In de nasleep van de aanslag in Boston wordt de invloed van nieuwe media op onze maatschappij meer dan duidelijk.

“Eén van de lessen die we leren van de aanslag in Boston is dat de mogelijkheid van informatie om zich razendsnel te verspreiden zowel kansen als gevaar in zich heeft.” &: “We leven in een wereld waarin amplified individuals* (d.i. mensen empowered** d.m.v. nieuwe technologieën en de collectieve intelligentie van hun sociale netwerken) tot dingen in staat zijn die tot voor kort alleen te realiseren waren door grote organisaties.”

Een scala aan mogelijkheden in onze maatschappij ontwikkelt zich, in een rap tempo zelfs. Alleen hebben we uitzonderlijke omstandigheden nodig om ieder van ons zich daarvan bewust te laten zijn. Zo’n ‘bijzondere omstandigheid’ is de aanslag op 15 april in Boston.

Dat openbare, en minder openbare, camera’s maar ook onze van GPS voorziene pda’s en smartphones onze privacy nagenoeg volledig hebben doen verdwijnen, dat wisten we al of hebben we kunnen weten. Dat instanties als de FBI over allerlei gadgets beschikken om mensen op te kunnen sporen, ook. Maar dat het collectief een cruciale bijdrage levert aan de razendsnelle oplossing van een probleem, da’s voor velen nieuw.

Mogelijk schuilt hierin inderdaad een gevaar, maar het kan ook een kans zijn: als je organisatie in ontwikkeling c.q. in verandering is bijv……

Fifteen years ago, we had to wait for CNN to explain where Chechnya is. With the second screen, we have the ability to know immediately.” aldus David Weinberger, co-director of the Harvard Law Library Digital Lab, tijdens het symposium dat maandag in de nabijgelegen HARVARD Universiteit werd gehouden n.a.v. de aanslag. (Nb; direct handelen zoals dit symposium past binnen de Plannen, Uitvoeren, Beoordelen cyclus: door dit te doen kun je er direct ‘leer-/verbeterpunten’ uithalen). Zo merkte die middag Prof. David Liu op: “One of the big take-home lessons is that the ability of information to spread incredibly quickly brings both promise and peril.”

Werkgevers hebben nog nauwelijks in de gaten dat de arbeidsproductiviteit in hun organisaties aanmerkelijk omhoog kan m.b.v. nieuwe media. “Nee, hier kun je je pda en je tablet niet gebruiken, dat leidt alleen maar af!”. Zelfs Robotica lijkt met deze ‘hypergeïnformeerde medewerkers’ al snel op een ‘gepasseerd station’; nb: ‘lijkt’. Opmerkelijk is daarbij dan toch dat veel werkgevers nog geen idee hebben over de mogelijkheden die diezelfde robotisering/automatisering hun organisaties nu al kan brengen; voor veel werknemers wellicht maar goed ook……

Nieuwe media zijn zinvol, zeker in tijden van crisis, vaak zinvoller dan ‘oude media’ zoals: e-mail…… Zo bleek in Boston dat veel e-mails die werkgevers verzonden naar hun werknemers om toch vooral thuis te blijven, niet door hen werden ontvangen. Harvard Prof. Sarah Green concludeert dan ook: “Email isn’t the best way to get in touch with people in an emergency“. Wat je dan wél kan gebruiken dat lees je in What We’ve Learned About Communicating with Employees in an Emergency.

Een andere Harvard blog entry met de titel The New Kind of Worker Every Business Needs is minstens zo interessant: “We live in a world in which amplified individuals — people empowered by technologies and the collective intelligence of their social networks — can do things that previously only a large organization could. Indeed, they can do some things that no organization could do before. For better and worse, this is the world in which weekend software hackers can disrupt large software firms, and rapidly orchestrated social movements can bring down governments.” Van dat laatste weten banken en Overheid in ons land de laatste dagen méér dan voldoende. Wist je tot voor kort niet wat Distributed denial-of-service was? Nu weet jij er ook alles van….. 😉

Het citaat is van Marina Gorbis is Executive Director van de denktank The Institute for the Future. Zij adviseert niet alleen op nieuwe media toe te laten in je werkprocessen & je business model, maar ook:

  • “Change how you measure performance. The value you seek from employees, and should recognize and reward, can’t be measured only by focusing on their internal contributions.” (nb; want nieuwe media behoren feitelijk tot de externe kennis van je medewerkers)
  • “Design the organization to support individual initiative, not control employees’ actions.” (nb; ‘Vertrouwen’ is hier het kernbegrip…..)
  • Socialize your underused assets. Under the traditional logic of management, it would make sense to jealously guard the use of any productive assets a firm has invested in. But in reality, nearly every organization has a surplus of resources of one type or another. Some have an abundance of physical space, others have equipment and tools that are rarely used, and still others have talent that is not fully engaged.”

M.a.w.: “Gooi de kranen open!” (nb; een passend initiatief zo kort voor de troonswisseling. 🙂 ).  Tijdens het Harvard symposium merkte Judith Donath op n.a.v. de reacties van mensen op de aanslag “It’s not just that people wanted information, they wanted it as fast as it is coming out. What is it in our psyche that’s so riveted [by] getting that next piece of information?” Het antwoord: geef jij je medewerkers die informatie niet, dan halen je nieuwsgierige, geïnteresseerde of mogelijk zelfs angstige, medewerkers dat zelf wel op & (steeds) snel(ler) ook……

Tot slot, o.m. het persbureau van REUTERS heeft indrukwekkende foto’s beschikbaar van de Boston Marathon bombing.

* ‘Versterkte individuen’ is ook een slechte vertaling.

** Dito

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *