4 Scenario’s na 2008.

McKinsey komt met 4 mogelijke scenario’s nu we nog na trillen van de Financiële CRISIS. & Zoals dat hoort bij scenario’s hebben ze passende namen:

 • => ‘Aanslagen maar Veerkrachtig’
 • => ‘Hernieuwd Wereldwijd Momentum’
 • => ‘De Lange Vriesperiode’
 • => ‘De Beeïndigde Globalisatie’.

Ook uw organisatie staat in 2009 voor Nieuwe Uitdagingen, maak uw keuze uit de scenario’s & volg daarbij op zijn minst de tips die McKinsey geeft voor alle 4: “U dient Flexibeler, Bewuster & Veerkrachtiger te zijn!”

Een korte toelichting op de scenario’s:

‘Aangeslagen maar Veerkrachtig’, past bij het scenario dat het functioneren van de financiële markten weer herstelt & dat de wereld in een ernstige CRISIS zit.

Kenmerken zijn er zoals:

 • een recessie die 18 maanden of langer duurt
 • mede door Overheids maatregelen wordt het financieel stelsel hersteld
 • handel & uitlenen van geld komt langzaam weer op gang
 • globalisatie herstelt langzaam
 • net zoals het onderling vertrouwen van de Wereldburgers

‘Hernieuwd Wereldwijd Momentum’, past bij het scenario dat het functioneren van de financiële markten weer herstelt & dat dat er ‘slechts’ sprake blijkt van een gemiddelde recessie.

Kenmerken:

 • een recessie die nog 3 – 4 maanden aanhoudt
 • er komt een nieuw financieel stelsel
 • handel & het uitlenen van geld komt weer snel op gang
 • globalisatie blijft op koers
 • het onderling vertrouwen herstelt snel

‘De Lange Vriesperiode’, past bij het scenario dat de financiële markten zich afsluiten en daardoor kwetsbaar blijven & dat de wereld in een ernstige CRISIS zit.

Kenmerken:

 • de recessie duurt nog 5 jaar
 • de Overheidsmaatregelen blijken ineffectief
 • de Overheid grijpt nog verder in in het financieel stelsel
 • er is geen regio op de Wereld die profiteert van deze situatie
 • zéér langzaam economisch herstel
 • er is geen enkel vertrouwen; protectionisme & nationalisme nemen toe

‘De Beeïndigde Globalisatie’, past bij het scenario dat de financiële markten zich afsluiten en daardoor kwetsbaar blijven & dat er ‘slechts’ sprake blijkt van een gemiddelde recessie.

Kenmerken:

 • de recessie duurt 1 – 2 jaar, gevolgd door een langzaam economisch herstel.
 • een hernieuwd financieel stelsel houdt de economie op koers
 • de Overheid toont een grote invloed bij het uitlenen van geld
 • de kapitaal kosten zijn aanmerkelijk hoger dan voor de CRISIS
 • globalisering stopt
 • vertrouwen is defensief en nationalistisch.

‘Op de keper beschouwt’ word je van geen van de scenario’s écht vrolijk. Welke van de 4 ook daadwerkelijk tot uitvoer komt, daarover durft zelfs McKinsey geen uitspraak te doen. Maar door alleen al op de hoogte te zijn van deze mogelijkheden kunt u zichzelf & uw organisatie daarop voorbereiden.

De ‘algemene tips’ die de onderzoekers van McKinsey sowieso hebben voor u, zijn:

 • => “Be More Flexible; Companies must now take a more flexible approach to planning: each of them should develop several coherent, multipronged strategic-action plans, not just one. Every plan should embrace all of the functions, business units, and geographies of a company and show how it can make the most of a specific economic environment.”
 • => “Be More aware; As problems with credit destroy and remake business models and market volatility whipsaws valuations, companies desperately need to understand how their revenues, costs, profits, cash flows, risks, and balance sheets will fare under different scenarios. With that information, executives can plan for the worst even as they hope for the best. If the recession lasted more than five years, for example, could the company survive? Is it prepared for the bankruptcy of major customers? Could it halve capital spending quickly? The answers should help companies to be better prepared and to recognize, as early as possible, which scenario is developing. That is critical knowledge in a crisis, when lead times disappear quickly and companies can seize the initiative only if they act before the entire world understands the probable outcome.”
 • => “Be More resilient; A crisis is a chance to break ingrained structures and behaviors that sap the productivity and effectiveness of many organizations. Such moves aren’t a short-term crisis response-they often take a year or more to pay dividends-but are valuable in any scenario and could help a company survive if hard times persist. Although employees may dislike this approach, most will understand why management aims to make the organization more effective.”

Bent u nu toch wat Onzeker(der geworden)? Dat kan. De titel van het artikel is niet voor niets: ‘Leading through Uncertainty’.

2 thoughts on “4 Scenario’s na 2008.”

De Irrationele kant van Verandering Management 12 jaar ago

[…] kunnen zijn’, dus niet ‘zijn’, omdat in 2008 uit een onderzoek van McKinsey bleek dat nog steeds slechts 30% van de organisatieveranderingen […]

Er is hoop voor de ZP-er! 12 jaar ago

[…] is met de 4 Scenario’s die McKinsey een jaar geleden ‘het licht deed zien’: 4 Scenario’s na 2008. Maar da’s voor deze keer, met de positieve boodschap voor de ZP-er, niet […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *