Tag: Vergrijzing

Geldt Adams Equity Theory ook als je collega 600m krijgt en jij 47m?

Adams’ Equity Theory gaat uit van een 3-tal aannames: – Medewerkers verwachten een redelijke vergoeding voor dat wat zij bijdragen aan hun werk, een concept genaamd ‘equity’ vrij vertaald ‘een gelijke balans’; – Medewerkers bepalen wat hun persoonlijke balans behoort te zijn door hun inzet en de daarvoor ontvangen vergoeding te vergelijken met hun collegae genaamd ‘social comparison’, sociale vergelijking; – Medewerkers die vervolgens van mening zijn dat zij zich in een onrechtvaardige situatie bevinden, genaamd ‘cognitive distortion’ c.q. gesignaleerde afwijking, gaan de balans weer ‘in evenwicht brengen’ door zich minder in te spannen voor hun werk c.q. door op diverse manieren hun vergoeding op te hogen of door de organisatie te verlaten.

Voorzover in het kort de Equity Theory. (Nb; ‘diverse manieren’ is dus écht divers: variërend van de baas manipuleren op-wat-voor-manier-dan-ook tot het in ontvangst nemen van middelen die je feitelijk niet toebehoren). Een theorie waarvan je jezelf, als manager, het bestaan dan ook maar het best bewust kan zijn……

Vraag is nu: als je collega voor relatief vergelijkbare werkzaamheden een vergoeding ontvangt van € 600.000/jaar & ook nog eens een afvloeiingsbonus van € 12 miljoen, hoe verhoudt zich dat dan met jouw vergoeding van € 47.000/jr.? Ben jij dan ook in ‘onbalans’?

Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna…..

 http://www.youtube.com/watch?v=VhO3d7c9fIU

‘De oplossing is een combinatie van er meer geld in stoppen, langer te gaan werken en korten op de pensioenuitkeringen.’ tot die conclusie komt de Wharton University in Pennsylvania, US n.a.v. onderzoek naar oplossingen voor de pensioenproblematiek in de VS, de EU en Japan.

Een al decennia eerder ingezette trend van afname in het aantal geboortes naast een toename in ouderdom van de pensioengerechtigden, stookt het pensioenvuur van 2 kanten op. Die trend is de komende decennia niet snel om te keren. Oplossingen zullen dan ook niet de meest eenvoudige zijn.

Op zich vertellen ze bij Wharton niet veel nieuws over de pensioenproblematiek, toch is het goed dat zij dit nog eens doen want het ziet er naar uit dat wij dit Probleem (nb; een Uitdaging is het al niet meer, helaas) niet onder ogen willen zien…..

From Chicago to the Champs-Elysees and beyond, distressed retirement plans these days face a set of bleak options.” Inderdaad: voor een belabberd pensioensysteem resteren er slechts sombere opties als oplossing.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Leidinggeven aan je Opa c.q. Oma, een verstoring van de natuurlijke orde?

Als jonge manager, ‘jong’ als < 45jr. (nb; in 2011 is 45 zo ongeveer de gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer), leidinggeven aan oudere werknemers, ‘oud’ als > 45jr., is dat een verstoring van de natuurlijke orde zoals Charles Darwin c.s. die voor ogen stond?

Zoals je ziet aan de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse/Europese werknemer wordt het leidinggeven aan ‘oudere’ werknemers een vast gegeven voor ‘jongere’ managers. Ook omdat de AOW-gerechtigde leeftijd verder zal toenemen, blijven ouderen langer in dienst (nb; zeker als je pensioentje ook nog eens in waarde afneemt….).

Je gaf al leiding aan medewerkers in de leeftijdsklasse van je ouders. Het is nog maar even & jij geeft leiding aan iemand die je opa c.q. oma had kunnen zijn….

Maar voordat het zover is, mag er nog wel ‘iets’ gebeuren op de werkvloer. Zo laat onderzoek van de Universiteit van Kent zien dat 29% van de werknemers zich gediscrimineerd voelt op basis van hun (hogere) leeftijd. Dit % is hoger dan discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, sexuele voorkeur…..

Vacatures

Kantoormanager

DVAN Advocaten zet een volgende stap in de verdere opbouw van haar kantoor en is daarom op zoek naar een Kantoormanager. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips.

Circa 150.000 pensioengerechtigden leveren per januari tussen de 1% en 14% van hun pensioen in, volgens Het FD in ‘Massale korting pensioenen’. Dat is het resultaat van een door Minister Donner genomen maatregel. 18 pensioenfondsen lijken op termijn niet meer aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, ingrijpen is dan ook noodzakelijk.

In pensioenen gaan miljarden om, is het niet in bedragen dan wel in verplichtingen. De verplichtingen voor de werkgever zijn daarbij aanzienlijk, gevolgen kunnen dan ook niet te overzien zijn.

Zo is het Amerikaanse General Motors feitelijk niet ten onder gegaan aan het te laat inzien van de vergane glorie van benzineslurpende mastodonten. Nee, het waren de verplichtingen vanuit de met de vakbonden overeengekomen sociale zekerheden die GM uiteindelijk de das omdeden.

Een GM-toekomstbeeld dat voor onze bedrijven een ‘ver van ons bed show’ is? Tot voor kort leek het daar op maar met de recente ontwikkelingen én de ontwikkelingen op termijn (nb; bevolking) lijkt dit opeens geen utopie meer want wat te denken van andere sociale verplichtingen naast de pensioenen?

Over de Kwaliteit van het Sterven.

tot de Dood ons scheidt ....

De onderzoeken die momenteel verschijnen lijken steeds vaker een focus te krijgen op de grootste uitdaging waar de Westerse Wereld voor staat namelijk: de Vergrijzing!

Meldden we hier eerder de mogelijkheid voor AOW-ers om hun laatste dagen te slijten in Zuid-Oost Azië, introduceerden we hier de ontmanteling van de vergrijzingsbom zoals BMW dat voor ogen heeft, hebben we nu de resultaten uit een onderzoek van the Economist Intelligence Unit; ‘voor waar’ niet de minste. EIU publiceert deze week de resultaten uit een recent onderzoek naar The Quality of Death. ‘Macaber’ zeg je? Dat kan.

Toch is het eigenlijk ook een logische stap zo’n onderzoek naar ‘de kwaliteit van het sterven’ want de volgende stap na vergrijzing is: sterven……..  EIU: “Quality of life” is a common phrase. But “quality of death” is another matter. Death, although inevitable, is distressing to contemplate and in many cultures is taboo.” Inderdaad er is nog niemand die dat niet gelukt is, sterven dus.

Zelfs al is er al jarenlang wereldwijde kritiek op ons verstervings- en euthanasiebeleid, toch scoren we nog best goed in de ranglijst van 40 landen waar ‘de kwaliteit van het sterven het hoogst is’: wij staan op no. 7. Toch adviseert EIU ook ons om vanaf nu het Einde van ons Leven te gaan Managen!

Op de één of andere manier word ik opeens van die 7e plek toch niet echt vrolijk……

Talent als Export artikel

handle with care: TALENT!

Krijgen wij vandaag berichten dat de 1e signalen voor een herhaalde krapte op de arbeidsmarkt weer de kop opsteken, kunnen we ook lezen dat India zichzelf voorbereidt op de export van talent als nieuw middel om de handelsbalans op te krikken. Dat melden de media n.a.v. de recente USIBC 35th Anniversary Summit and Gala.  (Nb; USIBC: U.S. – India Business Council)

Kwamen we hier enkele dagen terug met de entry dat de Britten als 1 van de weinige Europese landen beschikken over een Dept. for Business Innovation and Skills, de Indiërs gaan nog een stapje verder. Zij beschikken al enige tijd over een Ministry of Human Resource Development. Dat Ministerie ziet nu ook kansen om op termijn(!) talent te gaan exporteren.

Motivatie daarvoor & de door de Indiase regering te nemen maatregelen zijn interessant.

Hole in the Wall als tegengif Vergrijzing

gat in de lucht???

De entry over BMW’s anti-vergrijzings plan is nog maar net ‘koud’ of in de nieuwste uitgave van Strategy and Business verschijnt het artikel Facing Up to the Demographic Dilemma.

Terecht dat een blad als S&B hier aandacht aan besteedt. Vergrijzing is van Strategisch Belang, als we dat nog niet beseften. Wij weten al dat Europa in 2050 voor 47% bestaat uit gepensioneerden, voor de gehele Wereld zal dit % in dat zelfde jaar 21% zijn. Mits het beleid niet wordt gewijzigd.

Zo is Japan één van de ‘ergst getroffen’ (nb; hoe erg kun je eigenlijk getroffen zijn als je straks al die vriendelijke oudjes in het park ziet zitten?) landen. Niet alleen nemen de Japanse oudjes nu al een belangrijk deel van het gezondheidsbudget voor hun rekening, zij behoren ook tot de oudste Wereldburgers en in 2050 zullen het er in Japan meer dan 50% zijn, gepensioneerden. Ga er maar aan staan.

Los van al die uitdagingen biedt onze vergrijzing aan enkele andere landen juist weer kansen! Zo lijken China en India de landen waar straks, met hun relatief jonge(re) bevolking, de grootste arbeidsproductiviteit komt te liggen.

Vooruitlopend op die Kans worden er nu al (nb; Strategisch!) allerlei initiatieven genomen in China en India. Eén van de interessantste daarbij is het Hole in the Wall project.

Hole-in-the-Wall places free computers in public locations for kids in slums and in poor villages. It’s called Hole-in-the-Wall because, literally, they take a wall and put computers in there. These kids, some of whom have probably never seen a blackboard, gain computer literacy by teaching themselves simply through the availability of the computers. It’s a fantastic social experiment.”

Los van het sociale element worden nu al op jonge leeftijd, tot voor kort kansloze(!) kinderen, voorbereid op een toekomst mét kansen. Kansen die wij hen bieden ‘dankzij’ onze vergrijzing.

Het lijkt zo bezien wel een vorm van Corporate Governance: dragen wij door onze vergrijzing ook nog eens ons steentje bij aan een betere wereld. 😉

BMW ontmantelt Vergrijzings Bom, over Productietijgers en Strategisch HRM

McKinsey weet vanochtend te melden ‘Vergrijzing Europa is tikkende tijdbom’. Zij komen met resultaten uit een onderzoek ‘Hoe zwaar de tijdbom van de vergrijzing wel is. Daaruit blijkt dat in 2025 35% van de Europeanen gepensioneerd is. Bij ongewijzigd beleid zal dat in 2050 zijn opgelopen tot 47%.’

De vergrijzing heeft niet alleen invloed op het AOW & Pensioenbeleid, maar ook op de werkvloer: het aantal 50 plussers zal daar in rap tempo toenemen. Deze oudere werknemers (m/v) mogen vervolgens nog eens doorwerken tot hun 67e, zeg maar gerust tot hun 70e. M.a.w.: een 50-plusser zit pas op de 1/2 van zijn carrière, wat ga je daar als werkgever aan doen???

Er zijn nog maar weinig organisaties die zich over deze uitdaging buigen. BMW is daarbij echter een welkome uitzondering.

59% van de ondernemers niet voorbereid op oudere werknemer

  

Ik word er zelf ook niet jonger op ......

Ik word er zelf ook niet echt jonger op....

Vorige week donderdag vond het “Arbeidsvoorwaardencongres 2010” plaats. Het congres werd georganiseerd door de AWVN. Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van het AWVN gaf er een toelichting op de recente ledenenquête. De uitkomsten uit die enquête zijn interessant maar ze leiden ook tot de conclusie “Een grote meerderheid van de werkgevers zegt er niet klaar voor te zijn om langer doorwerken binnen het bedrijf mogelijk te maken. Het bestaande hr-instrumentarium is niet meer voldoende.” 

Van der Steen gaf daarom direct een waarschuwing: “Krapte is onvermijdelijk, dus moéten we inzetten op duurzame inzetbaarheid, om produktiviteit en participatie op te voeren.” Daar is ie weer: Krapte op de Arbeidsmarkt & dat niet alleen in ons land maar in de gehele EU, zodra de ‘crisis’ weer écht voorbij is. Veranderingen in de demografische samenstelling van onze werknemers is daarbij dan een ‘vaststaand feit’. 

“If our organisations are going to successfully benefit from the changing demographics, we need to change the way we work.” (Bron: IiP UK) Ligt in het IiP Model de mogelijke oplossing als we lezen wat Jan Auke Walburg, directeur van het Trimbos Instituut (nb; het instituut is een Investor in People) over dit onderwerp te melden heeft n.a.v. zijn boek ‘Mentaal vermogen. Investeren in geluk.‘. 

50 jaar Working for the Man!

Nog niet eens zo heel lang geleden was 40 jaar werken voor je baas het summum. Met een pensioenbijdrage van 2,5%/jr. haalde je in 40 jaar tijd je pensioen. De AOW leeftijd sloot daar vaak min of meer prima op aan of je baas was zo aardig om je vervroegd uit te laten treden. Op je afscheidsfeest, als de alcohol bezit had genomen van je nu ex-collegae, hoorde je als je goed luisterde ‘Good Riddance, daar zijn we mooi vanaf.’ Nou ja, de laatste tijd was je bij de koffieautomaat toch al the talk of the town: te oud, te traag, te doof.

Maar hoe snel kan dit veranderen! Met dank aan werkgevers- (nb; begrijpelijk) & werknemersorganisaties (nb; iets minder begrijpelijk) ben je als ‘oudere’ nu van de ene dag op de andere een waardevolle kracht! Een kracht, beter nog werknemer, ‘waar we nog jarenlang plezier van gaan hebben!’ Voor sommige organisaties is dit wellicht noodgedwongen, maar toch: 50 jaar mogen werken voor je baas is nu ons avondland.

Het is dan ook tijd voor ACTIE! Ergo: wat dien je nu als organisatie te ondernemen om al die ouderen effectief te kunnen benutten?