Stakeholder Survey bij Beursgenoteerde Onderneming….

Je ziet het soms: een enquête binnen een beursgenoteerde onderneming, vaak opgezet door de OR. Doel: nagaan wat er binnen een bepaald (verander)traject fout is gelopen. (nb: nooit zie je zo’n enquête plaatsvinden met als doel na te gaan wat er Goed ging…. raar eigenlijk) Binnen de Overheid is zo’n enquête zelfs wettelijk geregeld met het Recht van Enquête.

Als zo’n enquête dan plaatsvindt binnen een beursgenoteerde onderneming dan vind je de uitkomsten daarvan zelden op straat, in de oude actiejaren van eind vorige eeuw nog wel maar nu niet meer. Maar nu is er een uitzondering met het Rapport Coronel, het is volledig openbaar. Er kunnen zelfs direct stappen worden ondernomen: ontslag Algemeen Directeur en Inkopen Aandelen (c.q. alternatief om AJAX van de Beurs te halen).

Met dit rapport in handen kunnen we eens kijken of het ook ‘iets’ is voor andere ondernemingen, zelfs al zijn ze niet beursgenoteerd.

Coronel, lid van AJAX’ ledenraad, heeft op verzoek van het AJAX’ Bestuur een onderzoek gedaan naar dat wat er recent fout ging bij en binnen AJAX. Er blijkt ‘heel wat’ voor verbetering vatbaar te zijn van een nieuwe Algemeen Directeur tot het beeïndigen van de beursnotering van AJAX. Het 1 zal lastiger blijken om uit te voeren dan het ander (nb: & beiden zullen geld kosten).

In de oktober uitgave van de Harvard Business Review (nb: 10/07) schreven Warren Bennis en Noel Tichy het artikel ‘Making Judgment Calls’; ik besteedde aan dit artikel al eerder aandacht. Judgment Calls: dat je ook met een ‘simpele’ enquête, zoals dit Coronel Rapport, een oordeel velt mag duidelijk zijn…..

Bennis & Tichy openen het artikel met: ‘A leader’s most important role in any organization is making good judgments-well-informed, wise decisions that produce the desired outcomes. When a leader shows consistently good judgment, little else matters. When he or she shows poor judgment, nothing else matters. Of course, it isn’t humanly possible to make the right call every single time. But the most effective leaders make a high percentage of successful judgment calls, at the times when it counts the most.’ Je mag stellen dat het hun voorkeur heeft dat de CEO of op zijn minst Het Bestuur deze enquête hield en dit oordeel had geveld maar da’s niet gebeurd.

Laat je dit nu aan een ander over dan nog kun je iets opsteken van de tips in ‘Making Judgment Calls’. Bijv. de tip over het type onderzoek / enquête dat je kan doen & daarmee begint het vaak. De tip dat je voor je onderzoek een keuze kan maken uit de traditionele benadering en de proces benadering. Onderscheid:

Traditional View:

 • single moment, static
 • rational, analytic
 • knowable, quantifiable
 • individual
 • making the best decision on the basis of known data
 • top down
 • closed system
 • happens unconsiously through experience or luck

Process View:

 • dynamic process that unfolds
 • rational and analytic but also emotional and full of human drama
 • often outside a leaders’ domain
 • organizational, a process is influenced by many actors
 • acting and reacting
 • top down up
 • open process
 • deliberately encouraged

Bennis & Tichy stellen dat er bij een enquête sprake kan zijn van een mix tussen traditioneel en proces, vaak gebeurd dit eerder toevallig dan bewust. Leg je het Coronel Rapport naast beide schema’s dan kun je constateren dat dit hier ook het geval is geweest.

Voor de auteurs heeft de procesbenadering de voorkeur, een goed voorbereide én vervolgens (nb: met de bevindingen uit de enquête) goed uitgevoerde / geïmplementeerde procesbenadering: ‘The call phase of a judgment process is often as quick as the flip of a switch. “Boom, I make the decision.” And in fact, the call itself is where the traditional view of judgment starts and ends. It’s true that at one instant, a leader hasn’t chosen a course of action, and by the next, he or she is in the execution phase. But this is exactly why good preparation and execution are vital. It’s before and after the call that the leader has a chance to take a breath and garner support.

Dat alleen al is reden genoeg om te veronderstellen dat het met de uitvoering van de acties die Coronel c.s. voorstelt wel eens lastig zal zijn om ze uit te voeren, zeker binnen de gestelde termijn (& het te stellen budget).

Er de volgende keer dan toch maar een Proces van maken, van die enquête?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *