Een scheiding komt voor in de beste familie(s)bedrijven.

In Nederland eindigen jaarlijks ca. 32.000 huwelijken vroegtijdig met een scheiding, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarnaast zijn er ook nog een redelijk (groot) aantal partnerschapsovereekomsten die worden verscheurd.

In een aantal gevallen betreft het hier partners die, naast hun verantwoordelijkheid voor eventueel nageslacht, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een organisatie, voor hun familiebedrijf.

‘Scheiden doet lijden’, uit elkaar gaan als vrinden blijkt uiteindelijk toch een farce te zijn en zo het zal niet voor het eerst zijn dat een familiebedrijf vervolgens ten onder gaat aan de perikelen die voortvloeien uit een scheiding.

Een scheiding kun je wellicht niet voorkomen maar hoe kan je nu in zo’n situatie toch het familiebedrijf in stand houden? Nu, misschien helpt hier ‘the Dutch Auction’!

Dat het familiebedrijf in stand blijft na een scheiding, dat kan in het belang zijn van beide partners. Soms wordt in de hectiek rondom een scheiding het simpele feit vergeten dat beide, nu gescheiden, partners toch over een inkomen dienen te beschikken. Als het familiebedrijf levensvatbaar is waarom die organisatie dan niet in stand gehouden?

OK, vaak liggen de omstandigheden rondom het hebben van een bedrijf ten grondslag aan de scheiding (nb: de onduidelijke verhouding werk/privé, het werk wordt altijd mee naar huis genomen & het omgekeerde blijkt dan vaak minder het geval te zijn, ‘zeg we hebben vakantie, leg die telefoon eens neer!’ en niet te vergeten: ‘ben ik nu je vrouw/man of je medewerker?’ etc. etc.). Uiteindelijk roept dan bij een scheiding op zijn minst 1 van de partners ‘het moet nu maar eens afgelopen zijn met dat bedrijf van jou!’. Ook al zijn er vooraf diverse overeenkomsten gesloten, om e.e.a. (proberen) te voorkomen toch lukt het menig teleurgesteld en halstarrig partner om het familiebedrijf uiteindelijk toch in hun verdriet mee te nemen; tot veler verrassing en niet in de laatste plaats die van advocaten, notariaat en financiële dienstverleners …..

& Toch is het in veel gevallen niet verstandig om het bedrijf met deze emoties te verkopen laat staan ten onder te laten gaan. Aanhouden dus dat bedrijf, opsplitsen die belangen maar hoe doe je dat?

Er is een website (kan niet anders zou je zeggen, in dit digitale tijdperk) met de aansprekende naam DivorceInfo. Een divorce is in the US tenslotte Big Business. Los daarvan: laat er nu op deze site ook een speciale pagina zijn voor de bijna gescheidenen onder ons met hun familiebedrijf namelijk: ‘Familybusiness in Divorce’.

Het begint al direct met een essentiële vraag: ‘Can you manage together as partners?’. Want als dat onmogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan heeft in stand houden geen enkele zin. De 2e vraag: ‘Can you sever the business?’. Als het dan toch onmogelijk is om na de scheiding ’samen door 1 deur te gaan’, hier letterlijk van het familiebedrijf, is het dan misschien mogelijk om het bedrijf op te splitsen? De 1 krijgt dan bijv. ‘Productie’, de ander ‘Verkoop’. Let wel: de bedrijfssituatie dient een opsplitsing mogelijk te maken, beide partners dienen vervolgens in staat te zijn om hun deel te (laten) leiden en het is zeker niet onmogelijk dat beide (nieuwe) bedrijven ook na opsplitsing nog van elkaar afhankelijk zijn; samenwerking dus.

Anders issues op deze site: ‘Emotions’, niet onbelangrijk natuurlijk en uiteraard ‘Valuing’. Wat je ook doet, van belang blijft toch: wat is de financiële waarde van het (familie)bedrijf?

Daarvoor doen zij een voorstel namelijk ‘The Dutch Auction’. Eenvoudig gezegd is een DA: “Both sides cooperate with each other to allow each other to gather all the relevant information they wish about the value of the property. On or before an appointed date, they each submit a sealed bid for a cash price to a trusted third party. The high bidder becomes the “buyer” at the price the high bidder submitted, and the low bidder becomes the “seller.” “

Een familiebedrijf kan misschien een relatie niet in stand houden maar het omgekeerde kan toch & wel het geval zijn: de, wellicht helaas verbroken, relatie kan het familiebedrijf in stand houden! Tenminste als je dat samen wil……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *