Pensioenen terughalen, Bonussen niet uitkeren, opnieuw Overheidssteun aanvragen, nieuwe Ontslagrondes: inderdaad de Financiële Dienstverlening verandert….

Je kan niet zeggen dat er aan het eind van een (opnieuw) tumultueus jaar niet veel meer gebeurt. Zo lezen we binnen 24 uur in de media berichten die duidelijk maken dat de Financiële Dienstverlening voor een nog tumulenter 2013 staat.

Het meest navrante bericht is vanochtend nog wel dat (nb; niet eens ‘systeem-‘)bank SNS opnieuw een beroep doet op steun van de Overheid: SNS is niet alleen niet in staat om eerdere steun terug te betalen, het lijkt er ook niet op dat zij zonder steun de komende jaren doorkomen*/**….. Kon een ondernemer maar zo eenvoudig steun aanvragen van het collectief. 😮

Verder lazen we gisteren dat Allied Irish Banks bij hun v/m bestuurders de uitgekeerde pensioenen gaat terugvorderen & dat Commerzbank het vertikt om in de huidige omstandigheden eerder toegezegde bonussen uit te keren. ‘Daarbovenop’ komt dan vanochtend het bericht dat ING nog eens 2.350 extra banen schrapt.

Komt daar op 01/01/13 het provisieverbod bij & gaat de (potentiële) klant vervolgens over op execution only contacten, dan volgen er ongetwijfeld meer ontslagen, minder bonussen en minder pensioenen in deze sector…..

In het bericht over SNS bank lezen we in Het Financieel Dagblad o.m. ‘De problemen bij het vastgoedbedrijf groeien SNS Reaal boven het hoofd.’, ‘SNS heeft meer nodig dan alleen omzetting van de steun. De bank moet haar solvabiliteit versterken en de ‘bad bank’ financieren’, ‘SNS Reaal houdt als groep mogelijk op te bestaan. Het bedrijf zoekt naar eigen zeggen een ‘allesomvattende oplossing’ die ertoe moet leiden dat ‘alle onderdelen een solide kapitaalpositie hebben’.

De CEO van de enige(!) Nederlandse systeembank (nb; ING) Jan Hommen ‘noemt de reorganisatie een buitengewoon pijnlijke stap die genomen moet worden. ING dient zich aan te passen aan de onzekere economische omstandigheden.’ In het persbericht van zijn organisatie lezen we nog: ‘Ondanks een wervelwind aan veranderingen in de afgelopen vier jaar hebben onze medewerkers steeds de hoogste prioriteit gegeven aan het ondersteunen van onze klanten. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar en heb er vertrouwen in dat deze inspanningen, in combinatie met verdere stroomlijning, ons bedrijf sterker zullen maken.’ Mooi deze afscheidsrede maar daaraan hebben i.i.g. 2.350 mensen met hun partners, gezinnen e.d. nu weinig ….

In 2010 meldden we hier al Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd….. Opmerkelijk is het dan dat een hele sector van banken en verzekeraars, met op papier toch niet de minsten aan het hoofd, niet alleen de afgelopen jaren hun financiële schepen belabberd door de stormen laveerde maar ook niet lijken te zijn voorbereid op de volgende (nb; zeker niet de laatste) uitdaging namelijk: het provisieverbod dat op 01/01/2013 ‘van start’ gaat.

Dat men als sector niet is voorbereid op het provisieverbod blijkt uit een bericht dat ook vandaag verscheen in Het FD: ‘Provisieverbod: met creativiteit de grenzen opzoeken’. Daarin lezen we o.m. het lumineuze (sic.) idee om vanaf 01/01 een ‘opslag op de hypotheekrente toe te passen’ met deze opslag kunnen dan de provisies (toch) aan belanghebbenden binnen de sector van de financiële dienstverlening worden betaald (…) Het argument  voor deze briljante (sic.) ingeving: ‘de klant voelt in deze constructie toch niet dat hij betaalt voor financieel advies’….. Een nieuw Liborschandaal lijkt hier in de maak. Hoe naïef kun je zijn.

Verandermanagement blijft een vak apart en daarbinnen veranderen richting Klantgerichtheid lijkt op een ‘zéér Ver van Mijn Bed Show’.

In het aanvullende FD artikel ‘Toezicht in Mijnenveld van Wantrouwen’, spreekt ‘de directeur particulieren van Rabobank de vrees uit dat veel consumenten geen advieskosten willen betalen en massaal voor execution only kiezen.’ (nb; ‘execution only’: je koopt je financierings-/verzekeringsproducten online, van de sites van de verschillende banken & verzekeraars dus, maar betaalt door deze DIY handeling geen advieskosten!) Grappig (opnieuw: ‘sic.’) is dan de eis die de AFM daaraan gaat stellen: ‘De klant moet via een zgn. kennis-‘en ervaringstoets aantonen dat hij voldoende kennis van het product heeft en ook de gevolgen van zijn aankoop kan doorgronden.

Hallo: wie is er hier nu de DIENSTVERLENER??!!!

Nee het is héél jammer maar deze bedrijfstak lijkt nog ver, héél ver (misschien zelfs onmogelijk ver) weg van de wijze waarom organisaties als ZAPPOSSWA, collegae als UMPQUA Bank en VIRGIN Money, en dichter bij huis een detaillist als De Rode Winkel met hun klanten omgaan…..

Het wordt een spannend 2013, ik kan (bijna) niet wachten. 😉

==========

091112

*‘Serieus mee willen doen met de grote jongens.‘ dat was de idee van het SNS Bestuur met de € 1,2 miljard die SNS in 2006 ontving met een beursgang. Het Bestuur ging vanuit genoemde wens c.q. (opnieuw) bestuurlijke grootheidswaanzin op pad naar overnames, overnames die nu niet alleen een zware last zijn maar waarvan de nadelinge gevolgen ook nog eens worden verhaald op het collectief…..

Kan de AFM niet beter een risicotest invoeren voor bestuurders in de financiële sector?

In The Financial Times lezen we Banks’ customers have left them behind. De columnist opent met “My bank manager keeps inviting me in for a chat. I throw the letters in the recycling bin.” Want inderdaad: ook de Britse banken kennen op 01/01 een provisieverbod & je moet dan ‘wat’….

I doubt there is any going back to the time when customers had a warm, or at least civil, relationship with their bank. (….) Banks may want to reinstate old-fashioned personal chats with their customers, but the customers have moved on.” Tja……

131112

** Aangifte wegens fraude vastgoedpoot SNS, lezen we vanochtend in Het Financieele Dagblad.  Dan vraag je jezelf toch af: was/is daarvoor de overheidssteun nodig?

221112

Eigenlijk is het positieve nieuws tegelijkertijd macaber nieuws: ‘Garantie Staat levert banken miljarden op’ meldt Het Financieele Dagblad. Da’s mooi & begrijpelijk want investeerders lopen nu minder risico dus kunnen zij lagere vergoedingen/rentes berekenen.

Nu zou je mogen (….) verwachten dat die extra winst of beter nog deze ‘verborgen subsidie’ voor hun ’too big to fail’-status, een extra winst die toch gelijk is aan tweederde tot bijna tweemaal de winst van de banken in 2011, zou terugvloeien naar de maatschappij.

Niets is echter minder waar, eerder het tegendeel. Want wat lezen we ook in dit bericht: “dat de lonen in de Nederlandse bankensector de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan in andere sectoren, maar ook sterker dan financiële sectoren in andere ontwikkelde landen.” Tja, als je winst maakt…..

231112

Uit een artikel in Het FD blijkt dat zowel banken als (hun) tussenpersonen voorlopig nog niet zijn verlost van het stramien van verkopen. Vanaf 01/01 lijken zij elkaar te willen gaan beconcurreren op basis van tarief, niet op basis van goed, beter nog: Het Beste(!) advies (nb; het ‘Beste’ advies levert de klant altijd ‘iets’ op, wordt er beter van, dus dat mag ‘iets’ kosten).

Bron: Het Financieele Dagblad

Inderdaad: verkopen ≠ adviseren…..

081212

Het FD bericht over een uitspraak van de Commissie van Beroep Kifid (nb; Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) die in dit geval relevant is. Een belegger zou onvoldoende kennis hebben gehad /gekregen over de producten waarin zijn bank hem liet beleggen, anders gezegd: zijn bank had hem onvoldoende geïnformeerd/geadviseerd, vervolgens was een aanzienlijk verlies onoverkomelijk. De Commissie van Beroep heeft de klant in het gelijk gesteld en de bank gemaand het verlies te compenseren.

Gevolg is Bank: volledig en duidelijk klant informeren! Met de provisie die je strax gaat betalen, mag je dat ook wel verwachten, verstand van zaken of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *