Autonoom Vervoer: Productief, Duurzaam, Veilig.

Als je naar de foto bij deze entry kijkt dan kun je feitelijk stellen dat deze Peerless in 1908 al autonoom op het veerpont afdonderde. Met volle doodsverachting probeerden de enkele gefortuneerden die zich een automobiel konden veroorloven nog enige controle te houden op een mechaniek dat een volledig eigen leven leek te leiden. In de 100 jaar die volgden bleek menig bestuurder nauwelijks controle te hebben over de auto, zelfs al had hij (NB; ook ‘zij’ maar dan in mindere mate) het stuur in handen. Feitelijk was/is dit ook al een vorm van ‘autonoom’ vervoer, dus…

Nu 109 jaar later introduceert o.m. VOLVO daadwerkelijk autonoom vervoer. Om te laten zien hoe effectief dit zelfrijdend vehikel is werd de truck in een 1.320 meter diepe mijnschacht geplaatst; zie YT. Torbjörn Holmström,  Volvo Group Chief Technology Officer, merkt daarbij op: autonoom vervoer draagt bij aan productiviteit, duurzaamheid, veiligheid. Daar is zeker ‘iets’ voor te zeggen. Bron: Volvo first in the world with self-driving truck in underground mine.

Vandaag gaat alle aandacht uit naar VOLVO’s persbericht dat er vanaf 2019 alleen nog maar elektrische dan wel hybride vervoermiddelen uit hun fabrieken komen rijden. Ook mooi, ik ben een voorstander van het gebruik van nieuwe technologieën, maar die autonome truck inspireert mij (nog) meer.

Ook deze week twittert TESLA’s, SPACE X’s, BORING’s & wat al niet meer CEO Elon Musk dit bericht de wereld in.

Mooie zet van een CEO, logisch ook: je bedankt je klanten voor hun vertrouwen in je product (‘dat zouden meer CEO’s, bazen, ondernemers e.d. mogen doen’). Aan de andere kant kun je ook stellen dat Musk c.s. een trend in gang hebben gebracht waar de concurrentie amechtig achter aan holt, ook VOLVO. Iets wat, binnen dezelfde automobiel industrie, Henry Ford voor elkaar kreeg in 1903 met zijn lopende band i.c.m. vernieuwend HR Beleid: disruptie.

Nog niet eens zo heel lang geleden, 02 december 2016, verstrekte ECOFYS aan de Overheid de Toekomstverkenning Elektrisch Vervoer. Eén van de conclusies is: “In 2035 zal 40% tot 70% van de personenvoertuigen en bestelauto’s in het Nederland wagenpark elektrisch zijn.” 40% – 70% is natuurlijk een (te) ruime marge, zeker voor wetenschappelijk onderzoek waarop Beleid wordt gemaakt. Los daarvan lijkt zelfs 70% elektrisch vervoer binnen het totale wagenpark in 2035 nu al een achterhaald percentage.

Overigens, over de opkomst van autonoom vervoer zijn de onderzoekers niet alleen iets duidelijker, ook positiever: “Volledig autonome voertuigen worden in het optimistische scenario verwacht tussen 2020 en 2025 en in het conservatieve scenario tussen 2030 en 2035.”

‘Coöperatief en gecoördineerd verkeersmanagement’ zo noemen onderzoekers van TU Delft dat wat bij de leek bekend staat als autonoom vervoer. “Geavanceerd, netwerk breed gecoördineerd verkeersmanagement zou een bijdrage kunnen leveren aan de netwerkcapaciteit, specifieke problemen op het gebied van opstoppingen en luchtkwaliteit kunnen helpen oplossen en de gevolgen van verkeersongelukken en grootschalige gebeurtenissen kunnen helpen beperken. Daarnaast kunnen met communicatie en ‘coöperatie’ tussen voertuigen de capaciteit worden vergroot en verstoringen van de verkeersstroom worden beperkt”

Of zoals VOLVO’s Torbjörn Holmström stelt: productief, duurzaam en veilig. Dat beeld wordt ook bevestigd door de auteurs van het onderzoek getiteld “Autonomous vehicles: challenges, opportunities, and future implications for transportation policies.” Een onderzoek, uitgevoerd door universiteiten in Melbourne (Aus), Philadelphia (USA), Paderborn (Dld) en Tehran (Ir), waarvan de resultaten (ook) december vorig jaar werden gepubliceerd.

“Although transportation is a means to foster the prosperity of societies, it inevitably is coupled with negative externalities such as pollution, accidents, and human casualties. There are a large number of studies estimating these costs in terms of human-driven vehicles. These costs differ from direct costs incurred such as the cost of petrol, vehicle maintenance, vehicle registration, and licensing or public transport tickets. The externality cost is a hidden cost imposed on society as a whole; it includes costs such as traffic congestion, accidents and environment degradation, as well as security.

In general, Autonomous Vehicle technology is largely perceived to have the potential to substantially abate (if not eliminate) many of these existing negative externalities. In one estimate, these external costs can be as high as the fuel price which is imposed on society as a whole, including low-income individuals who are solely reliant on public transport. AVs can also create additional benefits such as increasing accessibility and mobility and even improving land use. Although there could be significant disadvantages associated with AVs, it is widely believed that these disadvantages are largely outweighed by the advantages.”

Onoverkomelijk dat er nog juridische, assurantie en (zeker) niet te vergeten personele kwesties dienen te worden opgelost maar in 2018, nog maar 110 jaar nadat de Peerless zigzaggend een hellinkje afreed om hopelijk tijdig op een veerpont tot stilstand te komen, dienen wij fearless te zijn: de techniek om autonoom (en elektrisch) te worden vervoerd is er al, nu het vertrouwen nog…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *