2014: Oogcellen uit de 3-D printer, het autonome Containterschip, Paus Franciscus met meer invloed op de Wereldeconomie dan Occupy.

Kun je het jezelf voorstellen: binnen een decennium een autonoom opererende haven van Rotterdam. Een haven waarin nog slechts enkele tientallen mannen en vrouwen werkzaam zijn. Eén van hen beschikt over oogcellen die in 2014 zijn aangemaakt m.b.v. een 3-D printer. Ieder van hen werkt op basis van principes die in het economische leven werden geroepen door Paus Franciscus, eenvoudig gezegd: geen bonus maar compassie als motivator om te willen werken. Kun je het jezelf voorstellen?

“By the time today’s 10-year-olds have their degrees, computers could be a hundred times cheaper and smarter than they are today. A future full of robot servants could be a bright future indeed, but only if we can adapt our institutions quickly enough.”

En:

“Orthodox economists are realising this is a view likely to resonate far more influentially than, say, the Occupy movement or the indignados.”

Beide citaten komen uit columns die dit weekeinde verschenen in The Financial Times. De 1e column gaat in op robotica. In het laatste citaat wordt verwezen naar de Evangelii Gaudium, het recent verschenen apostolische schrijven van Paus Franciscus.

2014: het jaar van interessante uitdagingen.

Delicate Eye Cells Are Latest to Be 3D-Printed” meldde Singularity vorige week; ‘latest‘ m.a.w. een delicate oogcel is nog zeker niet het laatste dat we zullen zien(!) verschijnen uit de 3-D printer.

The next revolution in cargo will be the container ship drone.” Dat bericht verscheen ook vorige week in QUARTZ. Op zich logisch natuurlijk: als een drone zelfstandig kan vliegen en een auto zelfstandig kan rijden, waarom kan zo’n megaschip dan niet zelfstandig varen? Je herhaalt gewoon het trucje. De auteur houdt nog een slag om de arm v.w.b. de wet- en regelgeving (NB: die lopen v.w.b. het reageren op disruptieve technologieën toch al achteraan), maar de robotica is al beschikbaar.

De technologische ontwikkeling, in een tempo dat zelfs Gordon Earle Moore versteld doet staan, is slechts één kant van dit verhaal. Want als de haven van Rotterdam binnen afzienbare tijd kan volstaan met het in dienst hebben van enkele tietallen mannen en vrouwen om het geheel in de hand te houden, wat doen we dan met hun 90.000 collegae?

In The Second Machine Age MIT’s Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee—two thinkers at the forefront of their field— make the case that we should be optimistic about the future because technological progress, ‘the only free lunch that economists believe in,’ is accelerating quickly past our intuitions and expectations. But we should also be mindful of our values and our choices: as technology races ahead, it may leave a lot of people, organizations and institutions behind.” D.i. is één van de 1e commentaren op het komende maand te verschijnen boek The Second Machine Age van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee. Beiden schreven eerder Race Against the Machine.

Mensen die achterop raken.’ Mannen en vrouwen die, zoals hiervoor geciteerd uit FT, binnen afzienbare tijd overbodig zullen zijn ‘met alle (mogelijke) gevolgen van dien’. Het is ook iets waarover Paus Franciscus zich zorgen maakt:“The worship of the ancient golden calf has returned in a new and ruthless guise in the idolatry of money and the dictatorship of an impersonal economy lacking a truly human purpose. The worldwide crisis affecting finance and the economy lays bare their imbalances and, above all, their lack of real concern for human beings

Bron: Economist.com

Bron: Economist.com

Dat het eerste, de technologische ontwikkeling, binnen veel bestuurskamers nog met afstand wordt bekeken, ‘het zal wel loslopen’, is mogelijk nog te begrijpen: ‘onbekend maakt onbemind’. Dat men voor het 2e, noem het compassie en mededogen voor anderen, nauwelijks oog heeft is echter verbijsterend. Waar is het commitment aan de ‘Maatschappelijke Statuten’ die veel van deze ondernemingen als uithangbord van ‘goed gedrag’ hanteren?

Schrijnend voorbeeld van dat laatste zijn de reacties van niet de minste bedrijven op het voornemen van Minister Dijsselbloem voor een nieuwe Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Overigens, Dijsselbloem lijkt hierin in 1e instantie niet geïnspireerd te worden door Franciscus; maar dat ‘terzijde’). Eén van de reacties op het wetsvoorstel komt van ING, men heeft ‘principiële bezwaren tegen het bonusplafond’. Een andere reactie wijst er op dat ‘een bonusplafond voor de Nederlandse economie tot banenverlies kan leiden!’. Dat laatste lijkt mij wel een erg dramatisch gevolg van minder beloning voor functies die op termijn mogelijk toch komen te vervallen. (Of zoals de hiervoor aangehaalde Financial Times in een andere column memoreert: “Technology and globalisation are conspiring to destabilise professional careers. Sectors once judged to be rock-solid, such as accountancy or the law, are not immune from the job losses, outsourcing and general cost pressures either.”).  😮

Een autonoom opererende haven van Rotterdam, een omgeving waarin mensen werken vanuit een altruïstische levens- en werkhouding, da’s geen utopie meer of dat nu binnen of (net) buiten het komende decennium valt……..

2014

Laat 2014 nu maar komen; #iipinnl2014 … 😉

=====================

311213

‘Nederlander vreest verdringing door Roemeen en Bulgaar’, koppen de media n.a.v. een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau. Wellicht is die vrees onterecht, verdringing op de arbeidsmarkt door robotica lijkt realistischer.

Veelzeggender ‘in dat verband’ is dan ook de opmerking die gemaakt wordt door MIT prof. Mark J. Perry over ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de VS. “VS produceert sinds 2007 $ 843 miljard extra. Daarvoor zijn er 2 miljoen minder arbeidskrachten nodig.”

Bron: FD.nl

Bron: FD.nl

 020114

Het Nieuwe Jaar is net begonnen & de ontwikkelingen gaan maar door. Wat te denken van een Stemgestuurd Netwerk in je huis, in je organisatie als vervanger van je toetsenbord; is dat iets? Volgens GOOGLE wel….. The Future of Search and the Internet of Everything According to Google’s Scott Huffman.

Klinkt goed: je loopt door je huis, je kantoor (als dat er dan nog is) en al hardop denkend formuleer je een vraag. Vervolgens hoor je dat antwoord of verschijnt het op het scherm van je (zeer) geavanceerde pda.

Mooi, vraag is alleen nog wat GOOGLE doet met alle andere hardop bedachte uitspraken van je. (remember Snowden & Assange)

090114

“De andere kant van de medaille” wordt mooi (sic) beschreven door Prof. James Heskett in zijn entry Do Productivity Increases Contribute to Social Inequality?

Heskett komt met dit voorbeeld: “The fact that 140,000 Kodak employees were replaced in large part by startups like Instagram a company with just 13 employees that was purchased last year by Facebook for $1 billion.” Wat gebeurt er met de 139.987 mannen en vrouwen die met het ondergaan van KODAK hun baan verloren? KODAK is niet de laatste & zal voor de toekomst nog ‘slechts’ als historisch voorbeeld gelden.

Productiviteit kan omhoog dankzij nieuwe technologieën maar daarvoor lijken er (veel) minder mensen nodig te zijn. Wat is daarvan de invloed op onze samenleving & zijn er alternatieven? Terechte vragen, zeker nu.

290714

I don’t see the harm in creating technologies to help with elder care and more than I do with taking a pulse, connecting a telephone call, making a book recommendation, issuing an airline ticket, or doing any of the thousands of things that used to be done exclusively by people and are now done often by machines. I certainly don’t feel that because I now use technologies for these things my humanity is being chipped away at; I feel instead that having these things done better, faster, and cheaper by technology frees me up to have the kinds of human interactions that I actively choose to have. I’m happy to report that these have not gone to zero.”

Andrew McAfee is medeauteur van The Second Machine Age. In een recent artikel stelt Zeynep Tufekci dat robotica de Zorg ontmenselijkt. McAfee reageert: Robotica toepassen in de Zorg vervangt niet de Menselijkheid van diezelfde Zorg. Bron: Even If Grandma Embraces Her Robot, Should We Fear It?

 

5 thoughts on “2014: Oogcellen uit de 3-D printer, het autonome Containterschip, Paus Franciscus met meer invloed op de Wereldeconomie dan Occupy.”

Als het Beste Restaurant ter Wereld NOMA Robots inzet, behoudt het dan toch deze Positie? – ManagementPro 8 jaar ago

[…] werk en laag betaald, dat doet zich o.m. ook voor in de Rotterdamse haven. In de laatste entry van 2013 memoreerde ik dat een autonoom opererende haven geen utopie meer is. Gisteren werd dit beeld nog […]

Tom Peters: DEVELOP PEOPLE OR DIE! | Willem Scheepers, Investors in People Registered Specialist, MOOC tutor & Virtual Business Consultant. 8 jaar ago

[…] things at a rate that would employ people? I don’t know.’ Peters refereert hier aan McAfee & Brynjolfsson. ‘Every change in the past we’ve said “we’re toast*” and then we […]

Stel dat Paus Franciscus met zijn Curie Kersttoespraak Managers uit Bedrijfsleven toesprak…… – ManagementPro 8 jaar ago

[…] 2014: Oogcellen uit de 3-D printer, het autonome Containterschip, Paus Franciscus met meer invloed o… […]

Curietoespraak Paus Franciscus: Gelezen op de sociale media. – Jacques Leurs 5 jaar ago

[…] vind je ook terug in de Kennisbank. Een jaar geleden was het hier niet zo lastig te voorspellen dat de rol van Paus Franciscus aan kracht zou toenemen. Als er niets uitzonderlijks […]

WRR: 'Invloed Robot op Arbeidsmarkt valt mee'. Omdat we niet in Robotica investeren…. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] (ook) Een leuke bijdrage levert Kees Marges in ‘Lessen uit de Rotterdamse haven’. Niet alleen beschrijft Marges de Rotterdamse historie v.w.b. automatisering ook vraagt hij zich af ‘Of er vandaag de dag nog genoeg beleidsinstrumenten zijn om werknemers tegemoet te komen als zij worden geconfronteerd met nog meer robotica?’ & Dat terwijl Boston (VS) zonder (veel) blikken en blozen de lokale haven volledig gaat robotiseren….. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *