarom: goed zo’n tv-reclame. 😉

Creativiteit of Leren van de Besten….

‘Hoe krijg je creativiteit in een team?’ Dat vroeg McKinsey zich eerder deze maand, op verzoek van meerdere van hun klanten, ook af. Deze creativiteit heeft dan tot doel een nieuwe basis te leggen voor winstgevendheid & continuïteit. De Tips zijn:

  • ‘Dompel jezelf onder in Creativiteit’; tot nu toe is dat er (dus) niet van gekomen, je houdt nog te veel vast aan oude gewoontes/overtuigingen. Kortom: doe vandaag een ‘iets’ anders, trek bijv. eens iets anders aan! Wordt Creatief!
  • ‘Stap over Orthodoxie heen’; Je organisatie handelt, al decennialang, op een bepaalde/vastgeroeste wijze. Het zijn ‘de ongeschreven regels’, ‘het is de cultuur’. Horen we dan. Stap er over heen of liefst: stap er uit!
  • ‘Creëer Beperkingen’; zorg er bijv. voor dat je medewerkers alleen nog maar digitaal in contact kunnen komen met je klanten (nb; informeer je klanten hierover ook), verlaag of juist verhoog de prijs van je product/dienst met een factor 2 etc. Kijk dan een hoe je organisatie reageert: welke alternatieven komen boven drijven?

Om de bonusveenbrand in Financiële Dienstverlening te voorkomen: koppel bonus aan klantbetrokkenheid.

In Het Financieele Dagblad van zaterdag spreekt Anthony Burgmans van een ‘bonusveenbrand’ (nb; je ziet ‘m niet, die brand, maar die is er wel; sterker nog: die komt zo dadelijk in alle hevigheid bovengronds & is vervolgens nauwelijks te bestrijden….). Burgmans: ‘De politiek heeft in de afgelopen weken zijn punt meer dan gescoord. We moeten echter oppassen dat we niet doorschieten, waardoor de sector van de Financiële Dienstverlening naar de rand van de klif wordt gedreven.’ Daarvoor is ‘iets’ te zeggen.

Burgmans is voorzitter van de Commissie Burgmans, de Commissie die al geruime tijd, dat wel, bezig is met een onderzoek naar dat wat er beter kan binnen de Financiële Dienstverlening. De rapportage zou nog ‘even’ op zich laten wachten maar nu is de voorzitter zover dat er ‘al’ in september a.s. een 1e publicatie komt (nb; vergeef me mijn cynisme). Burgmans: “In september wordt verslag gedaan over de mate waarin de banken een beheerst beloningsbeleid voeren.”

Dat dit ‘beheerste beloningsbeleid’ nodig is bleek (ook) zaterdag in de KASSA uitzending. Als je niet beter weet, wat betreft de invloed van klanttevredenheid op de bijdrage aan de winst/continuïteit van je organisatie, dan zou je zeggen ‘de %’s in dat onderzoek vallen nog best mee’. Inderdaad, als je als totaalcijfer tussen een 5 & een 8 scoort dan valt dat voor de gemiddelde, sceptische Nederlander, dus ook de bankier, ‘best mee’.

Nee, het belangrijkste % uit het KASSA onderzoek is de 87% van de klanten die stelt dat zij niet het gevoel hebben ‘centraal te staan’ & dat bij een dienstverlenende organisatie…..

Diverse organisaties zijn op zoek naar een manier om de bonussen, die men tóch wil uitkeren, te koppelen aan ‘iets’ dat buiten het normale organiseren ligt. Zoals de aan de olieindustrie gerelateerde organisaties dachten dat ‘normatieve veiligheid’ een mooi meetpunt zou zijn. TRANSOCEAN, bekend van de ‘Golf van Mexico’, kwam er deze maand al snel achter dat dit toch niet dé oplossing was…..

Nee, als je jezelf dan toch een bonus wil uitkeren omdat jij & jij alleen dat Prachtige Resultaat wist te behalen, denk dan aan klantloyaliteit annex de Net Promoter Score. Loyale klanten zijn beter dan tevreden klanten (nb; tevreden zijn kan ook al door een eenmalig voordeel, een eenmalig contact), juist je loyale klanten dragen bij aan je continuïteit.

Wellicht kan de Commissie Burgmans dit meenemen in hun advies met daarbij één kanttekening: als er één sector is waar klanten nauwelijks weglopen dan is het wel de Financiële Dienstverlening. Het is niet dat de klant zó loyaal is, nee de drempels om daar weg te kunnen zijn gewoon véél te hoog.

Misschien dat Burgmans c.s. daarvoor ook een advies heeft?

De nucleaire Hel van Fukushima is dat een Witte of een Zwarte Zwaan?

I just wanted people to understand that there are many people fighting under harsh circumstances in the nuclear plants. That is all I want. Crying is useless. If we’re in hell now all we can do is to crawl up towards heaven.” Bron: ‘Letters From Fukushima: Tepco Worker Emails’.

De Wall Street Journal publiceert op haar site teksten uit indrukwekkende e-mails afkomstig van de TEPCO werknemers die zich nu, uit een bewonderswaardig maar ook opmerkelijk plichtsbesef en met schijnbare doodsverachting, inzetten voor een mogelijk hopeloze taak op een locatie die je een nucleaire hel mag noemen.

Althans, ik vind het daar een nucleaire hel maar ik besef dat ik daarmee geen kernfysicus ben, ik baseer me in mijn oordeel vooral op dat wat ik zie/lees i.c.m. dat wat ik weet. Op de ‘deskundigen’ kun je nauwelijks afgaan, hun meningen staan haaks op elkaar zoals ook gisteravond weer duidelijk werd in de uitzending van Pauw & Witteman.

Ike Teuling, Climate and Energy Campaigner bij GREENPEACE, verklaarde dat de straling vanuit Fukushima ongezond hoog is zelfs tot in gebieden die door de Japanse Overheid nog niet zijn ontruimd. Haar tegenspeler was Simon Rozendaal, wetenschapsjournalist voor ELSEVIER, hij verklaarde dat er in het getroffen gebied maar enkele slachtoffers zouden vallen als gevolg van de nucleaire straling. Beiden kwamen er niet uit. Zoals je leest gaat mijn gevoel richting Teuling, ben benieuwd wat het jouwe is.

Intussen is er ook twijfel over ‘Borssele’: is het daar nu wel of niet veilig?  Allerlei kansberekeningen worden er nu gemaakt zoals de kans dat er een vliegtuig op de Nl. kerncentrale stort 1 : 10.000.000 jaar ….. N.N. Taleb leerde ons al dat de meeste mensen nu hun ogen sluiten ‘Dat valt best mee.’ onvoldoende beseffend dat dat 10 miljoenste jaar morgen al kan plaatsvinden.

Vraag is dan ook: is een ramp met een kerncentrale een Zwarte Zwaan: ‘een verschijnsel dat de bestaande spelregels verandert, buitengewoon zeldzaam en daarom nagenoeg onmogelijk te voorspellen’ of is het een Witte Zwaan: ‘een verschijnsel dat eenvoudig te voorzien, te begrijpen en daarmee dus ook te vermijden is’? Afhankelijk van je stellingname kun je je voorbereiden.

Het laatste, Witte Zwanen, is een interessante theorie afkomstig uit het boek ‘CRISIS Economie, over de toekomst van financieel beleid’ van Nouriel ‘Dr. Doom’ Roubini & Stephen Mihm; Zwarte Zwanen, Witte Zwanen ofwel thesis, anti-thesis.

Witte of Zwarte Zwaan, wat je overtuiging ook is, de vraag is nu of we tot een synthesis kunnen komen: een manier waarop alle deskundigen op één lijn zitten & dat we, zonodig, maatregelen nemen. Het is nl. niet te hopen dat we ooit mails uit ‘de nucleaire hel van Borssele’ ontvangen…..

100320

9 jaar later, op een moment dat de wereld wordt getroffen door COVID19 het coronavirus. Leren van het verleden blijft lastig…..

Overigens, interessant in dit kader, aanleiding en nasleep van de Fukushima ramp, is de novelle The roads to disaster, or rewriting history from the margins‘–Yū Miri’s JR Ueno Station Park. Exit

==============

040411

Inderdaad is het (vaak) zo dat er eerst slachtoffers dienen te vallen voordat we tot echte verandering kunnen komen. Wrang blijft dat dit dan de ‘winnaars’ zijn zoals nu in het Fukushima drama: Winnaars van het Japanse Fukushima-drama.

010611

Opmerkelijk bericht: Japanse gepensioneerden gaan vrijwillig de rommel in Fukushima opruimen. Zij stellen dat ze ‘minder stralingsgevaar oplopen’…..

280711

Nu blijkt dat naar schatting 1.600 werknemers aan de FUKUSHIMA Centrale zijn getroffen door verhoogde radioactieve straling; dat zijn er dan 1.600 teveel.

031111

De onderste laag van de Japanse beroepsbevoling mag Fukushima’s nucleaire hel opruimen. Je vraagt je toch af of dat niet anders kan…. The twilight zone.

220212

Door hun ‘Freedom of Information Act’ publiceert de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission vandaag de transcripties van de informatie die ‘over & weer’ ging tijdens & na de ramp in FUKUSHIMA. CNN: “The Nuclear Regulatory Commission released Tuesday about 3,000 pages of transcripts of conversations recorded in its operations center after the Fukushima Daiichi nuclear disaster, conversations that underscore the difficulty the agency had in responding to the nuclear crisis that was unfolding halfway around the world.”

Door deze FIA kenden we al het rapport van de Columbia Accident Investigation Board en de emails zoals die de ronde deden binnen de LEHMAN Bros burelen, nu dus ook FUKUSHIMA. Het lost niets op maar is zeker leerzaam….

290212

Het onderzoeksrapport n.a.v. de FUKUSHIMA ramp wordt vandaag gepubliceerd. Kort samengevat: systematische onoplettendheid, onderling wantrouwen en bemoeizucht, verwarring en frictie; stond dit vermeld op je CV dan zou het slecht nieuws zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt. Nu ging het ‘slechts’ om een nucleaire ramp….

050712

De oorzaak van deze ramp is menselijk falen, laat een nieuw rapport zien; maar dat wisten we natuurlijk al….

050812

‘De één z’n dood, de ander z’n brood’. Recente cijfers laten zien dat energie- c.q. brandstofhandelarentot nu $ 4,2 miljard hebben verdiend aan deze nucleaire ramp Japanese traders benefit from nuclear shift.

Commentaar van één van de handelaren: ‘Er is gewoon meer vraag naar onze producten.’ Inderdaad….

030112

Opmerkelijk gevolg van Fukushima: Fukushima Kids Are Getting Fatter. Not From Radiation. From Fear. …..

041013

Lessons in Leadership from the Fukushima Nuclear Disaster: wat kunnen leidinggevenden leren van het Fukushima Drama? Veel. De 1e Les in dit artikel verwijst naar de theorie van De Zwarte Zwaan.

Willem was bij de bank, wachtte en wachtte, nog ff wachten om: niet te worden geholpen…..


(Willem is ff naar de bank…..)

Persoonlijk ben ik (1956) een groot voorstander van de technologische/digitale ontwikkelingen die in versneld tempo op ons afkomen & die ons functioneren een stuk eenvoudiger/efficiënter/effectiever kunnen(!) maken. Zo bestel ik de dingen die ik nodig heb wereldwijd, laat ik boeken eerder digitaal binnenkomen dan als hard-/softcover.

In ons dorp merk ik dat ook de gemiddelde middenstander meegaat in de vaart der volkeren. Zo heeft de A/V zaak een i-Phone app, het benzinestation een pinautomaat bij de pomp, de lokale supermarkt een scankassa, bij de bakker kan ik mijn bestelling digitaal plaatsen, zelfs de beide 70+sers die de stomerij bedienen hebben hun zaak zodanig ingericht dat je niet onnodig lang hoeft te wachten. Nee, wachten dat doe ik alleen nog in een pretpark. (nb; je merkt: ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer 😮 )