Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd…..

Het einde van het jaar biedt je de mogelijkheid om alles nog eens op een rijtje te zetten, ook financieel & fiscaal zoals de fiscus van de ‘kleine zelfstandige’ verwacht.

Nu beschik ik sinds mijn start als zelfstandige over een Arbeids Ongeschiktheid Verzekering, zelfs los van de fiscale opties is dit feitelijk de duurste verzekering voor een ondernemer maar ja ‘Het zal je maar overkomen…’.

Het leek mij een goed moment om de AOV tegen het licht te houden, zo deed ik recent aan mijn bank/tussenpersoon een wijzigingsverzoek dat ik zelf had uitgewerkt. Handig is dat ik daarbij, vanuit mijn bancaire achtergrond, enig verstand van zaken heb over deze materie & ben ik zelfs in de ogen van mijn bank materiedeskundige: “U bent zelf in de bancaire sector werkzaam geweest zodat u, zoals u zelf aangeeft, weet waarover u het heeft.” Dankjewel.

Althans, ik dacht dat dit een compliment was. Dat was het ook tot dat ik vroeg om een alternatief voorstel op de wijziging die ik voor ogen had. Dat kon maar dan wel á raison van € 995,00 voor het bezoek dat de adviseur mij zou brengen……

Verbazing alom in Huize Scheepers. Nu ben ik niet zo naïef dat ik niet weet van de maatregelen die het Ministerie van EZ neemt om gokken met provisies door financiële dienstverleners te laten beperken, toch was mij dit wat al te gortig!

Mijn reactie was dan ook “Voorzover ik weet is de AOV nog steeds een verzekering die een tussenpersoon c.q. bank de hoogste provisies oplevert.” Inderdaad, dat wilde mijn contactpersoon niet bestrijden maar:

“Ik kan me voorstellen dat de nieuwe wijze van werken u wat rauw op uw dak valt. Echter als gevolg van de maatschappelijke discussie over provisies en kosten van verzekeringsproducten mogen wij vanaf 1 januari 2013 geen provisie meer ontvangen. Omdat de schoorsteen hier toch moet blijven roken zullen we op een andere wijze betaald moeten worden voor onze dienstverlening. Dat impliceert dat we betaald moeten worden voor ons advies, maar dat zal tot gevolg hebben dat eventuele producten die u afneemt goedkoper zullen zijn.”

Jawel, lees het nog maar eens rustig na. (nb; waarbij het antwoord over de door de bank ook in de toekomst te ontvangen provisies niet volledig is, maar dat voor nu ‘terzijde’ want het levert ook stof voor entries in 2011)

Waar de banken, want ‘mijn’ bank is hierin heus niet de enige, hier duidelijk aan voorbijgaan dat is de ontwikkeling van het delen van kennis en informatie via de nieuwe media, in rap tempo. Nog maar even & er is een Android App voor AOV’s, GRATIS! In die ontwikkeling wordt het voor banken en vezekeringsmijen een tour de force om die € 995,- waar te maken. Want wie garandeert mij dat mijn adviseur steeds meer weet dan de info die GRATIS beschikbaar is & komt op het Web? Dit is dus een businessmodel wat je niet lang kan handhaven; naief van de bankiers wellicht.

NB; wat ik hier doe is feitelijk hetzelfde: jij, beste lezer, kan met deze entries van alles GRATIS van het web halen, ik dien er ‘slechts’ voor te zorgen dat ik jou/je organisatie op je werkvloer toch meerwaarde kan bieden, een meerwaarde waarvan je investering rendeert! Die voorspong in kennis & kunde vraagt om continue ontwikkeling. D.i. een mooie uitdaging dus die echter, hoe groter de organisatie, lastiger wordt om integraal in stand te houden….

Mijn reactie geef ik je nog ‘voor de volledigheid’: “Dank voor de toelichting. Ook al duurt het nog 2 jaar, deze wijziging in provisies, ik neem aan dat mijn voordeel al zichtbaar wordt in het voorstel dat u mij nu gaat doen voor 2011, toch? Mocht dat vervolgens aanleiding zijn om uw adviseur tegen betaling alsnog in te schakelen, dan kom ik daar op terug. Ben allereerst benieuwd naar het ‘gratis’ voorstel op basis van onderstaande.

Met een vriendelijke groet, Willem Scheepers”

2011 gaat ons inderdaad inspireren & de bankiers nog meer (hoop ik)……

18/01/11, aanvulling:

Het FD meldt vanochtend: ‘BDO moet betalen voor fout advies‘ Accounts- en Advieskantoor BDO ging in de fout wat leidde tot het faillissement van een klant. De rechter acht BDO hiervoor aansprakelijk en stelt:

”Een adviserende rol houdt immers tevens in: het geven van raad aan degene die om advies vraagt. Dit betekent in de onderhavige situatie dat adviseur in zijn functie van opdrachtnemer niet alleen tot taak had te onderzoeken hoe de constructie in elkaar zat, maar ook – indien hij over de werking daarvan twijfelde – verplicht was opdrachtgever daarover in te lichten en zonodig negatief te adviseren.”

Tja adviseren, dat doe je niet zo maar….. (NB; bij een negatief advies is niet altijd handig om daarvoor dan toch een rekening te presenteren)

========

250513

In het bericht Rabobank krimpt nog verder in meldt RABO topman Piet Moerland dat de (voorlopig) 6.000 banen die gaan verdwijnen en 300 vestigingen die worden gesloten “nodig is omdat het gedrag van bankklanten snel verandert. Veel klanten komen nauwelijks meer bij de bank, nu het mobiel bankieren zo’n hoge vlucht heeft genomen.” Inderdaad (dus) Verbazingwekkend…..

Nb; lees ‘in dit verband’ ook de ‘Schumpeter’ die deze week verschijnt bij The Economist ‘The age of smart machines’ Intelligent machines have reached a new social frontier: knowledge workers are now in the eye of the storm, much as stocking-weavers were in the days of Ned Ludd, the original Luddite. Bank clerks and travel agents have already been consigned to the dustbin by the thousand; teachers, researchers and writers are next.” ‘

Already’ suggereert dat deze verandering al heeft plaatsgevonden maar niets is minder waar, binnen de financiële dienstverlening.

171013

Als je jezelf afvraagt ‘wat deden bankiers de afgelopen jaren?’, dan is het antwoord eenvoudig: trainingen volgen in ethiek. Zo meldt Financial Times’s Andrew Hill in het artikel ‘Bankers back in the classroom’.

In the wake of the financial crisis and a series of scandals and reputational blows, for instance, all 98,000 employees of Deutsche Bank, about 13,000 senior bankers at Goldman Sachs, and Barclays’ 140,000 staff have been or are being taken through programmes aimed at reinforcing codes, values, behaviour and a strong, positive corporate culture.”

Mooi, deze investering maar de vraag is natuurlijk of je ‘iets’ als ethiek kan leren? Is het niet zo: ‘je hebt ’t of je hebt ’t niet’?

220814

A banker with gold cufflinks and an expensive suit might be useful if you are interested in buying a public company run by a board of grandees and a hired chief executive. But such deals are now few and far between.” meldt The Financial Times in het artikel ‘No need for banks in an era of intellectual capital’.

Tech kids in Silicon Valley organiseren momenteel zelf Fusies en Overnames (NB; in de 1e maanden van dit jaar al voor een bedrag van $ 100 miljard) zonder de, tot nu toe, obligate tussenkomst van (goedbetaalde) bankiers en adviseurs. Zij zetten daarmee een trend, zo lijkt……

 

19 thoughts on “Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd…..”

Willem de Vlaming 13 jaar ago

Beste wensen Willem
 
Ik zie het ook al voor mij bij de witgoedhandel. Kunt u mij uitleggen wat de verschillen zijn tussen machine A en B?

Jawel antwoorde de verkoopadviseur, maar dat gaat u wel 100 euro kosten… 🙂

Willem Scheepers 13 jaar ago

Op twitter kwam al direct de reactie: “bankwezen 1.0 in samenleving 2.0”.
Omdat banken (toch c.q. nog steeds) bepalend zijn voor het denken van m.n. een essentieel deel van het MKB, is dat wat jij nu veronderstelt Willem, goed mogelijk als toekomstvisie …..

Mattie Duivis 13 jaar ago

Beste Willem, Nagenoeg alles is op het internet te vinden, alleen moet je het ervoor over hebben het te vinden. De stelling die adviseurs zoals in voorgaande omschreven wordt is in zoverre nieuw dat er niet om advies gevraagd ‘kan’ worden, omdat er nu dus een prijs tegenover komt te staan. Hierdoor wordt ‘goedkoop’, ‘duurkoop’. Ook ik lever advies, maar niet op de manier van: “Ik meen dat online arbitrage op ‘dat en/of  dat vlak’ voor u van toepassing is, mag ik even vangen?” Dit soort vragen en antwoorden over mijn product is een service op het product wat ik lever, daar kan natuurlijk geen geld tegenover staan. Ik krijg de neiging te vermoeden dat men het zelfs zover zou willen doordrijven.

Jac 13 jaar ago

Tja 2011 en 2012 worden zeer inspirende en creatieve  jaren. Vooruitlopend op afschaffing van provisie in 2013, moet er natuurlijk eerst flink verdiend worden in 2011 en 2012. Dat worden dus jaren, waarbij en de provisiestructuur (weliswaar wat minder, maar toch..) nog werkt en alvast (de buffer moet toch opgebouwd worden nietwaar?) de uren-teller gaat lopen. Of verzekeringen echt goedkoper gaan worden is moeilijk te zeggen (zijn vaak afhankelijk van dagrentes). Dus dat vergelijk wordt voor particulieren en bedrijven moeilijk te maken. Maar klinkt leuk toch? Benieuwd hoeveel tussenpersonen er gaan omvallen komende jaren omdat de meerwaarde (dat was oorspronkelijk toch het doel van die provisie) maar marginaal kan worden aangetoond.
Het zal in ieder geval een argument opleveren om uren te gaan schrijven (tot op de minuut nauwkeurig elk telefoontje, mailtje, overleg met collega’s). Net als een advocaat. Ja wie advies wil, zal moeten gaan dokken. Hoelang zal dit systeem in de lucht blijven?

Google Art of wanneer krijgen wij een 3D kijkje in jouw organisatie? 13 jaar ago

[…] zoals binnen de Financiële Dienstverlening waar men de overstap gaat maken van bankieren naar adviseren c.q. binnen het Onderwijs waarin de digitale media een steeds prominentere rol inneemt, maakt de […]

Willem was bij de bank, wachtte en wachtte, nog ff wachten om: niet te worden geholpen….. 13 jaar ago

[…] Tja hoe verbaasd dat ik hierover ook ben, ik besef dat je niet van iedereen kan verwachten dat ze meegaan in de genoemde digitale vaart der volkeren, zelfs niet van iets als een ‘systeembank’. Voor de financiële dienstverlening worden het nog bijzonder uitdagende tijden….. […]

Provisieverbod heeft voor banken meer gevolgen dan uitsluitend financieel. 13 jaar ago

[…] afgeleide bonuscultuur ook de manier waarop er met de bankklant voortaan dient worden omgegaan verandert ingrijpend, wellicht zelfs dramatisch…… if (typeof(et_ord)=='undefined') […]

KPN en MICROSOFT, 2 tegengestelde Strategieën? – ManagementPro 13 jaar ago

[…] Praktisch betekent dit voor de KPN medewerker de transitie van verkoper naar adviseur: ‘KPN berekent nu meer maar tóch word ik er als klant beter van(!)’, het basisprincipe van de Customer Value Proposition. ‘Legt u dat even uit.’ Mooi, maar i.d. doe je niet ‘zo maar’. Daarom herhaal ik de TIP die ik eerder gaf aan de bankiers in Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd….. […]

Stel nu dat APPLE met de MAC-Bank komt….. – ManagementPro 13 jaar ago

[…] aan te kunnen gaan. Want dat het omgaan met consumenten die voortaan massaal mobiel gaan bankieren om andere competenties vraagt is duidelijk (hoop ik). Natuurlijk stellen de bankiers onder ons nu ‘We hebben nog ruim voldoende oudere, […]

Banken mogen dan veranderen, hun klanten doen dat ook & rap. – ManagementPro 12 jaar ago

[…] eerder is aangehaald zal de crux van het suc6 komen te liggen bij dit ‘Hoog Gekwalificeerde Advies’: kan de […]

De Hoog Gekwalificeerde Bankadviseur als USP. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 12 jaar ago

[…] eerder is opgemerkt zal de crux van het suc6 komen te liggen bij dit ‘Hoog Gekwalificeerde Advies’: kan de […]

Onderzoek Private Banking: verwachtingen klant en adviseur niet op 1 lijn. – ManagementPro 12 jaar ago

[…] een advies- of beheercontract bevestigend.” Deze conclusie sluit ‘mooi’ aan bij de ervaring die ik had met mijn ‘adviseur’ eind 2010. De adviseur dacht met ‘een prima voorstel’ te komen maar ik als betalende klant dacht […]

Management Pro: Onderzoek Private Banking: verwachtingen klant en adviseur niet op 1 lijn. | HAANTJES GEDRAG 12 jaar ago

[…] klanten met een advies- of beheercontract bevestigend.” Deze conclusie sluit ‘mooi’ aan bij de ervaring die ik had met mijn ‘adviseur’ eind 2010. De adviseur dacht met ‘een prima voorstel’ te komen maar ik als betalende klant dacht […]

Weg deftige kantoren en exquise kunst, Bankieren zal nooit meer zijn wat het was… – ManagementPro 12 jaar ago

[…] Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd….. […]

Management Pro: Weg deftige kantoren en exquise kunst, Bankieren zal nooit meer zijn wat het was… | HAANTJES GEDRAG 12 jaar ago

[…] “Te lang dachten we dat onze kantoren en de schilderijen aan de muur voor onze type klanten de soliditeit van de bank goed weergaven.” Bestuursvoorzitter Floris Deckers maakte gisteren pijnlijk duidelijk dat zijn bank, F. van Lanschot Bankiers, op zijn minst onvoldoende oog heeft gehad voor de in rap tempo veranderende marktomstandigheden c.q. klantbehoeften. […]

Tour, Libor, Reorganisatie, RABObank faalt opmerkelijk opzichtig in crisiscommunicatie daarom: enkele tips. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Nu, die tijd is voorbij. Sinds de introductie van de geldautomaat is het bezoek aan het bankkantoor zienderogen afgenomen. Bezoek op een gemiddelde dag een gemiddeld bankkantoor, niet alleen RABO, & je vraagt je als ondernemer af wat het bedrijfseconomisch nut nog is van in stand houden van dure kantoren op dure locaties? Het is inderdaad verbazingwekkend: maar banken hebben echt niet in de gaten dat tijden zijn veranderd….. […]

Pensioenen terughalen, Bonussen niet uitkeren, opnieuw Overheidssteun aanvragen, nieuwe Ontslagrondes: inderdaad de Financiële Dienstverlening verandert…. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd….. […]

Goed (sic.) Begin 2013: Massa Ontslag bij Banken – ManagementPro 11 jaar ago

[…] geinterviewden in het artikel op. Laat nu bijna exact 2 jaar geleden hier de entry verschenen zijn ‘Tijden voor de Banken zijn Veranderd’, maar ja we kennen dan wel veel lezers maar niet alle 140.000 bankiers zijn trendwatchers; […]

Gebrek aan Commitment kan leiden tot ontmanteling van Coöperatieve RABObank. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] ingrijpende verandering die het klantcontact heeft ondergaan, een trend die voorlopig niet stopt & waarvan de ontwikkeling nauwelijks bekend […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *