Was de Wethouder nu maar de enige in Nederland die Corrupt is…. (nb; valt er iets te leren van Siemens?)

Voordat ik begon aan deze entry lees ik vanochtend in Het FD een bericht met de titel ‘Banken rekenden VESTIA tot 25 maal het normale tarief’. Nu is de klant, de afnemer hier een sociale woningcorporatie. De banken, de leveranciers beschikken allemaal over een sustainability paragraph. Een ‘paragraaf’ vaak ook nog vertaald naar uitgebreide ‘Letters of Conduct’ waar ‘van alles’ in vermeld staat maar (zéér waarschijnlijk) nooit dat ‘corruptie geoorloofd is.’ Vraag is dan voor mij toch: deden de banken hier slim zaken of werd met dit overprijzen een 1e aanzet gedaan tot corruptie?

In 1981 gaf prof. Varda Eker de volgende definitie voor “Corruption: the practice of using the power of office for making private gain in breach of laws and regulations nominally in force.”

De crux zit ‘m dan bij dat ‘nominally’ want: wat is hier eigenlijk ‘nominaal’? Wat is normaal? Wat is corrupt? Kun je de inwoners van Roermond begrijpen als zij van mening zijn dat hun wethouder zich zo goed voor hen heeft ingezet?

A public official is corrupt if he accepts money for doing something that he is under duty to do anyway, that he is under duty not to do, or to exercise a legitimate discretion for improper reasons.’ aldus Harvard prof. M. McMullan in The Ethics of Policing. Dit helpt de inwoners van Roermond niet écht, maar vooruit.

Eerst nog even terug naar VESTIA: in tegenstelling tot de bewijslast die nog gevonden dient te worden in ‘Roermond’, is bij deze woningcorporatie duidelijk dat meerdere partijen van meerdere, persoonlijke, walletjes hebben gegeten. Corruptie conform voorgaande definities zal dan ook waaschijnlijk relatief eenvoudig kunnen worden aangetoond.

“Is het corruptie of is het gelegitimeerd zakendoen, dat wat wij uitvoeren in ons dagelijks handelen?”

In 1626 kocht Peter Minuit het, achteraf zéér waardevolle, eiland Manhattan van de indianen ‘voor snuisterijen en andere kleinigheden, ter waarde van 60 gulden’. Onder die snuisterijen waren spiegeltjes. De indianen stelden m.n. die spiegeltjes zéér op prijs. Wij kunnen het ons niet voorstellen, zeker niet als je al vanaf je eerst geboorteweek een spiegel voor gehouden krijgt (…..), toch is het schrikken als je jezelf voor het eerst ziet op 15-,25-,35-,45-jarige leeftijd. Dus wellicht waren die snuisterijen voor de indianen véél meer waard…..

Deze handelwijze om voor een appel & een ei zaken te doen, hebben we eeuwen lang met verve in stand weten te houden.  Een manier van ‘zaken doen’ die ons o.m. de ‘Gouden Bocht’ opleverde.

In onze huidige tijd heeft deze manier van ‘zaken doen’ (of is het toch corrupt handelen?) affaires gebracht variërend van World Online, Palm Invest, Easy Life, via een serie aan nog lopende (juridische) zaken die gerelateerd zijn aan vastgoed tot aan allerlei kleinere zaken die vaak ‘met de mantel der liefde worden bedekt’……

Al is de scheidslijn ‘zaken doen’ vs. ‘corruptie’ soms flinterdun, is er misschien, héél misschien toch ‘iets’ te doen aan corruptie, aan corrupt handelen?

Of dat kan, dat vraag ik me af. Toch kunnen we een poging wagen & wel met het voorbeeld van een bekende corruptiezaak & ook daarom ‘Harvard casus’ SIEMENS: “Investigations between 2003 and 2008 revealed the German firm made 4,283 illegal payments totalling $1.4 billion for 332 projects from 2001 to 2007.” Kijk, dan hebben we het tenminste ergens over, toch? 😮

SIEMENS Vorstand heeft in die periode het handelen van managers & medewerkers lange tijd met de hiervoor genoemde ‘mantel’ bedekt. Men ‘gedoogde’ het, het bedrijf werd er tenslotte niet écht slechter van (nb; herkenbaar voor Roermondenaren e.a. ‘gelukkigen’). Gedogen tot het moment dat de FBI aan de poort verscheen.

Korte tijd later dacht de nieuwe Vorstand héél anders over termen als ‘corruptie’ en ‘maatschappelijk verantwoord handelen’. In oktober 2008 gaf de door SIEMENS recent benoemde Compliance Officer Peter Löscher een gastcollege voor studenten van de Passau Universität. Zijn stelling: “Only clean business is Siemens business.” Voor een witgoed leverancier is daarvoor ‘iets’ te zeggen. 😉

Löscher liet de studenten zien wat deze ‘manier van handelen’ SIEMENS had gekost:

  • Costs of non-compliance € 1.4 billion;
  • € 421 million for fines;
  • € 768 million for external consultants.”

(NB; Er is i.i.g. één beroepsgroep die hiervan niet slechter is geworden……. )

Löscher gaf de studenten 4 Mythes over Corruptie:

  1. “Iedereen doet ‘t!”
  2. “Ik deed het in het belang van het bedrijf!”
  3. “Dat komt omdat wij aandeelhouders hebben!”
  4. “De FBI heeft ons gepakt omdat wij een concurrent zijn van GE!”

(NB; allerlei termen als ‘bedrijf’, ‘aandeelhouders’, ‘beurs’, ‘boevenvangers’ c.q. ‘voorkeursbehandeling’, kun je vervangen door de termen die je daarvoor hanteert in je eigen organisatie)

Dan stelt Löscher: “Why do we have to fight corruption? We all pay for corruption!” Tja, allemaal…..

Bron: ‘Fighting Corruption at Siemens’ (PoPo).

*VID: ‘Hout nodig burgemeester? Ik weet nog wel een paar kuub voor u; gratis uiteraard. De boer weet toch niet waar hij met dat overtollige hout naar toe moet.’…… (mmm… misschien kan het hout naar de bewoners van een verzorgingshuis die nu door corrumperende bestuurders e.a. stakeholders niet naar een nieuw tehuis kunnen maar in hun tochtige oude gebouw blijven zitten?…..)

===============

301012

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een fooi ontvangen of een bedrag dat uiteindelijk als corruptie wordt bestempeld? Een fooi ontvang je achteraf omdat je een (prima) dienst verleende, een bedrag voor omkoping ontvang je vooraf…. een eenvoudige maar ook duidelijke definitie.

Bron: HBR’s Are You Paying a Tip—or a Bribe?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *