Wordt Saab-Spyker een Succes? Waarschijnlijk wel; met deze lessen.

SPYKER & SAAB, wie was de hamer?

SPYKER & SAAB, wie is hier feitelijk de hamer?

Nulla tenaci invia est via’ ofwel: “Voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar.” zo luidt het meer dan een eeuw oude motto van SPYKER. Het motto past perfect op SPYKER’s CEO Victor Muller, geen weg lijkt ‘m onbegaanbaar; dat bleek deze week maar weer eens.

Zelfs al leiden beide organisaties nu nog financieel verlies, zou alleen al dit gedrag van Muller in-lijn-met-het-motto van de organisatie dé basis kunnen zijn voor het suces van het nieuwe concern SAAB-SPYKER Automobiles: de CEO als ‘the steward of a living strategy’.

Volgens deze theorie van Harvard Prof Cynthia Montgomery dient de CEO niet alleen 100% gecommitteerd te zijn aan de Strategie van zijn organisatie, hij is in zijn doen & laten ook nog eens volledig één met de Strategie van zijn organisatie! Met alles wat Muller tot nu toe ondernam, lijkt hij hieraan volledig te voldoen. & Zo stond Muller gisteren, na nachten onderhandelen, al voor het Saab personeel….

Maar omdat dit gedrag maar zo weinigen gegeven is, volgen hier enkele lessen om een samenwerking, een fusie, een overname tot een succes te maken.

“General Motors, Spyker Cars, and the Swedish government worked very hard and creatively for a deal that would secure a sustainable future for this unique and iconic brand, and we’re all happy for the positive outcome.” meldde John Smith, GM vice president for corporate planning and alliances, maandagavond.

Of het ook écht positief blijft, deze nieuwe combinatie, dat zal spoedig blijken nu de samenwerking écht een feit wordt. We vertrouwen op Muller’s doortastendheid maar kennis nemen van de ervaringen die GE Capital opdeed, bij de diverse overnames die men deed, kan geen kwaad.

“Lesson 1: Acquisition integration is not a discrete phase of a deal and does not begin when the documents are signed. Rather, it is a process that begins with due diligence and runs through the ongoing management of the new enterprise.” Samenwerking begint al zodra het 1e boekenonderzoek plaatsvond, ver voordat men het dus over de voorwaarden van de overname eens is.

“Lesson 2: Integration management is a full-time job and needs to be recognized as a distinct business function, just like operations, marketing, or finance.” Integreren van activiteiten doe je er niet zo maar even ‘bij’, het is een vak apart. Nu is Victor Muller dan wel de living strategy en market hij zijn organisatie op de perfecte manier, daarmee is het nog maar zeer de vraag of hij ook persoonlijk degene is die deze integratie-kar gaat trekken; waarschijnlijk is dat niet raadzaam.

“Lesson 3: Decisions about management structure, key roles, reporting relationships, layoffs, restructuring, and other career-affecting aspects of the integration should be made, announced, and implemented as soon as possible after the deal is signed—within days, if possible. Creeping changes, uncertainty, and anxiety that last for months are debilitating and immediately start to drain value from an acquisition.” Ofwel: heb je intenties direct duidelijk & vervolgens: communiceer, communiceer, communiceer. (nb; de Zweedse Overheid hoopt met haar staatssteun aan SAAB SPYKER dat de werkplekken gegarandeerd zijn. Het is echter nog maar zeer de vraag of dat dit voor alle medewerkers, ook die van de toeleveranciers, mogelijk is.)

“Lesson 4: A successful integration melds not only the various technical aspects of the businesses but also the different cultures. The best way to do so is to get people working together quickly to solve business problems and accomplish results that could not have been achieved before.” De uitvoering van deze les wordt hier wat lastig, culturen samenvoegen, omdat SPYKER naar Groot Brittannië verhuisd en SAAB in Zweden blijft. (nb; hoezo ‘Nederlandse’ organisatie? ‘Europees’ is waarschijnlijker.) Maar met de communicatie technieken van nu, kun je met de virtuele samenvoeging toch een ‘heel eind komen’.

Bron van deze lessen is het artikel ‘Making the Deal Real: How GE Capital Integrates Acquisitions’ van Ronald N. Ashkenas, Lawrence J. DeMonaco en Suzanne C. Francis.

Muller c.s. staan voor een forse uitdaging maar als je uitgangspunt is dat ‘geen weg onbegaanbaar is’, wie zijn wij dan om daarin geen vertrouwen te hebben?

060812

Het heeft Victor Muller niet meegezeten in deze kloeke affaire maar, zoals gebruikelijk, hij slaat terug: Spyker eist $3 mrd van General Motors Bluf of realiteit, VM is i.i.g. opnieuw ondernemend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *