Veranderen als Werkstuk

‘In de fabriek stond een bazenhok. Daar zat een chef. Die moest uit het hok en aan het werk, daar was iedereen het over eens. Dus moest het bazenhok weg. Van Meerwijk vroeg de chef de boel te slopen. Die beloofde dat te doen. Maar het gebeurde niet, ook niet na herhaalde verzoeken. Toen werd Van Meerwijk nijdig. Hij haalde thuis een zware motorzaag, trok een veiligheidsbroek over zijn kostuum aan, zette een helm op en maakte de barak met de grond gelijk. Het personeel stond perplex, maar de boodschap was duidelijk: de nieuwe eigenaren was het ernst.’ uit ‘Kracht in Onconventioneel Optreden’, een artikel dat vandaag verschijnt in Het FD.

Het citaat doet me denken aan de werkstukken die ik momenteel lees voor het beoordelen van het vak Verandermanagement. Het zijn werkstukken van post-doc studenten waarin een ‘goed’ en een ‘minder goed’ verlopen verandertraject worden geanalyseerd.

De Rode Draad: Communicatie, in al zijn vormen, Helpt!

De in het citaat genoemde Van Meerwijk, Maarten, is samen met zijn partner Klaas Zoet sinds 2003 eigenaar van Ridderinkhof. Een bedrijf waar, na hun overname, een ‘frisse Veranderwind’ doorheen diende te waaien. Beide heren laten zien dat een, soms onconventionele, vorm van communicatie ‘in woord en gedrag’ helpt, helpt bij in het gang brengen van essentiële veranderingen in organisaties. Voor Ridderinkhof blijkt het succesvol te zijn.

& Niet alleen voor Ridderinkhof. De studenten beschrijven in hun werkstukken situaties die zij ervaren in en bij hun werk. Over het algemeen betreft het hier grote organisaties, multi-nationals en (semi-)overheid. Bij de ‘minder goed’ verlopen verandertrajecten blijkt (een gebrek aan) communicatie vaak de boosdoener te zijn. Bij een goed verlopen verandertraject is juist die communicatie, gevoed door het commitment van het (verander)Management, de oorzaak voor het (verander)succes.

Interessant voor u is, wellicht, de theorie die de studenten-veranderaars gebruiken. Wie weet helpt het u bij het Veranderen van uw organisatie; een k&k bloemlezing van verandermodellen:

NB: ‘passend’ binnen de wetenschap is dat de ene wetenschapper kritiek kan hebben op de ander. Zo is de kritiek van Schein op het OCAI van Quinn & Cameron dat je geen organisatiecultuur kan meten m.b.v. vragenlijsten; daarvoor is ‘iets’ te zeggen. Lees meer in Organizational Culture & Leadership van Edgar Schein.

Wat Zoet & Van Meerwijk betreft: zij gaan hun Communicatie nu loslaten op een andere verandercultuur: België. Succes!

1 thought on “Veranderen als Werkstuk”

Na Eed van Hippocrates, Eed van Advocaten, Bankierseed, Accountantseed ook een ISterroristeneed? – ManagementPro 7 jaar ago

[…] “Tenzij managers bereid zijn tot persoonlijke veranderingen, zal de organisatiecultuur weerbarstig blijven.” schreven Quinn & Cameron velen jaren eerder in de inleiding op hun bekende OCAI Model. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *