De Kans dat je Organisatie de komende 5 jaar Verdwijnt is 1 op 3……

Organisaties zijn sneller dan ooit aan het verdwijnen. Organisaties hebben momenteel een kans van één op drie om in de komende vijf jaar te verdwijnen als gevolg van een faillissement, liquidatie, fusie e/o overname, of o.i.v. andere oorzaken. Tot die pijnlijke (toch?) conclusie komen Martin Reeves, Simon Levin en Daichi Ueda n.a.v. onderzoek.

Dat verdwijnen gaat zo snel dat de vraag opkomt: zijn organisaties ook in staat om te overleven? De onderzoekers stellen voor om voor dat overleven biologische principes te volgen: “de principes van robuustheid in biologische systemen, natuurlijke of door de mens veroorzaakte, zijn rechtstreeks van toepassing op het bedrijfsleven”. Robuust als krachtig, stevig, bestand tegen een scala aan uitdagingen (NB: we hebben het hier zeker niet over problemen).

Mooi, maar als je als organisatie tot die 2 van de 3 wil behoren die niet verdwijnen, wat doe je dan?

20 jaar geleden werd ik voor het eerst geïnspireerd door het gegeven dat biologie een mooie metafoor is voor organisaties bij het lezen van Diagnosing the System for Organizations van Stafford Beer resp. getiteld The Brain of the Firm en The Heart of Enterprise.  De titels zeggen voldoende: de metafoor voor organisaties is het menselijk lichaam. Eenvoudig gezegd: krijgen de nieren (NB; als metafoor voor afdelingen/locaties) onvoldoende informatie vanuit het brein (NB; de Top van de organisatie), dan gaat het lichaam (NB; de organisatie) ten onder….

Organisaties bestaan uit mensen (nog wel….), dus dat organisaties organische systemen zijn is feitelijk heel logisch. Mensen gaan door evolutionaire ontwikkelingsfases, dus waarom zou dit dan ook niet het geval zijn met organisaties? I.d. wordt nog eens benadrukt door Larry E. Greiner  met zijn groei- c.q. ontwikkelcurve voor organisaties.

Reeves, Levin en Ueda deden onderzoek onder meer dan 30.000 organisaties over een periode van 50 jaar. Hun resultaten zijn helder: “Businesses are disappearing faster than ever before. Public companies have a one in three chance of being delisted in the next five years, whether because of bankruptcy, liquidation, M&A, or other causes. That’s six times the delisting rate of companies 40 years ago. Although we may perceive corporations as enduring institutions, they now die, on average, at a younger age than their employees. And the rise in mortality applies regardless of size, age, or sector. Neither scale nor experience guards against an early demise.” Alles is eindig, ook een organisatie; verrassend misschien, maar toch…

De onderzoekers: “Wij geloven dat bedrijven jonger sterven omdat ze zich niet weten aan te passen aan de toenemende complexiteit van hun omgeving. Velen interpreteren de omgeving op een verkeerde manier, selecteren een verkeerde aanpak voor hun Strategie, blijken niet in staat te komen tot een haalbare aanpak van de benadering van klanten/uitdagingen met de juiste gedragingen en de juiste capaciteiten.” 

Reeves, Levin en Ueda stellen het volgende voor om tot die 2 van 3 organisaties te willen behoren die kunnen overleven: behoud heterogeniteit, modulariteit (= uitwisselbaarheid van onderdelen) en overtolligheid, ben voorbereid op verrassingen maar beperk de kans op onzekerheid (‘Black Swan’), zorg voor feedback loops en adaptieve mechanismen zoals continue verbeteren, bevorder vertrouwen en wederkerigheid.

Korte toelichting:

  • Maintain Heterogeneity: in a business leaders must ensure that the company is sufficiently diverse along three dimensions: people, ideas, and endeavors. This may come at the cost of short-term efficiency, but it is essential to robustness.
  • Sustain Modularity: despite the trade-offs, modularity is a defining feature of robust systems. A bias against it for the sake of short-term gains carries long-term risks.
  • Preserve Redundancy: in systems with redundancy, multiple components play overlapping roles. When one fails, another can fulfill the same function. Redundancy is particularly important in highly dynamic environments, in which adverse shocks are frequent.
  • Expect Surprise, but Reduce Uncertainty: a key feature of complex adaptive systems is that we cannot precisely predict their future states. However, we can collect signals, detect patterns of change, and imagine plausible outcomes—and take action to minimize undesirable ones.
  • Create Feedback Loops and Adaptive Mechanisms:  feedback is the mechanism through which systems detect changes in the environment and use them to amplify desirable traits. The cultivation of adaptive capability, the intrinsic “variance” and “inefficiency” associated with iterative experimentation, is now essential for companies.
  • Foster Trust and Reciprocity: trust and the enforcement of reciprocity combine to provide a mechanism for organizations to overcome collective action problems: individuals lack incentives to act in ways that benefit the overall system unless they benefit in immediate ways themselves.

N.a.v. het onderzoek door Martin Reeves, Simon Levin en Daichi Ueda verschijnt nu het artikel The Biology of Corporate Survival. Interessant, het artikel biedt ook een link naar een assessment om een idee te krijgen over de overlevingskansen van je organisatie.

Nu maar hopen dat je organisatie de komende 5 jaar overleeft, dat je organisatie het beter doet dan, bijv., de grootwinkelbedrijven. En zoals je enkele weken terug hier las: overleven wordt zelfs voor de financiële dienstverleners een uitdaging…..

*VID: een organisatie is een samenspel van mensen, bestaat uit mensen, is (dus) sterfelijk maar tijdens het leven gericht op menselijkheid; toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *