Tag: Verantwoordelijk

Kinderen in de kelder.

‘Onze Chantalle en onze Paul-Jean zien een beetje pips, vindt u? Het is mij nooit opgevallen. Ja, dat witte haar van ze dat komt omdat ze al 16 jaar geen zonlicht meer hebben gezien. Toen onze Overheid in 2008 besloot om de bijdrage aan de kinderopvang af te schaffen, heeft mijn man voor Chantalle en Paul-Jean in de tuin een kelder gemaakt.’ …….

Het zou zo maar kunnen: de kosten voor kinderopvang lopen de spuigaten uit, de Overheid heeft ook andere zorgen & wat doe je dan? Je zet ‘de tering naar de nering’, er ‘worden harde noten gekraakt’ en 1 daarvan zou zo maar kunnen zijn dat de heel lucratieve wetgeving rondom de Kinderopvang ‘op de helling komt te staan’. Wat doe je dan als ouders? Stop je je kinderen in een kelder? Of zijn er alternatieven?

Snel, Sneller, Snelst

‘De besluitvorming rondom infrastructurele projecten kan worden ingekort tot de helft van de tijd. Dit is de belangrijkste conclusie uit het vandaag aan de ministers Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangeboden rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding.’ meldde het Ministerie van Verkeer & Waterstaat gisteren.

Kijk dat schiet nu eens op: als je naar ons wegennet kijkt dan heb je de indruk, zeker als argeloze toerist rijdend op de A2 (nb; toeristen die de komende dagen weer in grote getalen ons land bezoeken), dat ons land één Grote bouwput is! Dankzij Elverding c.s. weten we nu ook dat zo’n bouwprocédé 11 jaren in beslag neemt! Het is niet niks.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Komt een Manager bij zijn Baas

Komt een manager bij zijn baas: ‘Zeg baas, nu ben ik hier enkele maanden in dienst en het valt me op dat onze administratie niet helemaal correct is.’ Baas: ‘Oh, wat is er dan mis?’ Manager: ‘Ik weet het nog niet zeker, maar ik heb sterk de indruk dat we grote risico’s lopen op onze debiteurenportefeuille. Nadat ik een paar van deze debiteuren heb aangesproken op hun verplichting aan ons, bleek dat er toch wel enkele uitzonderlijke afspraken zijn gemaakt met hen.’ Baas: ‘Nu loop ik hier toch al jaren rond, maar mij is daarvan niets bekend.’ Manager: ‘Vind je het goed dat ik dit eens uitzoek?’ Baas: ‘Als jij van mening bent dat je dit moet doen……’

Feitelijk zat in dat laatste al een kritisch noot: ‘de Baas’ gaf niet zijn zegen aan de plannen van ‘de Manager’ toch dacht de manager dat zijn baas achter hem zou staan door die opmerking, tijdens en na zijn onderzoek.

Vacatures

Adviseur Asset Management (Arnhem)

Functieomschrijving   Adviseur Asset Management Elektriciteit Sweco zoekt een energieke adviseur Asset Management Elektriciteit. Ben jij iemand die energie krijgt van het ontwikkelen van een d... Bekijk alle vacatures

Advertorial

To Sport or Not to Sport, That’s the Question.

‘Mkb wil niet elke zieke betalen’ koppen de media vanochtend. Jaarlijks melden zich 1.600.000 werknemers ziek. Oorzaak: sportblessures. ‘Ziekmelding als gevolg van een sportblessure, botbreuk tijdens de wintersport of een huishoudelijk ongeluk. In een bedrijf met zeven medewerkers betekent dit een uitval van twee, aldus de organisatie. De werkgever is verplicht bij uitval van een werknemer het loon twee jaar door te betalen.’ Dat kost handen vol geld, € 200.000.000/jaar meldt Het FD. Stoppen dus! Stoppen met het ondersteunen van de zieke werknemers, ziek door een sportblessure of, alternatief, de werknemer zelf stoppen met sporten!

Dat laatste advies valt weer niet in goede aarde bij de sportinstanties. KNVB woordvoerder Rob de Leede meldt dat sportende werknemers héél goed zijn voor een organisatie! Juist hun fitheid draagt bij aan beter functionerende organisaties. Daar is ook iets voor te zeggen. Van der Leede meldt zelfs dat ‘Mensen die sporten 25 dagen per jaar minder verzuimen!

& Dat laatste is toch wel een opmerkelijk getal: 25 dagen. Zeker als je weet dat het CBS meldt dat het gemiddeld jaarlijks verzuim, dus het verzuim van zowel sportende als niet-sportende werknemers, 20 dagen bedraagt. Kortom: bij een fitte, blessurevrije, sportende werknemer krijg je er als werkgever 5 dagen extra bij! (nb; ‘gemiddelden’, ik weet het)

Tuurlijk is het goed dat werknemers fit zijn, dat zij hun energie-huishouding op orde hebben; doet u daarvoor de Test die Michael Boogerd ook deed. Feit blijft dat juist stress of op zijn minst ‘onduidelijkheid’ op het werk, ‘meegaan’ op vakantie, meegaan naar je sportmiddag, -avond etc. Je bent even in gedachten over ‘hoe het op het werk ging’, je let dus even niet op, bent niet geconcentreerd et voíla: je ligt op je billen en je ziet dat je been toch wel een heel onnatuurlijke houding heeft aangenomen…. Het is net als met auto ongelukken: de eerste ‘-en zijn cruciaal, ook tijdens het sporten.

‘Oorzaak & gevolg’ zo gezegd. Voordat we het weten krijgen we Amerikaanse toestanden en vragen we onszelf af wie we als werknemer voor onze persoonlijke gevolgschade aansprakelijk kunnen stellen(!). Misschien is het handig als we onze medewerkers stress-loos kunnen laten gaan sporten, een ‘beetje’ Leiderschap kan daarvoor héél handig zijn. Sport ze!

Ook geconfronteerd met een Sex schandaal?

‘The (nb; v/m) Sheriff of WallStreet’, gouverneur Eliot Spitzer kruipt momenteel daar waar hij, in zijn vorige leven als aanklager, veel anderen heeft laten kruipen namelijk: door het stof…..

Spitzer, tot eerder deze week ook wel Mr. Clean genoemd, staat (nb: ‘stond’ kunnen we beter zeggen) bekend als een echte moraalridder. Iemand op en aan wie geen smetje te ontdekken was. Tot dat……, tot dat de FBI Spitzer tijdens een onderzoek identificeerde als Client No. 9.. No. 9 was ‘client’ van een gerenommeerde international prostitution ring. Deze cliënt was vooral geïnteresseerd in ‘practing unsafe sex with a very pretty prostitute’.

Leuk, zou je denken maar het zal u maar overkomen(!) en wat doe je dan?

Veranderen = Loslaten; (g)een Tunnelvisie

“Good judgment comes from experience, and often experience comes from bad judgment.”

TNO deed recent onderzoek naar het gedrag van mensen bij een (in scene gezette!) tunnelbrand & wat blijkt (nb: voor sommigen van u misschien niet verrassend, maar toch): we blijven zo lang mogelijk in onze auto zitten! & Als we dan na een paar minuten tóch uitstappen, omdat het wel erg heet wordt onder onze voeten, dan kijken we op zijn minst nog een paar keer om naar ons ‘waardevol(ste) bezit’ (sic.).

(écht) Veranderen betekent, vaak ‘letterlijk’, Los Laten & da’s voor ons mensen ‘verd…. lastig’. Ook daarom kan een tunnelbrand tot tunnelvisie leiden maar uiteindelijk tóch heel leerzaam zijn.

Paniek in de Tent! (INFORMATIE verdwenen?)

‘Ondanks geheimhoudingsclausules en kantoorregels liggen bedrijfsgeheimen en jaarcijfers regelmatig op straat door hardwerkende, en vooral te hard pratende professionals. Op papier houden zij zich gewetensvol aan hun geheimhoudingsplicht. Maar onbedoeld lekken deze wandelende ‘informatiedragers’ maar al te vaak door onzorgvuldig gedrag. ‘ meldt Het FD zaterdag in het artikel ‘Pas op met Fluistergesprekken’. Auteur Aya Langeveld neemt het probleem serieus en geeft de lezer direct 8 Tips!

Voor wie nu bang is dat cruciale bedrijfsinformatie gierend de tent verlaat, kunnen dit prima tips zijn. Vraag voor mij is alleen: hoe lang is die cruciale bedrijfsinformatie van u nu ‘houdbaar’? & Hoe zit het eigenlijk met het vertrouwen in je medewerkers?

Wat een raar einde aan dit gesprek….

‘Wat een raar einde aan dit gesprek….’ zei Matthijs van Nieuwkerk gisteren tegen zijn DWDD gast Peter R. de Vries.

De Vries was gepikeerd omdat Van Nieuwkerk ‘tegen Harde afspraken in!’ geen, of op zijn minst onvoldoende, aandacht besteedde aan De Vries’ nieuwste boek. De Vries stak zijn frustratie niet onder ‘studio stoelen of banken’. Van Nieuwkerk leek oprecht verbrouwereerd. ‘Leek’ als we tenminste niet beter wisten.

‘Wat een raar einde aan dit gesprek.’ is namelijk een zin die Van Nieuwkerk vaker gebruikt. Gebruikt m.n. aan het einde van zijn programma als de aftiteling al voorbij kwam en de laatste gast toch nog wat tegensputtert.

Een ideale zin, dat ‘Wat een raar einde aan dit gesprek.’, zo (b)lijkt. U kunt ‘m zo gebruiken, die zin, om een vergadering af te kappen bijvoorbeeld of om van iemand afscheid te nemen zoals Den Haag dat gisteren ook deed.

Beurstip: ROUTE 66.

‘5 minuten voor aanvang’ klinkt het uit de luidsprekers. Langzaam beweegt de inhoud van de foyer zich richting Grote Zaal. Ook al hebben de gasten een kaartje gekocht en zich vooraf verdiept in het programma, toch heerst er een gezonde spanning ‘Wat zou het vanavond worden?’.

Als je een zaal binnentreedt in een theater dan verwacht je een hel verlichte zaal, mensen die zenuwachtig op zoek zijn naar hun voorgenummerde plaatsen in de hoop dat ze zich niet door hun rij dienen te wringen als zo dadelijk plots het zaallicht uit- en het doek opgaat. Vaak is die vrees ongegrond want mening artiest laat enkele minuten op zich wachten voordat die bereid is om op het afgesproken tijdstip uit de coulissen te komen.

Maar vanavond is niets minder waar: nog voordat de gasten de zaal betreden komen rocky klanken als die van Blood Sweat & Tears ons al tegemoet. ‘Zijn we te laat?’ Nee hoor, de sessieband is al vast begonnen….

Zoon (83) bedriegt Moeder (105)!

Tot vlak voor haar dood werd de 105 jaar oude Brooke Astor bedrogen door haar zoon, de 83 jaar oude Anthony Dryden Marshall. Het bedrag waarmee de bejaarde zoon zijn hoog bejaarde moeder bedroog is ook niet mis: $ 65 miljoen. Het lijkt wel op een slecht sprookje…..

Nu komt fraude voor in de Beste Families, in de Beste Familiebedrijven. Sterker nog: fraude blijkt opvallend vaak voor te komen in familiebedrijven en wel omdat juist families van mening zijn dat ‘we elkaar kunnen vertrouwen, we zijn tenslotte familie.’

Ja, ja & toch kan een beetje voorzichtigheid, noem het zakelijkheid, geen kwaad. Ook daarvoor hebben dan de Code Buysse tot onze beschikking.