Tag: Werknemer-2.0

Heren: ben een Pooier, Toverknol, Engel of Angsthaas.

‘Je moet leren hoeren, sloeren, bitchen en kwezelen.’ Dit is 1 van de adviezen die deze week verschijnen in het blad Management Team. Het is deze keer een speciale uitgave, een themanummer: ‘Vrouwen naar de Top’.

In de bijdrage ‘Vrouwen naar Boven, hoe moet het wél als vrouw naar de top?’ adviseert coach Ellen Söentken de vrouwelijke managers ‘Wees hoer, heks, maagd of kwezel.’ & Söentken meent het nog ook (….); vereist dat toch stereotiep gedrag van de dames?

Maar da’s voor mij helaas niet het enige hiaat in dit ‘ themanummer’. In de bijdrage ’35 onder 35′ komen jonge vrouwelijke managers aan het woord. Zij laten zien dat ‘managen toch écht geen mannending is!’ Mooi maar waarom ontbreken dan in dat overzicht bijv.de vrouwelijke officieren binnen onze Krijgsmacht? Dat zijn er toch al heel wat & als er ergens een plek is waar je je als manager kunt uitleven…..

De Definitieve Gids voor Werving en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)

http://www.youtube.com/watch?v=j5Ftu3NbivE

“De Definitieve Gids voor Werving en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)”. Zo opent in de nieuwe Harvard Business Review een nu al spraakmakend artikel ´The Definitive Guide to Recruiting in Good Times and Bad’; een Harvard Classic in the making, zo gezegd. De auteurs Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg, en Nitin Nohria roepen met hun artikel organisaties op om het organisatiefenomeen ‘Werving & Selectie’ die cruciale plaats in het Strategisch Plan van de organisatie te geven, die het noodzakelijkerwijs verdient. ‘Noodzakelijkerwijs’ omdat de actuele omstandigheden op de Arbeidsmarkt ons daartoe dwingen.

‘Natuurlijk, iedere manager die wordt getroffen door het pijnlijke vooruitzicht van afslanking en inkrimping zal moeite hebben om juist nu de blik te richten op de uitdaging van het aantrekken van talenten. Maar wat de toekomst uw organisatie ook mag brengen, organisaties die juist nu leren om talenten aan te trekken én te behouden zullen de komende jaren een essentiële voorsprong opbouwen.’ aldus Fernandéz-Aráoz, Groysberg en Nohria.

Om uw organisatie op (de goede) weg te helpen geven zij een 7-Stappen Plan.

EXIT Schouwburgdirecteur; referenties vergeten op te vragen…..

Albert Krielen, tot voor kort directeur van de Stadsschouwburg te Nijmegen, heeft zich bij zijn sollicitatie in 2001 mooier voorgedaan dan hij in werkelijkheid was. Hij zou piloot zijn geweest bij KLM, manager van PHILIPS in Japan en wethouder in Rotterdam! Werkelijk een subliem CV voor een toekomstig Schouwburg directeur. Sterker nog: was hij misschien niet te zwaar voor de functie?

Nu we in een tijd leven dat iedereen die voor een part-time functie meer als € 200.000 verdient door de media tegen het licht wordt gehouden, is ook Krielen door de mand gevallen. Of het gedrag van Krielen nu goed te praten is of niet, interessanter is het antwoord op de vraag: Hoe is het bij die selectiecommissie zo ver kunnen komen? Hebben zij de indrukwekkende referenties niet nagetrokken? Arbeidsbemiddelaar GITP wast zijn handen in onschuld ‘In 2001 hield onze bemoeienis op.’ weten zij nu te berichten. M.a.w.: zij hebben niets nagetrokken.

Vaak(!) blijken we, als wervers dus nalatig in het concreet vragen om referenties. Zo gebeurde dat ook niet bij een medisch specialist. Wetenschappers Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg, en Nitin Nohria deden recent een onderzoek naar effectief Werven & Selecteren. Zij geven als suggestie: “Given the fallibility of memory and the human tendency to overestimate one’s own ability and achievements while being interviewed, it’s important to balance interviews with formal reference checks once the initial pool has been reduced to a few strong finalists. (….) There is an art to getting referees-who may be loath to say disparaging things about their colleagues-to speak frankly. Asking specific questions is one safeguard. In addition, you should point out that it does no one any good if the candidate gets hired but then fails. You could also add that of course no one is perfect, and honest replies will help in integrating the successful candidate into the job.”

Wat ze zeggen: ‘Nobody is Perfect.’ Jammer dan blijft het toch lastig om dé geschikte kandidaat te vinden, of niet? 😮

Vacatures

De vacatures kunnen niet worden ingeladen.

Advertorial

Dames, is het echt zo erg?

Een bericht in de Volkskrant, vorige week, heeft nog al wat reacties opgeroepen. De kop van het bericht luidde: ‘Vrouwen in de Top, net Mannen’. De inkt was nog niet droog of collega bloggers als Alef Dekker & Leidjes lieten er hun kritische blik over schijnen. De Volkskrant plaatste het bericht ‘ter ere’ van de Internationale Vrouwendag die gisteren plaatsvond.

Of de inhoud van het Volkskrant artikel nog niet genoeg was kwam Het FD zaterdag met het bericht ‘Helft Zakenvrouwen mist Uitdaging’. (ook) Da’s fors. (nb; interessant zou nu zijn om te weten hoeveel van hun mannelijke collegae ook die uitdaging missen…..) & On Top of it All was daar dan ‘Brussel’ met de mededeling dat ‘Vrouwen in de EU bruto gemiddeld 17,4 procent minder per uur verdienen dan mannen.’

Dames, is het echt allemaal zo erg op je werkplek? Zo ja, wat kan dan de oorzaak zijn? Een Harvard Classic biedt hier wellicht de oplossing.

We moeten Stoppen met Stoppen.

Op het moment dat Barack Obama met zijn € 700.000.000.000 Plan al een voorschot neemt op de belastingbetalingen van zijn achterkleinkinderen, weet onze Regering nog niet zeker of ze onze generatie wel op kan zadelen met een extra schuld van € 20.000.000.000.

Opmerkelijk is dat laatste ook omdat de kosten die onze generatie de komende decennia ‘nog voor de kiezen krijgt’ als gevolg van de vergrijzing in ons land, vele malen hoger zullen zijn dan deze € 20 miljard. Achteraf zullen onze klein- en achterkleinkinderen dan ook kunnen constateren ‘Die € 20 miljard om de CRISIS jaren aan het begin van de 21e eeuw op te lossen, waren een schijntje met dat waarmee wij nu worden geconfronteerd!’.

De kosten van de vergrijzing. Er is al zoveel onderzoek naar gedaan & nog steeds weten we het niet. Het ene bericht stelde ‘De Vergrijzing gaat Meer Kosten’ (nb; ook CPB….), het volgende bericht komt met ‘Kosten van Vergrijzing te Hoog Ingeschat’. Pas als het écht zo ver is, zullen we het weten.

Mijn advies intussen: We moeten Stoppen met Stoppen!

Werk aan je Merk; tips & een voorbeeld.

Je Merk, Jouw Merk(!), Personal Branding, etc. het is hier allemaal al vaker voorbij gekomen. & Ook al is het op hét Personal Brand blog van Nl. momenteel wat rustig, dat jouw Merk nu Verhoogde Aandacht nodig heeft, dat mag duidelijk zijn. toch?

Het is ‘CRISIS!!’. Voor dat je weet ben je je baan kwijt. Dus NU is het tijd, misschien voor de meesten onder ons wat laat maar toch, om aan je Merk te Werken!! Daar kun je mooi de komende dagen aan besteden. Daarom wat tips én een voorbeeld van hoe je e.e.a. visueel kan aanpakken.

Intussen bij het Kadaster.

Het KADASTER is (ook) een belangrijk orgaan, een orgaan dat het Regerings Beleid mag uitvoeren. Een essentiële taak daarbij is de uitvoering van de Ruilverkaveling. ‘Iets’ wat al geruime tijd loopt en wat ook nog eens geruime tijd kan gaan duren. Tot ongenoegen van agrarisch Nederland.

‘Kan’ want in pricipe zou 2010 toch dé richtlijn dienen te zijn. Speciaal daarvoor heeft Minister Gerda Verburg € 11.000.000 beschikbaar gesteld; ook met het oog op haar achterban. Daar kun je ‘iets’ mee met zo’n bedrag, zou je zeggen. Op dit moment ligt dat bedrag nog steeds op de directietafel.

Er is namelijk 1 probleem: het tijdelijk personeelstekort! & Hoe is dat nu mogelijk? 😮

Over Managers en andere Werkers.

“Stel een topmanager maakt 5 procent minder fouten en dat scheelt het bedrijf 50 miljoen; daar wil je wel 5 miljoen aan ‘excessief’ salaris voor betalen. Ieder heeft voordeel want de koek wordt groter. Managers en andere werkers krijgen meer.” dat stelt Auke Leen vanochtend in een ingezonden stuk in Het FD met de titel ‘Regels Topinkomens Zinloos’.

Als een manager (m/v) en deze manager alleen(!) zorgt voor zo’n significante besparing, dan mag de manager (m/v) wat mij betreft voor een essentieel deel meedelen in dit succes. Voorzover ga ik dan ook met Leen mee.

Grappig vind ik dat Leen in zijn stuk consequent spreekt over Werkers als hij het, waarschijnlijk, over ‘werknemers’ of over het tegenwoordig toegepaste ‘medewerkers’ heeft.

De Werkers, waar zijn ze gebleven? Het zijn soms net Mensen……

Quote van de Dag: $ 10.000.000 verlies per dag & toch meer verdienen….

‘The deal is, we’ve been told, that CEO pay is so high because demand for the 9-sigma talent of these Water Walking Wonders, so very beyond your and my shriveled imaginations, wildly exceeds supply when it comes to the 500 jobs as Fortune 500 CEOs.’  zo opent een boze Tom Peters zijn blogentry gisteren, een lange entry en dat nadat hij zich op zondag een hele dag lang had ‘lopen opvreten’ tijdens een wandeling met Dodger. Zijn frustratie zit ‘m blijkbaar hoog.

‘Wie wat krijgt’ in een organisatie (nb: wat iets anders is dan ‘Wie wat verdient’ in een organisatie!), blijft een hot item c.q. een heet hangijzer. Dit bleek mij ook weer tijdens een recente gedachtenwisseling met studenten over wie er binnen hun organisaties nu allemaal een bonus (kunnen) ontvangen? & Dat blijken toch (nog & steeds) de reguliere functies te zijn: Management en Sales. (nb: in mijn vorige carrière onderzocht ik eens hoe een hot prospect via koude acquisitie toch de organisatie binnenkwam. Die ervaring leerde mij ook dat vaak een heel andere medewerker, dan de ‘regulieren’, feitelijk recht had op dé Bonus….)

Tom is boos en zijn argumentatie is redelijk: hij haalt diverse recente foute beslissingen aan die genomen zijn door onze Top Verdieners, Top Mannen (nb: zoals Tom fijntjes opmerkt zijn de Top 500 Groot Verdieners toch vooral mannen….) waarvan door de headhunters wordt verondersteld dat zij toch écht een Schaars Goed zijn!!!

Een saillant voorbeeld: Jürgen Schrempp. Tom: ‘He managed, after their “merger of equals,” to lose market cap at the rate of $10,000,000 per … DAY … for nine years.’  (nb: Was Schrempp ook niet degene die onze v/m nationale trots FOKKER zijn love baby noemde?) Andere meer recente ‘successen’ die in de entry voorbijkomen zijn: Chuck Prince, Stan O’Neal, Angelo Mozillo & niet te vergeten: de CEO van Soc.Gen die even geen aandacht had voor Kerviel…..

Tom gaat zelfs zo ver te veronderstellen dat zijn hond, Dodger, betere beslissingen kan nemen dan menig CEO! Mmmm., maar wel leuk! 😉

Hoe dan ook: bij werknemer 2.0, die operereert in een steeds schaarser wordende Arbeidsmarkt 🙁 kun je niet meer aankomen met de mededeling: ‘Een Bonus is voor jou voorlopig niet weggelegd, die is er alleen voor de Top!’ Dit vraagt dan om een andere CEO, om een nieuwe uitdaging.

Scheepbouwer krijgt gelijk

“Ik zie niet dat er belemmeringen worden weggenomen voor bedrijven en dat het hier aantrekkelijker wordt voor hoogopgeleide mensen om te werken. Nederland is eerder een land voor laagopgeleiden”, zegt Ad Scheepbouwer deze week in een interview met FEM Business. Scheepbouwer is niet de 1e die komt met deze waarschuwing, met deze noodkreet. 

Hoogopgeleiden, of op zijn minst hoger opgeleiden, zijn nodig voor een Kennis Economie en voor Innovatie:

  • => Kennis is voor organisaties inmiddels een kritisch en Essentieel (bestaans)Middel.
  • => Door de snelheid van hedendaagse veranderingen is Innovatie (nb: om op zijn minst de concurrentie voor te kunnen blijven) een Noodzaak.

Er zijn deze week enkele berichten die Scheepbouwers noodkreet ondergraven:

  • de OECD komt deze week met het bericht dat het met de Brain Drain uit de arme(re) landen richting de rijk(ere) landen best wel meevalt(….),
  • The Economist meldt deze week zelfs dat we vervolgens de hoogopgeleiden die dan wél naar de EU i.c. NL komen ook nog eens belabberd opvangen c.q. onder hun niveau inzetten(….).

Toch krijgt Scheepbouwer ook steun en wel van dezelfde, hiervoor genoemde, OECD. In hun recente ECONOMIC SURVEY OF THE NETHERLANDS, 2008 melden zij: ‘To increase the attractiveness of the Netherlands for high-skilled migrants, the current scheme, which is largely demand-driven, should be supplemented by a supply-driven immigration system, under which workers with desired characteristics would be granted a work permit without the ex-ante requirement of holding a job contract.’ (nb: ‘ex-ante’= vantevoren of vooraf)

Er is zo nog veel werk aan de winkel in Politiek en Economisch Nederland willen we aantrekkelijk zijn voor buitenlandse kenniswerkers (nb; van divers pluimage & dan zowel voor hun werkzame- als hun privé-leven in ons land) & zoals Scheepbouwer zegt ‘de tijd dringt’, zeker Strategisch gezien…..

(toch & voor nu) Een Goed Weekeinde!