De Verander Diamant bij Organisatie Veranderingen

Ofwel het inzetten van the Change Diamond. Change practitioners die weten te voldoen aan de 4 belangrijkste zijden van deze Diamant, die zijn het meest succesvol in het Veranderen van Organisaties. Tot die conclusie komt IBM in het rapport Making Change Work.

In een periode van 2 jaar tijd volgden & interviewden onderzoekers van IBM met regelmaat CEO’s en practitioners, wereldwijd, van organisaties die ‘in verandering zijn’. De ervaringen uit deze best practices zijn in dit rapport verzameld. Eén van de uitkomsten is the Change Diamond.

De 4 belangrijkste zijden van deze diamant zijn: Real Insights & Real Actions, Solid Methods & Solid Benefits, Better Skills & Better Change, Right Investment & Right Impact.

Vlot vertaald: de juiste Inzichten leiden tot de juiste Acties, de juiste Methodes leiden tot de juiste Voordelen, betere Capaciteiten leiden tot betere Verandering en de juiste Investering geeft het goede Resultaat.

Eigenlijk allemaal héél logisch maar ja: doe het maar eens, je organisatie veranderen! Wie weet helpt het rapport.

Het rapport over the Change Diamond:

  • Real Insights, Real Actions: Strive for a full, realistic understanding of the upcoming challenges and complexities, then follow with actions to address them.
  • Solid Methods, Solid Benefits: Use a systematic approach to change that is focused on outcomes and closely aligned with formal project management methodology.
  • Better Skills, Better Change: Leverage resources appropriately to demonstrate top management sponsorship, assign dedicated change managers and empower employees to enact change.
  • Right Investment, Right Impact: Allocate the right amount for change management by understanding which types of investments can offer the best returns, in terms of greater project success.”

Grappig is dat IBM, bij de uitwerking van de diamant komt tot het CPUB Model ofwel PDCA c.q. KAIZEN.

Over Inzichten merken de onderzoekers op: Leer van het Verleden, Houd je Ogen Open, Plan & Pas Aan, Denk aan de Toekomst.

Over Methodes merken ze op: Integreer (3x), Houd je Focus op de Prijs (nb; het uiteindelijk doel/resultaat), Praktizeer Consistentie, Maak het Onderdeel van de Cultuur.

Over Capaciteiten, bij medewerkers & managers: Leid, Betrek, Communiceer (of Faal), zorg voor de Juiste Capaciteiten Overal.

Over Investeringen: Liquideer Complexiteit (voordat het jou liquideert), Introduceer de Menselijke Maat, breng enige Methode in de Gekte.

(een deel van) De Conclusie“Our research with practitioners revealed practical insights about closing the change gap – including the insight that soft, people-related factors typically present greater challenges than hard, technologyrelated factors that are typically easier to identify and measure. Companies can no longer justify or afford an ad hoc approach to change management. We discovered that change management is at a turning point from an art to a professional discussion, from improvisation to a richer, more systematic approach, based on clear empirical perspectives on what works and what does not.”

Er verschijnt veel interessants over Verander Management, dit is er weer één & het zal zeker niet het laatste zijn, deze diamant. Jawel, Change is Gonna Come.

3 thoughts on “De Verander Diamant bij Organisatie Veranderingen”

Andre Baken 12 jaar ago

Oude wijn in nieuwe zakken wat mij betreft. Niets van wat daar staat geeft nieuwe inzichten. Het is het vaststellen van de status quo van change management anno 2009.

Henk Beekman 12 jaar ago

Weer het accent op   Hoe  “veranderen”  uit te voeren.
En alweer blijft het Waarom  onderbelicht.
Dus zal het aantal  niet geslaagde
 ( > 70% )   veranderingstrajecten niet wezenlijk afnemen.
Waarschijnlijk  onvoldoende “sence of urgency” in de boardroom en snel tevreden  met een nieuw aspirine?

Organisatie Veranderingen – The Change Diamond – « Slimmer Samen Werken 12 jaar ago

[…] Via Management Pro Laat een reactie achter […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *