…. en jonge mannen die oorlog voeren.

De zin in de kop van deze entry wordt in het dagelijks gebruik voorafgegaan door ‘Het zijn oude mannen die oorlog maken…..’. Voor het eerst schijnt deze zin te zijn uitgesproken op de Griekse Agora. Hoe dan ook, hij is nog steeds relevant deze zin. Alleen geldt ie nu ook voor oude en jonge vrouwen.

De Nederlandse militaire vakbonden hebben, samen met NOVA tv, een anoniem onderzoek gedaan naar de beleving van de missie in Afghanistan onder de Nederlandse militairen & de uitkomst is niet bemoedigend.

Hoewel minster Reindert van Middelkoop daar toch ‘iets anders’ over denkt, zo bleek gisteravond. Het leek er veel op dat hij Steentijd-perk indianen zag in het Braziliaanse regenwoud. Inderdaad: verbazingwekkend, Steentijd in a high-tech age. (Maar weet: toeval bestaat niet!)

Wellicht kan John Kotter hier helpen.

De missie in Afghanistan is niet zinvol, vindt de helft (52%) van de Nederlandse militairen. Ook is 73% van oordeel dat de politiek geen goed beeld heeft van de situatie in Afghanistan. 
In het onderzoek kregen de militairen, allen officieren van Landmacht, Marine en Luchtmacht, vragen voorgelegd over hun werk in Afghanistan en Irak, de steun vanuit Nederland en de kwaliteit van hun uitrusting.
De meesten, 67%, weten en voelen zich gesteund door de directe omgeving. Slechts 34% van de militairen denkt dat ze kunnen rekenen op de steun van de Nederlandse bevolking bij hun werk in het missiegebied. Ook in dit opzicht scoort de politiek niet hoog bij de militairen van wie 63% aangeeft zich niet gesteund te voelen door de politiek bij hun missie.
Over de eigen uitrusting is 32% ontevreden, terwijl 36% aangeeft wel tevreden te zijn. Van de ondervraagden vindt 62% het geoorloofd om de door Defensie verstrekte uitrusting aan te vullen of te vervangen door zelf aangeschafte spullen.
Meer dan de helft van de militairen, 53%, vindt de rustperiode tussen twee uitzendperiodes te kort.
Meer dan de helft van de populatie, 52%, wil dat er een onderzoek komt naar het hoe en waarom van de Nederlandse steun aan de inval in Irak. 45% vindt zo’n onderzoek niet nodig.” (Bron: NOVA)

Minister Van Middelkoop vindt (toch) dat hij andere signalen opvangt zodra hij een stap zet uit het transportvliegtuig dat hem naar verre oorden brengt. & Dat terwijl hij zich beseft dat zijn medewerkers hem zelden de waarheid ‘recht in zijn gezicht’ zullen vertellen. Maar hoe dan ook: de Missie gaat door! (nb; saillant bij dit onderzoek is nog dat van de 150 Tweede Kamer leden er slechts 20 ter plaatse zijn gaan kijken. ‘Hoe is het hier eigenlijk?’….)

(her)Kennen we dat niet in onze eigen organisaties: we weten niet zeker of iedereen ook gecommitteerd is maar de Verandering gaat door! Tijd om op de werkvloer te gaan kijken hebben we echter niet. & Wat zien we vervolgens: de beoogde Verandering (hier: beoogde Missie) mislukt.

In zijn Harvard Classic LEADING CHANGE: WHY TRANSFORMATION EFFORTS FAIL geeft John Kotter een paar tips, wellicht helpen ze onze Politiek.

1) ESTABLISH A SENSE OF URGENCY

2) FORM A POWERFUL GUIDING COALITION (nb; met je medewerkers, met je stakeholders)

3) CREATE A VISION (hier beter laat dan ooit, want de Visie die er nu is voor Afghanistan wordt niet door alle medewerkers beleefd, blijkbaar)

4) COMMUNICATE THE VISION (& niet dan zeggen ‘volgens mij hoor ik toch iets anders….’ als je de resultaten van een onderzoek onder ogen krijgt)

5) EMPOWER OTHERS TO ACT ON THE VISION

6) PLAN FOR A CREATE SHORT-TERM WINS

7) CONSOLIDATE IMPROVEMENTS AND SUSTAIN THE MOMENTUM FOR CHANGE

8) INSTITUTIONALIZE THE NEW APPROACHES

Ook al is de Missie in Afhanistan halverweg (alhoewel…..), er is nog niet aan alle 8 tips van Kotter voldaan; nog een dankbare taak dus.

(‘De pas ontdekte indianen zullen met rust worden gelaten.’ meldt de Braziliaanse Overheid, zou dat nu ook gelden voor onze militairen in Afghanistan?)

{Zodra de Braziliaanse indianen beschikken over internet, en de ManProG ezine ook in het Portugees verschijnt, kunnen zij lid worden van de ManagementPro Group. U hoeft niet zo lang te wachten, zeker niet als u nu in Afghanistan bent!}

1 thought on “…. en jonge mannen die oorlog voeren.”

De Irrationele kant van Verandering Management 11 jaar ago

[…] (al) In 1996 kwam John Kotter tot de conclusie dat slechts 30% van de veranderingen in organisaties tot een succes leidden. (nb; maar vaak leidde zelfs die 30% niet eens tot het vooraf gedefinieerde succes!) Dit verleidde Kotter (toch) tot het schrijven van zijn boek Leading Change, met daarin 8 tips hoe veranderingen wél succesvol zouden kunnen zijn. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *